Sekmadienis Gruodžio 17, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Mokro testu atsakymai
1.Kuris iš išteklių mažiausiai ribotas? b)oras 2. Mikroekonomika nagrinėja: c)profesinių sąjungų įtaką darbuotojų atlyginimams. 3. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai: b) ekonomikos sistema privalo turėti išteklių paskirstymo būdą. 4. Automobilių gaimtojai gamina mašinas tol, kol: a) papildoma nauda, gauta pardavus mašinas, viršija papildomus mašinos gamybos kaštus
40 psl.
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 8, 18/12/2011, Mokamas
Monetarinė politika
Įvadas. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Vertybinių popierių pirkimas. Vertybinių popierių pardavimas. Atvirosios rinkos pranašumai. Komercinių bankų diskontavimas. Rezervo norma. Išvados. Santrumpų sąrašas. Literatūra. (APIMTIS 16 PSL)
referatas, Ekonomika, 1.00 (1), 65, 3/11/2006, Mokamas
Monetarinė politika
Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Konfliktai tarp monetarinės politikos tikslų. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Komercinių bankų diskonavimas. Atsargų normos reglamentavimas. Monetarinės politicos sukeliamos problemos. Palūkanų normos traktavimas. Stabdančioji ir skatinančioji monetarinė politikos. Skatinančioji monetarinė politika. Stabdančioji monetarinė politika. Monetarinė politika ir euro įvedimas. Išvados. Cituota ir naudota literatūra.
17 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 48, 6/01/2009, Mokamas
Monopolija
ĮVADAS. 1. MONOPOLIJA. 1.1. Lietovos ūkio apžvalga. 1.2 Monopolijos formavimasis. 1.3 PELNO MAKSIMIZAVIMAS. 1.4. MOKESČIŲ POVEIKIS MONOPOLISTUI. 1.5. KAINOS. 1.6. MONOPOLIZACIJOS VEIKSNIAI. 2. MONOPOLINĖS TENDENCIJOS PASIREIŠKIMAS LIETUVOS ŪKYJE. 2.1 APRIBOJIMAI IMPORTUI IŠ UŽSIENIO. 2.2 MONOPOLIJA ENERGETIKOS SISTEMOJE. 2.3 MONOPOLIJA IR SAUGUMAS. 2.4 MONOPILIJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA. IŠVADOS. LITERATŪRA. >>Darbo tikslas – monopolinės tendencijos Lietuvos ūkyje. Darbo uždaviniai – išsiaiškinti ir aprašyti, kas tai yra monopolija, kokią įtaką ji turi ūkiui ir kokias įmones galime pavadinti monopolistinėmis Lietuvos ūkyje. Aprašyti ar monopolija turi įtaką kainų didinimui....(APIMTIS 24 PSL)
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 126, 26/03/2007, Mokamas
MONOPOLIJA BEI JOS SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI PADARIAI
Įvadas 1.Monopolinės rinkos esmė 2.Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys 3.Monopolijos rūšys ir formos 4.Monopolijos elgsena Monopolija – tai kai yra vienintelis prekių ar paslaugų tiekėjas, jei ta prekė neturi artimų pakaitų. Vyriausybei privatizuojant vis daugiau monopolinių objektų (privatizuotas "Lietuvos telekomas”), monopolistinės kainos nustatymo būdas tampa labai aktuali tema Lietuvoje. Daugumai vartotojams iškyla klausimas ar jie neliks nuskriausti. 5.Ekonominiai ir socialiniai monopolijos padariniai Išvados Literatūra... (APIMTIS 11 PSL)
referatas, Ekonomika, 6.00 (1), 48, 26/03/2006, Mokamas
Monopolija ir monopolisto elgesys
Monopolija ir rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Monopolija ir efektyvumas. Natūralios monopolijos kainos reguliavimas. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolijos pelno maksimizavimas. Literatūros sąrašas. Tikslai: • Išsiaiškinti monopolijos ir rinkos monopolizavimo veiksnius; • Išsiaiškinti monopolijos tikslą; • Atskleisti monopolisto elgesio ypatumus; • Sužinoti masto ekonomijos esmę; • Atskleisti monopolinės rinkos pusiausvyros atsiradimo preižastis; • Išsiaiškinti būdus, kaip reguliuojamos natūralios monopolijos kainos; • Sužinoti monopolinės pusiausvyros ir paklausos elastingumo esmę. (APIMTIS 8 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 21, 19/11/2007, Mokamas
Monopolijos elgsena ir pasekmės visuomenei
Monopolijos samprata. Monopolinės kainos nustatymas. Diskriminacija kainomis monopolinėje rinkoje. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainomis. Monopolijos neefektyvumas.
analizė, Ekonomika, 4.00 (3), 1031, 5/04/2004, Mokamas
Monopolijos kainodara
Turinys. Monopolijos kainodara. Įvadas. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Monopolinė firma ir jos ekonominiai sprendimai. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Išvados. Literatūros sąrašas. Užduotys.
20 psl.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 6, 8/01/2010, Mokamas
Monopolinės konkurencijos rinkos požymiai
Monopolija ir tobula konkurencija yra visiškai priešingos rinkos struktūros. Žodis monopolija yra kilęs iš graikišku žodžių mono ir polio, kuris reiškia pardavėjas. Taigi monopolija yra tokia rinkos struktūra, kai kurioje nors praminės arba paslaugų šakoje yra vienintelis prekių ar paslaugų pardavėjas.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1991, 30/05/2004, Mokamas
Monopolis, monopolizavimo priežastys
Įvadas. Gryna monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, gamybos masto ekonomija. Monopolijos kainų nustatymas. Pagrindinės monopolizavimo priežastys. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 6 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 18, 17/12/2007, Mokamas
Motyvacija valdymo sistemoje: materialinio ir moralinio skatinimo sistema kaip poveikio svertas
Įvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. UAB "Senukai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 24 PSL)
kursinis, Ekonomika, 5.00 (8), 2535, 17/09/2004, Mokamas
Motyvavimas
Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslou poreikių hierarchijos teorija. K. Alderferio modifikuota poreikių hierarchijos teorija. D. Maklelando poreikių teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Pasikalbėjimas, darbo vertinimas, motyvavimas pačiu darbu. Kt.
namų darbas, Ekonomika, 7.00 (1), 1654, 5/04/2004, Mokamas
Muitai(Muitų sistema)
Muitas - mokestis (piniginė prievolė valstybei), kurį reikia sumokėti dėl to, kad prekės yra importuojamos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją arba iš jos eksportuojamos. Prekė - visoks kilnojamasis turtas, galintis būti užsienio prekybos objektu. Importo muitas - muitas, renkamas (sumokamas) už prekes, importuojamas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją. Eksporto muitas - muitas, renkamas (sumokamas) už prekes, eksportuojamas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos. Muito norma - parametras, naudojamas muito dydžiui apskaičiuoti. Muitų tarifas - susistemintas bendrųjų muitų, kurie taikomi importuojamoms į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją bei eksportuojamoms iš jos prekėms, normų rinkinys.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 42, 10/02/2005, Mokamas
Muzikinio klubo Norton verslo planas
Šiuo metu Lietuvoje vis didesn pasiūlą ir paklausą įgyja pramogų verslas. Kurti muzikinį klubą paskatino menka šio pobūdžio paslaugų pasiūla bei prastas ir nemaksimalus kliento norų tenkinimas. Įvertinę dabartinę situaciją, remdamiesi panašių klubų patirtimi ir klaidomis stengsimės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti mums yra aktualu ir nesunku, nes mes esame potencialūs klientai. Todėl dabartinę šios šakos analizę vertiname realiai turėdami daug pasiūlymų jai pagerinti.
kursinis, Ekonomika, 7.00 (5), 2091, 14/06/2004, Mokamas
Nacionaliniai personalo vadybos ypatumai Lietuvoje
Personalo vadybos raida Lietuvoje, kaip mokslas ir reikalingas dalykas, pradėta nagrinėti praėjusio amžiaus pradžioje. Personalo vadybos pradininkais Lietuvoje galima laikyti J.Šimkų, P.Raulinaitį ir žinomą visame pasaulyje vadybos specialistą V.Graičiūną.
referatas, Ekonomika, 1.00 (1), 1904, 22/03/2004, Mokamas
NAMŲ DARBAS Nr. 2
Rengiant šį referatą buvo naudotasi įvairių atstovaujamų institucijų sukauptais duomenimis ir ilgamete teorine bei praktine patirtimi tiriant, modeliuojant ir analizuojant gamtonaudos ir gamtosaugos procesus, projektuojant aplinkos apsaugos valdymo politikos pokyčius. APLINKOS APSAUGA. Aplinkos apsaugos skatinimui bei valdymui gali būti pasitelkti įvairūs poveikio instrumentai - teisiniai, administraciniai, ekonominiai, moraliniai, ekologinio švietimo ir pan. Šiame darbe nagrinėjami ekonominiai aplinkos apsaugos veiksniai, tačiau turėta omenyje, kad jų rezultatyvumas yra stipriai įtakojamas kitų aplinkos apsaugos bei šalies ūkio plėtros veiksnių.Racionalus aplinkos apsaugos ekonominių veiksnių planavimas bei naudojimas neatsiejamas nuo žmogiškojo veiksnio, tai yra priklauso nuo: 1.) ekspertų, kurie atlieka esamos padėties tyrimą, parengia sprendimų alternatyvas bei įvertina jų lauktinas pasekmes; 2.) politikos formuotojų, priimančių sprendimus; 3.) vykdytojų, įgyvendinančių priimtus sprendimus
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 9, 30/04/2006, Mokamas
Namų ūkių pajamos ir išlaidos Lietuvoje.
Įvadas. Namų ūkių pajamų ir išlaidų teoriniai aspektai. Namų ūkių biudžetų tyrimas. 2004 metų statistiniai duomenys. 2005 metų statistiniai duomenys. Preliminarūs duomenys ir prognozės. Išvados. Literatūros sarašas. Priedai. (APIMTIS 13 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 21, 14/10/2007, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]