Sekmadienis Gruodžio 17, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Makroekonomika
Viskas makroekonomikos tema.
konspektas, Ekonomika, 5.00 (1), 6082, 21/03/2004, Mokamas
Makroekonomika
10.Makroekonominiai rodikliai 10.1.makroekonomikos reikšmė Makroekonomika, tai ekonomikos šaka tirianti bendrą ekonominę veiklą valstybės mąstu. Makroekonominė analizė tiria kaip kaip funkcionuoja ekonomikos visuma, ir kokie veiksniai ją vekia. Makroekonominių tyrimų objektas-šalies ūkis. Kaip ir visi ekonomikos mokslai, taip ir makroekonomika riamiasi teorija ir stebėjimais. Stebėjimai yra organizuoti ir susisteminti. Kiekvienos valstybės vyriusybė reguliariai pagal ekonominės statistikos mokslo patvirtintą sistemą renka informaciją apie žmonių ekonominę veiklą, jų pajamų dydį, paklausos ir paklausos struktūrą, kainų dydį, žmonių apsirūpinimą darbu, žmonių gyvenimo sąlygas, pinigų cirkuliaciją ir kitus ekonominius, socialinius klausimus.
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 29, 26/02/2006, Mokamas
Makroekonomika - antras ir trečias kolis
Dviejų makroekonomikos egzaminų šperos KTU studentams. Pagrindiniai ekonomikos sektoriai ir nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) kaip baigtinių prekių ir paslaugų kainų suma. Nominalusis ir realusis BNP. BNP kaip pajamų ir kaip išlaidų suma. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: Bendrasis vidaus produktas (BVP), Grynasis nacionalinis produktas (GNP), nacionalinės, asmeninės bei disponuojamos pajamos. Bendrosios paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Polinkis vartoti.. Taupymas. Polinkis taupyti. Taupymo funkcija. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiūlos kreive. AD ir AS pusiausvyra. Recesinis ir infliacinis tarpsnis. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Fiskalinės (iždo) politikos priemonių naudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Pinigų kilmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis (MI, MII, MIII). Pinigų pasiūla ir paklausa. Paklausa ir palūkanų norma. Bankų atsiradimas ir jų funkcijos. Būtino rezervo principas.Pinigų pasiūlos plėtimasma žinimas. Pinigų multiplikatorius.
8 psl.
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 2956, 22/03/2004, Mokamas
Makroekonomika - egzaminų špera 2
Makroekonominė sistema ir jos charakteristika, infliacijos kaip reiškinio charakteristika, priežastys, rūšys, jėgos, ekonominės sistemos funkcionavimo dinamika, Ekonominė pusiausvyra, ekonominio cikliškumo priežąstigumo aiškinimas.
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 3215, 22/03/2004, Mokamas
Makroekonomikos - Nedarbas Lietuvoje
Įvadas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežasčių analizė. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo pasekmių traktavimas. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltiniai.
10 psl.
interpretacijos, Ekonomika, 0.00 (0), 20, 3/09/2010, Mokamas
Makroekonomikos 1 koliokviumo atsakymai
Kai kurie atsakymai i pagrindinius makroekonomikos klausimus. pvz Kuo BVP skiriasi nuo BNP? Ką reiškia brangių pinigų politika? Kuo BVP defliatorius skiriasi nuo visuminių išlaidų multiplikatoriaus? Kas yra diskretinė fiskalinė politika? Kuo skiriasi ribinis polinkis vartoti nuo ribinio polinkio taupyti? Kas yra savaiminis ekonomikos stabilizatorius? ir kiti svarbus klausimai bei atsakymai.
2 psl.
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 29, 28/04/2009, Mokamas
Makroekonomikos konspektai
Nacionalinis produktas ir pajamos. BVP kaip pajamos ir išlaidos. Visuminė paklausa. Recesinis ir infliacinis tarpsnis. Fišerio vartojimo teorija. Modeljani vartojimo teorija. Investicijos. Tikslinė fiskalinė politika (biudžetinė politika). Biudžeto deficito priežastys. Orientuojančios sekos rodikliai. Nedarbas. Netikėta infliacija Infliacija ir palūkanų norma. Fišerio efektas. Filipso kreivė. Pinigai ir jų paklausa. Pinigų kūrimas bankų sistemoje. Ekonomikos veikimo schema. Vartojimas ir taupymas. Multiplikatorius. Privataus ir valstybinio sektoriaus sąveika. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Ūkinės veiklos cikliškumo priežastys. Bankų sistema. Ekonomikos augimas. (APIMTIS 33 PSL)
konspektas, Ekonomika, 4.40 (5), 5376, 22/03/2004, Mokamas
Makroekonomikos kontrolinis darbas
Mikro ir makroekonominės teorijos skirtumai. Makroekonomikos trūkumai. Verslo laisvės idėjų požiūriu. Galimybės šiuos trūkumus pašalinti. Kaip išvengti pakartotinio skaičiavimo nustatant BNP vertę? Ar gali pasikeisti tarpinių produktų vertė nesikeičiant BNP vertei?. Nediskretinė fiskalinė politika (automatiniai stabilizatoriai). Ar veikia jie Lietuvos rinkoje? Kodėl? Monetarinės politikos priemonės, jų efektyvumas ir poveikis komercinių bankų veiklai bei ūkio raidai. Uždaviniai. Nauduotos literatūros sąrašas. (APIMTIS 11 PSL)
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 86, 5/01/2007, Mokamas
Makroekonomikos sutrumpinimai
Makroekonomikos sutrumpinimų reikšmės
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 1302, 5/04/2004, Mokamas
Makroekonomikos užduotys
BVP apskaičiavimas, nedarbingumo lygio apskaičiavimas, uždara mišri ekonomika, realus bendrasis produktas, lentelės, skaičiavimai, nėra tik grafiku, ir brėžinių!! 1 užduotis. a) Rasti bendrąjį vidaus produktą: b) Rasti grynąjį vidaus produktą: c) Rasti nacionalines pajamas: d) Rasti asmenines pajamas: e) Rasti disponuojamas pajamas: 2 užduotis 1 lentelė X šalies darbo jėgos rinkos 2001-2005 metai duomenys. 4 užduotis 2 lentelė Uždaros mišrios ekonomikos šalies bendrasis vidaus produktas. 6 užduotis 3 lentelė Realaus bendrojo vidaus produkto apimtis (mln.Lt) A,B ir C šalyse.
8 psl.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 72, 21/03/2008, Mokamas
Maržinalistinė kryptis politinėje ekonomikoje – grįžimas prie teorinio tyrimo tradicijų
MARŽINALIZMO TEORIJOS ATSIRADIMAS. BENDRA MARŽINALIZMO CHARAKTERISTIKA. RIBINIO IR BENDRO NAUDINGUMO SAMPRATA. AUSTRIŠKOJI MOKYKLA IR JOS PAGRINDINĖS IDĖJOS. O. BEM - BAVERKO TEORIJA.KEMBRIDŽO IR AMERIKIETIŠKOJI MOKYKLOSMARŽINALIZMO KRITIKA.IŠVADOS.Karlas Mengeris (1840-1921), Fridrihas fon Vizeris (1851- 1926), Oigenas fon Bem-Baverkas (1851-1914), Stenlis Dževonas (1835-1882),Frencis Edžuortas(1845- 1914), Leonas Valrasas (1834-1910), Džonas Beitsas Klarkas (1847-1938), Alfredas Maršalas (1842-1924).Ribotų dydžių taikymas. Subjektyvizmas.Vartotojų hedonizmas .Metodologinis individualizmas
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 41, 11/09/2005, Mokamas
Marketingas
Komercinės veiklos samprata. Marketingo samprata, jo sudėtinės dalys. Poreikiai, prekės ir paslaugos. Prekių gyvavimo ciklas. Paslauga. Marketingo tikslai. Tyrimų būdai. Rinkos dalys (segmentai). Rinkos dydžiai. Asortimentas. Įpakavimas. Kainų politika. Kainos dydis. Nuolaidos. Paskirstymo politika. Pagrindiniai prekių paskirstymo keliai. Prekių paskirstymo kelio pasirinkimas. Pristatymo būdai. Rėmimo politika. Reklama. Populiarinimas. Marketingo planai.
18 psl.
referatas, Ekonomika, 5.80 (5), 13462, 21/03/2004, Mokamas
Marketingas
Marketingo savokos. Marketingo valdymas. Marketingo proceso valdymas. Marketingo informacijos sistemos. Marketingo tyrimu organizavimas. Marketingo strategija, planavimas ir kontrolė. Marketingo veiklos kontrole. Komunikaciju su uzsakovais ir vartotojais startegija. Prekių klasifikacija. Statybinė produkcija kaip prekė. Gamintojų ir statybos rinka ir vartotojų elgesio ypatybės. Marketingo sistema ir statybinės rinkos aplinka. Makroaplinka. Kapitalinės statybos objektų marketingo ypatumai. (APIMTIS 7SPL)
konspektas, Ekonomika, 5.00 (2), 4884, 22/03/2004, Mokamas
Marketingas, pardavimu formos prekyboje
Marketingo koncepsija teigia, kad pardavimas yra marketingo sudedamoji dalis. Taigi įmonėms privalu atlikti daugiau nei leidžia paprastas pardavimo ir marketingo veiklų kordinavimas. Įmonės vadovybė turi visiškai integruoti abi šias funkcijas. Vienas iš būtinų marketingo koncepsijos sėkmingo įgyvendinimo veiksnių įmonės vadovų sugebėjimas efektyviai integruoti pardavimą, pagrindinę pajamas generuojančią veiklą.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1544, 5/04/2004, Mokamas
Marketingo aplinka
Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados. Literatura. > Žodis "marketingas” kilęs iš anglų kalbos žodžio "market”, reiškiančio rinką. Todėl aišku, kad jis įvardija veiklą, susijusią su rinka. Marketingą galima apibrėžti įvairiai: Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų. Marketingas – tai veiklos rūšis, per mainus tenkinanti žmogaus poreikius. Marketingas – tai valdymo funkcija, organizuojanti ir orientuojanti komercinę veiklą, susijusią su perkamosios galios įvertinimu ir jos pavertimu efektyvia paklausa, siekti numatyto pelno ar kito kompanijos iškelto tikslo.... (APIMTIS 16PSL)
referatas, Ekonomika, 2.50 (2), 1642, 5/04/2004, Mokamas
Marketingo konspektas
Marketingo komplekso elementas "prekė” asortimento formavimas. Marketingo komplekso elementas "kaina”. Verslo įmonės kainų politika. Marketingo komplekso elementas "paskirstymas”. Paskirstymo kanalų parinkimas. Marketingo komplekso elementas rėmimas”. Verslo įmonės rėmimo strategijos parinkimas. Literatūra.
29 psl.
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 10, 10/02/2009, Mokamas
Marketingo plano rengimas
Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pagrindiniai marketingo plano elementai. Naujos prekės (paslaugos) charakteristika. Kainų politika. Prekių paskirstymo politika. Reklama ir rėmimas. Subjektyvūs pardavimo apimčių prognozavimo metodai. Objektyvūs pardavimo apimties prognozavimo metodai. Rizikos įvertinimas. (APIMTIS 11PSL)
referatas, Ekonomika, 2.50 (2), 4831, 22/03/2004, Nemokama
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]