Ketvirtadienis Vasario 22, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14] 
Partizaninis judejimas Lietuvoje
Vienas pastebimiausių reiškinių pokario Lietuvos istorijoje – ginkluotas pasipriešinimas, partizaninė kova. Partizaninis karas vyko 1944-1953m. Pagrindinis partizanų tikslas buvo atkurti Lietuvos valstybes nepriklausomybę. Partizanai siekė pašalinti primestą administraciją, trukdyti jaunuolių mobilizaciją į sovietinę kariuomenę , ūkininkų išbuožinimą, masinius areštus ir deportacijas.
1 psl.
rašinys, Istorija, 0.00 (0), 18, 5/05/2008, Mokamas
Pasakojimas apie partizaną
Vėl žiema. Pusto, tik ne taip smarkiai kaip prieš penkerius metus. Tik banguoja baltos, kalvotos lygumos, ošia šilai. Mažai čia piliakalnių, nėra plačių upių. Nematyti nieko, tik miškų vainikai juosia horizontą. Tik miškai, jų tiek daug ir tik jie – mūsų broliai. Aš Genadijus Smarauskas - Liūtas, drąsiai iškėlęs galvą aukštyn, nedvejodamas ryžtingai tariu : taip, tai aš, žalio šilo brolis – partizanas. Kęstučio apygardos partizanas, Tauragės rajonas. Tėvynę nešu širdy. Nėra žodžių išreikšti jos meilei.
1 psl.
projektinis, Istorija, 0.00 (0), 4, 28/04/2009, Mokamas
Pasaulio įžymūs žmonės
Raineris Marija Rilkė. Pitagoras. Kristupas Kolumbas. Archimedas.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 1489, 4/04/2004, Mokamas
Pasaulio ir Lietuvos istorijos žodynas
Didelis Pasaulio ir Lietuvos istorijos žodynas.
konspektas, Istorija, 3.00 (1), 1611, 4/04/2004, Mokamas
Pasipriešinimo kovos Lietuvoje
Sunku nuspėti istoriją. Kai 1944m. vasarą į Lietuvą įžengė SSRS kariuomenė, lydima NKVD dalinių, retas kas manė, kad ji čia pasiliks pusei amžiaus. Sunku buvo patikėti, kad karo nualinta, sąjunginikų šelpiama SSRS toliau vykdys ekspansinius komunistinės imperijos planus. Lietuvos žmonėm buvo dvi alternatyvos: prisitaikymas ar pasipriešinimas. Prisitaikymas garantavo fizinę egzistenciją, pasipriešinimas siūlė nežinią: galbūt išsivadavimą, galbūt žūtį.
referatas, Istorija, 7.00 (1), 602, 7/04/2004, Mokamas
Perkūnas
Įžanga. Perkūnas rašytiniuose šaltiniuose. T. Narbuto aiškinimai. N. Vėliaus tyrinėjimai. M. Gimbutienės ir kitų autorių interpretacijos. Perkūno funkcijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
7 psl.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 261, 7/04/2004, Mokamas
Petro ir Povilo Bažnycia
Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje išskirtinumas, statyba, restauracijos, išorės ir vidaus architektūros ypatybės, interjero dekoratyvinė puošyba, freskos, paveikslai... įvade apie boroko epochą Lietuvoje, pastatų architektūroje. "Pastatų apdailoje matome brangias medžiagas: įvairiaspalvį marmurą, auksą, bronzą, taip pat pat tapybą, skulptūrą, reljefinę stiuko lipdybą, medžio ornamentiką, įvairias kitas priemones judesiui išryškinti, šviesų ir šešėlių žaismui atskleisti. Lietuvos architektūroje barokas vyravo baudžiavos įsigalėjimo ir bajorų viešpatavimo laikotarpiu. Pirmuoju šio stiliaus pastatu laikytina Kazimiero bažnyčia Vilniuje, pastatyta XVIIa. pradžioje. Baroko architektūros kūryba mūsų krašte truko iki XVIIIa. paskutiniojo dešimtmečio, pergyvendama tris savo plėtros tarpsnius: ankstyvąjį (1600 – 1650m.), subrandusį, brandųjį (1650 – 1690m.) ir vėlyvąjį (1690 – 1790m.). Petro ir Povilo bažnyčia yra brandžiojo baroko pavyzdys."
referatas, Istorija, 0.00 (0), 20, 3/05/2005, Mokamas
Pilietinis karas sen. Romoje, Julijaus Cezario diktatūra
Romoje nuo 133m. pr. Kr. prasidėjo ilgas netvarkos periodas. Politikai, generolai ir demagogai kovojo dėl valdžios. 82m. Romą užėmė Sulos kariuomenė. Įsigaliojo Sulos diktatūra. Iš savo garbingų pareigų Cezaris buvo pašalintas. Cezaris atsisakė vykdyti diktatoriaus valią. Cezaris neteko teisės į tėvo palikimą. Jo motina turėjo ryšių tarp Sulos šalininkų. Sula dovanojo jaunam ir užsispyrusiam aristokratui. Jis greitai buvo išsiųstas į Bitiniją pas karalių Nikomedą. 68m. mirė Kornelija. Cezaris pasakė gana jaudinamą kalbą. Galima tik stebėtis jo energija ir atkaklumu, kaip jis nepaisydamas nesėkmių leidžiasi vis į naujas politines intrigas.....Literatūros sąrašas
5 psl.
referatas, Istorija, 9.50 (2), 8, 28/10/2005, Mokamas
Pirmas kontrolinis 11-okams
Pirmas kontrolinis 11-okams.
špargalkė, Istorija, 0.00 (0), 389, 6/11/2004, Mokamas
Pirmasis pasaulinis karas
Nuo XIXa. vid. iki Pirmojo pasaulinio karo Europoje ir visame pasaulyje įvyko daug reikšmingų pasikeitimų. Keitėsi valstybės santvarkos, sienos, ekonomika, žmonių gyvenimo būdas. Keitėsi ir pasaulio žemėlapis, nes galingiausios valstybės stengėsi išplėsti kolonijų valdas, padidinti savo įtaką... (APIMTIS 7 PSL)
referatas, Istorija, 8.33 (3), 1297, 9/07/2004, Mokamas
Pirmasis Pasaulinis karas 1914-1918
Priežastys. Valstybių tikslai. Karo pradžia. Karo eiga. Karo veiksmai 1914m. Karo veiksmai 1915 – 1917m. Karo pabaiga 1918 m. Kompjeno paliaubos. Versalio taika. Versalio taikos sutartis numatė. Karo pasekmės... (APIMTIS 3 PSL)
konspektas, Istorija, 0.00 (0), 2412, 4/04/2004, Mokamas
Pirmasis Pasaulinis karas.
Šis konspektas (spargalke) tiks darant koki nors svarbų darbą apie Pirmą pasaulinį karą... Čia aprašyta viskas del ko vyko karas, kokie karai vyko šio karo laikotarpiu, karo planai, karo veiksmų eiga, karo pabaiga, rezultatai (yra net SSRS trumpa istorija) ir SSRS epochos..(APIMTIS 1 PSL)
špargalkė, Istorija, 0.00 (0), 9, 1/05/2007, Mokamas
Pirmieji gediminaiciai.Vytenis
Įvadas. Gediminaičių pradžia ir kilmė. Bendra apžvalga. Pirmieji Gediminaičiai Lietuvos didžiojo kunigaikščio soste. Dinastinė politika. Santykiai su kaimynais. Kovos su kryžiuočiais. Gediminaičių moterys politikoje. Vytenis. Įvykių chronologija nuo Mindaugo nužudymo iki Vytenio mirties. Išvados. Literatūrinis sąrašas. (APIMTIS 13 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 49, 13/11/2004, Mokamas
Plati Lietuvos istorija
Lietuvos valstybės susikūrimo ir jos ankstesnės istorijos problemos. Lietuviškasis feodalinės santvarkos variantas. Lietuvos luominės visuomenės susikūrimas kunigaikščiai ir bajorai. Vytauto epocha. Valstybinės ir visuomeninės santvarkos pakitimai. Bajoriškojo parlamentarizmo formavimasis. Liublino unija. Jos istorinė reikšmė. Reformos. Užnemunė Prūsijos valdžioj. Sovietų sąjungos žlugimas. Kovo 11 aktas ir Lietuvos tarptautinis pripažinimas. (APIMTIS 18PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 2887, 4/04/2004, Mokamas
Politinė emigracija iš Lietuvos
Darbas pristatytas universitete, gautas įvertinimas 8, nes truksta medžiagos apie repatriantus. na, tikrai neblogas referatas, tuo labiau, kad tai nėra tiesiog nukopijuoti jau paruošti tekstai, rašyta buvo savo galva, tik remiantis naudota literatūra, o ne ją kopijuojant, kaip paprastai yra daroma. siaip, kokioj kitoj aukštojoj jis būtų įvertintas ir aukštesniu balu, deja dėstytojagana kietai vertino.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 79, 22/05/2006, Mokamas
Pramonės perversmas ir Vokietijos suvienijimas
Pramonės perversmas. Stambiosios pramonės atsiradimo sąlygos. Vokietijos imperijos kūrimas. >>Pirmą kartą sąvoką pavartojo Frydrichas Engelsas 1844 – 1845m. pasirodžiusioje knygoje "Darbininkų klasės padėtis Anglijoje”. Pramonės perversmas – tai perėjimas nuo rankų darbo prie mašinų, nuo manufaktūrinės gamybos prie fabrikinės. Pramonės perversmas prasidėjo XVIII a. 7 dešimtmetyje ir XIX a. I p. išplito visoje Europoje. Pramonės perversmas visiškai pakeitė pagrindines to meto pramonės šakas – metalurgiją, energetiką ir tektilę. Prasidėjo Anglijoje, nes ji buvo jūrinė valstybė, joje sparčiai augo miestai, plėtėjosi rinkos santykiai, darbo sąlygos buvo labai sunkios..(APIMTIS 3 PSL)
konspektas, Istorija, 0.00 (0), 1350, 4/04/2004, Mokamas
Pramonės peversmas
Planas. Įvadas. Dėstymas. Pokyčiai pramonėje ir žemės ūkyje. Garo amžius. Verpimo pramonė. Anglių kasyba. Elektros amžius. Metalo revoliucija. Žemės ūkio ir maisto gamybos perversmas. Nafta ir dujos. Industrializacija. Kodėl Vakarų Europa? Industrializacijos plėtra. Transportas ir ryšiai. Išvados.
10 psl.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 16, 15/02/2009, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]