Sekmadienis Gruodžio 17, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
Teisės teorija ,,teisės taikymas''
Įvadas. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo atvejai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės normų taikymo aktai. Išvados. Literatūros sąrašas.
10 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 48, 27/01/2006, Mokamas
Teisinė atsakomybė. Kolektyviniai darbo ginčai, jų sprendimo tvarka
Įvadas. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės principai. Kolektyviniai ginčai ir jų sprendimo tvarka. Taikinimo komisija.Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Streikas. Teismų praktika. Praktinės situacijos analizė. Išvados. Literatūra.
13 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 10, 13/01/2010, Mokamas
Teisinė valdžia
Įvadas. Pagrindiniai teisminės valdžios požymiai. Lietuvos teismų istorija. Teismai Lietuvos respublikoje. Teismų klasifikacija. Teismų taryba ir visuotinis teisėjų susirinkimas. LR prokuratūros sistema ir struktūra. Išvados. Literatūra.
referatas, Teisė, 10.00 (1), 22, 26/02/2008, Mokamas
Teisinis reguliavimas
Įžanga. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinės sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo objekto ir teisės sampratos ryšys. Teisinio reguliavimo konkretinimas. Teisinio reguliavimo etapai. Teisinio reguliavimo metodai. Pagrindiniai teisinio reguliavimo metodai. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Išvados. Literatūros sąrašas.
12 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 4, 27/12/2010, Mokamas
testai
Tesės testai, tesu atsakymai........ 1. Nurodykite gerus atsakymus Anoniminėms interesų grupėms: a) pakeistos grupės narių pavardės b) ryškių lyderių stoka c) spontaniškas formavimasis d) visiškas veiklos slaptumas e) menkas organizuotumas f) trumpalaikė egzistencija g) nedalyvavimas protesto akcijose......... (APIMTIS 35PSL)
testas, Teisė, 7.00 (3), 1815, 7/04/2004, Mokamas
Turtas kaip civilinių teisių objektas
Civilinio kodekso 1.97 straipsnyje 1- oje dalyje sakoma, jog civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės.
laboratorinis, Teisė, 0.00 (0), 661, 22/06/2004, Mokamas
Turtinio pobūdžio bausmės LR BK
Turtinės bausmės yra "pigi" alternatyva daug lėšų reikalaujančiam laisvės atėmimui. Šių bausmių auklėjamasis poveikis nė kiek ne mažesnis , o kai kuriais atvejais ir didesnis , nes asmuo nėra izoliuojamas nuo visuomenės. Problematiškas yra ir lygtinis atleidimas nuo bausmės. Tokia poveikio priemonė nukreipta tik Į nuteistojo psichiką , bet praktiškai nepaveikia jo fizinės laisvės ar materialinių interesų.Auksinis vidurys , ko gero , yra turtinės bausmės , neizoliuojančios asmens nuo visuomenės , bet kartu ir darančios nuteistajam didelį poveikį.Turtinės bausmės dažniausiai numatytos už neatsargius bei nesunkius nusikaltimus(išimtis - turto konfiskavimas).Tokia bausmė nuteistajam už minėtus nusikaltimus yra žymiai efektyvesnė nei laisvės atėmimas ar lygtinis atleidimas nuo bausmės. Taigi , atrodytų , tokios bausmės turi būti naudojamos dažniau nei kitos bausmės. Bet iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Tai byloja statistiniai duomenys , kurie bus pateikti toliau. Toks akivaizdus prieštaravimas paskatino mane susidomėti turtinėmis bausmėmis. Analizuojant jų taikymo tvarką bei jų specifiką galima nustatyti pagrindinius turtinių bausmių trūkumus ir priežastis, dėl kurių šių bausmių paskyrimas nuteistajam palyginus retas. Tai leistų numatyti šių bausmių tobulinimo kryptis ir efektyvesnĮ jų panaudojimą.
kursinis, Teisė, 1.00 (2), 441, 30/11/2004, Mokamas
Turto valdymas ir korupcija Lietuvoje
Įvadas. Turtas kaip materialios, nematerialios ir finansinės vertybės. Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo subjektai. Savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo subjektai. Sprendimų valdyti, naudoti valstybės turtą ir disponuoti juo priėmimo teisė. Valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise. Savivaldybėms perduoto valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise. Savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo. Valstybės ar savivaldybių ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto investavimas. Privatizavimas kaip valstybės ir savivaldybių turto (akcijų ar kito turto) perdavimas nuosavybėn. Valstybės tarnybos principai. Asmenų, dirbančių valstybės ar savivaldybės tarnyboje, prievolės. Lobistinės veiklos ypatybės. Pinigų plovimo prevencija. Korupcijos sąvoka. Korupcijos prielaidos ir priežastys. Išvados. Literatūros sąrašas.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 30, 19/01/2008, Mokamas
Užsienio Teisės Taikymas
Įvadas. Sutarties laisvės principas - pasirinkti taikytiną teisę. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo organo pasirinkimo reikšmė. Sutartys, kuriose galima pasirinkti užsienio teisę. Tarptautines sutartys. Vietines sutartys. Taikytinos teisės ryšys su sutartimi. Su sutartimi susijusi teise. Su sutartimi nesusijusi teise. Tarptautiniu teises aktu parinkimas. Teises parinkimas skirtingoms sutarties dalims. Užsienio teisės taikymas teisme. Taikytinos teisės nustatymo taisyklės. Sutarties pasirašymo vietos teise. Sutarties vykdymo vietos teise. Specialios taisykles. Tarptautines privatines teises unifikavimas. Taikytinos teisės nustatymas teisme. Užsienio teisės taikymas. Teisėjų kontrolė pasirinktai teisei. Užsienio teisės įrodymas. Užsienio teisė - fakto ar teisės klausimas? Informacijos apie užsienio teisę gavimas. Užsienio teisės taikymo apribojimai. Taikytina teisė negali prieštarauti viešajai tvarkai. Taikytina teisė negali prieštarauti privalomiems ginčo sprendimo organo valstybės įstatymams. Kiti užsienio teisės taikymo apribojimai. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
37 psl.
kursinis, Teisė, 0.00 (0), 4, 3/06/2008, Mokamas
Vaikų ir jaunimo teisių įgyvendinimo problemos Lietuvoje
Įvadas. Vaikų ir jaunimo teisių užtikrinimas Lietuvoje. Teisinės problemos. Smurtas. Prievarta. Seksualinė prievarta prieš vaikus. Nepriežiūra. Pagrindiniai vaiko teisių pažeidimai įstaigose. Vaiko teisė į asmeninio gyvenimo apsaugą. Kokios jaunimo problemos aktualiausios lietuvoje?. Išvados. Literatūra.
14 psl.
referatas, Teisė, 8.00 (1), 25, 11/02/2008, Mokamas
Valdžių pasidalijimas
Demokratinėje valstybėj valdžios organizacija ir veikla turi būti grindžiama valdžių padalijimo principu. Šio principo paskirtis - garantuoti asmens teises ir laisves, padėti visuomenei išvengti despotizmo. (APIMTIS 3PSL)
konspektas, Teisė, 4.00 (1), 540, 29/03/2004, Mokamas
Valstybės formos samprata ir jų įvairovė
Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. Pusiau prezidentinė respublika. Valstybės sandaros forma. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Kitokie valstybių susivienijimai. Politinis režimas. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai rėžimai. Autoritarinis politinis rėžimas. Totalitarinis politinis rėžimas. Išvados. Bibliografija.
30 psl.
kursinis, Teisė, 0.00 (0), 38, 7/05/2008, Mokamas
Valstybės ir teisės santykis
Mes skaitome akivaizdžiomis tiesomis: kad visi žmonės yra sutverti Kūrėjo lygiais ir apdovanoti neatimomis teisėmis, tarp kurių yra teisė į gyvenimą, į laisvę ir laimės siekimą: kad šių teisių išsaugojimui žmonės sukuria vyriausybes, kurių teisinga valdžia grindžiama valdomųjų sutikimu; kad, jeigu kokia nors valstybinė santvarka pažeidžia tas teises, liaudis turi teisę pakeisti ją arba sugriauti ir sukurti naują santvarką.
referatas, Teisė, 5.00 (3), 1391, 30/05/2004, Mokamas
Valstybės ir teisės teorija
Valstybės ir teisės teorijos (vtt) mokslo dalykas, jo skirstymas, santykiai su šakininiais teisės mokslais ir kitais mokslais. Vtt mokslo metodai; metodologija; metodika. Valstybės kilmė (susidarymas). Valstybės susidarymo teorijos (išvardinti svarbesnes teorijas, žinoti jų autorius. Valstybės sąvoka, valstybės apibrėžimas. Valstybės pagrindiniai požymiai: tauta ir teritorija. Valstybės pagrindiniai požymiai: valdžia, suverenitetas, nepriklausomybė. Valstybės papildomi požymiai. Valstybės funkcijos sąvoka: požymiai. Valstybės funkcijų realizavimo formos, metodai. Valstybės funkcijų skirstymas. Valdžių padalijimo principas. Valstybės tipolologijos sąvoka: rytų valstybė. Valstybės tipilologijos sąvoka: vergovinė valstybė. Valstybės tipolologijos sąvoka: feodalinė valstybė. Valstybės tipilologijos sąvoka: kapitalistinė valstybė. Valstybės tipolologijos sąvoka: teisinė valstybė. Valstybės formos samprata, jos elementai. Valstybės valdymo forma (sąvoka ir apibūdinimas). Valstybės sandaros forma (sąvoka ir apibūdinimas). Politinis režimas ir valstybinis režimas (sąvokos, jas apibūdinti ir atskirti). Valstybės vieta visuomenės politinėje sistemoje. Valstybė ir pilietinė visuomenė. Valstybė ir asmuo. Valstybės vaidmuo visuomenėje. Teisės teorijos dalykas, metodai. Teisės atsiradymas (priežastys, raida). Teisės požymiai (išvardinti ir juos apibūdinti).
16 psl.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 2532, 23/03/2004, Mokamas
Valstybių tipologija
Įvadas. Valstybės apibūdinimas. Valstybės kilmės problema. Valstybės atsiradimo prielaidos. Tautinės valstybės atsiradimas. Rytų valstybių susidarymas. Europos valtybių susidarymas. Valstybės tipologija. Valstybės formos. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
23 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 13, 18/05/2008, Mokamas
Vežimo sutartis pagal CMR konvenciją
Įvadas. Vežimas. Vežimo sutartis pagal CMR konvenciją ar nacionalinius teisės aktus? Vežimo sutartis pagal CMR konvenciją. Važtaraščio forma ir turinys. Šalių teisės ir pareigos. Vežėjo atsakomybė. Išvados. Literatūra.
20 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 33, 28/01/2008, Mokamas
Vertybiniai popieriai
Paveikslai. Įvadas. Turtiniai santykiai. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Indėlių liudijimai (sertifikatai). Valstybės skolinis įsipareigojimas. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybiniams popieriams taikytina teisė. Išvados. Literatūros sąrašas.>>> Šis referato tikslas ir yra supažindinti su tokiomis finansų formomis, kaip akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai, kurie finansinėje sistemoje laikomi pinigais.Apibūdinami turtiniai santykiai, vertybiniai popieriai ir jų rūšys bei jiems suteikiamos turtinės teisės.Vertybinių popierių skirstymas į išvestinius ir pirminius.Aprašomos vertybinius popierius sudarančios akcijos: akcija, obligacija, čekis, vekselis, konosamentas, indėlių liudijimas, valstybės skolinis įsipareigojimas. Viskas remtasi civiliniu kodeksu.Ypač tinka KTU EVF teises modulio studentams...(APIMTIS 20 PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 71, 2/12/2005, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]