Sekmadienis Gruodžio 17, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9] 
Šeimos funkcijos
Įvadas. Šeimos funkcijų sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcionalumas. Šeimos funkcijų aptartis. Išvados. Naudota literatūra. Užduotys. Atsakymai. >Šeima – tai unikali socialinė institucija , susidedanti iš šeimos narių : drauge gyvenančių tėvų ir vaikų , kartais ir kitų giminaičių , pagrįsta santuoka arba kraujo ryšiais. Jos nariai tvarko bendrą ūkį , o tarpusavio santykius grindžia dorovine atsakomybe , savitarpio supratimu ir pagarba.....(APIMTIS 16 PSL)
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 133, 10/10/2006, Mokamas
Šeimos konsultavimas
Nuo pirmųjų vaiko gyvenimo dienų jo asmenybės tapsmą lemia šeimos santykiai. Vaiko patiriami psichologiniai sunkumai, taigi ir mokykliniai rūpesčiai, irgi neretai siejasi su jo vaidmeniu šeimoje, šeimos bendravimo stiliumi. Mokyklos uždavinys – nuolat informuoti tėvus apie mokinio elgesį mokykloje, apie jo pasiekimus ir iškilusias problemas. Tačiau vien tik to neužtenka, dar labai svarbu, kad mokytojai ir tėvai bendradarbiautų, kartu siektų užsibrėžto tikslo....(APIMTIS 1 PSL)
straipsnis, Psichologija, 0.00 (0), 11, 7/10/2007, Mokamas
Žalingi įpročiai- alkoholizmas
Darbas buvo ivertintas 8 balais.>> TURINYS: Literaturos sąrašas. 1. Įvadas. 2. Dėstomoji dalis: 2.1. Įpročiai arba žmonių priklausomybės. 2.2. Alkoholio priklausomybės problema. 2.3. Alkoholizmo gydymas. 2.4. Alkoholio vartojimo prevencija 3. Išvados. (APIMTIS 8 PSL)
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 68, 7/11/2006, Mokamas
Žinasklaida-vaiku socialiniai itakai
Vaiką, būsimą mūsų demokratinės šalies pilietį, nuo pirmųjų žingsnių su motinos meile turi lydėti pasaulio pažinimo džiaugsmas šeimoje, mokykloje, bendraamžių aplinkoje, turi lydėti gera, patikima socialinė ir psichologinė atmosfera, gimtoji kalba ir kitos kalbos, etninių, kultūrinių tradicijų puoselėjimas, o kur dar pašėlęs laiko ritmas, technologiniai stebuklai, iškelią žmogaus protą iki pasakiškų aukštumų… Ir visa tai vienaip ar kitaip atspindima ne tik literatūros, kultūros, bet ir visuomenės informavimo priemonių, žiniasklaidos. Visa tai žadina mumyse optimizmą ir tikėjimą augančia karta bei visuomenės, tautos, valstybės ateitimi. Tačiau vaikas akis į akį susiduria su nesantaika šeimoje, tėvų skyrybomis, savižudybėmis, didėjančių nusikaltimų mastais, aukų dramatizmu, pats tampa auka, susiduria su nelaimėmis ir katastrofomis, galiausia su šiurpia kriminogenine realybe – šių, dažnai baisių reiškinių atspindžiai visuomenės informavimo priemonėse, žiniasklaidoje gali turėti didžiulį neigiamą poveikį vaikams, nepilnamečiams. Deja, vaikus moko, ugdo ne tik aukštieji idealai ir ideali tikrovė, juos veikia, o dažnai ir lemiamą įtaką vaiko brandai daro pastarieji reiškiniai, jų akcentavimas, platinimas. Žiniasklaidos priemonės šiuo metu yra viena iš pagrindinių suaugusiųjų ir vaikų užimtumo formų. (APIMTIS 13 LAPU)
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 22, 20/10/2006, Mokamas
Žvelgiant į pasamonę
Žmogus sakytais ir rašytais žodžiais išreiškia prasmę to, ką jis nori pasakyti. Jo kalboje yra gausu simbolių, bet jis dažnai vartoja ženklus ir vaizdinius, kurie nėra tiksliai aprašomi. Kai kurie tėra santrumpos arba pirmųjų žodžio raidžių virtinė, kaip antai UN, UNICEF, UNESCO; kiti yra pažįstami verslo ženklai, patentuotų vaistų pavadinimai, ženkleliai ar emblemos.
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 945, 24/04/2004, Mokamas
Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi
Įvadas. Tapatumo jausmas. Kaip formuojasi draugystės raida? Literatūra. >Manau ši tema visada buvo aktuali, yra aktuali ir bus aktuali. Paauglystė yra ypatingas amžius, kada žmogus ieško savęs, kovoja ne tik su aplinka, pačiais artimiausiais, brangiausiais žmonėmis, bet ir pačiu savimi. Šiame amžiaus tarpsnyje svarbu pasirinkimas: paauglys visada renkasi, jis visada dvejoja, abejoja.... jį beveik visada lydi klausimas ką pasirinkti, pvz.: ar eiti į kasdieninį užklasinės veiklos užsiėmimą ar su įkalbinėjančiais draugais į kiemą. (APIMTIS 5 PSL)
referatas, Psichologija, 8.29 (7), 3020, 10/05/2004, Mokamas
Bendravimas
Įvadas. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Žodinio bendravimo būdai. Bendravimas raštu. Neverbalinio bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga ir išvaizda. Prisilietimai. Bendravimo strategijos. Bendravimo lygiai. Konvencinis bendravimo lygis. Manipuliacinis bendravimo lygis. Standartizuotas bendravimo lygis. Primityvus bendravimo lygis. Bendravimas ir temperamentas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Sangvinikas. Bendravimas su "sunkiais" žmonėmis. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Išvados. Literatūra.
15 psl.
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 54, 2/01/2010, Mokamas
Bendravimas ir tarpasmeniniai santykiai
Bendravimas, kaip ir pats asmuo, kinta, nes žmogaus lemtis - augti ir bręsti taip nepaliaujamai, kaip nepaliaujamai kinta jo kūnas bei fizinė aplinka. Svarbiausia yra tai, kad pastarųjų kitimui žmogus turi palyginti nedidelės įtakos (dar nėra atrasta amžinos jaunystės eliksyro), bet psichologinė branda ir jaunystė yra paties žmogaus pastangų rezultatas. Susitikus dviem žmonėms, abiem iškyla toks klausimas: kas jis? Ieškant atsakymo dažniausiai į šį klausimą, vyksta kito žmogaus suvokimas ir pažinimas. Nuo to, kaip žmogus yra pažįstamas, priklauso abiejų tarpusavio santykiai. Manau, kad kito žmogaus pažinimas prasideda nuo to žmogaus išorinių ypatybių atspindėjimo. Pav., suvokiant žmonių veidus, dėmesys pasiskirsto taip: plaukai, akys, nosis, lūpos, smakras, kakta, ausys, antakiai ir t.t. (APIMTIS 7PSL)
esė, Psichologija, 0.00 (0), 102, 7/04/2006, Mokamas
Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko profesinėje veikloje
Įvadas. Bendravimas. Bendravimo aspektai. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Bendravimo svarba vadybininko profesinėje veikloje. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovo kalba. Vieša kalba. Bendravimas grupėse. Derybos. Sėkmingo bendravimo aspektai vadybininko veikloje. Sėkmingesnis bendravimas. Gerų vadovų asmenybinės savybės. Sėkmingas bendravimas grupėse. Išvados. Naudota literatūra.
8 psl.
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 6, 17/03/2010, Mokamas
Bendravimo psichologija
Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Stresas ir bendravimas. Smurtas ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Asmeninės erdvės valdymas. Verbalinė komunikacija. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Kritika bendravime. Konfliktas - susidūrimas. Bendravimo orientacijos. Kai kurie bendravimo šeimoje aspektai. (APIMTIS 8PSL)
konspektas, Psichologija, 4.57 (7), 11824, 30/03/2004, Mokamas
Bendravimo psichologijos stebėjimo analizė
Stebėta bendraujantys žmonės, jų pokalbio analizė. Labiausiai tinka KTU studentams. /Stebėto asmens trumpa charakteristika: Vyras, 36 metų, direktorius, dirba privačioje įmonėje. Labai sunkiai bendrauja su žmonėmis, nedemėsingas jų emocijoms. Visada nepatenkintas, sugebantis visiems sugadinti nuotaiką, bet tai pamatęs stengiantis atsilyginti uz padarytą "žalą” atlyginimų ar premijų padidinimu. Mėgstantis gąsdinti, kai mato kad su juo bandoma ginčytis. Nelinkęs pats dirbti, linkęs paskirstyti visus (ir savo) darbus darbuotojams. Mėgsta "pavaidinti” kad labai daug dirba/ (APIMTIS 3 PSL)
analizė, Psichologija, 0.00 (0), 3338, 30/03/2004, Mokamas
Bendravimo reikšmė žmogaus gyvenime
Žmogaus kelias prasideda nuo to, kas arčiausia (nuo artimiausių žmonių daiktų medžių), nuo tėviškės. Jis veda ir tolyn - į pasaulį, ir gilyn į tautą, į jos kalbą kultūrą, į pažinimą. Kelias kyla į viršų (žmogus pasiekia dvasios aukštumas) ir krenta žemyn, kur viešpatauja galingas laikas ir visagalė mirtis. Kelias nėra tiesus, dažnai jis labai vingiuotas, žmogus neišvengiamai susiduria su kalte, nuodeme, blogiu, bausme. Jis pamato ,kad kelyje yra daug užtvarų, kad vieno laisvė susiduria su kito laisve, kad būtinos sutartys, susitarimai, įstatymai. Tai irgi kelio gairės.
3 psl.
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 2669, 31/03/2004, Mokamas
Bendravimo su skirtingų temperamentų tipais ypatumai
Turinys. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Bendras apibūdinimas. Cholerikas. Sangvinikas. Flegmatikas. Melancholikas. Kaip pažinti? Tinkamas partneris. Sveikata ir temperamentas. Šių laikų psichologija. Kaip bendrauja ekstravertai ir intravertai. Ekstravertai. Intravertai. Bendravimas su "sunkiais" žmonėmis. Bendravimas ir savigarba. Užduoties analizė. Bendravimo pliusai ir minusai. Išvados. Literatūra.
16 psl.
projektinis, Psichologija, 0.00 (0), 16, 8/01/2010, Mokamas
Bendrosios psichologijos konspektas
Tai bendrosios psichologijos konspektas, kuriame trumpi ir konkretus svarbiausiu reiksmiu paaiskinimai. Išskirti savrbiausi pavadinimai, psichologijos terminai, trumpa istorija, tinka puikiai psichologijos pradmenima ir egzaminui. Sis trumpas konspektas nera platus ir tinka tik kartojimui svarbiausiu dalyku, o ne kurso mokymuisi. Jei norėdami kartotis egzui, ismoke tiek kiek cia yra, tikrai islaikytumet egzamina maziausiai 7 balams, as gavau 8. (APIMTIS 4PSL)
konspektas, Psichologija, 1.00 (1), 100, 3/03/2006, Mokamas
Besimokančiojo samprata įvairios psichologijos krypčių požiūriu
Mokymasis yra savita veikla, kuria įgyjamas socialinis patyrimas, kurios metu sukuriami vaizdiniai, sąvokos, susiklosto pažiūros. Nauja informacija jam padeda rasti teisingus atsakymus į kylančius klausimus, adekvatų elgesio būdą, mažina nepasitikėjimą savimi.Taikant įvairias išmokimo teorijas mokykloje, reikia nepamiršti, kad kiekviena teorija atneša kažką naujo ir papildo vieną kitą. Negalima taikyti vienos ar kitos teorijos, pedagogas turėtų kažką "pasiimti”, pritaikyti sau naudingo ir pasiekti mokyme ir išmokime aukščiausių rezultatų.
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 17, 15/11/2005, Mokamas
Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą
Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą.
referatas, Psichologija, 1.00 (1), 2390, 31/03/2004, Mokamas
Darbuotojų motyvavimas
Įvadas. Motyvacija ir motyvai. Žmogiškieji poreikiai. Darbuotojų motyvavimas efektyviam darbui priemonės. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
16 psl.
referatas, Psichologija, 0.00 (0), 33, 15/01/2008, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]