Šeštadienis Sausio 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3] 
Judaizmas
Judaizmas - tai yra žydų religija. Žydų nacija tiki, jog jų tautą sukūrė Dievas, kuris aktyviai dalyvauja žmonijos istorijoje.
konspektas, Religija, 3.00 (1), 1084, 29/03/2004, Mokamas
Kalvinizmas
Kalvinizmas yra bendra sąvoka visoms protestantizmo formoms, kilusioms iš kalvino pavadinti. Kalvino supratimu, reformuota krikščionybė reiškia pagal Dievo žodį reformuota Bažnyčią.
konspektas, Religija, 0.00 (0), 380, 29/03/2004, Mokamas
Katalikiškos mokyklos vertybės ir principai
Kadangi,visuomenėje nusikalstamumas nemažėja, o švietimo dorinės problemos visuomenėje tampa vis aktualesnės, valstybės švietimo sistemai būtina daugiau dėmesio ir lėšų skirti žmonių dorinės sąžinės ugdymui. Bažnyčia ir Valstybė Lietuvoje atskirtos, tačiau jos gali sėkmingai bendradarbiauti doros ugdymo srityje. Šiam bendradarbiavimui pagrindas jau yra padėtas Konstitucijoje, valstybės įstatymuose ir susitarimuose tarp Lietuvos Respublikos ir Vatikano. Norint įtvirtinti šį valstybei būtiną bendradarbiavimo principą mokyklų lygmenyje tėvų pageidavimu steigiamos naujos valstybės išlaikomas katalikiškos mokyklos. (APIMTIS 5PSL)
referatas, Religija, 4.00 (3), 737, 10/05/2004, Mokamas
Kodėl gyvybvė yra stebuklas?
Gyvybė... Gyvenimas... Nuopuoliai ir džiaugsmas...Ir dar visa gausybė žodžiu kurie telpa į mūsų gyvenimo esme. Gyvenam tik karta, tai po gi ir gyvybe gauname tik vieną kartą. Ji – kartais tokia gležna, it katik gimęs kūdikis ieškantis mamos šilumos, o kartais tvirta, kaip plieninė siena sauganti mus nuo pavoju. Mūsų gyvybė yra stebuklinga tuom, kad mes gimstame tokie mažučiai kūdikėliai, mes po truputi augame ,mokomės tarti pirmuosius žodžius ir žengiame pirmuosius.
1 psl.
rašinys, Religija, 0.00 (0), 6, 12/05/2008, Mokamas
Krikščionimis tapusių žmonių asmenybės bruožai, savybės ir pomėgiai
"Džonas Bunjanas gimė 1628 m. Anglijoje, mažame Elstono miestelyje netoli Bedfordo. Jo tėvas dirbo katilus, dėl to dažnai buvo niekinamas ir išjuokiamas. Paauglystėje Džonas pasirinko tėvo amatą ir gyvenimo būdą - daug laiko praleisdavo lošdamas azartinius žaidimus ir šokdamas, be to, mėgo keiktis. Nors jų šeima gyveno tokiame Anglijos rajone, kuriame smarkiai plito kalvinistinės doktrinos, o puritonizmas buvo įsitvirtinęs tiek, kad keldavo nepasitenkinimą propaguojančiųjų palaidą gyvenimą, tačiau Džonas nesidomėjo religija ir nelankė bažnyčios.
referatas, Religija, 1.00 (1), 532, 26/04/2004, Nemokama
Krikščionybė
Religija tai – Religija (lot.religare-"supančioti, apriboti”),tikejimo ir garbinimo sistema, priimta konkrečios bendruomenės, kuri ją iš reiškia ben- drais mitais, doktrinomis,etiniais mokymais, ritualais arba ypatingos patirties atmintimi. Šias nuostatas smarkiai paveike Jezaus atėjimas, jo prisikėlimas iš numirusiujų ir Šventosios Dvasios atsiuntimas jo pasiekėjams. Pagrindiniai žydų tikejimo posulatai išliko, bet atsirado ir esminių pasikeitimų. (APIMTIS 2PSL)
konspektas, Religija, 0.00 (0), 1643, 29/03/2004, Mokamas
Maja
"Maja" reiškia "ne tai".
konspektas, Religija, 0.00 (0), 239, 29/03/2004, Mokamas
Meong Moonas
Sun Meong Moonas įkūrė Šventosios Dvasios asociaciją pasaulio krikščionybei suvienyti. Moonas parašė knygą "Dieviškasis principas", kurioje išdėstė savo teologijos pagrindinius teiginius, interpretuodamas Bibliją per Korėjoje paplitusių tikėjimų prizmę.
konspektas, Religija, 0.00 (0), 284, 29/03/2004, Mokamas
Mohamedas
Mohamedas gimė 570m. Mekoje, kilmingoje Pranašo Abraomo palikuonių šeimoje.
konspektas, Religija, 0.00 (0), 338, 29/03/2004, Mokamas
Netradicines religijos
Studiju paketas... Įvadas. Sektos koncepcija. Sektantizmas. Religija postmodernioje visuomenėje. Naujojo religingumo samprata. Visuomenės ir asmens krizių įtaka sektų atsiradimui ir asmens įstojimui į sektas. Kokie tenkintini poreikiai atveda žmones į sektas. Naujų religijų ir sektų atsiradimo fenomenas istoriniu aspektu: Vakarų katalikiškosios visuomenės evoliucija; Bažnyčia ir II Vatikano susirinkimas; Religinių judėjimų ir sektų klasifikacija bei jų asortimentas pagal žmonių poreikius. Rinktinių sąvokų apie sektų naudojamus terminus žodynėlis. (APIMTIS 78 PSL)
konspektas, Religija, 0.00 (0), 10, 26/11/2007, Mokamas
Pasaulio religijos
Trumpai aprašyta apie kiekvieną religiją: Adventistai. Anglikonybė. Baptistai. Budizmas. Induizmas. Islamas. Judaizmas. Katalikybė. Krikščionybė. Liuteronybė. Pravoslavybė. Protestantizmas. Stačiatikybė, pravoslavybė. Tarptautinė Krišnos sąmonės sąjunga. (APIMTIS 3PSL)
konspektas, Religija, 6.00 (2), 2310, 29/03/2004, Mokamas
Pasaulio religijos 2
Religija priešistoriniais laikais. Priešistorinė religija yra suskirstyta į laikotarpius. Centrinės Amerikos mirusios religijos. Senovės civilizacijų religijos. Indoeuropiečių religijos. Rytų religijos. Monoteistinės religijos. Literatūros sarašas. (APIMTIS 14PSL)
referatas, Religija, 5.00 (1), 1551, 25/04/2004, Mokamas
Reinkarnacija
Reinkarnacija - sugrįžimas į kūną reiškia tikėjimą, kad esminė žmogaus dalis po jo mirties įsikūnija į kitą žmogų ar gyvūną.
konspektas, Religija, 0.00 (0), 675, 29/03/2004, Mokamas
Reinkarnacija religijose
Mintis, kad sielos gali keliauti per laiką, vėliau naudodamos žmonių kūnus, kaip priemones keliauti, o tų žmonių gyvenimus jos pasisavina kaip maistą jų dvasinei kelionei į tobulumą, Vakarų minčiai yra svetima. Judaizmo, krikščionybės ir islamo požiūriai į pomirtinį gyvenimą, kuris mūsų laukia, į dangų ir pragarą, labai skiriasi, bet jų pagrindinė misija yra ta pati.
konspektas, Religija, 0.00 (0), 377, 7/04/2004, Mokamas
Romėnų religija
Romėnų religija politeistinė religija, išsivysčiusi greičiausiai iš indoeuropiečiams būdingų dangaus su jo atmosferiniais reiškiniais ir ugnies kultų. Svarbiausias pirmykštės romėnų religijos bruožas - tikėjimas beasmene dievybe - numenu, o veikiau - jėga, slypinčia kiekviename reiškinyje (pvz., žaibo blyksnyje, grūdo dygime, blogoje arba geroje bandos būklėje ir pan.). Kulto aktais (neabejotinai maginio pobūdžio) siekta padaryti tas jėgas nekenksmingas, palenkti į save, kad tarnautų ir veiktų norima linkme (iš čia griežtas maldų ir apeigų formalizmas). Romėnų religija, atrodo, turėjo ir protėvių kultą, kuris reiškėsi manų, genijų garbinimu, tikėjimu pomirtiniu gyvenimu ir mirusiųjų ryšiu su gyvaisiais. Didėjant Romos reikšmingumui, romėnų religija pasipildė tautų, įėjusių į Romos valstybės sudėtį, dievybėmis (pvz., sabinų Kvirinu). Romai tapus Lotynų s-gos vadove, tos s-gos dievas Jupiteris virto vyriausiuoju romėnų dievu. Etruskų pavyzdžiu buvo sudaryta vyriausiųjų romėnų dievų triada (Jupiteris-Junona-Minerva), iš etruskų perimtas jų vaizdavimas, šventyklų dievams statymo paprotys, būrimo menas (vad. disciplina etrusca).
referatas, Religija, 10.00 (1), 30, 9/02/2006, Mokamas
Rytų religijos
Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus tekančios saulės (sol oriens) šalimi.Vėliau buvo kalbama apie Rytų žemę kaip priešingybę Vakarų žemei.Nėra paprasta apibrėžti sritį, vadinamą Rytais.Rytų valstybės išsidėsčiusios šiaurės Afrikoje ir vakarų Azijoje. Labai priklauso nuo to, kokiu požiūriu remiamasi.Rytų šalys turi daug bendrų bruožų, tačiau ir didelių skirtumų.Dabar Rytuose vyrauja islamas.Jį išplatino arabai, prasiskverbę toli į rytus ir į vakarus.Ilgainiui išsirutuliojo arabų musulmoniška kultūra.
referatas, Religija, 2.00 (1), 982, 10/05/2004, Mokamas
Sakralinės architektūros raida Lietuvoje
Daugeliui žmonių bažnyčia - tai pastatas, kur krikščionys renkasi garbinti Dievo. Kiti ją laiko institucija, atliekančia krikšto, jungtuvių, laidotuvių ir kitas apeigas. "Religinis menas savo prigimtimi yra skirtas žmogaus darbui išreikšti, kiek tai įmanoma, begalinį Dievo grožį. Jis yra juo labiau pašvęstas Dievui ir jo garbei bei šlovei, jeigu siekiama tik vieno tikslo – meno kūriniais kuo daugiausia padėti žmonių dvasiai maldingai kilti aukštyn."(SSC 122 II Vatikano konstitucija "Šventoji liturgija"). Lietuva – paskutinis, tik XIV a. Sukrikščionintas Europos kraštas, tačiau katalikiškos religinės literatūros, muzikos, o pirmiausia dailės ir architektūros klodas apima beveik 80% kultūros paveldo. Atsivėrimas Gerajai Naujienai drauge buvo atsivėrimas Vakarų menui, mokslui, teisei, politikai ir ūkio sanklodai. Siekdama nenusileisti krikščioniškam pasauliui, Lietuvos aukštuomenė kvietėsi žymius svetimšalius ir ugdė savuosius menininkus. Bažnyčios Lietuvoje pradėtos statyti jau Mindaugo valdymo laikais, o įvedus krikščionybę kulto architektūros Lietuvoje padaugėjo. XIII – XIV a. medinės ir mūrinės bažnyčios statytos miestuose ir miesteliuose, pilių teritorijose ar netoli jų. Seniausiai statytose bažnyčiose Lietuvoje atsispindi gotikos epochai būdingi bažnytinės architektūros bruožai... ir tt.
referatas, Religija, 0.00 (0), 6, 23/10/2005, Mokamas
 [1]   [2]   [3]