Ketvirtadienis Vasario 22, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Marketingo programos kūrimas įmonėje UAB Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras
2001 metais Statistikos departamentas paskelbė, kad studijuojančių kolegijose ir universitetuose skaičius pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių, šiais mokslo metais, išankstiniais duomenimis, aukštojo mokslo siekia daugiau kaip 163 tūkstančiai vaikinų ir merginų.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 958, 24/04/2004, Mokamas
Marketingo tyrimas UAB "Utenos duona"
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Marketingo tyrimų reikšmė ir organizavimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Apklausų tipai. Apklausos tyrimų privalumai. UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimas. UAB "Utenos duona" pristatymas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo pristatymas ir analizė. Išvados. Cituota ir naudota literatūra.
20 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 29, 11/11/2009, Mokamas
Marketingo tyrimų galimybės
Marketingo tyrimas – tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas. Įvadas Paprastai sakoma, kad marketingo tyrimas apima vartotojų elgesio ar jų požiūrių analizę, gamybos šakų struktūros tyrinėjimą bei konkurentų įvertinimą. Bet šis apibrėžimas nėra visiškai teisingas. Rinkos specialistui reikia turėti labai daug žinių, o tik nedidelė dalis informacijos yra laisvai prieinama. Todėl marketingas labai priklauso nuo tyrimo pastangų įvairovės. Kuo daugiau atliekama tyrimų, tuo geresnis marketingo specialistų darbas. Marketingo tyrimai marketingo valdymo sistemoje turi dvejopą reikšmę. Pirma, tai yra marketingo grįžtamojo ryšio informacija, vadovams teikianti žinių, kur ir kokių yra marketingo komplekso trūkumų, ką galima ir reikėtų padaryti, pakeisti norint padidinti jo efektyvumą. Antra, marketingo tyrimai yra svarbus instrumentas žvalgant naujas galimybes konkrečiose rinkose. Šiais tyrimais atliekama rinkos segmentų žvalgybą, naujų gaminių bandymai. Visa tai padeda marketingo vadovams nustatyti vartotojų įsitikinimus, požiūrius, norus ir poreikius, pirkimo papročius ir galimybes, taip pat verslo veiklos apimčių ir pelningumo galimybes. (APIMTIS 9PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 385, 2/02/2005, Mokamas
Marksas ir ekonomika
Įvadas. Trumai apie "Kapitalą". Ekonominė-socialinė aplinka. Pridedamosios vertės teorija. Prieštaravimas teorijoje apie darbo vertę. Išvados. Literatūros sąrašas. (Kiekviena epocha turi savo didįjį ekonomistą, kartais ir ne vieną. Devyniolikto amžiaus vidurio Europa, apimta neramumų, grasinanti revoliuciniais pokyčiais, susiskirsčiusi į turtuolius ir vargšus, taip pat turėjo mokslininką - žurnalistą, ekonomistą - revoliucionierių, nenumaldomai bandantį ne tik paaiškinti procesus, vykstančius visuomenėje, bet ir perspėti apie artėjantį nenumaldomą pavojų bei pateikiantį šio pasaulio gelbėjimo planą.)
12 psl.
referatas, Ekonomika, 7.00 (1), 464, 12/11/2004, Mokamas
Mėsinių avių auginimo perspektyvos Lietuvoje
Lietuvoje mėsos ūkis yra viena iš prioritetiniu žemes ūkio šakų. Pagrindines mėsos rūšys galvijiena, kiauliena ir paukštiena. 2003 m. sausio 1 d. buvo laikoma 928,9 tūkst. galviju (su melžiamomis karvėmis), iš jų 1,8 tūkst. mėsiniu veisles ir 30,6 tūkst. mišrūnų; mėsinių ir mišrūnių karvių skaičius 3,8 tūkst., iš jų mėsinių veislės 689 karves, kiaulių 1,1 tūkst. bei aviu ir ožkų 37 tūkst. Mėsinių ir mišrūnių telyčiu skaičius 16,6 tūkst. 2002 m., kaip ir 2001 m., galviju supirkta apie 48 tūkst. t. gyvojo svorio. Aviena, ožkiena, triušiena ir kita mėsa gaminama mažais kiekiais ir bendrame mėsos balanse sudaro menką dali.
kursinis, Ekonomika, 8.00 (1), 402, 14/06/2004, Mokamas
Mėsos gaminių savikainos skaičiavimas
Mėsos gaminių savikainos skaičiavimas Excel lentelėje.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 407, 5/04/2004, Mokamas
Mikro ir makro ekonomika
1.Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Mikro ir makro ekonomika. Ekonomikos teorija – mokslas tiriantis pačius bendriausius ekonomikos veikumo, augimo ryšius. Taip pat mokslas apie tai kaip žmonės ir visuomenė pasirenka vieną iš alternatyvų (galimybių) naudoti ribotus gamybos veisnius ar išteklius savo būtiniems poreikiams tenkinti, prekėms bei paslaugoms gaminti bei teikti. Terminas Ekonomika (graik. Klb. oikonome) – ūkininkavimas, ūkininkavimo menas. Dar vergovės laikais buvo bandoma atsakyti į klausimą kaip tvarkyti vergvaldžio ūkį, o vėlesniais laikais svarbiu klausimu buvo laikoma nustatyti turto gamybos ir paskirstymo bendruosius dėsnius. Ekonomikos sudėtingumą lemia tai, akd mokslas bendruosius ūkio dėsningumus gali tirti įvairiais lygiais, požiūriais, kuriuoslemia ūkinio gyvenimo poreikiai.
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 30, 26/02/2006, Mokamas
Mikroekonomika nuo 15 iki 34
Pilnos 19 temų apie mikroekonomiką. Labiausiai tinka KTU studentams.
špargalkė, Ekonomika, 7.00 (1), 6235, 22/03/2004, Mokamas
Mikroekonomikos špera
1. Gamybos funkcija, izokvanta. Trumpas ir ilgas laikotarpis. Gamyba – tai procesas, transformuojantis išteklius į tam tikrą produkcijos kiekį. Ekonomistai išskiria išteklius: darbą, žemę, kapitalą ir verslumą. Gamybos funkciaj aprašo priklausomybė tarp gamybos apimties ir išteklių. Analizuojant gam. funkcija technologija laikoma nekintama. Gam. f-cija galima išreikšti matematiškai: QF(K,L), kur K-kapitalas,L-darbas, Q- produkcijos kiekis, F-matematinė f-cija. Gam.f-cija rodo maksimalų produkcijos kiekį, kurį galima pagaminti, naudojant tam tikrą išteklių derinį. Izokvanta – tai kreivė, rodanti įvairius išteklių derinius, kuriuos naudojant pagaminamas toks pat produkcijos kiekis. Kuo labiau izokvanta nutolusi nuo koordinačių pradžios, tuo didesnę gam. apimtį ji rodo. Pvz.
špargalkė, Ekonomika, 2.33 (3), 2974, 5/04/2004, Mokamas
Mikroekonomikos konspektai
Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Mikro ir makro ekonomika. Ekonomikos teorijos objekto raida. Metodologija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos modeliai. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Naudingumo funkcija. Prielaidos apie vartotojo pirmenybes. Abejingumo kreivės. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmanybes. Ekonomika ir gamyba. Jų tarpusavio priklausomybė. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms ir pajamoms. Geriausias įmanomas derinys. Kainų pokyčio pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Ekonomikos augimas. Ekonomika ir efektyvumas. Pasiūla, jos kiekis, pasiūlos kreivės perkėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir nepusiausvyros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Kainų pokyčio pajamų ir pakeitimo efektai. (APIMTIS 9 PSL)
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 4725, 23/03/2004, Mokamas
Mikroekonomikos kontrolinis darbas
1 tema: Ribotumas ir pasirinkimas. 2 tema: Pasiūla ir paklausa. 3 tema: Vartotojo elgsena. 4 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas. 5 tema: Tobula konkurencija. 6 tema: Monopolija. Literatūra.
7 psl.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 5, 3/01/2011, Mokamas
Mikroekonomikos paruoštukė
1.Ekonomika- tai mokslas, padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo elternatyvą pasirinkti geriausią.Taisuvokti padeda pvz sviestas ir patrankos.Ek. sist.: Papročių sist. Ekonominės problemos sprendžiamos rementis religiniais ir socialiniais papročiais, tradicijomis. Grynojo kapitalizmo sist. remesi privačia nuosavybe , individų ekonomine laisve ( valstybės instutucijos ar kitos grupės nesikiša į ekon).Komandinei e.s., visus sprendimus apie tai ką ,kaip ir kam gaminti priima vienas centrasar grupėJi remiasi kolektyvine
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 20, 26/02/2006, Mokamas
Mikroekonomikos paruoštukė 2 dalis
TURINYS: 1. Gamyba ir jos komponentų derinimas. 2. Gamybos vystymosi etapai. Modernizavimo tipai. 3. Gamybos veiksniai, funkcija ir planas. 4. Gamybos mąstas ir veiksniai turintys įtakos jam. Pajamos dėl gamybos mąsto. Mažėjančio rib. rezultato dėsnis. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. 5. Gamybos organizavimo charakteristikos. Gamybos subjektai ir jų tipai. 6. Gamybos organizavimo formos. Jų privalumai ir trūkumai. 7. Firmos veiklos rodikliai. 8. Firmos veiklos organizavimas. 9. Pelno maksimizavimas. 10. Konkuruojančios firmos.Produkcijos pasiūlos kreivė trumpuoju ir ilguoju periodu. 11. Rinkos monopolizavimo charakteristika.Konkurencijos rūšys ir tipai. 12. Monopolizavimo proceso esmė ir turinys. 13. Prekių realizavimas monopolinėje rinkoje. 14. Monopolizavimą aktyvinantys veiksniai. 15. Pagrindinės monopolizavimo pasekmės. 16. Monopolijos pasekmės.
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 36, 26/02/2006, Mokamas
Mokesčiai - svarbiausias valstybės biudžeto pajamų šaltinis
Mokesciu istorija, mokesciu funkcijos, mokesciu klasifikacija, Lietuvos Nacionalis biudzetas, Lietuvos Nacionalinio biudzeto struktura. Yra ir ivadas ir isvados ir turinys. Duomenys referate 2002 - 2004 metu. Yra virs 20 lapu. Tikiuosi kam nors bus naudingas. Gavau 10 :) Daugiau nezinau ka parasyt, nes vis sako, kad trumpas aprasymas. Zodziu jei kam reikia daugiau informacijos parsisiuskit refertata ir paziurekt. Cia i tiek galima puse referato sukist. Supykau!
referatas, Ekonomika, 5.50 (2), 138, 6/05/2005, Mokamas
Mokesčių įtaka nedarbui
Mokesčių sritis iki šiol Lietuvoje sulaukė prieštaringos visuomenės ir specialistų nuomonės:viena dalis pasisako už mokesčių mažinimą visose srityse, kiti-tik tam tikrose. Plačios visuomenės, specialistų, verslininkų nuomonė sutampa tik viename-mokesčius reikia mažinti. Pageidautina ir kuo daugiau. Be abejonės mažinant mokesčių našta reiktų atsižvelgti ir į tai, kad mokesčių dėka išlaikoma valstybės valdymo aparatas, mokesčiai leidžia valstybei būti nepriklausoma, vykdyti socialines, kultūrines programas.
referatas, Ekonomika, 9.50 (2), 1344, 20/11/2004, Mokamas
Mokesčių sistema Lietuvoje
Įvadas. Trumpa Lietuvos mokesčių sistemos apžvalga. Lietuvos mokesčių teorinė apžvalga, jų esmė ir funkcijos. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių klasifikavimas. Gyventojų pajamų mokesčio mokėtojai. Pajamų apmokestinimo tvarka, problemos ir tobulinimas. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas. Kūrybinės veiklos apmokestinimas. Gyventojų pajamų iš komercinės-ūkinės veiklos ir kitų pajamų apmokestinimas. Pajamų deklaravimas. Mokesčių adminstravimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
54 psl.
Diplominis, Ekonomika, 8.00 (1), 93, 7/12/2005, Mokamas
mokesčiu raida lietuvoje
ŠIAULIŲ KOLEGIJA-VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 1KURSAS> ivertintas 8 geras ilgas referatas tokius destytojai ar mokytojai tingi skaityti, netinka kursiniui,surasyta visa mokesciu raida nuo naturiniu mainu, valstybes susikurimo iki sovietiniu metu ir dabartiniu laiku. siuskit tikrai nenusivilsit>>>> Turinys 2. Įvadas 3. 1. Duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais 4. 2. Mokesčių nustatymo ir rinkimo ypatumai pradiniu Lietuvos valstybingumo etapu 8. 3. Lietuvos mokesčių sistemos raida 13. 3.1 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokesčiai 14. 3.2 Rusijos imperijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų meto mokesčiai 15. 3.3 Nepriklausomos Lietuvos mokesčių sistema ir jos ypatumai 18. 3.4 Lietuvos mokesčių sistema Sovietų Sąjungos sudėtyje 21. 3.5 Dabartinė mokesčių sistema 24. Išvados 24. Literatūra 26. (APIMTIS 26PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 66, 7/10/2006, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]