Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Namų ūkio išlaidų tyrimas
Aš, Justinas Ilisevičius, pristatau savo 3 asmenų šeimos: mamos Rimos Ilisevičiūtės 47 m., brolio - Vytauto Daniševičiaus 10 m., ir savo Justino Ilisevičiaus 21 m., keturių savaičių ( 28 dienų imtinai) namų ūkio statistinį tyrimą. Mūsų šeima gyvena Tulpių 5-5, daugiabučiame name, laikome šunį. Turime automobilį.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 652, 14/06/2004, Mokamas
Naujo produkto samprata
Turinys. Įvadas. Naujos prekės samprata. Naujos prekės kūrimo prižastys. Naujos prekės kūrimas. Naujos prekės vystymosi procesas. Naujos prekės kūrimas "N" įmonėje. Gaminių asortimentas. Rinkos apžvalga. Naujų ir modernizuojamų gaminių projektavimas AB ,,N”. Techninio siūlymo rengimas. Gamybos rengimo grafiko sudarymas. Gamybos rengimo eiga. Eskizinio projekto rengimas. Sukurtų maketų bandymai. Naujų gaminių sertifikavimas. Išvados. Literatūra. Priedai. >> Marketingas prekę traktuoja kaip apčiuopiamos ir neapčiuopiamos naudos vartotojui paketą. Jei prekės teikiama nauda skiriasi nuo kitų prekių teikiamos naudos, galima sakyti, kad prekė yra nauja. Tačiau, tai, kas vienam vartotojui (gamintojui) bus nauja, kitam gali būti seniai žinoma. Prekė gali būti nauja įmonei, bet analogišką prekę jau gali siūlyti įmonės konkurentai. Prekė bus nauja rinkos segmentui, jei šio segmento vartotojai dar nebuvo susidūrę su siūloma preke.... (APIMTIS 30 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 78, 7/12/2006, Mokamas
Nedarbas
Turinys: Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Išvados. Literatūra.>> Šiais laikais labai sunku susirasti drbą. Todėl nedarbo lygis kiekvienais metais vis auga ir auga. Kaip išvengti šių pasėkmių pasakyti labai sunku, nes esant prastai šalies ekonomikai jau net neįmanoma ką nors pakeisti. Valstybė neturi pakankaimai lėšų, o ir kiekviena prestižinė firma nori gerai kvalifikuotų ir turinčių nemažą stažą darbuotojų (APIMTIS 9 PSL)
referatas, Ekonomika, 6.33 (3), 2627, 8/11/2004, Mokamas
Nedarbas ir infliacija Lietuvoje 2007m.
Įvadas. Darbo jėga. Darbo rinka. Darbo birža. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija. Nedarbas ir užimtumo politika Lietuvoje. Apibendrinimas. Išvados. Naudota literatūra.
16 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 56, 12/05/2008, Mokamas
Nedarbas Lietuvoje
TURINYS: ĮVADAS. NEDARBO LYGIO LIETUVOJE APŽVALGA. 2003 METŲ DARBO RINKOS APŽVALGA. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.>> Įteisinus privačią nuosavybę, atsirado naujos verslo organizavimo formos: individualios įmonės, partnerinės įmonės (UAB), akcinės bendrovės (AB), investicinės akcinės bendrovės (IAB). Visi šie pokyčiai lėmė darbo rinkos susiformavimą, nes dėl socialistinei sistemai būdingo darbo vietų paskirstymo galima sakyti, kad tarybiniu laikotarpiu tokios rinkos nebuvo. Darbo pasiūla ėmė nebeatitikti darbo paklausos.....(APIMTIS 18 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 63, 29/03/2006, Mokamas
Nedarbas Lietuvoje 1992 - 2004 metais, jo priežastys
Turinys: Įvadas. Nedarbas ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo lygio nustatymas. Nedarbo tipai. Nedarbo augimo etapai. Nedarbas 1992 – 2000 metais. Nedarbas 2001 – 2004 metais. Nedarbo priežastys. Nedarbo lygio sumažėjimas. Nedarbo lygio mažinimas. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 17 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 37, 26/02/2007, Mokamas
Nedarbo lygio mažinimo priemonės Lietuvoje
Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys lietuvoje. Nedarbo lygio mažinimo priemonės lietuvoje. Išvados. Literatūra. Priedas.
14 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 28, 27/11/2007, Mokamas
Nedarbo problemu apibendrinimas
Viena pagrindinių ekonominių ir socialinių problemų Lietuvoje yra gyventojų užimtumo didinimas, naujų darbo vietų kūrimas ir nedarbo mažinimas. Pasiekęs tam tikrą lygį, nedarbas neigiamai veikia pačius bedarbius, visuomenę bei valstybę. Šiandien nedarbas yra pagrindinė skurdo priežastis Lietuvoje. Nedarbas tampa savižudybių, alkoholizmo, nusikaltimų, narkomanijos tarp jaunimo priežastimi. Šio darbo tikslas - apibendrinti nedarbo problemas Lietuvoje: bedarbystę aptariant kaip socialinį reiškinį.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 47, 29/03/2006, Mokamas
Negalios koncepcija, įvertinimo principai, nustatymo organizavimas Europos šalyse
Įžanga. Valstybės dotacija socialinei globai asmenims su sunkia negalia. Vaikų negalios lygiai. Neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymas, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas, reabilitacijos pašalpa ir ginčų sprendimas. Vaiko negalios nustatymas. Asmens neįgalumo nustatymas remiantis Europos Tarybos reglamentų 1408/71/EEB ir 574/72/EEB nuostatomis (forma E-213). E 213 formos pažymos pildymo tvarka. Literatūra. Priedai. (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 14, 6/10/2007, Mokamas
Nekilnojamas turtas
Nekilnojamas turtas priklausomai nuo jo panaudojimo, gali būti suprantamas įvairiai. Vieniems jis - darbo ar poilsio vieta, kitiems - turtinis garantas, patikima investicija, verslo ar veiklos priemonė, prekė ir panašiai.
referatas, Ekonomika, 5.00 (1), 607, 5/04/2004, Mokamas
Nepriklausomo auditoriaus išvada
Išvada dėl bankrutuojančios AB "xxx" sanavimo projekto. Pastabos dėl sanavimo projekte numatytų finansavimo sąlygų. Garantijos ir įsipareigojimai. Išvada.
kita, Ekonomika, 0.00 (0), 586, 22/03/2004, Mokamas
Nesąžiningos reklamos Lietuvoje kritinis įvertinimas
Turinys. Įvadas. Reklamos samprata ir reikšmė. Reklamos sąvoka. Moralinis reklamos įvertinimas. Reklamos reguliavimas. Tiesa ir reklama. Manipuliuojanti reklama. Lyginamoji reklama. Tabako ir alkoholio reklamos ribojimas. Moralinė atsakomybė reklamoje. Reglamentuojantys aktai ir priežiūros institucijos. Neteisėtos reklamos atvejų lietuvoje analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. (Šio darbo tikslas yra išnagrinėti ir įvertinti nesąžiningą reklamą, jos sritis bei mastus Lietuvoje 2001 – 2004 metais, t.y. nuo LR Reklamos įstatymo priėmimo.)
30 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 7, 19/04/2009, Mokamas
Netobulos konkurencijos rinkos teorijos
Džoan Robinson ir Edvardas Čemberlinas. Pagrindinė Čemberlino idėja � pagrindas jo monopolinės konkurencijos teorijoje. Kurioje, šiuolaikiška rinka su diferencijuotu produktu , nagrinėjama kaip konkurencija tarp monopolistų , iš kurių kiekvienas turi reikšmingą rinkos įtaką daliai vartotojų.
13 psl.
namų darbas, Ekonomika, 1.00 (1), 844, 9/05/2004, Mokamas
Nuosavybė
Ekonomistai teigia, kad nuosavybė yra Apvaizdos faktas, panašiai kaip ir žmogaus asmuo. Pirmosios įstatymas nesukuria, lygiai taip pat kaip ir antrojo. Nuosavybė yra neišvengiama žmogaus prigimties išvada.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 330, 5/04/2004, Mokamas
Oligopolinė rinka
Oligopolija rinka, kurioje visi produktai yra identiški arba artimi pakaitalai, produkciją tiekia nedaugelis firmų, tačiau bent kelios jų palyginti didelės. Natūrali oligopolija atsiranda tuomet, kai individualiųjų firmų vidutiniai kaštai sumažėja tiek, kad kelios tokios firmos gali pagaminti visą parduodamos produkcijos kiekį mažiausiais vidutiniais kaštais.
referatas, Ekonomika, 7.00 (1), 1134, 14/11/2004, Mokamas
Opcionai
Opcionai. Opcionai gali būti europietiško ir amerikietiško tipo. Opciono sandorį sudaro. Opcionų tipai. Egzotinių opcionų paplitimo priežastys. Opcionų vertinimai. Opcionų veikimas, kaina. Opcionų strategijos. Išvados. (Opcionas (pasirinkimo sandoris) yra finansinis instrumentas, kuris vienai jo šaliai suteikia teisę (bet ne pareigą) ateityje pirkti arba parduoti tam tikra turtą ar finansinį instrumentą, kitai šaliai tuo pačiu metu tai yra įsipareigojimas tą turtą parduoti arba jį nupirkti.
11 psl.
projektinis, Ekonomika, 0.00 (0), 4, 16/11/2010, Mokamas
Operacijos geležinkeliuose
Operacijos kelyje. Pristatymo terminai. Krovinių išdavimas. Tarifai. Krovinių vežimas smulkiomis ir mažo tonažo siuntomis.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 710, 21/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]