Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
Terminės difuzijos proceso tyrimas ir akustinio filtro modeliavimas
Šiame darbe išsamiai išanalizuotas terminės difuzijos procesas. Aptarti atvejai, kai atermine difuzija vyksta esant tam tikrai priemaišų koncentracijai, aplinkos temperatūrai ir kitiems faktoriams. Darbe grafiskai pavaizduotas difuzijos proceso vyksmas, keičiantis visiem šiem aplinkos faktoriam. Antroje šio darbo dalyje aptartas paviršinių akustinių bangų filtro projektavimas. šiame darbe pateiktas visų parametrų teorinis paskaičiavimas, taip pat paskaičiuota ir grafiškai pateiktas juostinio filtro dažninės amplitudės charakteristikos grafikas. (APIMTIS 10 PSL)
referatas, Fizika, 1.00 (1), 52, 3/11/2005, Nemokama
Terminės difuzijos proceso tyrimas, paviršinių akustinių bangų juostinio filtro projektavimas
Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzija vyksta iš begalinio šaltinio. Difuzinio srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas laike, kai difuzijos šaltinis. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzijos šaltinis ribotas. Priemaišų įvedimo ir pasiskirstymo temperatūrų įtaka pn sandūros gyliui. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Paviršinio akustinių bangų juostinio filtro skaičiavimai.
kursinis, Fizika, 0.00 (0), 259, 21/03/2004, Mokamas
Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas
Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas.
konspektas, Fizika, 0.00 (0), 558, 21/03/2004, Mokamas
Tiesinė difrakcinė gardelė
Darbo užduotis: Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. 2. Teorinė dalis. Šviesos bangos, susidūrusios su mažomis (bangų ilgio eilės) kliūtimis, mažomis angomis arba siaurais plyšiais, pastebimai užlinksta. Visi šie reiškiniai vadinami šviesos difrakcija. Skiriame dvejopą šviesos difrakciją: plokščiųjų bangų, vadinamąją Fraunhoferio difrakciją, ir sferinių bangų - Frenelio difrakciją.
2 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 10, 18/01/2010, Mokamas
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas
Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra. Nuorodos į cituojamą literatūrą pavyzdys. (1. Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. 2. Teorinė dalis. Kai fizikinio dydžio tikroji (arba labiausiai artima) vertė yra x, o jį matuojant gaunama xi, tuomet dydis)
2 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 13, 26/02/2009, Mokamas
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas
Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Gautų rezultatų lentelė. Išvados. Literatūra. (Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Teorinė dalis: Metras (l) – ilgio vienetas. SI sistemoje 1m = 10 2 cm = 10 3 mm. Kilogramas (m) – masės vienetas. SI sistemoje 1 kg = 10 3 g. Litras (V) – tūrio vienetas. SI sistemoje 1 l = 10 3 ml. Kūno masės m ir jo tūrio V santykis vadinamas medžiagos tankiu)
2 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 30, 4/03/2009, Mokamas
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas
Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru,sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Teorinė dalis. Ritinelio formos kūno tūryje V esančios medžiagos masė yra m, tai jo masės tankiu vadiname dydį :
3 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 11, 17/03/2010, Mokamas
Tiristorinio optrono tyrimas
Darbo tikslas: Išnagrinėti paprasčiausiu optines elektronikos elementu ir tiristoriu klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas, parametrus,taikymus.
laboratorinis, Fizika, 6.00 (1), 192, 21/03/2004, Mokamas
Tolyginis tiesiaeigis judėjimas
* Formulės * Greitis * Laikas * Poslinkis * Projekcija koordinačiu ašyje *Grafinis tolyginio tiesiaeigio judėjimo vaizdavimas * Greičio grafikas * Poslinkio grafikas * Judėjimo grafikas (Šis darbas gali buti pnaudotas FIZIKOS pamokai, papildomam pažymiui... Ms PowerPoint)
13 psl.
kita, Fizika, 0.00 (0), 6, 15/01/2009, Mokamas
Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas
Eksperimentiškai išbandyti žvaigžde sujungtą trifazę grandinę. Visiems bandymams nubraižyti įtampų ir srovių vektorine diagramas.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 411, 21/03/2004, Mokamas
Trifazės trikamopiu sujungtos grandinės tyrimas
Naudojami prietaisai: Trifazės srovės šaltinis ( =30V, =52V). Ampermetrai (0 ÷ 2)A. Voltmetras – 1 vnt. Varžynai – 3 vnt. Kondensatorių baterija – 1 vnt. Laidai. Darbo eiga: Sujungti schemą (1 pav.). Varžynų pagalba surinkti parametrų Z reikšmes pagal 1 lentę. Surinktą schemą parodyti dėstytojui. (APIMTIS 3 PSL )
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 309, 21/03/2004, Mokamas
Triukšmas ir jo padariniai
Triukšmas, atsitiktinis netvarkingas garso svyravimas. Sukelia netvarkingas oro slėgio kitimas arba elektrinės fliuktuacijos. Stacionariojo-intensyvumas ir sperkrinis tankis yra pastovūs. Kvazistacionarųjį sukelia daug nepriklausomų šaltinių, pvz., žmonių minia, jūros mūša, nestacionarųjį ? trumpai veikiantys šaltiniai, pvz., Važiuojančios transporto priemonės, trumpi bildesisi, reti impulsiniai radijo trukdžiai. (APIMTIS 1PSL)
konspektas, Fizika, 0.00 (0), 683, 9/07/2004, Mokamas
Turbina ir turbokompresorius
Teorija. Turbina. Turbinos veikimo principas. Kompresorius. Pagrindiniai turbinos trūkumai. Intercooler. Wastegate (veistgeitas). BOV. Apžvalga. Literatūra. (APIMTIS 9 PSL)
referatas, Fizika, 0.00 (0), 45, 21/12/2007, Mokamas
Ultragarsas
I rasini ieina: Ultragarsas medicinoje,ultragarsinis aspdirbimas,ultragarsinis valymas,ultragarsinis dispergavimas,garso ir ultragarso priklausymas nuo virpesiu daznio aplinkoje(lentele) Ultragarsas gana plačiai naudojamas medicinoje: atliekama ultragarso terapija, ultragarso diagnostika. Ultragarso diagnostika, ligų nustatymas ultragarso bangomis. Medicinoje dažniausiai naudojamos 0,8-15MHz dažnio bangos. Ultragarsiniame prietaise esantis pjezoelektrinis-bario titano kristalas generuoja trumpus ultragarso impulsus, kurie siunčia į tiriamąjį organizmą. Atsispindėję jo viduje, tie impulsai grįžta į tą patį keitiklį, kuris juos paverčia elektriniais s gnalais. Po to jie stiprinami, transformuojami ir siunčiami į elektroninį vamzdį, kurio ekrane matomi kaip taškas, linija ar žvaigždutė. Ultragarso diagnostikos metodai tobulesni už kitus , nes jie neinvaziniai (ligoniui nereikia įdurti, įšvirkšti), nevargina, nekenksmingi, nereikia specialaus ...
referatas, Fizika, 0.00 (0), 63, 13/02/2005, Mokamas
Varžų trikampio pakeitimas ekvivalentine žvaigžde
Eksperimentiškai ištirti varžų trikampio pakeitimą ekvivalentine žvaigžde. Palyginti skaičiavimo ir bandymo rezultatus.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 263, 21/03/2004, Mokamas
vejo energija
Fotoelektra Potencialas: Lietuvos teritorija apima 65 200 km2 plotą. Įvairiose Lietuvos vietovėse per metus į horizontalaus paviršiaus kvadratinį metrą patenka nuo 926 kWh/m2 metus (Biržai) iki 1042 kWh/m2 metus (Nida) saulės spindulinės energijos. Vidutiniškai Lietuvoje ši krintanti energija sudaro ~1000 kWh/m2 metus. Tuo būdu į Lietuvos teritoriją patenka 6,54.1013 kWh/metus. Lietuvoje yra ~150 km2 namų stogų, kurie gali buti panaudoti fotoelektros saulės jėgainėms įrengti. Į juos krinta 1,5.1011 kWh/metus saulės spindulinės energijos. Esant saulės elementų efektyvumui 15%, iš jėgainių, įrengtų ant stogų, galima gauti 2,25.1010 kWh/metus....(APIMTIS 5PSL)
namų darbas, Fizika, 0.00 (0), 177, 4/02/2005, Nemokama
Vienfazio transformatoriaus bandymas
KTU-Elektros sistemų katedra>> Vienfazio transformatoriaus bandymas. Darbo užduotis (lentelės, grafikai): Atliekame tuščiosios veikos bandymą, išmatuojame ir nubrėžiame I1, U2, kaip f(U1). Nustatome transformacijos koeficientą K. (APIMTIS 2PSL)
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 272, 5/04/2004, Nemokama
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]