Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4] 
Automobilių įtaka aplinkos užterštumui ir jo nustatymas
Darbo tikslas : Susipažinti su automobilių išmetamųjų dujų kenksmingais komponentais, jų įtaka aplinkos užterštumui, išmokti nustatyti jų koncentracijas automobilių išmetamosiose dujose. Teorine dalis. Isvada. (Apimtis 2 PSL.)
laboratorinis, Aplinka, 0.00 (0), 1770, 29/03/2004, Mokamas
Žmogaus poveikis gamtai
Nykstantys žinduoliai. Žmogaus atsakomybė. Grėsmė žinduoliams. Introdukcija ir natūralios aplinkos naikinimas. Nykstantys paukščiai. Padėtis įvairiose srityse. Gelbėjimo priemonės. Žmonės privalo padėti. Nykstančios rūšys. Laukinių rūšių vertingumas. Nykstantys augalai. Niokojantis žmogus. Nykstantys miškai. Žmogus — besaikis medžiotojas ir teršėjas. Kuriantis žmogus. Apsauga ir medžioklė. Gyvenamų vietų išsaugojimas. Gyvybinė gamtos apsaugos paskirtis. Zoologijos ir botanikos sodai. Zoologijos sodų plėtojimas. Švietimas ir moksliniai tyrimai. Safari parkai. Literatūra. (APIMTIS 8 PSL)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 2924, 30/05/2004, Mokamas
Bevariklio transporto plėtra
Anotacija: šio straipsnio tikslas – pažvelgti į bevariklį transportą kaip į vieną iš priemonių, gerinančių mūsų aplinką ir žmonių sveikatą. Straipsnyje pateikta bevariklio transporto vizija, parodytas biotransporto ryšys su šalies ekonomika. Dviračių transporto plėtros programa. Bevarikles transporto priemones. Tarptautinis projektas SAVE 2002, organizuotos akcijos, ju tikslai. (APIMTIS 4 PSL.)
kita, Aplinka, 0.00 (0), 24, 1/06/2005, Mokamas
CO koncentracijos dujiniame mišinyje nustatymas
Darbo tikslas: Nustatyti CO (anglies monoksido) koncentraciją dujiniame mišinyje, gauti CO koncentracijos priklausomybę nuo atstumo iki CO išmetimo šaltinio.Teorinė dalis. Bandinių paėmimas. CO koncentracijos išmatavimas saviraščiu. Literatūra. (Apimtis 1 PSL.)
laboratorinis, Aplinka, 0.00 (0), 350, 29/03/2004, Mokamas
Dirvožemis
Žemės ūkio tarša, mineralinių trąšų naudojimas ir išplovimas. Miškų dirvožemiai. Dirvožemio teršimas sunkiaisiais metalais. Pagrindinių Lietuvos dirvožemio tipų tyrimai. Pesticidų likučiai dirvožemyje. Biogeninių medžiagų išplovimas. Modeliniai biogeninių medžiagų skaičiavimai. Miško dirvožemių būklė. Lietuvos miško dirvožemių rūgštingumo tyrimas. Dirvožemio fauna jos antropogeniniai pokyčiai. (APIMTIS 17 PSL.)
referatas, Aplinka, 6.50 (2), 1190, 12/11/2004, Mokamas
Dvizonio elektrostatinio oro valymo filtro efektyvumo nustatymas
Darbo tikslas: Susipažinti su elektrostatinio oro valymo filtro konstrukcija ir veikimo principu. Nustatyti elektrostatinio filtro efektyvumą, valant iš oro tepalo aerozolį. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados. ( APIMTIS 7 PSL.)
laboratorinis, Aplinka, 0.00 (0), 304, 29/03/2004, Mokamas
Ekologija
Kaip aplinką veikia žmogus. Šių laikų atmosferos teršimo šaltiniai. Ozono sluoksnis. Vanduo. Nafta. Miškų nykimas. Apibendrinimas. /Gamtos pusiausvyra planetoje pradėta žeisti nuo tada, kai žmonija pradėjo naudoti paprasčiausias darbo įrankius. Kelis tūkstančius metų mažai domėtasi rezultatais, mažai gilintasi į pasėkmes. Ir šiandien pakankamai daug žmonių abejingai stebi žaliųjų veiklą visame pasaulyje.../ (APIMTIS 5 PSL)
referatas, Aplinka, 3.00 (2), 2442, 24/03/2004, Mokamas
Ekologijos egzaminas
Ekologijos raida. Tyrimų objektai. Kokios yra ekologinės situacijos gerinimo perspektyvos Lietuvoje. Kaip civilizacijos raidoje kito aplinkos keliamas pavojus sveikatai? Kokios yra kenksmingų aplinkos veiksnių grupės. Nuo ko priklauso teršalų sukeltų sveikatos pakenkimų dydis. Kokios ūkio veiklos šakos daro didžiausią neigiamą įtaką aplinkai. Kaip nustatomas leistinas taršos lygis? Kokios yra vandens tarsos rūšys kelainčios pavojų žmonių sveikatai? Saugaus būsto savybės. Kaip apibrėžtumėt sąvoką saugus maistas? Kokie veiksniai turi didžiausios įtakos globalinės ekosistemos stabilumui? Kokie yra didžiausios cheminės taršos šaltiniai? Kaip klasifikuojami teršalai? Kokiais metodais yra tiriamas medžiagos toksiškumas? Kokios yra gamtinės ir antropogeninės kilmės fizikinės taršos rūšys. Kas yra jonizuojanti spinduliuotė, kaip nuo jos apsisaugoti? Ir daugiau. (APIMTIS 5 PSL.)
konspektas, Aplinka, 10.00 (2), 806, 30/11/2004, Mokamas
Ekologinė atsakomybė
Atsakomybė - dorovės sąvoka bei etikos kategorija, išreiškianti žmogaus ir pasaulio savitarpio priklausomybę, fiksuojanti realybės sferą, kurioje kyla problemų ir su kuria žmogus susitapatina. Ši kategorija iškelia individo santykį su savo elgesiu bei jo rezultatais ir pabrėžia dorovinį asmenybės brandumą, jos neabejingumą tam, kas artimiausioje aplinkoje ir pasaulyje vyksta. Atsakomybė nubrėžia subjekto veikloje ribą, kuri skiria dorybę nuo ydos, dvasingą poelgį nuo bedvasio aktyvumo ar neveikimo, kitaip sakant, atsakomybė yra žmogaus dorovinio santykio su pasauliu pagrindas.(APIMTIS 7 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 916, 5/04/2004, Mokamas
Ekologinės etikos svarba gamtosaugoje
Turinys. Įžanga. Medžių kirtimas. Gaisrų žala. Žmogus gamtoje. Išvados. Literatūra. /Ekologija – tai mokslas apie organizmo ryšius su negyvąja gamta, apie 1 rūšies individų tarpusavio santykius ir santykius su kitų rūšių atstovais, apie įvairių rūšių bendrijų prigimtį ir ryšius su kitomis bendrijomis..../ (APIMTIS 15 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 1690, 24/03/2004, Mokamas
Ekologinis ugdymas yra privalomas visiems mokiniams
Turinys. Įvadas. Kas yra ekologinis ugdymas. Gamtosaugines mokyklos, jų veikla. Ekologiniai centrai. Ekologinio ugdymo nauda. Išvados. Literatūros sąrašas. /Anksčiau žmogaus ir gamtos ryšiai buvo tampresni.Tai rodo ne tik liaudies kūryba,senovės lietuvio gyvenimo būdas, menininkų ir rašytojų kūriniai,bet apie tai byloja ir Lietuvos pedagogų darbai,kuriuose vystoma mintis,kad gamta-tiesiogine vaiko ugdytoja.../ (APIMTIS 6 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 458, 30/10/2004, Mokamas
ES aplinkosaugos politika
Turinys. Įvadas. Europos Sąjungos aplinkos apaugos politikos apžvalga. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos raida. Europos bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programos. Aplinkosaugos programa vykdoma turizme. Europos bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programos. ES aplinkos apsaugos valdymo bendrieji (horizontalieji) sektoriai. ES atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. ES vandens apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 20 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 57, 7/12/2005, Mokamas
Gamtos įtaka turizmo vystymuisi Lietuvoje
Įžanga. Lietuvos turizmo vystymosi tendencijos. Labiausiai turistų lankomos vietovės. Užterštumas Lietuvoje. Išvados. Literatūros sarašas. /Lietuva yra turtinga kraštovaizdžiu ir biologine įvairove. Čia taip pat labai ryškūs žmonijos istorijos pėdsakai, t.y. įspūdingas kultūros paveldas įvairioje gamtinėje aplinkoje. Natūrali gamta kai kur išliko labiausiai neįtikėtinose vietose – miestų ir pramoninių zonų gilumoje..../ (APIMTIS 8 PSL)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 48, 30/09/2005, Mokamas
Ignalinos AE uždarymas ir to pasekmės
Įvadas. IAE geografinė padėtis. Trumpai apie IAE. Saugumas. Ar Lietuvai reikalinga atominė energija?. Pasiruošimas IAE uždarymui. IAE uždarymo pasekmės. Išvados. Literatūra.
14 psl.
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 11, 1/09/2008, Mokamas
Ignalinos atominės elektrinės poveikis aplinkai
Ignalinos atominės elektrinės poveikis aplinkai. Lietuvos užterštumas radionuklidais. Ignalinos AE radioaktyvioji emisija į orą. Ignalinos atominės elekrinės aplinkos užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis matavimai 30 km spinduliu. Dirbtinių radionuklidų vidutinės koncentracijos dugno nuosėdose ir dumbliuose 1992 m. Černobylio avarijos pasekmės Lietuvoje. Jodo radioizotopų koncentracijos ore Rytų Lietuvoje po Černobylio avarijos. Tiesioginių grunto spektrometrinių tyrimų rezultatai. Baigiamasis žodis. /Radioaktyviųjų medžiagų šaltiniai yra dvejopo pobūdžio - gamtiniai ir antropogeniniai. Gamtiniai radioaktyvūs nuklidai patenka į atmosferą iš viršutinių žemės sluoksnių, taip pat susidaro sąveikaujant kosminiams spinduliams su ore esančių medžiagų atomų branduoliais./ (APIMTIS 15 PSL.)
konspektas, Aplinka, 6.80 (5), 855, 12/11/2004, Mokamas
Kas yra klimatas ir koks jis Lietuvoje
Klimato elementai. Temperatūra. Vidutinės metinės oro temperatūros kaita. Krituliai. Vidutinis daugiametis (1961-1990 m.) mėnesių kritulių kiekis. Vėjas. Sezoninis vėjo krypčių pasikartojamumas (%). Lietuva (1961-1990 m). Saulės švytėjimo trukmė. Vidutinė daugiametė (1961-1990 m.) mėnesių saulės švytėjimo trukmė. /Mes žinome, kokie permainigi orai mūsų vidutinių platumų zonoje. Net dvi labai panašios dienos skiriasi viena nuo kitos skirtinga temperatūra, vėjo kyptimi, debesų kiekiu arba kitais meteorologiniais dydžiais bei reiškiniais..../ (APIMTIS 3 PSL.)
konspektas, Aplinka, 7.50 (2), 291, 12/11/2004, Mokamas
Lietuva su atomine energetika
Įžanga. Saugumas. Radioaktyviosios atliekos. Ignalinos AE poveikis aplinkai. Karšto vandens panaudojimas. Ignalinos AE galimybės. Išvados. Priedai. Literatūros sąrašas. /Klausimas, ar Lietuvai reikalinga Ignalinos atominė elektrinė sukėlė daug diskusijų, tačiau, ar Lietuvai apskritai reikalinga atominė energetika?.../ (APIMTIS 7 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 868, 24/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]