Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
Įstatymo ir teisės analogijos samprata
Įžanga. Įstatymo ir teisės analogijos samprata. Įstatymo ir teisės analogijos sąvoka. Įstatymo ir teisės analogijos taikymo sąlygos ir taisyklės. Įstatymo ir teisės analogijos taikymo ribojimas. Teisės principų reikšmė taikant analogiją teisėje. Teisės spraga kaip įstatymo ir teisės analogijos būtinumo priežastis. Teisės spragos sąvoka. Teisės spragų atsiradimo priežastys. Teisinė diskrecija, jos santykis su analogija teisėje. Diskrecijos sąvoka. Diskrecijos pranašumai. Diskrecijos trūkumai. Diskrecijos ribojimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 52, 28/01/2008, Mokamas
Žalos atlyginimas pagal darbo teisę
Įvadas. Žalos atlyginimo samprata ir klasifikacija. Žalos atlyginimo istorinė raida. Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo pagrindai, atvejai arba materialinė atsakomybė. Žalos atlyginimo darbdaviui teisiniai pagrindai arba darbuotojo materialinė atsakomybė. Žalos atlyginimo darbuotojui teisiniai pagrindai arba darbdavio materialinė atsakomybė. Žalos darbuotojo sveikatai ar gyvybei atlyginimo atvejai (už žalą, padarytą darbuotojo suluošinimu ar kitokiu pakenkimu sveikatai arba dėl nukentėjusiojo mirties). Žalos atlyginimas, kai žala padaroma darbuotojo turtui (sugadinant, sunaikinant arba prarandant). Žalos atlyginimas, kai žala padaroma, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Išvados. Literatūros sąrašas.
20 psl.
kursinis, Teisė, 0.00 (0), 2, 21/10/2011, Mokamas
Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo teisės analizė
Pirmiausia savo darbe paliečiau Lietuvos Respublikos laikinosios žemės ūkio paskirties įstatymo kai kuriuos straipsnius. Manau šiai temai svarbiausi būtų 1 (įstatymo paskirtis), 2 (Valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektai), 4 (Maksimalus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotas). (APIMTIS 16PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 22, 12/11/2006, Mokamas
Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas
Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas.
konspektas, Teisė, 1.00 (1), 824, 23/03/2004, Mokamas
Bankrotas
Šio darbo tema Darbo santykių reglamentavimas įmonių bankroto ir likvidavimo atvejais. Tema tartum suskaidoma į dvi dalis: bankrotas, jo priežastys, įmonių bankroto įstatymo dėstymas ir interpretavimas bei darbo santykiai, darbo santykių reglamentavimo problemos. Šios dvi dalys kartu yra neskaidomos, susijusios priežastiniu ryšiu.
referatas, Teisė, 5.50 (2), 1276, 7/04/2004, Mokamas
Baudžiamasis procesas
BAUDŽIAMOJO PROCESO ESMĖ, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI. BAUDŽIAMOJO PROCESO DALYVIAI. TERMINAI. PROCESINIAI DOKUMENTAI. KARDOMOSIOS PRIEMONĖS. ĮRODINĖJIMAS IR ĮRODYMAI. ĮRODYMŲ TEORIJOS SAMPRATA. ĮRODYMŲ TEORIJA KITŲ MOKSLŲ SISTEMOJE. (APIMTIS 24 PSL)
konspektas, Teisė, 4.00 (3), 2602, 23/03/2004, Mokamas
Baudžiamasis procesas
Mykolo Romerio universitetas, 3 kursas, 2006 m. tai darbas apie baudžiamojo proceso esmę ir paskirtį. Jame nusakoma baudžiamojo proceso sąvoka, paskirtis teisės sistemoje, uždaviniai ir tikslai. >> ĮVADAS. Baudžiamojo proceso reikšmė: 1. Baudžiamojo proceso sąvoka. 2. Baudžiamojo proceso uždaviniai..ir tikslai. IŠVADOS. SUMMARY. LITERATŪROS SĄRAŠAS. (APIMTIS 13PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 67, 12/12/2006, Mokamas
Baudžiamoji politika
Baudžiamojo įstatymo vidinė sandara, galiojimas laike, erdvėje, jo aiškinimas. Sankcijos samprata ir rūšys. Baudžiamojo įstatymo aiškinimo būdai ir rūšys. Nusikaltimo objektas, dalykas. Nusikaltimo objektas ir dalykas, jų reikšmė. Nusikaltimo objektas ir dalykas, jų tarpusavio ryšys. Neveiksnumo ypatybės Riboto pakaltinamumo problema. Tikslas ir motyvas. Rengimosi stadija, jos ypatybės ir reikšmė. Bendrininkų rūšys. Bendrininkų atsakomybės specifika. Baudžiamojo įstatymo galiojimas laike. Neveikimo sąvoka, ypatybės. Nusikalstamos pasekmės, jų klasifikavimas ir reikšmė. Subjektyvinė nusikaltimo pusė. (APIMTIS 7 PSL)
špargalkė, Teisė, 0.00 (0), 763, 23/03/2004, Mokamas
Baudžiamoji teisė
BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS SAMPRATA. BAUDŽIAMASIS ĮSTATYMAS IR JO GALIOJIMAS. KALTĖ IR JOS KRITERIJAI. KALTĖS FORMOS. NUSIKALTIMO PADARYMO STADIJOS. APLINKYBĖS, ŠALINANČIOS BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ. BENDRININKAVIMAS. NUSIKALTIMO PADARYMO TEISINĖS PASEKMĖS. BAUSMIŲ SISTEMA IR RŪŠYS. BAUSMIŲ SKYRIMAS PAGAL LR BK. ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS. ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS. NUSIKALTIMAI NUOSAVYBEI. EKONOMINIAI NUSIKALTIMAI. NUSIKALTIMAI VIEŠAJAI TVARKAI IR VISUOMENĖS SAUGUMUI. (APIMTIS 22 PSL)
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 2914, 23/03/2004, Mokamas
Baudžiamoji teisė, bendrosios dalies klausimai
BT BENDROSIOS DALIES KLAUSIMAI. Baudžiamoji įstatymo samprata ir paskirtis. LR BK struktūra, normos struktūra bei rūšys Samprata. tai Seimo priimtas teisės aktas, kuris nustato, pakeičia ar panaikina veikos nusikalstamumą, nustato bendrus baudžiamosios atsakomybės principus, nustato bausmes už nusikalstamos veikos padarymą, taip pat atleidimą nuo baudžiamosiso atsakomybės ir bausmės. Paskirtis. BĮ turi aukščiausią teisinę galią, nes jis priimamas aukščiausių valstybės organų. BĮ turi specifinį turinį, nes jo paskirtis specifinė ir ji turi padėti užkirsti kelią visuomenėje nepageidautiniems reiškiniams, kurie pripažįstami neigiamais ir valstybė juos smerkia numatydama sankcijas. BĮ yra pagrindinis šaltinis, kuriuo remiamasi sprendžiant baudžiamąją atsakomybę.. (APIMTIS 26 PSL)
konspektas, Teisė, 7.00 (5), 2156, 24/04/2004, Mokamas
Baudžiamojo proceso konspektas
Naudojantis siuo konspektu egzamina islaikiau labai gerai. Viskas nuo bp stadiju ir apibrezimu iki teismu.>> BP – tai įstatymais nustatyta kvotos, parengtinio tardymo, prokuratūros ir teismo veikla. Šioje veikloje veikia ir kiti proceso dalyviai (kad BP veikia tik valstybė ir jos pareigūnai – tai sovietų koncepcija): kaltinamasis, ginamasis, jų gynėjai ir t. t. . Tiek pareigūnai, tiek BP dalyviai veikia griežtai nustatyta proceso tvarka, nustatyta baudžiamajame įstatyme.... (APIMTIS 26 PSL)
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 192, 6/02/2007, Mokamas
Bausmių sistema ir samprata
Kovojant su nusikalstamumu naudojamos įvairios ūkinės, organizacinės, auklemojosios ir visuomeninio poveikio priemonės, tačiau kol kas negalima atsisakyti ir kriminalinės bausmės, kuri išsiskiria iš kitų valstybės prievartos priemonių.
konspektas, Teisė, 7.00 (1), 1237, 24/04/2004, Mokamas
Bendras valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas
Valstybinis valdymas plačiąja prasme pasireiškia elgesio normų nustatymu visuomeninių santykių dalyviams ir tų normų korekcijomis, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 588, 29/03/2004, Mokamas
Bendreiji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Sutarčių teisės taikymo ribos. Sutarties laisvės principas. Imperatyviosios teisės normos ir sutartis. Sąžiningumas sudarant sutartis. Viešoji sutartis. SUTARČIŲ SUDARYMAS. Sutarties sudarymo tvarka. Šalių tarpusavio santykiai ir pareigos iki sutarties sudarymo. Konfidencialumas sudarant sutartis. Preliminarioji sutartis. Žinojimo prezumpcija. Oferta. Viešoji oferta. Akceptas. Sutarties sudarymo momentas ir vieta. Standartinės sutarčių sąlygos. Sutartis, kurioje yra neaptartų sąlygų. Sutarties pakeitimo išlyga. SUTARČIŲ GALIA IR FORMA. Sutarties galia. Sutarties forma. SUTARČIŲ AIŠKINIMAS. SUTARČIŲ TURINYS. SUTARČIŲ VYKDYMAS. SUTARČIŲ PABAIGA. Sutarties nutraukimas. Restitucija. Iš anksto numatomas sutarties neįvykdymas. Patvirtinimas apie tinkamą sutarties įvykdymą. Sutarties pakeitimas. Sutarties negaliojimas. Esminė šalių nelygybė. Išvados. Literaturos sarašas. (APIMTIS 20 PSL)
kursinis, Teisė, 0.00 (0), 108, 17/10/2007, Mokamas
Biudžeto sistemos reforma
Įvadas. Biudžeto sandara. Biudžeto procesas. Biudžeto sudarymo stadija. Biudžeto svarstymo ir tvirtinimo stadija. Biudžeto vykdymas. Biudžeto įvykdymo apyskaitos sudarymas ir patvirtinimas. Biudžeto kontrolė. Biudžeto klasifikacija. Biudžetų teikiama nauda. Praktinė užduotis. Išvados. Literatūra. Priedas. Vartojami terminai ir jų apibrėžimai
12 psl.
namų darbas, Teisė, 0.00 (0), 2, 16/11/2009, Mokamas
Biurokratija
Biurokratijos struktūrų ir personalo organizavimas modernioje visuomenėje yra pripažintas kaip neabejotinas fenomenas, įtakojantis valstybės politikos krypčių formavimą ir jų įgyvendinimą.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 683, 29/03/2004, Mokamas
Civilinė atsakomybė
Konvencinės ir deliktinės civilinės atsakomybės mokymo dalyko paskaitų kursas.
konspektas, Teisė, 8.00 (2), 1115, 23/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]