Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3] 
Lietuvių tautos genijus M.K.Čiurlionis
Trumpas supažindimas su Mykalojum Konstantinu Čiurlioniu ir jo darbais. Trumpai apie jo kurybą: tapybą ir muziką. (APIMTIS 10 PSL) Ms PowerPoint
prezentacija, Dailė, 0.00 (0), 29, 4/10/2007, Mokamas
Lietuviu tautodailes sritis
Tradicinis Lietuviu liaudies menas atsirado ir rutuliojosi kartu su darbine veikla. Jame daug simboliu vaizduojančiu dangaus kūnus, gyvulius, įvairius augalus ir k.t Simboliais puošiami memorialiniai paminklai: stogastulpiai, koplytstulpiai, kryžiai, taip pat trobos, baldai darbo įrankiai, apyvokos daiktai. Lietuviu meno kuriniai ilgus šimtmečius buvo daromi iš medžio, dėl to jų mažai teišliko. Apie liaudies meno kurinius sužinome iš rašytiniu šaltinių, akmens, žalvario, geležies amžių archeologiniu radiniu.
2 psl.
referatas, Dailė, 9.00 (2), 1364, 24/04/2004, Mokamas
Lietuvos dailė
Lietuvos dailė.
konspektas, Dailė, 0.00 (0), 1592, 24/04/2004, Mokamas
Lietuvos klasicizmo architektūros kūrėjas
Kiekvienos kultūros lobyne svarbią vietą užima architektūros menas. Į architektūrą įprasta žiūrėti kaip į visų meno šakų sintezę, kur darniai susijungia ir skulptūra, ir monumentalioji tapyba, ir taikomoji dailė (keramika, tekstilė, baldai).
referatas, Dailė, 0.00 (0), 614, 21/04/2004, Mokamas
Menas - amžinas ieškojimas (P. Pikasas). Ką apie tai manote?
Žmogus visais laikais siekė naujovių, amžiams bėgant šis poreikis tik didėjo. Asmenybė tobulėja ieškodama būdų kaip save išreikšti ir pateikti, tuo pačiu išlieti savo emocijas ir vidinį pasalį. Kiekvienas menininkas ieško naujos erdvės ar būdo save išreikšti. Dar akmens amžiuje, ieškodami būdų, kaip išreikšti savo mintis žmonės tapė, jie pirmieji atrado dažus, nors ir labai primityvius. Jų pagrindą sudarė spalvota žemė ir įvairios molio rūšys, tokios kaip geležies oksidas ir geltonoji ochra, dažniausiai suteikiančios rudą, ar raudoną atspalvį.
2 psl.
konspektas, Dailė, 0.00 (0), 33, 13/06/2008, Mokamas
Meno istorija
Meno šakos, rūšys. Architektūra. Architektūros rūšys. Dailė – plastinis menas. Dailė-seniausias meno palikimas. Pasaulio medis. Būdingiausi ir seniausi lietuvių liaudies simboliai. Dailės rūšys, šakos. Spalvų poveikis ir simboliai. Tapybos rūšys. Grafikos spausdinimo būdai. Skulptūros rūšys(pagal paskirtį). Pirmykštis menas. Senovės indijos menas. Senovės Kinijos menas. Japonijos kultūra. Peru indėnų kultūra. Egėjo menas. Architektūra ir skulptūra. Graikų tapyba. Etruskai. Senovės Romos menas.
30 psl.
konspektas, Dailė, 0.00 (0), 47, 27/02/2008, Mokamas
Mikelandželas
Antrasis florencijietis, kurio darbai išgarsino XVI a. Italų činkvečento meną, buvo Mikelandželas Buonarotis (Michelangelo Buonarroti; 1475 1564). Mikelandželas buvo dvidešimt trejais metais vyresnis už Leonardą ir gyveno už pastarąjį keturiasdešimt penkerius metus ilgiau. Per savo ilgą gyvenimą jis galėjo pamatyti, kaip visiškai pasikeitė visuomeninė menininko padėtis. Jis pats irgi prisidėjo prie tų pasikeitimų.
referatas, Dailė, 6.80 (5), 1162, 9/07/2004, Mokamas
Mikelandželas Buanarotis
Viena renesanso viršūnių - Mikelandželas Buonarotis. Jo ilgas gyvenimas - tai Heraklio gyvenimas, virtinė žygdarbių, kuriuos jis įvykdė sielvartaudamas ir kentėdamas, lyg ne savo valia, o priverstas savo genijaus. Mikelandželas buvo skulptorius, architektas, tapytojas ir poetas. Tačiau kad ir ko ėmėsi, pirmiausia ir visur jis - skulptorius; jo figūras, nutapytas ant Siksto koplyčios plafono, galima laikyti statulomis, jo eilėraščiuose, rodos, jauti skulptoriaus skaptą....(APIMTIS 3 PSL)
referatas, Dailė, 0.00 (0), 523, 5/04/2004, Mokamas
Milica Tomic
Milica Tomic gyvena ir dirba Jugoslavija. Pirmiausiai dirba video ir foto meno srityse. Tomic darbuose susikoncentruoja atsakomybės problema, politinis smurtas, tautiškumas ir asmenybės identiškumas, su savotišku dėmesiu tarp asmenybės patirties ir būdų šiai patirčiai išreiškimu, (sumodeliuoti paveikslai).
referatas, Dailė, 0.00 (0), 251, 5/04/2004, Mokamas
Modernizmas ir postmodernizmas
Menas ir atlikimas. Modernizmas ir postmodernizmas menuose. Atlikimas. Menų dehumanizavimas. Meno politika. Modernizmo ir postmodernizmo sąsajos Lietuvos keramikoje.
13 psl.
referatas, Dailė, 0.00 (0), 64, 4/04/2005, Mokamas
Pablo Pikaso
Vilniaus tiksliųjų gamtos ir technikos mokslų licėjus 1 KURSAS>> Pilnas vardas – Pablo Diego Chose Francisko de Paule Chuan Nepamuseno Kristin Kristiano de la Santisima Trinidad1. Pilna pavardė – Ruiso Blasko i Pikaso. Gimė 1881 metų spalio 25 d., mirė 1973 metų balandžio 8 d. Būdamas dvidešimties metų (1901), menininkas pasiėmė savo motinos pavardę – Pikaso. Menininko talentas pasireiškė labai anksti, kaip jis pats sakė, "daug anksčiau, negu išmokau kalbėti, bet niekada nepiešiau kaip berniukas"2. Jau būdamas dešimties metų, padėjo savo tėvui tapyti paveikslus pardavimui. Keturiolikos metų Pikaso pradėjo lankyti dailiųjų menų mokyklą Barselonoje........ (APIMTIS 3PSL)
referatas, Dailė, 5.67 (3), 1216, 5/04/2004, Nemokama
Piteris Paulius Rubensas
Savo siela jis visada buvo flamandų dailininkas. Kaip ir kiti niekada nesijaudino dėl grožio kriterijų, kurie buvo šventi jo kolegoms italams, ne visada tesirūpino ir kilniomis temomis. Tokių tradicijų aplinkoje išaugo Rubensas. (APIMTIS 2PSL)
konspektas, Dailė, 5.50 (2), 472, 5/04/2004, Mokamas
Postimpresionizmas
Polis Sezanas. Polis Gogenas. Vincentas Van Gogas. Anri de Tuluz - Lotrekas. Literatūra. (Kartais dailės srovės svorį nusako ne tik jos pačios kokybė, bet ir jos santykis su kitomis srovėmis. Šis estetinių pojūčių pasikeitimas ir yra postimpresionizmo esmė, svarbiausias skirtumas tarp mpresionizmo ir postimpresionizmo.)
5 psl.
referatas, Dailė, 4.00 (2), 811, 5/04/2004, Mokamas
Realizmas
Šis terminas naudojamas meno istorijoje mažiausiai dviem reikšmėmis. Pirmąją reikšme tai- kūrybos metodas, menininko požiūris į natūrą, į vizualinius reiškinius. Šia prasme galima teigti, kad visa Europos dailė nuo XV iki XIX a. yra realistinė, nes vienu ar kitu būdu siekia ištirti ir rekonstruoti, atspindėti tikrovę.
3 psl.
referatas, Dailė, 5.67 (3), 1204, 14/06/2004, Mokamas
Realizmas
Trumpas realizmo laikotarpio dailėje ir literatūroje aprašymas. Realizmas - meno kryptis (pranc. realisme; lot. realis – daiktiškas, tikras), atsiradusi XIX a. viduryje. Ji atsirado išblėsus romantizmo idėjoms, tada Vakarų Europoje imta diskutuoti apie realizmą. "Mums menas yra realus, tikroviškas, suprantamas, matomas, apčiuopiamas", – taip naują literatūros kryptį gynė realizmo šalininkai. Daugiausia dėmesio buvo kreipiama į "daiktišką tikrovę". Realizmo atstovai siekė vaizduoti gyvenimą tokį, koks jis yra.
6 psl.
namų darbas, Dailė, 0.00 (0), 10, 1/10/2008, Mokamas
Rembranto kūryba
rembranto kūrybos įpatumai. REMBRADT HARMESZ VAN RIJN gimė 1606 liepos 15 dieną Leidene , Olandijoje.Jis buvo vienas iš 9 neturtingo malūnininko vaikų. Iki apsispręsdamas vykti į Amsterdamą ir tapti menininku, Rembrantas studijavo lotynų kalbą. Bet kiekviena pasitaikiuse proga stengdavosi išsisukti nuo paskaitų, kad galėtų piešti.Jis piešė portretus- motinos, brolio Adriano ir jaunesniosios sesers, kurią švelniai mylėjo.Motina slėpė jo piešinius storoje knygoje.Tėvas, kuriam nepatiko sūnaus polinkis, laikė tai tuščiu laiko gaišimu.
analizė, Dailė, 0.00 (0), 14, 3/11/2005, Mokamas
Renesanso ideologijos bruožai
Renesansas (prancūziškai renaissance) reiškia atgimimą arba atgijimą. Šį terminą jau 1500 metais pavartojo Džordžas Vazaris (Giorgio Vasari) taip jis italų menininkų gyvenimo aprašymuose vadino savąją epochą. Jis turėjo omenyje pagoniškąją antikos kultūrą, iš naujo atrastą po ilgo viduramžių miego. Tas renesansas ypač pasireiškė architektūroje, skulptūroje ir tapyboje; jis sukūrė nuostabiuosius Italijos miestus, kuriais žavimės ir šiandieną.
referatas, Dailė, 8.50 (2), 995, 4/11/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]