Sekmadienis Gruodžio 17, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas
TIKSLAS: išmatuoti dielektriko šiluminio laidumo koeficientą. PRIEMONĖS: dielektriko šiluminio laidumo koeficiento matavimo kalorimetriniu metodu įrenginys (1 pav.), dielektriko plokštelė, slankmatis, sekundometras, menzūra.
4 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 10, 15/05/2008, Mokamas
Dielektrikų elektrinio laidumo tyrimas
Darbo tikslas: Susipažinti su poliarizacijos ir elektrinio laidumo reiškiniais dielektrikuose. Nustatyti kietų dielektrikų lyginamąją tūrinę ir paviršinę varžas bei jų priklausomybes nuo laiko ir elektrinio lauko stiprumo.
laboratorinis, Fizika, 3.00 (1), 309, 21/03/2004, Mokamas
Difrakcijos reiškinių tyrimas
Darbo tikslas: Susipažinimas su lazerių veikimu ir jų panaudojimas difrakcijos ir interferencijos reiškiniams tirti. Darbo užduotis: Išmatuoti lazerio skleidžiamos šviesos bangos ilgį, išnagrinėti difrakcijos vaizdą nuo plyšelio ir išmatuoti plyšelio plotį.
3 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 7, 26/05/2009, Mokamas
Dujų molinių šilumų santykio matavimas
Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių i.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 446, 21/03/2004, Mokamas
Dvikrūvio tranzistoriaus tyrimas
Darbo tikslas: Išnagrinėti dvikrūvių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus.
laboratorinis, Fizika, 2.00 (1), 226, 21/03/2004, Mokamas
ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMAS IR MATAVIMO PAKLAIDOS
1.Darbo užduotis. Išmatuoti srovės stiprumus, įtampas. Apskaičiuoti varžas. Rasti absoliutines ir santykines matavimų paklaidas. Naudojantis gautaisiais rezultatais užpildyti lentelę. 2.Teorinė dalis. Voltamperinė charakteristika - tai priklausomybė, parodanti kaip kinta srovės stiprumas tiriamoje varžoje keičiant įtampa tarp jos galų. Srovę matuojame ampermetru, o įtampą - voltmetru. Varžą apskaičiuojame naudodami Omo dėsnį grandinės daliai: R=U/I; Toks varžos nustatymo metodas vadinamas voltmetro ir ampermetro metodu. Kiekvienas matavimas atliekamas tam tikru tikslumu. Matavimo paklaida apibūdina išmatuoto dydžio vertės nuokrypą nuo tikrosios arba tikimybinės (matematinio vidurkio) vertės. Nuokrypos absoliutinis dydis vadinamas absoliutine paklaida. Ji nusakoma procentais išreikštu prietaiso absoliutinės paklaidos santykiu su viršutine matavimo riba. Žinant prietaiso tikslumo klasę ir viršutinę matavimo ribą galima surasti prietaiso absoliutinės paklaidos vertę: I = (Tikslumo klasė  Viršutinė matavimo riba) / 100%
2 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 50, 1/05/2006, Mokamas
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos
Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra. (Darbo užduotis: Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines pakaidas. Teorinė dalis: Įtampos kitimas matuojamas voltmetrais, kilovoltmetrais ir t. t. Elektros srovės stiprums matuojamas amperemetrais, miliamperemetrais ir t. t. Varža matuojama ometrais, kiloometrais, megaometrais. Didžiausią matuojamojo dydžio vertę xrib, kurią tuo prietaisu galima matuoti vadiname ribine.)
2 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 15, 25/02/2009, Mokamas
Elektronikos įtaisų kontrolinis darbas
Darbo režimo analizė su LT, jeigu duota: Uin=0,5V; Es=15V. Pirmas pusperiodis yra neigiamas. Apskaičiuoti įtampos stiprinimo koeficientą grafiniu ir analitiniu būdu. Parametrų radimas analizuojant BBJ junginį kaip keturpolį. Įvardinti gautus h parametrus. BBJ rodiklius palyginti su BEJ ir BKJ.
kita, Fizika, 0.00 (0), 155, 5/04/2004, Mokamas
Elektronikos įtaisų namu darbas.
Užduotys ir atsakymai. Raskite savųjų krūvininkų koncentracijas 300K temperatūroje. Kaip ir kiek kartų pakistų savųjų krūvininkų koncentracijos temperatūrai pakilus 51 C? Kokios būtų krūvinikų koncentracijos 300K temperatūroje puslaidininkį legiravus donorinėmis primaišomis, kurių koncentracija 2*1017 cm-3. Apskaičiuoti Fermio lygmens nuotolį nuo laidumo juostos dugno arba valentinės juostos viršaus, sudarykite puslaidininkio energijos lygmenų diagramą 300K temperatūroje... (APIMTIS 2 PSL)
namų darbas, Fizika, 0.00 (0), 16, 2/05/2007, Mokamas
Elektronikos inžinerijos namų darbai
Kodėl kietų dielektrikų elektrinis laidumas gali žymiai padidėti, esant aukštam elektrinio lauko stiprumui. Nustatykite epoksidinės dervos, naudojamos plokščio kondensatoriaus dielektriku, lyginamąją tūrinę varžą ir galios nuostolius. Kame glūdi pjezoelektrinis efektas? Kas tai yra pjezomoduliai? Sudarykite porėto poliuretano dielektrinės skvarbos priklausomybės grafiką. Nustatykite kondensatoriaus išsikrovimo laiko konstantę ir dielektriko lyginamąją varžą. Nustatykite galios nuostolius izoliacijoje 100 m laido, esant +400C temperatūrai. Kiti.
namų darbas, Fizika, 0.00 (0), 466, 21/03/2004, Mokamas
Elektronikos pagrindų namų darbas nr. 3
UŽDUOTIS: 1 pav. pateiktos dvikrūvio tranzistoriaus įėjimo, o 2 pav. – išėjimo charakteristikos. Tranzistoriaus darbo taške IB = 0.08 mA , UKE = 16 V, o jo fT = 0.9 GHz: 1. Rasti dvikrūvio tranzistoriaus h parametrus; 2. Sudaryti Π tipo ekvivalentinę dvikrūvio tranzistoriaus schemą ir apskaičiuoti jos elementų parametrus; 3. Apskaičiuoti kintamąją išėjimo srovę kai kintamosios įtampos amplitudė yra 40 mV; 4. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 629 Ω.
3 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 282, 21/03/2004, Mokamas
Elektronikos pagrindų namų darbas nr. 4
Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 4, 6, 12 V; Apskaičiuoti lauko tranzistoriaus parametrus duotąjame darbo taške; Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinę schemą; Apskaičiuoti fT, kai C11 = 2, 4 pF; Apskaičiuoti kintamąją išėjimo srovę, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 25 mV; Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 845.
namų darbas, Fizika, 0.00 (0), 301, 21/03/2004, Mokamas
Elektros energijos gamyba
Kėdainių "Ryto” vidurinė mokykla. Šio darbo tikslas - plačiau susipažinti su elektros sąvoka, paanalizuoti elektros energijos naudojimą bei gamybą Lietuvoje ir pasaulyje. Elektra [ gr. elektron-gintaras] , visuma reiškinių, susijusių su elektriniais krūviais, jų kuriamais laukais, judėjimu ir sąveika. Elektriniai krūviai būna teigiamieji ir neigiamieji. Jie yra elektrinio lauko šaltiniai. Elektrinį krūvį turi elementariosios dalelės: elektronas turi neigiamąjį, pozitronas ir protonas- teigiamąjį elementarųjį krūvį (mažiausią elektros kiekį). (APIMTIS 13PSL)
referatas, Fizika, 8.37 (11), 1527, 9/10/2004, Mokamas
Elektros poveikis žmogaus organizmui
Elektomagnetinis poveikis žmogaus organizmui. Žmonių organizmą veikia ir elektromagnetiniai laukai. Buitinės aparatūros poveikis. Elektros srovės poveikis ir elektrinės saugos priemonės. Statinių elektros krūvių poveikis ir sauga nuo jų. Elektros srovės poveikis. Saugos nuo elektros srovės taisyklės. Naudoti internetiniai puslapiai ir literatūra.
8 psl.
referatas, Fizika, 0.00 (0), 17, 5/12/2009, Mokamas
Elektros srovė įvairiose terpėse
Plazmos būsenos yra? Elektros srovė vakuume yra? Geri elektros laidininkai yra? Geri izoliatoriai yra? Kas yra elektros srovė elektrolitų tirpaluose? Kas yra elektrolizė? Kas yra elektrinė disociacija? Ką vadiname vakuuminiu diodu? ir t.t (20 klausimų testas su teisingais atsakymais.)
1 psl.
testas, Fizika, 0.00 (0), 48, 2/06/2008, Mokamas
Elektros srovės poveiis žmogaus organizmui
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Žmogaus kūnas – elektros laidininkas. Nuo ko priklauso elektros srovės poveikis žmogui? Odos priklausomybė nuo įtampos. Nelaimingų atsitikimų dėl elektros srovės priežastys. Sužalojimai elektros srove skirstomi. Elektros srovės tekėjimas žmogaus kūnu. Aplinkos klasifikacija pagal žmonių susižalojimo elektros srove pavojingumą. Apsauga nuo elektros srovės. Informaciniai šaltiniai. (APIMTIS 19 PSL) Ms PowerPoint
prezentacija, Fizika, 0.00 (0), 91, 3/12/2007, Mokamas
Elektrotechnikos kontrolinio darbo 5 uždaviniai, variantas 7
1.Pagal savo varianto duomenis nubraižyti individualią elektrinės grandinės schemą.Pažymėti schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikydami Omo dėsnį , apskaičiuoti sroves šakose ir įtampą UAB.Apskaičiuokite imtuvo R4 galią P4. (APIMTIS 7 PSL)
namų darbas, Fizika, 1.00 (1), 202, 3/10/2006, Nemokama
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]