Ketvirtadienis Vasario 22, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
Islamas ir kultūra
Turinys: Islamo samprata. Musulmonų kultūros ypatybės. Terorizmas ir islamas. Išvados. Naudota literatūra. (APIMTIS 12 PSL) Ms PowerPoint
prezentacija, Sociologija, 0.00 (0), 16, 18/12/2007, Mokamas
ISLAMO SAMPRATA LIETUVOJE
Tyrimo plano struktūrinės dalys: 1. Problemos pristatymas (kodėl svarbu tirti tai ką norite, kam tai gali būti įdomu); 2. Tyrimo tikslas; 3. Tyrimo objektas; 4. Tyrimo uždaviniai (tik analitiniai); 5. Tyrimo hipotezės; 6. Sąvokų apibrėžimas bei operacionalizacija; 7. Tyrimo metodas (anketinė apklausa); 8. Tiriamoji visuma – generalinė visuma ( apibrėžti per kelis kriterijus – lokalizacija ir tyrimui svarbias demografines charakteristikas); 9. Atrankos metodas (nurodyti teoriškai tinkamiausią atrankos metodą, remiantis žemiau nurodyta literatūra).... (APIMTIS 11 PSL)
tyrimas, Sociologija, 0.00 (0), 40, 19/03/2007, Mokamas
Jaunimo požiūris į tradicijas ir papročius
Įvadas. Tyrimo programos struktūra. Anketa. Techninė ataskaita. Respondentų socialinis demografinis pasiskirstymas. Rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
18 psl.
tyrimas, Sociologija, 0.00 (0), 18, 18/01/2010, Mokamas
Konfliktai ir jų sprendimo būdai
Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Darbo rezultatai. Informacijos šaltiniai. (APIMTIS 12 PSL) Ms PowerPoint
prezentacija, Sociologija, 0.00 (0), 55, 18/12/2007, Mokamas
Levi-Strauss'o "Laukinis mastymas"
Claude Lévi-Strauss (gimė 1908 metais) — prancūzų antropologas, labiausiai žinomas kaip struktūralizmo teorijos (arba kitaip struktūrinės antropologijos), padedančios suprasti visuomenę ir kultūrą, plėtotojas. Laikomas vienu svarbiausių XX amžiaus intelektualų. Savo darbe nagrinėjau jo knygos "Laukinis mąstymas" ištrauką. Tai klasikinė XX amžiaus antropologijos knyga, kurioje plati etnologinė medžiaga analizuojama struktūrinės lingvistikos metodais, išryškinant formalius tiriamų visuomenių modelius ir mąstymo transformacijų sistemas. (Referate trumpai išanalizuota jo knygos "Laukinis mastymas" ištrauka.)
5 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 19, 5/05/2008, Mokamas
Mokinio, turinčio regos sutrikimą, ugdymo bendrojo lavinimo klasėje ypatumai
Įvadas. Regos sutrikimą turinčių mokinių ugdymo ypatumai. Brailio raštas. Regos likučių panaudojimas. Sutrikusios regos moksleiviai bendrojo ugdymo klasėse. Ko tikėtis iš šių moksleivių mokykloje. Ugdymo priemonių pritaikymas. Rašytiniai tekstai. Mokymo metodų pritaikymas. Klasės aplinkos pritaikymas. Išvados. Literatūra.
12 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 14, 17/03/2008, Mokamas
Moksleivių vertybinių orientacijų įtaka jų elgsenai. (Bakalauro tezės)
Įvadas. Vertybių tyrimai Lietuvoje. Hipotezės. Tyrimo planas. Tyrimo eiga. Rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. (Žmogaus socialinio elgesio motyvai, jo reguliacija visais laikais domino tyrinėtojus praktiniu ir teoriniu požiūriu. Vertybinių orientacijų sistema, atspindinti gyvenimo būdo ypatumus per visuomeninės sąmonės prizmę, yra vienas iš individo pasaulėžiūros komponentų. Bendrąja prasme, yra nustatyta, kad žmogaus elgesį įtakoja asmens vidinės, psichologinės savybės, jo patyrimas, situacinė būsena, bei aplinkos, kurioje vyksta veiksmas, bendravimas sąlygos. Žinoma, kad tarp vidinių, psichologinių asmens savybių elgsenai yra svarbi vertybinių orientacijų (dispozicijų) sistema.)
32 psl.
Bakalaurinis, Sociologija, 0.00 (0), 24, 9/02/2008, Mokamas
Moters padėtis Vakarų krikščioniškoje ir
TURINYS: ĮVADAS. Moters padėtis Vakarų krikščioniškoje civilizacijoje. 1.1. Moteris-motina 3 psl. 1.2. Moteris-žmona 4 psl. 1.3. Moteris-tikinčioji. 1.4. Moteris-nusidėjėlė. 1.5. Moteris-išgydytoji. 1.6. Moteris-darbininkė. 2. Moters padėtis Islamiškoje civilizacijoje. IŠVADOS. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 17, 9/04/2006, Mokamas
Narkomanija
Turinys: Įvadas. Šiek tiek istorijos apie narkotines medžiagas. Narkotikai. Narkomanija. Kas yra priklausomybė? Kodėl žmonės vartojo ir vartoja narkotines medžiagas?. Kaip atpažinti narkotikus vartojantį žmogų. Narkotikai – ne vien cheminės medžiagos. Gydymas. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 24 PSL)
referatas, Sociologija, 5.67 (6), 764, 8/02/2005, Mokamas
Narkomanija, jos poveikis žmogui, kova su narkomanija
NARKOMANIJA- "BALTOJI MIRTIS" , "MIRTIS PILIULĖJE". NARKOTIKAI LIETUVOJE. NARKOTIKŲ ŽALA ŽMOGUI. PASKUTINIS TRAGEDIJOS AKTAS. POŽIŪRIS Į NARKOMANUS. IŠVADA. /Žmogaus supratimu narkomanija yra ydingas, nulemtas vidinių paskatų, tam tikrų cheminių priemonių vartojimas įvairiais būdais ( ryjant, įšvirkščiant, įkvepiant ), norint sau sukelti apsvaigimo būseną.../ (APIMTIS 3 PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 2730, 29/03/2004, Mokamas
Narkomanijos problema jaunimo tarpe
Lietuvoje vyksta greitos permainos ne tik ekonomikoje, socialinėje sferoje, bet ir žmonių gyvenime. Visapusiškos permainos koreguoja ir mokyklos gyvenimą tiek iš išorės, tiek jos viduje. Vyksta mokyklos reforma. Keičiasi ugdymo turinys, ugdymo institucijoms iškyla vis naujų problemų šalia rūkymo, alkoholio vartojimo, kurie tapo visuomenės įpročiu, atsiranda nauja, dar pavojingesne narkotikų vartojimo problema..... (APIMTIS 13PSL)
konspektas, Sociologija, 0.00 (0), 67, 30/11/2005, Mokamas
Narkotikai tarp jaunimo
Įžanga. Narkotikai užsienyje. Narkotikai Lietuvoje. Narkotikai šiandien. Statistika JAV. Statistika Lietuvoje. Mitai apie narkotikus. Alkoholis. Priežastys. Prevencija. Išvados. Informacijos šaltiniai.
10 psl.
referatas, Sociologija, 6.00 (2), 3329, 29/03/2004, Mokamas
Narkotinių medžiagų vartojimo priežastys, bei priklausomybė mokykloje jaunimo tarpe.
Šiandien vis garsiau suskamba balsai, prabylantys apie gresiantį pavojų – mo-kyklose klestinčią narkomaniją. Kiek pagrįstos šios baimės, pasakyti sunku, kadangi išsamių ir rimtų tyrimų Lietuvoje šia tema kol kas dar nėra. Aišku viena – toks reiški-nys iš tiesų egzistuoja, neaiškūs tik jo mastai – galbūt jie išpūsti žiniasklaidos, o gal tokie, kokių nei žiniasklaida, nei Vyriausybė, nei tėvai bei mokytojai net neįsivaizduoja... (APIMTIS 15 PSL)
tyrimas, Sociologija, 2.00 (1), 94, 20/10/2005, Mokamas
Neformalaus ugdymo tendencijos bendrojo lavinimo mokykloje
1. Įvadas 2. Neformalaus ugdymo samprata, 3. Neformalaus ugdymo metodiniai principai, 4. Kultūriniu vertybių puoselėjimas, 5. Bendrojo lavinimo mokykla kaip ugdymo institucija, 6. Moksleiviu saviraiškos poreikių bei kurybiškumo plėtojimas, 7. Šiandieninio organizuoto laisvalaikio problemos ir perspektyvos, 8. Turiningai organizuotas laisvalaikis - nusikalstamumo prevencijos priemonė, 9. Bendrojo lavinimo mokyklos moksleivių laisvalaikio tobulinimo galimybės, 10. Išvados ir rekomendacijos. 11. Literatura>> Soc. darbas, kursinis laisvalaikio vadybos, tinka pedagogikai....(APIMTIS 17 PSL)
kursinis, Sociologija, 0.00 (0), 110, 15/03/2006, Mokamas
Negalia ir aukštojo mokslo galimybės lietuvoje.
Turinys. Įvadas. Teisinė bazė. Finansinė parama 2008 m neįgaliems studentams. Studijų, aukštosios mokyklos ir specialybės pasirinkimo motyvai. Veiksniai, skatinantys ar trukdantys studijuoti aukštojoje mokykloje. Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose 2006 – 2007 m. Studentų su negalia skaičiaus augimas. Kokią negalią turintys studentai studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose. Negalios fiksavimas per bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas. Subjektai, atsakingi už studentų su negalia reikalų koordinavimą aukštosiose mokyklose. Paslaugos, teikiamos neįgaliems studentams. Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Lengvatos studentams su negalia. Įsidarbinimo perspektyvos. Statistika Lietuvoje. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
18 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 5, 21/01/2010, Mokamas
NEPILNAMEČIŲ NUSIKASTAMUMO PROBLEMOS lIETUVOJE
Darbas įvertintas 9 balais. Jame aprašomos nepilnamečių nusikalstamumą įtakojančios ir skatinančios priežastys (individualios asmens savybės,neigiamas visuomenės informavimo priemonių poveikis, santykiai šeimoje, bendravimas mokykloje ir su bendraamžiais). Aprašom ir analizuojam pabalbos nepilnamečiams struktūra Lietuvoje, įvertinamas įkalinimo bei priežiūros įstaigų poveikis nusikalstamumui. Darbo gale pateikiama anketinės apklausa, ji išanalizuojama, teikiamos išvados bei pasiūlymai.
kursinis, Sociologija, 5.50 (2), 248, 12/03/2005, Mokamas
Nusikalstamumo aiškinimas pagal Durkheimą
Šiame darbe remdamasi Durkheimo teorija paanalizuosiu socialinę problemą – nusikalstamumą. Pats nusižengimas – tai veiksmas, žeidžiantis kolektyvinius jausmus, kuris sukelia didesnę ar mažesnę emocinę reakciją. E.Durkheimas pateikė savitą nusižengimo teoriją, "jo požiūriu, nusižengimai patys savaime yra normalus socialinis reiškinys, jei jie neviršija tam tikrą kiekvienam socialiniam tipui leistino dydžio, kuris savo ruožtu gali būti nustatytas analizuojant socialinių faktų paplitimą" (Sociologijos teorijos, p. 64). Be nusižengimų turbūt neįsivaizduotume visuomenės, kaip su sveikata šalia eina liga, taip šalia moralės eina nusižengimas. Jau pats žodis "moralė" kilęs iš "mores" , kas reiškia elgesio ribos . Nusižengimas yra ne tik normalus reiškinys, bet ir atspindi svarbiausių kultūros normų ribas, nes tik peržengus nustatytą ribą, mes galime įvardinti nusikaltimą. Kiekvienas nusižengimas ne tik primena mums moralės ribą, bet ir padeda vystytis moralinei ir teisinei evoliucijai. Ribas, normas ir įstatymus nustato pati visuomenė, ir kiekvienoje visuomenėje tos ribos gali būti skirtingos. Pvz. Kai kuriose šalyse už neištikimybę baudžiama laisvės atėmimu, o Europoje tai gali būti daugių daugiausiai skyrybų priežastimi.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 48, 4/03/2006, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]