Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Pasaulio ekonominė – finansinė būklė esminių transformacijų laikotarpiais (XX ir XXI amžiuose)
Temą "Pasaulio ekonominė – finansinė būklė esminių transformacijų laikotarpiais (XX –XXI amžiuose)” pasirinkau, norėdamas padidinti savo asmeninį žinių kraitį šia kryptimi. Noras turėti aiškią, kompetentingą nuomonę apie pasaulio finansinę padėtį XX amžiaus paskutiniame dešimtmety paskatino mane rinktis šią temą. Kadangi bendras temos nagrinėjimas formuoja tik abstraktų problemos vaizdą, referate pasirinkau daugiau atskirų pasaulio šalių būklių nagrinėjimą. Pagrindinis referato tikslas – suteikti pakankamai nepriklausomos informacijos skaitytojui, kad šis iš atskirų dalių sugebėtų susidaryti bendrą pasaulio ekonominės – finansinės būklės vaizdą, daugiau iš pesimistinės pusės. Į šią temą ketinu žvelgti labiau kritišku žvilgsniu, tai, savaime suprantama, ribos atitinkamų šalių pasirinkimą išsamiam nagrinėjimui.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 9, 14/04/2005, Mokamas
Pasiūla ir paklausa
Paklausos ir pasiūlos namų darbas.
namų darbas, Ekonomika, 8.50 (2), 2277, 30/11/2004, Mokamas
Pasiūla tobulos konkurencijos rinkoje.
Įvadas. Tobulos konkurencijos rinkos modelis ir jo ypatybės. Tobulos konkurencijos pasiūla trumpuoju laikotarpiu. Tobulos konkurencijos įmonės trumpalaike pasiūla. Trumpojo laikotarpio rinkos pasiūlos kreive. Ilgojo laikotarpio pasiūla tobulos konkurencijos rinkoje. Ilgojo laikotarpio kaštų ir pasiūlos sąlygos. Elastinga ilgalaikė pasiūla. Kylanti aukštyn ilgalaikes pasiūlos kreivė. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Išvados. Naudotų literatūros šaltinių sąrašas.
24 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 28, 7/12/2007, Mokamas
Pasiūla, paklausa, rinkos pusiausvyra
Rinkos dėsnius lengviau suprasti, nagrinėjant idealų rinkos modulį. Idealios rinkos subjektai yra individualus pirkėjas ir individualus pardavėjas arba vartotojas ir gamintojas. Pirkėjas ir pardavėjas yra dvi rinkoje veikiančios jėgos. Pirkėjas kaip veikianti jėga formuoja rinkos paklausą , o pardavėjas - rinkos pasiūlą. Paklausa pasireiškia pirkėjo siekimu įsigyti konkrečią prekę ar paslaugą. Tačiau jei pirkėjas nori tik tos prekės, bet neturi pinigų, jo noras nėra paklausa. Vadinasi, paklausą galime apibrėžti kaip troškimą arba poreikį, egzistuojantį drauge su pasiruošimu ir galėjimu užmokėti už tai, ko norime. Referatas buvo pristatytas Kauno kolegijoje
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 46, 8/04/2006, Mokamas
Pasiula, paklausa, jos samprata, elastingumas
Turinys. Įvadas. Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos sąveika. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados. Naudota literatūra.
6 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 23, 23/04/2008, Mokamas
Paskolos
Paskolos (skola yra paskolos sinonimas) sąvokos taikymas labiau susijęs su ūkine komercine veikla, tiksliau apibrėžtas ir struktūrizuotas. Skolos terminas taikytinas tarp fizinių asmenų, gali būti plačiau taikomas ir ne tik kaip piniginė skola, mažiau apibrėžtas ir rečiau taikomas tarp profesionalų verslo srityje.
referatas, Ekonomika, 10.00 (1), 1059, 5/04/2004, Mokamas
Paslauga
Paslaugos samprata ir savybės. Prekės samprata ir savybės. Tradicinio ir paslaugų marketingo skirtumai pagal J. Shaw. Paslaugų ir prekių skirtumai pagal Christopher H. Lovelock. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo paskirties palyginimas. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių skirtumai. (APIMTIS 13 PSL)
referatas, Ekonomika, 4.50 (2), 1920, 23/03/2004, Mokamas
Paslaugų statistikos tyrimas
Įvadas. Keleivių vežimai autobusais lietuvos miestuose. Tolimojo susisiekimo maršrutais tarifų analizė. Paslaugų už naudojimąsi autobusų stotimis tarifai. Pagrindinių sąvokų apibrėžimai. Visuomenės aptarnavimo viešuoju transportu užtikrinimas. Keleivių vežimai geležinkelių transportu. Keleivinio parko analizė. Kelionių bilietai. Keleivių vežimai jūrų transportu. Keleivių vežimai vidaus vandenų transportu. Keleivių vežimas oro transportu. Keleivių vežimo analizė. Išvados. Literatūra.
17 psl.
referatas, Ekonomika, 1.00 (1), 17, 9/04/2008, Mokamas
Pensijų fondų efektyvumo analizė
Renkantis pensijų fondą svarbu įvertinti jo taikomus administravimo mokesčius. Įstatymu numatyta, kad maksimaliai nuo įmokos gali būti atskaičiuojama 10% ir dar 1% nuo dalyvio pensijų sąskaitoje sukauptų lėšų vidutinės metinės vertės. Pasirinkusiems konservatyvųjį fondą ir esant maksimaliems administravimo mokesčiams, nevertėtų tikėtis, kad investicijų grąža iš kaupiamos sumos viršys administravimo mokestį.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 570, 5/04/2004, Mokamas
Pensijų sistemos reforma rytų ir vidurio Europos šalyse
Įvadas. Pensijų pakopos ir klasifikavimas. Pensijų klasifikavimas išmokų aspektu. Pensijų klasifikavimas administravimo aspektu. Pensijų klasifikavimas finansavimo požiūriu. Pensijos D. Britanijoje ir Vengrijoje. Lenkų pensijos. Slovėnija ir Čekija. Pensijų reforma Vokietijoje. Pensijų reforma Latvijoje. Pensijų reforma Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
12 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 24, 17/12/2008, Mokamas
Permainų vadyba
Permainų tipai. Organizacinis vystymas truktūros ir strategijos derinimas. Planavimo organizacijose svarba. Strateginio planavimo procesas. Vadybos formos. Informacijos technologijų (IT) svarba. Personalas ir jo įtaka permainų vadybai.
referatas, Ekonomika, 10.00 (1), 1435, 22/03/2004, Mokamas
Personalas
Referatas aie personalą, organizavimą: Organizuojant ir valdant personalą atsirado atotrūkis tarp naujų reikalavimų ir senųjų tradicijų. Gerokai didesnį dėmesį reikėtų skirti darbuotojams vetinti, kryptingai organizuoti karjerą ir kelti kvalifikaciją. Vadovaujant turėtų būti orientuojamasi į bendradarbiavimo, darbuotojų motyvavimo, atsakomybės didinimą. Turi būti derinamas pažangus Vakarų šalių patyrimas su Lietuvoje susiformavusiomis tradicijomis ir aplinka, nes tik tokiu būdu užtikrinamas personalo vadybos efektyvumas.
referatas, Ekonomika, 8.33 (6), 2128, 30/11/2004, Mokamas
Personalo skatinimas darbuotoju ažvilgiu
Įvadas. Motyvacijos esmė. Pagrindiniai motyvacijos šaltiniai. Motyvacijos teorijos. A. Maslou (A. Maslow) motyvacijos teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorija. V. Vrumo (V. Vroom) lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Tinkamas atlygis, pripažinimas ir skatinimas. Kaip padidinti motyvaciją dirbti. Išvados. Literatūra.
13 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 12, 5/01/2009, Mokamas
Personalo vadybos esmė ir principai
Įvadas. Personalo vadybos raida ir samprata. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Bendradarbių pažinimas. Bendradarbių motyvavimas. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Vadovo autoritetas. Valdymo stilius. Valdymo metodai. Valdymo priemonių charakteristika. Bendradarbių įtraukimas į valdymą. Grupinis darbas. Nurodymai. Bendradarbių pasitarimai ir pokalbiai. Tarnybiniai pasitarimai ir pokalbiai. Personalo vadybos principai. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 23PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 119, 30/10/2006, Mokamas
Personalo valdymas
Turinys. Įvadas. Personalo valdymo uždaviniai ir turinys. Personalo organizavimas. Personalo poreikių planavimas. Personalo motyvavimas. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo ugdymas ir karjeros planavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. /Lietuvos įmonės, norėdamos greičiau pakilti iš sunkios ekonominės situacijaos ir pradėti konkuruoti su kitų šalių įmonėmis, turi rasti efektyvius personalo valdymo būdus, padidinti darbuotojų motyvaciją ir kuo geriau panaudoti jų potencialą. Pastaruoju metu personalo vaidmuo išaugo dėl pasikeitusių techninių, ekonominių, organizacinių sąlygų, padidėjusios konkurencijos/...(APIMTIS 22 PSL)
referatas, Ekonomika, 7.50 (4), 177, 23/03/2004, Mokamas
Personalo valdymas
Įvadas. Teisingų ir motyvuojančių darbo apmokėjimo sistemų sukūrimas. Darbuotojų skatinimo planai. Darbuotojų naudos. Išvados. Literatūra. / Nustatant apmokėjimo lygius atliekami šie veiksniai: padaroma atlyginimų apžvalga, įvertinami darbai, nustatomos apmokėjimo kategorijos, pasiteikiamos darbo užmokesčio kreivės ir patikslinami apmokėjimo lygiai. Darbo vertinimo tikslas ? nustatyti santykinę darbo vertę. Vertinant darbą vienas darbas vertinamas lyginamas su kitu pagal turinį, kuris paprastai apibūdinamas tokiais veiksniais kaip įgūdžiai, pastangos, atsakomybė ir darbo sąlygos./..... (APIMTIS 12PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 2973, 17/09/2004, Mokamas
Pinigai kaip ekonominė kategorija
Pinigai yra toks ekonomikos elementas, be kurio žmonės bei įvairūs jų susivienijimai ne tik šiais laikais, bet ir gilioje senovėje negalėjo apsieiti. Pinigai yra viena seniausių ekonominių kategorijų. Kyla klausimas, kada ir kaip atsirado pinigai ir kaip nusakoma ekonominė pinigų kategorija?
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 929, 14/11/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]