Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14] 
Prancūzija direktorijos metais
1795-1799m. įsitvirtina žirondistai (po Termidoro perversmo/ vadinami Termidoriečiais) Liepos 27 – Termidoro 9. Siekiai: 1. Panikinti Paryžiuje komuną; 2. Uždarė Jakobinų klubą; 3. Suėmė Jakobinų sukilėlius; 4. Panaikino 1791m. kainų maximumo įstatymą. Varguomenė badavo. (APIMTIS 2PSL)
namų darbas, Istorija, 0.00 (0), 762, 4/04/2004, Nemokama
Prancūzijos apranga ir šukuosenos
Drabužis yra liejamoji forma, kuria kūnas laiko dvasia formuojamas. Kiekviena epocha ideologiškai formuoja naująjį Adomą ir naująją Ievą iš principo visad nauju drabužiu. Absoliutizmo laikais prasideda drabužius vilkinčio žmogaus era. Drabužis nėra, kaip kad buvo Renesanso laikais, tik nuogo kūno dekoracija, bet svarbiausia žmogaus dalis, kuri yra smarkiai nutolusi nuo gyvojo branduolio. Grožio idealas įsikūnija per drabužį ir susitelkia drabužyje. Jis darosi, sakytume, privalomas. Tai drabužį padarė apskritai neatskiriamą nuo žmogaus, nes juodu dabar yra nedalijama vienovė. Pirmą kartą, vilkintis ypatingais drabužiais, jis dabar yra konkretus žmogus. Absoliutizmo laikais žmonės apskritai esti beveik drabužiai; šie daugiausia ir kuria žmogų. Iš to esminio dalyko savaime ryškėja išvada, kad nuo šiol darosi nepalyginamai svarbiau tirti specialias tam tikro meto drabužių istorijos ir įvairių skirtingų madų formų...(APIMTIS 4 PSL)
referatas, Istorija, 10.00 (1), 7, 7/11/2005, Mokamas
Prancūzijos istorija
Daugiau kaip prieš 2000 metų dabartinės Prancūzijos žemėse įsikūrė gentys, kurias graikai vadino keltais o romėnai – galais. Kaip tik galai ir sudarė prancūzų tautos pamatą, o jų kraštas senovėje vadinosi Galija. I a. Galiją užkariavo romėnai ir valdė ją penkis šimtmečius. Per tokį ilgą laiką galai ir romėnai, jų papročiai ir kultūra sumišo. Galijoje įsivyravo lotynų kalba. Vėliau į Galiją veržėsi gretimos germanų gentys, bet galiausiai VI a. ją užkariavo frankai, atėję iš šiaurės. Dabartinės Prancūzijos teritorija tapo frankų valstybės centru, taigi frankai davė vardą tautai ir šaliai
referatas, Istorija, 0.00 (0), 13, 3/04/2005, Mokamas
Prezidentas Antanas Smetona - diktatorius ar Lietuvos kūrėjas?
A. Smetona gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaimo (Ukmergės rajonas) neturtingo valstiečio šeimoje (tėvas turėjo 20 ha žemės). Seniau jo protėviai buvo kunigaikščių Radvilų baudžiauninkai. Istorikas M. Biržiška rašo, jog ,,Smetona pasižymėjo savo lėtu būdu ir ramiu galvojimu, palinkimu į atitrauktinį bendrų klausimų nagrinėjimą, drąsa reikšti nuomones, kad ir priešingas daugelio, net daugumos nusistatymui, sugebėjimu apie save spiesti žmones, kad ir be didelės atrankos, bet pasiduodančius jo autoritetui, kitus net, dėl per didelio jo pasitikėjimo prisiartinusiais prie jo žmonėmis, vėliau tat piktam panaudojančius, svarbiose savo ar tautos valandose ne kartą pasireiškė nelauktu tvirtumu ir ryžtingumu...(APIMTIS 7 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 1078, 4/04/2004, Mokamas
Priešistorė - ATR padalijimai
Trumpas konspektas nuo priešistorės iki 3-ojo ATR padalijimo + svarbiausios datos. Konspekte nurodomi svarbiausi įvykiai, jų kai kurios priežastys ir pasekmės. Į konspektą įeina Priešistorė, senovės istorija (antika), viduramžiai (visi 3), Lietuvos istorija ir dar daug temų. Konspekte surašytos datos, kai kurios sąvokos ir svarbiausios tų laikų asmenybės. Šis konspektas rašytas laikant 11 klasės bandomąjį egzaminą. (Matrioshkis)
konspektas, Istorija, 0.00 (0), 18, 1/12/2005, Mokamas
Rašto atsiradimas.
Įvadas. Rašto priešistorė. Rašto tipai. Raidinio rašto plėtra bei įvairovė. Skaitmenų ženklų atsiradimas. Senosios knygos. Lietuvių raštas. Išvados. Literatūra.
13 psl.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 0, 20/10/2009, Mokamas
Radvilų rezidencijos
Turinys. Įvadas. Radvilų giminė. Radvilų rezidencijos (rūmai, posesija). Pirmieji Radvilų rūmai. Antrieji Radvilų rūmai. Trečioji Radvilų rezidencija. Ketvirtoji Radvilų rezidencija. Penktoji Radvilų rezidencija. Šeštoji Radvilų rezidencija. Septintoji Radvilų rezidencija. Aštuntoji Radvilų rezidencija. Devintoji Radvilų posesija. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Panaudotas gali būti kaip kraštotyrinės praktikos ataskaita. /Tema: Radvilų rezidencijos. Tikslai: Susipažinti su kultūros paveldo dalimi – Radvilų rezidencijomis; Gebėti vertinti Radvilų rezidencijas lietuvių ir Europos kultūrinio gyvenimo kontekste; Pažinti gimtąjį kraštą; istoriją. Mokytis rinkti meninių požiūriu vertingą medžiagą, ją analizuoti./ (APIMTIS 16 PSL.)
ataskaita, Istorija, 0.00 (0), 11, 5/07/2007, Mokamas
Ragana – Laimos sesuo
Įvadas. Indoeuropietiškos kilmės dievai. Lietuvių mitologijos deivės. Ragana – laimos sesuo. Išvados. Literatūra. /Senosios Europos deivės neatskiriamos nuo žemės ir vandens, o indoeuropiečių dievai ir deivės priešingai, daugiausia susiję su dangumi, dangaus kūnais ir reiškiniais: šviesa, saule, žvaigždėmis, mėnuliu, perkūnu./ (APIMTIS 6 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 0, 11/12/2007, Mokamas
Referatas apie A. Hitlerį
Iš liudytojų pasakojimų nesunku atkurti paskutines Adolfo Hitlerio gyvenimo dienas 1945 m. pavasarį. Balandžio 20 d., bunkeryje, esančiame po Imperijos kanceliarija Berlyno centre, jis atšventė gimimo dieną. Jam sukako 56-eri. Priešakiniai Raudonosios armijos daliniai pasiekė Berlyną, fiureris karštligiškai dar kūrė planus nublokšti priešus nuo miesto, tačiau tam jau nebuvo pajėgų.
referatas, Istorija, 6.50 (2), 1106, 10/05/2004, Mokamas
Reformacija
Reformacijos Lietuvoje istoriografijoje, peržvelgus ją bendriausiais bruožais tuo požiūriu, kaip suvokiama pati Reformacija, išsiskiria kelios pagrindinės istorikų grupės. Lenki jos ir Vokietijos istorikai Lietuvos Reformaciją laiko jų kultūrų išspinduliuotu rezultatu. Reformacija vertinama kaip svetimų kultūrų sukeltas reiškinys. Z. Ivinskis Reformacijos plitimo Lietuvoje priežastimi laikė pačios katalikų bažnyčios silpnumą, žemutinio dvasininkų sluoksnio nepakankamą pasirengimą darbui ir kaimyninių protestantiškų valstybių įtaką.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 487, 19/04/2004, Mokamas
Reformacija
Susikūrusios Europos valstybės siekė stiprinti karaliaus valdžią, apribojant katalikų Bažnyčios ir popiežiaus įtaką. Žmonių jau netenkino aklas tikėjimas bažnyčia ir jos mokymu. Neadekvatūs katalikų Bažnyčios mokymui jos bažnyčių ir vienuolynų turtai, prabanga, pačių dvasiškių gyvenimas vedė į pagrįstą žmonių pasipiktinimą.
referatas, Istorija, 9.00 (1), 883, 24/04/2004, Mokamas
Reformacija Europoje
Viskas apie reformacija Europoje:Vokietijos ūkis ir visuomenė prieš reformaciją,Pasaulietinė valdžia ir bažnyčia Vokietijoje ,Vokiečių humanistai ,Reformacijos plitimas Europoje XVI a.,Reformacijos prielaidos Šveicarijoje, U.Cvinglio reformacija, Svarbiausi kalvinizmo ypatumai, Kalvinizmas Prancūzijoje, Reformacija ir revoliucija Nyderlanduose,Henriko VIII reformacija Anglijoje, Anglikonų bažnyčios ypatumai, Reformacija Škotijoje, Katalikų kontrreformacija, Jėzuitų ordino veikla, ir t.t....
konspektas, Istorija, 0.00 (0), 45, 14/10/2005, Mokamas
reformacija Lietuvoje
Reformacija I. Įvadas II. Reformacija Lietuvoje 1. Reformacijos Lietuvoje priežastys 2. Liuteroniškasis periodas 3. Kalvinistiškasis periodas 4. Arijonai III. Išvados IV. Literatūros sąrašas (APIMTIS 11PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 139, 14/05/2006, Mokamas
Reikšmingiausi šaltojo karo laikotarpio konfliktai ir krizės.
Korėjos karas. Vietnamo karai. Arabų ir Izraelio konfliktas. Karibų krizė. Karas Afganistane. ( Detali informacija apie šaltojo karo lokalinius konfliktus. Gerai pasikartoti prieš egzaminus.) Ms PowerPoint
7 psl.
prezentacija, Istorija, 0.00 (0), 39, 6/04/2008, Mokamas
Renesansas
Žodis Renesansas reiškia atgimimą, atgijimą. Tai buvo antikos atgaivinimo, mokslo, meno ir literatūros pakilimo laikotarpis. Renesansas prasidėjo vėlyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje XV- XVIa. Renesanso tėvyne laikoma Italija, nes čia Atgimimas prasidėjo anksčiau, dar XIV a. Nors dar randama Renesanso užuomazgų Italijoje jau XIII a.... (APIMTIS 7PSL)
referatas, Istorija, 2.00 (2), 1676, 4/04/2004, Mokamas
Renesansas
XIV – XVI a. pirmiausia Italijoje, o vėliau ir kitose V. Europos šalyse ėmė plisti savitas ekonominis, kultūrinis ir politinis atgimimas – renesansas. Po kurio laiko F. Engelsas pavadins jį vienu pažangiausiu žmonijos perversmu, kokius ji tik kada nors išgyveno. Renesanso epochoje vėl atsigręžta į antiką, imta naujai vertinti jos palikimą, o visa renesanso kultūra grindžiama humanizmo idėjomis. Pirmiausia renesansas įsigalėjo literatūroje, vėliau – dailėje, o galiausiai ir architektūroje.... (APIMTIS 5PSL)
referatas, Istorija, 1.00 (1), 2705, 4/04/2004, Mokamas
Renesanso architektūra Lietuvoje XVI a
Iki XVI a. vidurio renesansas reiškėsi greta gotikos. Abiejų stilių elementai derinami tarpusavyje, tik vėliau pereinama prie renesansinių konstrukcijų, formų, proporcijų. Didžioji dalis Lietuvoje išlikusių renesansinių pastatų yra dviejų epochų kūriniai, o kartais net ir trijų – gotikos, renesanso ir baroko. Daugiausiai išlikę renesanso laikotarpiu statytų bažnyčių, gynybinių rezidentinių pilių, mažiau – gyvenamųjų namų. <Istrauka is ivado>
referatas, Istorija, 0.00 (0), 187, 28/10/2005, Nemokama
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]