Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31] 
Alfonsas Nyka - Niliūnas
Apie Alfonsą Nyką - Niliūną. Alfonsas Čipkus lyg tikrąjį savo paties ženklą pasirinko Alfonso Nykos – Niliūno pavardę. Šis žmogus į lietuvių literatūrą įėjo kaip poetas, kritikas ir vertėjas. Tiksli jo gimimo data nežinoma, bet manoma, kad A.Nyka-Niliūnas gimė 1919 metais (kai kurioje literatūroje galima rasti 1920 m.) Nemeikščių kaime, Utenos apskrityje. Gimtinės kraštovaizdis – pakalnėj tekanti Upė, parkas, senų medžių alėja, – tėvo balsu skaitoma knyga formavo kiek kitokį būsimąjį poetą nei kiti to krašto kūrėjai... (APIMTIS 5 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 1050, 4/04/2004, Mokamas
Altorių šešėly
Vincas Mykolaitis Putinas, "Altorių šešėly" teksto analizė."Altorių šešėly” – garsiausias ir geriausias psichologinis romanas lietuvių literatūroje. Šis šedevras buvo sukurtas per kūrybingiausius Vinco Mykolaičio Putino metus. Romano tema yra neatsitiktinė, tai turi labai didelį ryši su autoriaus gyvenimu, tačiau tai nėra autobiografija, tai veikiau savo ateities kūrimas ir spėjimas..... (APIMTIS 1PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 2.44 (27), 6807, 4/04/2004, Nemokama
Altorių šešėly
Tingintiems skaityti visą Altorių šešėly - trumpas konspektukas 2-3 dalies. Gabijos Vosyliūtės autorystė. >>1. Liudas atvyksta i kalnynu parapija. Atremontuojamas jam vikariatas. Klebonas Platūnas ir vikaras 1 vikaras Stripaitis nebuvo patenkinti jo, kaip 2 vikaro atvykimu. Platūnas - klebonas, užsiėmęs ūkiu. Stripaitis - vikaras, užsiėmęs 2 koop. parduotuvėm " Žagre" ir " Laime". Julėv- klebonijos šeimininkė davatka. (APIMTIS 3PSL)
konspektas, Lietuvių kalba, 5.54 (39), 3498, 9/10/2004, Mokamas
Analizės
Naujoji novelistika, Br. Radzevičiaus Priešaušrio vieškelių analizė, A. Škėmos romanas, naujausioji poezija, M. Katiliškio kūrinio analizė, J. Grušo Meilė, džiazas ir velnias, R. Granausko apysakos Gyvenimas po klevu analizė, V. Mačernio poezija, H.Radausko poezija, H. Nagio, A. Nykos - Niliūno, A. Mackaus, L. Sutemos poezija.( APIMTIS 9 PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 4.25 (4), 6007, 4/04/2004, Mokamas
Analizės ir interpretacijos atmintinė
Šis planas turetų padėti ypač 12 klasių mokiniams turintiems netvirtas žinias teksto analizavimo ir interpretacijos srityje. Čia surašyti punktai kurių reiktų ieškoti pačiame tekste, nebutinai visi čia išvardinti punktai turi buti tekste, pateikiama tik ko rektų rekalauti iš teksto. Tikiuosi šis planas jums padės. ( APIMTIS 1 PSL))
konspektas, Lietuvių kalba, 1.80 (5), 4794, 7/04/2004, Mokamas
Ant Uetlibergo giedra
Novelėje Jonas Biliūnas pavaizdavo kelionę.Kelionės tikslas -užlipti ant kalno. Lipti yra sunku ,bet tai yra artima žmonių gyvenimui.Jų gyvenimo tikslui-pažinimui. Pažinimui per kančias: "Nors šiurpuliai kratė kūną,tačiau noras pamatyti nuo kalno saulę ir po savo kojų neregėtą paveikslą, pakvėpuoti grynu oru ir pasidžiaugti prigimties gražumu buvo toks karštas…" Noras atrasti,suprasti ir žinoti yralabai"karštas".... (APIMTIS 1 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 6.75 (4), 318, 24/04/2004, Mokamas
Antanas Škėma
Draminis Antano Škėmos (1911-1961) palikimas nėra didelis-devynios įvairaus dydžio ir nevienodo brandumo pjesės. Kai kurios jų ("Živilė", "Vieną vakarą", "Pabudimas", "Šventoji Inga", "Vienas ir kiti", "Žvakidė") yra vaidintos išeivių scenos terpėse, labai prieštaringai vertintos ir vėliau kiek primirštos. Autorius labiau garsėjo romanu "Balta drobulė", apysakomis ir apsakymais, nei savo draminiais veikalais, tačiau jie vis dėlto tiek savo problematika, tiek parašymo stiliumi yra vieni iš iškiliausių XXa. vidurio veikalų. (APIMTIS 4 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 2603, 4/04/2004, Mokamas
Antanas Škėma
Studijavęs mediciną ir teisę Kauno universitete 1929-1935 m., Kauno ir Vilniaus teatrų aktorius 1936-1944 m., ginkluoto sukilimo 1941 m. birželyje dalyvis ("apie savaitę šaudžiau į besivalkiojančius apylinkėse bolševikus"), Augsburgo, Hanau, Monrealio lietuviškų teatro trupių aktorius ir režisierius, JAV fabrikų darbininkas ir viešbučio lifto aptarnautojas, pirmąją pjesę Julijana parašė 1941-1943 m., o pirmąją novelių knygą Nuodėguliai ir kibirkštys išleido 1947 m. Tiubingene. Aktyvus "Literatūros lankų" bendradarbis ir "Santaros-Šviesos" suvažiavimų dalyvis (žuvo autokatastrofoje, grįždamas iš suvažiavimo Tabor Farmoje). Griežtai neigė egzodo literatūros konservatyvų uždarumą, politinį ir moralinį didaktizmą ("pagrindinė kiekvieno lietuviško kūrinio idėja: gėris visada laimi"), prisirišimą prie kaimo kaip vienintelio tautinės gyvybės šaltinio ("lietuviškas kaimas pražygiuoja vien apsikaišęs jurginais ir maldaknygėmis")...(APIMTIS 3 PSL)
3 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 9.00 (1), 285, 6/04/2006, Nemokama
Antanas Škėma
Kūrybos ypatybės. Romanas "Balta drobulė". Įžanga. Žanras. Pavadinimas. Moto svarba. Temos ir problemos. Kompozicija. Laikas ir erdvė. Pasakotojas. Pasakojimo būdas. Garšvos charakteristika. Liftininkas. Poetas. Nevykęs šios žemės gyventojas (kalinys keltuve). Įsimylėjęs. Skeveldrų dėliotojas. Egzistencializmo žmogus. Apibendrinimas. (APIMTIS 19PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 4.00 (2), 189, 7/11/2006, Mokamas
Antanas Škėma Balta Drobulė (13-os dalies analizė)
Balta drobulė... Balta... Tai spalva, simbolizuojanti pasidavimą ir susitaikymą. O drobulė? Šis audeklas artimas žmogui, juo apgobtas žmogus palieka gyvųjų pasaulį. Tad kas gi ta balta drobulė? Gal tai netekusio gyvenimo vilties žmogaus atsidavimas mirčiai? O gal jo pasidavimas gyvenimo upės tėkmei? {minties šuolis}. Tryliktoji dalis pradedama pokalbiu tarp Garšvos ir Elenos. Elena norėtų išvykti į Vilnių, pakeisti aplinką, (vėl) dirbti. Ji galvoja apie ateitį..... (APIMTIS 1.5 PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 2688, 4/04/2004, Mokamas
Antanas Baranauskas "Anykščių šilelis"
Antanas Baranauskas - žymiausias XIXa. vidurio lietuvių poetas, klasikinės poemos "Anykščių šilelis" ir kitų eiliuotų kūrinių autorius. Kurti jis pradėjo dar vaikystėje. Ganydamas bandą jis kūrė žaismingus eilėraštukus, išreikškiančius piemenuko mintis vaikiškus jo dżiaugsmus ir rūpesčius. Lietuvių literatūrai "Anykščių šilelis" - pirmoji romantinė poema, kurioje girios, medžio įvaizdžiai išaugo į romantinį laisvo gyvenimo simbolį..... (APIMTIS 2 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 8.26 (32), 4859, 23/03/2006, Nemokama
Antanas Vaičiulaitis
Biografija. Charakterio bruožai. Kūryba. Kūrybos bruožai. Naudota literatūra. (Antanas Vaičiulaitis gimė 1906m. birželio mėn. 23d. Didžiųjų Šelvių kaime ,netoli Vilkaviškio geležinkelio toties ,gausioje šeimoje. Mokslo poreikis Vaičiulaičių šeimoje ruseno visą laiką. 1919 – 1927m. A.Vaičiulaitis mokėsi Vilkaviškio "Žiburio”gimnazijoje.)
2 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 6.67 (3), 2272, 4/04/2004, Mokamas
Antano Škėmos analizė Balta Drobulė
Antanas Škėma - XXa. Lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas. Stambiausias jo kūrinys yra intelektualinis psichologinis romanas Balta Drobulė, kuriame svarbiausias yra žmogaus vidus, o išorė reikalinga tik paryškinti vidinės būsenos niuansus. (APIMTIS 2 PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 10.00 (1), 2028, 4/04/2004, Mokamas
Antano Baranausko gyvenimo kūrybos ir asmenybės raida
Vingiuotame lietuvių literatūros istorijos kelyje tarp K. Donelaičio poemos "Metų" (1776 m.) ir Maironio "Pavasario balsų" (1895 m.) iškyla Antanas Baranauskas su savo poema "Anykščių šilelis" (1858-1859 m.). Antano Baranausko poema "Anykščių šilelis", įžymiausias XIX a. vidurio lietuvių poezijos kūrinys, sukurtas po šiaudiniu be pjūklo suręstos klėtelės stogu. Jau pradėjęs antrąjį šimtmetį, šis kūrinys išgarsino poeto vardą ne tik jo gimtuosiuose Anykščiuose, bet ir toli už Lietuvos sienų..... (APIMTIS 10 PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 9.00 (9), 1863, 10/05/2004, Mokamas
Antano Baranausko nuopelnai lietuvių kalbos grožinei literatūrai
Įžanga. Apie Antaną Baranauską. Antano Baranausko knygos. Anykščių šilelis. Kiti Baranausko kūriniai. Baranausko gimimo metinių sukaktys. Pabaiga. Naudota literatūra.
9 psl.
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 6, 16/06/2008, Mokamas
Antano Vienuolio apysakos "Inteligentų palata" analizė
Antano Vienuolio apysakos "Inteligentų palata" analizė: 1. Trumpa A.Vienuolio kūrybos apžvalga; 2. Carizmo biurokraijos žlugimo vaizdai; 3. Psichiatrinės ligoninės veikėjų paveikslai; 4. Palaužto žmogaus psichika; 5. Carinės santvarkos psichologija; 6. Verutės išprotėjimo istorijos sugretinimas su socialinėmis aplinkybėmis. A.Vienuolio pasakojimo stilius ir apysakos vaizdinių analizė, apibendrinimai ir išvados. Lietuvių prozos raidoje aktyviausias vaidmuo teko ankstyvajai A.Vienuolio kūrybai, kuri mokė sulydyti žmogaus ir aplinkos vaizdus į vieną pulsuojančią tėkmę, suteikė gamtos išgyvenimui ypatingo grožio ir egzistencinio reikšmingumo. Legendos, apsakymai ir apysaka Inteligentų palata priklauso šio laikotarpio kūrybai. (APIMTIS 5 PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 167, 1/10/2005, Nemokama
Anykščių Šilelio žmogus
Darbas įvertintas 9. Ištaisytos klaidos, tad gal darbas trauks iki 10. /Antanas Baranauskas parašė lyrinę, romantinę poemą "Anykščių šilelis". Būdamas dvasingas, pastabus, jautrios sielos žmogus savo kūrinyje sugebėjo perteikti mus supantį pasaulį suprantama ir paprasta skaitytojui kalba. Jis idealizavo mūsų protėvių garbingą mišką ir tai parodė per poemos žmogų, padėdamas jam suvokti grožį ir rasti dvasios ramybę. Kartu liūdnai A.Baranauskas primena, kad žmogus gali būti pats didžiausias gamtos harmonijos griovėjas/...(APIMTIS 1 PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 10.00 (1), 152, 17/05/2007, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]