Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14] 
Vietnamo karas
IŠ VIETNAMO ISTORIJOS. Prancūzijos protektoratas. Japonija okupuoja Vietnamą. Visuotinis sukilimas. Nepriklausomybės paskelbimas. Visuotiniai rinkimai. Prancūzų sugrįžimas. Vietnamiečių kontrataka. ŽENEVOS SUTARTYS. Prancūzų pralaimėjimas. Pabėgėliai. KOVA UŽ VIETNAMO SUVIENIJIMĄ. Pietų Vietnamas. Šiaurės Vietnamas. Ginkluotos kovos pradžia. Amerikos politika. Tonkino įlankos incidentas. Tonkino rezoliucija. Vietkongo išpuoliai. "Flaming Dart”. "Besiritanti audra”. VIETNAMO KARO EIGA. Pirmieji susidūrimai. Kitų šalių paramos. "Starlite”. Ia Drang mūšis. Haifongo- Hanojaus zonos ataka. Tet ofenzyva. Taikos derybos. KARO PASEKMĖS. Amerikiečiai. Vietnamas. IŠVADOS.
13 psl.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 34, 5/10/2008, Mokamas
Vileišių rūmų ansamblis
Turinys: Rūmai. Vileišių rūmų ansamblis. Rezidentiniai šeimos rūmai. Gyvenamasis namas. Ūkinis pastatas. Petro Vileišio rūmų ansamblio restauracijai. Vileišių rūmų slėpiniai. Papildoma informacija. Naudoti šaltiniai.
10 psl.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 3, 17/11/2008, Mokamas
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika.
Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus dekanatas. Yra arkivyskupijos ir dekanato centras. Stovi senamiestyje, pilių teritorijoje. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1801 m. Klasicistinė. Bažnyčioje yra Šv. Kazimero koplyčia. Prie katedros stovi bokštas . (APIMTIS 10 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 53, 10/01/2007, Nemokama
VILNIAUS IMPERATORIŠKASIS UNIVERSITETAS (1803-1832
VILNIAUS UNIVERSITETAS – LIETUVOS KULTŪROS CENTRAS,UNIVERSITETO VALDYMAS,UNIVERSITETO SKYRIAI,FIZIKOS IR MATEMATIKOS SKYRIUS,MORALĖS IR POLITINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS,LITERATŪROS IR MENO SKYRIUS,MOKYMO PROCESO TOBULINIMAS,UNIVERSITETO ŪKIS XIX a. Lietuvos kultūriniame gyvenime Vilniaus Universitetas turėjo didelės reikšmės. "Tikroji Vilniaus Universiteto reikšmė atsiskleidžia visos Rusijos švietimo istorijos kontekste" . Edukacinės komisijos ir Vyriausiosios Lietuvos mokyklos patirtimi, jos struktūra ir statusu pasinaudojo Aleksandro I vyriausybė reformuodama visą Rusijos švietimo sistemą. 1803 m. balandžio 16 d. aktu Vyriausioji Vilniaus mokykla buvo pavadinta Vilniaus imperatoriškuoju universitetu (toliau Universitetas). Caro pasirašytas aktas, "susidedantis iš 22 straipsnių, užtikrino "visiems laikams gyvavimą senovinio Vilniaus universiteto, įkurto 1578, o atnaujinto 1781"." . Jame buvo suformuluoti pagrindiniai statuto, patvirtinto tais pačiais metais, principai. Universitete numatoma dėstyti ne tik visus mokslus, bet ir dailę, laisvuosius menus. Universiteto tikslas – suteikti išsimokslinimq visiems luomams ir visoms valstybės tarnyboms. Todėl Vilniaus Imperatoriškojo universiteto profilis, įtraukus į studijų programas dailę bei laisvuosius menus, labai prasiplėtė. Jo vaidnuo Lietuvos kultūros istorijoje dar padidėjo. Pagal Universiteto ir Vilniaus švietimo apygardos statutą jam priklausė aštuonios gubernijos: Vilniaus, Gardino, Minsko, Mogiliovo, Vitebsko, Kijevo, Voluinės ir Podolės.Universitetas ne tik kontroliavo apygardos švietimo reikalus, bet ir buvo pati didžiausia aukštoji mokykla visoje Rusijos imperijoje.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 35, 23/05/2005, Mokamas
Vilniaus pastatų įžimybės
Arkikatedros architektūros bruožai. Pastato istorijos fragmentai. Arkikatedra –Lietuvos valdovų karūnavimo vieta. Arkikatedra – mauzoliejus, panteonas. Arkikatedros koplyčios. Šv. Kazimiero koplyčia ir mauzoliejus. Arkikatedros paminklinės lentos. Vilniaus arkikatedra ir pirmoji mokykla. Arkikatedros varpinė. Architektūra. Rotušės aikštė. Gedimino pilis. Aušros vartai. Operos ir baleto teatras. Naudota literatūra. (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 13, 24/05/2005, Mokamas
Vilniaus universiteto istorinė raida
TIKSLAS: Nušviesti Vilniaus universiteto istorinę raidą ir įtaką Lietuvos ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui.
referatas, Istorija, 10.00 (2), 739, 24/04/2004, Mokamas
Vincas Kudirka
Labai geras referatas apie garsuji Vinca Kudirka, viskas labai kruopsciai, nuosekliai ir suprantamai paruosta, galima perskaityti ne karto anksciau neskaicius, yra kelios nuotraukos, referatas su tituliniu bei naudotos informacijos saltiniu puslapiu uzima 4 lapus (teksto 1 lapas), labai lengvai galima priderinti prie savo poreikiu, redaguoti... (APIMTIS 3 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 11, 30/05/2006, Mokamas
Visos istorinės datos ir įvykiai, istorijos konspektas
Mezopotamijos civilizacijos. Babilonas. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir Finikija. Indijos ir Kinijos civilizacijos. Senoji Kinijos civilizacija. Artimųjų Rytų civilizacijos. Senovės žydai – Pažadėtosios žemės tauta. Persijos imperija VI a. pr. Kr. – 330 m. Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos. Senovės Roma. Krikščionybė. Bizantija. Viduramžiai. Arabai ir islamas. Frankų karalystė ir imperija. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių iškilimas. Didieji geografiniai atradimai. Renesanso kultūra. Reformacija ir kontrreformacija Europoje. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Nyderlandų revoliucija. Rusija XVI – XVIII a. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje. Anglijos revoliucija. Švietimo epocha. Kapitalizmo raida Europoje XIX a.
90 psl.
konspektas, Istorija, 0.00 (0), 560, 4/04/2004, Mokamas
Visuomenė ir kultūra XIX a. pr.-XX a.
Pasiekimai biologijoje ir medicinoje. Chemijos ir fizikos raida. Technikos raida. Susisiekimo ir ryšiu priemonių raida. Gyvenimo sąlygų pasikeitimas. Miestu augimas ir jų architektūra. Švietimo raida ir spaudos plitimas. Sportas. Olimpiniu žaidynių atgaivinimas. Literatūra. Kinas. Testas. Pasitikrink ar moki? Užduočių atsakymai. (APIMTIS 8 PSL)
projektinis, Istorija, 0.00 (0), 18, 4/06/2007, Mokamas
Vokietijos suvienijimas
Vokietijos suvienijimas. Imperializmas (sąvoka, bruožai, priežastys), 1917 vasario revoliucija Rusijoje (priežastys,eiga,pasekmės), Nacizmas ir Hitleris (Hitlerio atėjimas į valdžią, jo valdymas, trečiasis reichas), JAV ekonominė krizė (1929m. ekonomikos krachas ir krizė, Ruzveltas ir "Naujasis kursas", Ekonomistai ir krizė), Pirmasis pasaulinis karas...(APIMTIS 5 PSL)
konspektas, Istorija, 0.00 (0), 14, 9/05/2007, Mokamas
Vytautas Didysis
Vytauto vaikystė yra labai mažai žinoma. Gimęs apie 1350m. , jis augo sunkiais Lietuvai laikais. Kaip užsilikusios žinios sako, Vytautas buvo neaukšto ūgio, dailių ir energingų veido bruožų. Turėjo dideles, gyvas ir protingas akis. Iš veido atrodė moteriškas; niekas nepažino, kai jis apsitaisęs savo žmonos palydovės rūbais pabėgo iš kalėjimo.Visa Vytauto figūra atsišvietė pasitikėjimu savim, energija, gyvumu, drąsa, rizikingumu ir savigarba, žodžiu, - kažkokia didingo valdovo šviesa. Nors iš pažiūros mažo augumo, bet savyje slėpė didžią dvasią. Buvo protingas ir žmoniškas. Įsidėmėtinas jo susivokimas ir orientacija: iš karto jis išspręsdavo kelius reikalus. Dejuodavo net kryžiuočiai, nespėdavi jo žygių ir elgesių observuoti. (APIMTIS 2PSL)
rašinys, Istorija, 10.00 (1), 1640, 4/04/2004, Mokamas
Vytautas Didysis
Vytauto Didžiojo asmenybės bruožai, jo valdymo laikai, valdymo bruožai. Vytauto asmeninio gyvenimo apibudinimas, vaikystė, charakterio bruožai, bendravimo bei valdymo ypatumai. (Trumpa ištrauka:Pastaruoju metu pas mus pasirodė skirtingi ir net prieštaringi Vytauto valstybinės politikos ir asmens vertinimai. Idealizuotą jo veiklos vaizdą, sukurtą minint 500 metų nuo jo mirties, dažnai siekiama sumenkinti ir parodyti jo prieštaringumus ir net nepagrįstus veiksmus. Tokiai opinijai turėjo ir tebeturi įtakos sovietmečiu paskelbtos, istoriniu materializmu pagrįstos ir prorusiškos istorikų koncepcijos. Vytauto vaikystė yra labai mažai žinoma. Gimęs apie 1350 m. , jis augo sunkiais Lietuvai laikais....) (APIMTIS 9PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 29, 13/12/2005, Mokamas
Vytauto kova dėl valdžios
Vytautas, valdęs Lietuvą nuo 1392 iki 1430 m., buvo vienas žymiausių valdovų ne tik Lietuvos, bet ir Europos istorijoje. Jis gimė apie 1350 m. (tikslioji gimimo data nėra nustatyta) Senuosiuose Trakuose. Vytautas buvo Kęstučio (Gedimino sūnaus) pirmas vaikas nuo jo antrosios žmonos Birutės. Ji buvo žemaičių kunigaikščio duktė, spėjama, kad Birutė buvo Palangos vaidilutė, saugojančia Šventąją ugnį. Vėliau Kęstučio šeima persikėlė į Naujuosius Trakus į pusiasalio pilį prie Bernardinų ežero, kur Kęstutis gyveno iki savo mirties (išskyrus tą trumpą laikotarpį kai jis nuo lapkričio 1381 iki liepos 1382 metų buvo užgrobęs Vilniaus sostą ir pašalinęs Jogailą). (APIMTIS 12PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 658, 24/04/2004, Mokamas
Zydu gyveminas Lietuvoje iki Holokausto ir per ji
Referatas apie zydu gyvenima Lietuvoje nuo pat LDK laiku..iki Holokausto ir per ji. Apie zydu gyvenima, verslus, privilegijas, getu kurimasi, gyvenima gete, geto kultura... Referatas yra labai geras. Su visais turiniais isvadom ir visa kita ko reikia geram rasiniui
referatas, Istorija, 0.00 (0), 12, 10/10/2006, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]