Antradienis Sausio 23, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Aplinkosaugos problemų sprendimai mažeikių rajono savivaldybėje
Turinys. Įvadas. Mažeikių rajono socialinė ekonominė raida ir perspektyvos. Gyventojai. Darbo rinkos situacija. Rajono ekonomika. Kaip "Mažeikių nafta"svarbi Lietuvos ekonomikai? Mažeikių rajono savivaldybės 2007metų biudžeto pajamų struktūra. Aplinkosaugos situacija ir problemos Mažeikių rajono savivaldybėje. Dirvožemio apsauga. Atliekų tvarkymas. Kraštovaizdžio apsauga. Aplinkos oro kokybės valdymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
9 psl.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 8, 15/05/2009, Mokamas
Aptarnavimas
Serviso revoliucija paslaugų sektorius popramoninių pokyčių centre. Vyksta pilnas paslaugų sektoriaus techninės ir technologinės bazės atnaujinimas, o tai iššaukė senųjų aptarnavimo šakų restruktūrizaciją ir naujų atsiradimą. Svarbiausias paslaugų sektoriaus vaidmuo galutinai perėjo nuo prekybos prie finansų, o prekybos reorganizacija padarė ją transnacionaline, stipriai monopolizuota, pasauline. (APIMTIS 7PSL)
konspektas, Ekonomika, 1.00 (1), 431, 5/04/2004, Mokamas
Atlyginimas - kompensavimas už darbą
Pagalvokite, ar jūsų įmonės darbuotojai yra patenkinti gaunamu atlyginimu už savo darbą? Kiekvienas darbuotojas, lygindamas savo uždarbio dydį su kitais tos pačios organizacijos darbuotojais, turėtų jaustis esąs teisingai atlygintas. Darbdavio taikoma kompensavimo už darbą politika turi įtakos darbo užmokesčio ar naudų dydžiui. Čia svarbų vaidmenį vaidina tai, ar darbdavys nori pirmauti uždarbio srityje, ar sekti kitiems iš paskos. Pavyzdžiui, ligoninė gali laikytis politikos, pagal kurią naujai priimtoms medicinos seserims mokamas ne mažiau kaip 20 procentų didesnis nei rinkoje vyraujantis darbo užmokestis. Darbdavys gali suformuoti savo nuostatą ir kitais svarbiais klausimais: dėl atlyginimo pakėlimo, dėl paaukštinimo ir pažeminimo pareigose, dėl apmokėjimo už viršvalandžius. (APIMTIS 4PSL)
referatas, Ekonomika, 1.50 (4), 2617, 22/03/2004, Nemokama
Auditas
Audito planavimo vieta audito sistemoje. Audito sistemos elementai. Audito strategija ir taktika. Audito planas ir programos. Atsargų audito programa. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 16PSL)
kursinis, Ekonomika, 9.00 (1), 2291, 22/03/2004, Mokamas
Auditas
Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito rūšys. Audito būtinumas. Audito aplinka. Apskaita audito procese. Audito stadijos. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito firmos ir jų veikla. Tarptautinių audito firmų "karas”. Tarptautinės audito firmos Lietuvoje. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 20 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 88, 2/02/2006, Mokamas
Automobilių draudimas
Turinys: Įvadas. Transporto priemonių civilinės atsakomybės raida Europoje. Transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įvertinimas. Draudimo įmokų analizė. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo įmokų skaičiavimo principai. Literatūra. (APIMTIS 14PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1285, 21/03/2004, Mokamas
Šiuolaikinės organizacijos vadovo vaidmenys bei funkcijos
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS-SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA>>Vadovo formavimosi prielaidos. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Reikalavimai vadovui. Vadovo etiketas. Sistema "vadovas - pavaldinys". Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 10PSL)
kursinis, Ekonomika, 4.33 (3), 2882, 22/03/2004, Mokamas
Ūkinės bendrijos, jų privalumai ir trūkumai
Įvadas. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų tipai. Bendrijos jungtinės veiklos sutartis. Ūkinių bendrijų steigimas. Bendrijos reorganizavimo ypatumai. Bendrijos pertvarkymas. Ūkinių bendrijų likvidavimas. Ūkinių bendrijų privalumai. Ūkinių bendrijų trūkumai. Bendrijos narių teisės ir pareigos. Turtas ir lėšos. Išvados. Literatūra.
13 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 17, 7/12/2008, Mokamas
Įmonės
Esama smulkaus ir vidutinio verslo teisinė ir ekonominė aplinka sudėtinga: nemaža dalis įmonių nustoja veikusios ar bankrutuoja, didelė gyventojų bedarbystė, verslininkams stinga elementarios informacijos ir žinių, nėra sukurta efektyvi paramos verslui sistema, nesubalansuota verslo plėtra regionuose. Šias problemas numatoma spręsti įgyvendinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programą. Programos priemonių visuma leis sukurti finansinės paramos instrumentus, leidžiančius įmonėms geriau pasinaudoti finansiniais ištekliais ir sukurti naujas darbo vietas, plėtoti paramos verslui infrastruktūrą, sukuriančią palankią aplinką įmonėms kurtis ir augti. Per finansuojamas regionines ir tikslines programas numatoma pritraukti investicijas į regionus ir sudaryti palankias sąlygas jų subalansuotai plėtrai, skatinti naujų įmonių, užsiimančių netradiciniais verslais, kūrimąsi. Programoje numatyta įgyvendinti projektus, kurių metu verslininkams bus teikiamos informacinės, konsultacinės bei mokymo paslaugos ir tuo skatinamas naujų įmonių kūrimasis ir veikiančių plėtra. Be to, pagal galimybes numatoma dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir sudaryti sąlygas įmonių bendradarbiavimui, jų konkurencingumo didinimui. (APIMTIS 12PSL)
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 2966, 17/09/2004, Mokamas
Įmonės
Įmonė kaip sistema ĮMONĖ- EKONOMINIO PROCESO PAGRINDAS ĮMONĖS TIKSLŲ SISTEMA Įmonių klasifikavimas Įmonių tipai akcinės bendrovės trūkumas ūkinė veikla veiklos orientyras vertinimo kriterijus teisinio bendradarbiavimo su užsienio partneriu forma Individuali įmonė komandinės (arba pasitikėjimo) bendrijos Įmonių grupavimas Ūkinė bendrija Akcinės bendrovės Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai Valstybinė įmonė Bendra (mišri) įmonė firmų organizavimo tipai Tikslu sistema (APIMTIS 9PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 40, 7/12/2005, Mokamas
Įmonės "Ventus nafta" marketingo planas
Kursinio darbo problema – kaip parduoti kuo daugiau naftos produktų ir užimti lyderio poziciją rinkoje. Darbo tikslas - parašyti įmonės "Ventus nafta" marketingo planą. Siekiant tikslo, vykdomi šie uždaviniai: 1. Įmonės marketingo aplinkų analizė; 2. Įmonės rinkos tyrimas; 3. Įmonės marketingo komplekso analizė. 4. Įvertinti įmonės marketingą. Rašydamas kursinį naudosiuosi moksline literatūra, įmonės suteiktais duomenimis, atliktu rinkos tyrimu. (APIMTIS 16PSL)
kursinis, Ekonomika, 8.00 (1), 57, 16/11/2006, Mokamas
Įmonės įkūrimas, veikla ir organizavimas.
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Verslo būklės apžvalga. Verslo idėja. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Darbų grafikas. Rinka. Rėmimas ir reklama. Įrengimai. Energijos sunaudojimas ir gamybos išlaidos. Rizikos vertinimas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Išvados (APIMTIS 13 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 72, 26/05/2007, Mokamas
Įmonės įvaizdis
Referato tikslas Mano referato tikslas yra atlikti įmonės įvazdžio formavimo analizę. Uždaviniai 2.1. Informacinių šaltinių apžvalga 2.2. Turinys 2.2.1. Susipažinti su veiksniais, kurie lemia organizacijos blogą reputaciją 2.2.2. Paaiškinti įvaizdžio reikšmę 2.2.3. Išsiaiškinti veiksnius įtakuojančius firmos įvaizdį 2.2.4. Susipažinti susu palankaus įvaizdžio formavimu 2.2.5. Išsiaiškinti neutralaus įvaizdžio formavimo tikslus 2.2.6. Susipažinti su šiuolaikinių organizacijų įvaizdžio kūrimu 2.2.7. Sužinoti įvaizdžių kūrimo principus
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 114, 22/05/2006, Mokamas
Įmonės pelnas
Įvadas. Kaštų ir pajamų srautai. Investicijos ir gamybos atnaujinimas. Pinigų srautų prognozavimas. Monopolija ir oligopolija. Mokesčiai rinkliavos ir kitos lengvatos. Kaip apsidrausti nuo verslo nutrūkimo rizikos. Išvados. Literatūros sąrašas.
30 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 53, 15/11/2005, Mokamas
Įmonės statistika
Įvadas. Duomenys. Formulės. Bendrosios įplaukos. Pelnas už paslaugas. Pelnas nuo suvenyrų pardavimo. Pelnas nuo restoranų veiklos. Investicijos. Bendrosios išlaidos. Išlaidos reklamai. Išlaidos teritorijos tvarkymui. Išlaidos atlyginimams. Išlaidos įrengimų techniniam aptarnavimui. Išlaidos suvenyrų gamybai. Išlaidos restoranų veiklai. Pelno ir išlaidu palyginimas. Grynasis įmonės pelnas. Palyginimas su panašios veiklos įmonę. Išvados.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 3637, 22/03/2004, Mokamas
Įmonės steigimas
Įmonės steigimo špera.
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 1222, 5/04/2004, Mokamas
Įmonės veiklos planavimas (Kursinio darbo metodiniai nurodymai!!)
Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Literatūra.
45 psl.
konspektas, Ekonomika, 1.00 (1), 2739, 14/06/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]