Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
Besimokančiųjų statistinis tyrimas
TURINYS: TYRIMO OBJEKTAS. TIRIAMOJI DALIS. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykinis dydis. Besimokančiųjų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinis bendras besimokančiųjų skaičius. Apskaičiuosime ir progresyvinį vidurkį . Besimokančiųjų variacijos matavimas. Variacijos užmojis. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Besimokančiųjų skaičiaus prognozavimas. IŠVADOS. LITERATŪROS SARAŠAS. (APIMTIS 17 PSL)
tyrimas, Matematika, 5.50 (2), 662, 30/10/2004, Mokamas
Daugiakampės erdvinės figūros ir jų atradimas gamtoje
Kas tai yra daugiakampis? Daugiakampis. Kas tai yra geometrinė figūra? Daugiakampių erdvinių figūrų atradimas gamtoje. (Daugiakampis – erdvinė figūra turinti daug kampų. Figūra, kurios gretimos atkarpos nėra vienoje tiesėje, o negretimos atkarpos neturi bendrų, vadinamos daugiakampiu.) Ms PowerPoint skaidrių rinkinys matematikai.
11 psl.
kita, Matematika, 0.00 (0), 21, 11/05/2009, Mokamas
Diferencialinės lygtys
Didelė špera su dif. lygčių formulėmis.
špargalkė, Matematika, 0.00 (0), 2350, 1/04/2004, Mokamas
Dviveiksmės algebrinės struktūros
Dviveiksmės algebrinės struktūros ir kt.
špargalkė, Matematika, 10.00 (1), 187, 31/10/2004, Mokamas
Ekspermento planavimas (baigiamasis darbas)
KTU, chemijos fakulteto, 2kurso 2semestro egzamininis namu darbas: ekspermento planavimas (baigiamasis darbas), 27 variantas, pas destytoja R. Matiukaite. Darbas be lygiagreciu baindymu.Bandymas. Buvo tiriamas alkilsulfonatų gavimo procesas. Tikslo funkcija y – alkilsulfonatų išeiga(%). Faktoriai:X1 – reakcijos laikas(h); X2 – reakcijos temperatūra (0C); X3 – molinis natrio hidroksulfilo ir olefinų sabtykis. Užduotis: Rasti tiesinę regresijos lygtį ir atlikti jos statistinę analizę. Rasti ir ištirti pilną regresijos lygtį su sąveikos nariais, jei plano centre buvo atlikti 3 bandymai ir apskaičiuota S2repr=2.814. 2dalis TFE tipo: 2 laipsniu 3-1, su generuojančia sąsaja x1 = x2x3. 3 dalis: Antros eilės ortogonalus planas.
namų darbas, Matematika, 0.00 (0), 9, 27/06/2006, Mokamas
Funkcijų formulės
Funkcijų formulės.
špargalkė, Matematika, 0.00 (0), 2271, 1/04/2004, Mokamas
Funkcijos f(x) išvestinė ir geometrinė prasmė
Funkcijos f(x) išvestinė ir geometrinė prasmė
namų darbas, Matematika, 1.00 (1), 1755, 7/04/2004, Mokamas
Funkcijos tyrimas
Funkcijos y = 1 / 1-x"2" tyrimas
tyrimas, Matematika, 0.00 (0), 1494, 1/04/2004, Mokamas
Funkcijos tyrimas
Funkcijos tyrimas
namų darbas, Matematika, 0.00 (0), 1138, 7/04/2004, Mokamas
Funkcijos, funkcijų formulės, įrodymai.
Kelių kintamųjų funkcijos. Daugiareikšmės apibrėžimas funkcijos. Kelių kintanųjų funkcijos tolydumas. Keliu kintamųjų dalinės išvestinės ir diferencialai.Sudėtinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinės funkcijos išvestinė. Pilnas diferencialas. (APIMTIS 1PSL)
špargalkė, Matematika, 3.33 (3), 2326, 1/04/2004, Mokamas
Gyventojų kiekis
Apskaičiuokite, keliais procentais padaugėjo gyventojų per XVIII a. Apskaičiuokite, kiek procentų sudarė Klaipėdos gyventojai XIX a. pabaigoje, lyginant su XVII a. pabaiga. Nubraižykite Klaipėdos miesto 1945 1998 metų gyventojų skaičiaus augimo stulpelinę diagramą.
namų darbas, Matematika, 0.00 (0), 236, 7/04/2004, Mokamas
Išvestinės
Nemaža išvestinių špera.
špargalkė, Matematika, 0.00 (0), 3113, 1/04/2004, Mokamas
Išvestinės radimas ribos pagalba
Darbas yra trumpas. Jis paruoštas tiems studentams, kurie ekstra atveju ieško išvestinės radimo taisyklės esminės formulės. Tai patogus ir suprantamas konspektėlis. Šis konspektėlis tai iš mano - studento užrašinės duomenų, vertinamas nebuvo.
1 psl.
konspektas, Matematika, 0.00 (0), 41, 31/03/2009, Nemokama
Kiek laiko mokiniai keliauja iki mokyklos?
Statistikos darbas. Aš klausiau įvairaus amžiaus moksleivių iš miesto, kiek laiko jie keliauja nuo namų iki mokyklos. Šio tyrimo tikslas ir buvo tas, kad aš norėjau sužinoti ar moksleiviams mokykla yra toli nuo namų. > Variacinė eilutė, Imties plotis, imties centras, median, kvartiliai, moda, artmetinis vidurkis, imties vidurkis, imties dispersija, imties vidutinis kvadratinis nuokrypis, koreliacijos koficientas, stulpelinė diagrama, skritulinė diagrama, histograma, sklaidos diagrama. (APIMTIS 10 PSL)
tyrimas, Matematika, 0.00 (0), 40, 17/03/2007, Mokamas
Kombinatorika
Ne taip paprasta pateikti išsamų kombinatorikos apibrėžimą. Kažkuria prasme žodį kombinatorika galima suprasti kaip diskrečiosios matematikos sinonimą, t.y. mokslą, tyrinėjantį diskrečiasias baigtines matematines struktūras. Šia prasme žodis kombinatorika atsispindi žymaus lenkų matematiko Vytoldo Lipskio knygos Witold Lipski. Kombinatorika dla programistow.
konspektas, Matematika, 10.00 (3), 832, 24/04/2004, Mokamas
KTU pirmo kurso špera
Atvirkštinė funkcija. Išreikštinės ir neišreikštinės funkcijos. Hiperbolinės funkcijos. Parametrinės funkcijos lygtys. Funkcijos išvestinė, jos goemetrinė prasmė. Funkcijos diferencijuomumas.
špargalkė, Matematika, 0.00 (0), 2208, 1/04/2004, Mokamas
Mano šeimos biudžetas
Vilniaus miesto pietinės vidurinės mokyklos 7a klasės mokinai.>>> Matematikos projektas iš temos: ,,Procentai. Šeimos ekonomika." Šiuo metu Lietuvoje yra apie dvidešimt mokesčių, tačiau skaičiuojant atlyginimą taikomi tik du mokesčiai. Pirmas mokestis yra pajamų mokestis (33 %), o antras – socialinio draudimo mokestis, kitaip SoDros mokestis (3 %). Skaičiuojant pajamų mokestį, taikomas pagrindinis neapmokestinamas pajamų dydis........ (APIMTIS 12PSL)
referatas, Matematika, 6.67 (6), 932, 5/04/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]