Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3] 
Etikos teorijos
Specialistai išskiria tokias pagrindines etikos teorijas: deontologija, utilitarizmas, teisingumo teorija, teleologija, organizacijos suinteresuotųjų ir kt. Dentologija yra etikos teorija, akcentuojanti paties veiksmo ar sprendimo turinį, pabrėžianti principus, susijusius su konkrečiu veiksmu, pareigos vykdymą ir kitų teisių gerbimą. (APIMTIS 7PSL)
referatas, Etika, 6.33 (3), 2561, 24/04/2004, Mokamas
Individas kaip seksualinio elgesio moralinis subjektas
Norint įsigilinti į seksualumą ir moralę pirmiausia reiktu tinkamai suprasti kas tai yra moksliškai ir tik tada gilintis kaip tai supranta žmonės. (Analizuojamas seksualumas, kaip jis suprantamas šiomis dienomis. Pateikti paveikslai. Darbe pateikta informacija apie tai kokios gali būti pasėkmės del anoreksijos, bulimijos ir pan. Pateikta visa naudota literatūra.)
5 psl.
esė, Etika, 0.00 (0), 6, 24/11/2009, Mokamas
Lankytoju tipai ir ju aptarnavimas
Literatūros analizė. Pagrindinės elgesio su lankytojais taisyklės. Psichologiniai veiksniai aptarnaujant lankytojus. Lankytojų tipai ir jų aptarnavimas. Lankytojų tipai. Lankytojų aptarnavimo sistemos. Lankytojų aptarnavimo standartai. Lankytojų sutikimas ir susodinimas restorane, kavinėje, bare. Interviu. Interviu analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
15 psl.
referatas, Etika, 0.00 (0), 59, 11/05/2010, Mokamas
Likimo išdaiga
Likimas nevisada būna toks kokio norėtume mes. Kai kuriems jis būna žiaurus, o kai kuriems palankus. Likimo mes negalime pakeisti, kad ir kaip norėtume. Kartais likimas mums iškrečia įvairių išdaigų, dėl kurių mes paskui kenčiame. Aš pažįstu vieną vaikiną vardu Sigitas, kuris yra tikras mergišius. Jam labai patinka merginų dėmesys (nors kita vertus kam jis nepatinka). Jis yra tikrai gražus, tačiau kaip ir dauguma gražuolių yra "pasikėlęs" ir mėgsta pasinaudoti merginų naivumu.
1 psl.
rašinys, Etika, 0.00 (0), 11, 1/06/2008, Mokamas
Menas gyventi
,,Dirbk taip, lyg tau nereikėtų pinigų. Mylėk taip, lyg niekas nebūtų tavęs įskaudinęs. Šok taip, lyg niekas tavęs nematytų. Dainuok taip, lyg niekas tavęs negirdėtų. Gyvenk taip, lyg žemėje būtų rojus."-žodžiai, atrodo, žmogaus, kuris ,,mokėjo" gyventi. Ar tai iš tikrųjų yra taip sunku-prasmingai gyventi? Ar to galima išmokti? Visi gyvenimo prasmę suprantame skirtingai. Vieniems – tai dvasinis tobulėjimas... Esu skaičiusi, kad kiekvieną kartą gimdami iš naujo jau nešamės dvasinę patirtį, kurią sukaupėme praeitame gyvenime. Vadinas, kuo mes dvasiškai turtingesni, tuo tobulesni ir laimingesni esame.
1 psl.
rašinys, Etika, 0.00 (0), 6, 19/11/2009, Mokamas
Moralė ir etika. Etikos objektas, problematika, tyrimo būdai, svarbiausios distinkcijos
Etiška, neetiška, moralu, amoralu. Moralu, amoralu, immoralu, nemoralu. Moralės tyrimo būdai. Moralė ir teisė. Teisės, laisvės, pareigos ir moralinis minimalizmas. Teisių diskurso reikšmė ir vaidmuo. Prigimtinės ar žmogaus teisės. Teisių ir pareigų atitikimas. Koreliatyvumo tezė. Teisės ir motyvai. Moralė ir teisingumas. Teisingumo principai. Materialūs teisingumo principai.
14 psl.
konspektas, Etika, 9.00 (1), 2420, 7/04/2004, Mokamas
Norvegija ir jos gyventojų etiketas
Verslo etika. Apie sali, valdymo forma, gyventoju skaicius, valiuta, kalba, posakiai, dovanos-kysiai, kaip priimamas atstumas tarp zmoniu, fizizniai gestai, mostai, skaiciavimai, tinkamos ir netinkamos pokalbiu temos, poziuris i pasauli, apranga, elgesys viesose vietose, arbatpinigiai, kaip bendrauti su norvegais, derybu vedimas, valgiai, tostai, regioniniai skirtumai. Yra literaturos saliniai. Ivertinta 9 balams.
referatas, Etika, 7.00 (1), 102, 30/05/2005, Mokamas
Pavydas ir neapykanta
Vienas iš žalingiausių jausmų yra pavydas. Pastarasis yra seniausias nuodėmės tipas. Pavydas tai yra troškimas materialinių objektų, žmonių, galios, pasiekimų ar pan., kuriuos turi kažkas kitas. Pavydą paprastai lydi, neapykanta (neapkenčiamas žmogus, turintis pavydo objektą), pyktis, desperacija, polinkis nusikalsti (kai siekiama gauti pavydo objektą arba bent pakenkti jo turėtojui).
1 psl.
analizė, Etika, 0.00 (0), 19, 18/05/2011, Mokamas
Projektas apie jaunų žmonių gyvenimą
Jauno žmogaus problemos. Jaunų žmonių nusikalstamumas – nusikaltėliu tampama, o ne gimstama. Jaunas vienišesnis už seną. Jauno žmogaus idealas. Jauno žmogaus santykiai su tėvais.
9 psl.
referatas, Etika, 0.00 (0), 41, 26/02/2008, Mokamas
Sažinė ir tolerancija
VGTU, fuksas>> Kantas bando paaiškinti malonumo pagrindus remiantis protu. Mes matome pasaulį, priimame informaciją, tai ką mes priimame, yra objektyvus, išorinis pasaulis. Ši inf. Užsimerkus nedingsta, ji pasilieka vidinio patyrimo erdvėje kaip objektyvus dalykas. Kantas siekė nustatyti, ar gali būti objektyvus pagrindas. Protas yra vertybė, proto balsui, sako Kantas, reikia paklusti...
špargalkė, Etika, 6.33 (3), 2539, 10/05/2004, Mokamas
SD ir etikos rysys
Socialinis darbuotojas - tai socialines paslaugas teikiantis asmuo, kuris yra atsakingas už tai, kad kiekvienas asmuo taptų pajėgus prisitaikyti prie supančios aplinkos, sugebėtų palaikyti, ar atnaujinti bendruomeninius santykius, bei savarankiškai integruotųsi į visuomenę. Dabar socialinį darbą dirba, įvairų išsilavinimą, įvairias profesijas, ar įgūdžius turintys, asmenys. Taip yra todėl, kad socialinio darbo fenomenas ir šios srities specialistų ruošimas Lietuvoje yra sąlyginai nauji. Yra įmanomas tiek valstybinis, tiek privatus socialinis darbas, tačiau jų kokybė yra tikrinama, vadovaujantis specialiai nustatytais kriterijais. Tikrinant ne tik įvertinama socialinių paslaugų kokybė, kartu yra suteikiama galimybė tobulėti patiems socialiniams darbuotojams.
referatas, Etika, 10.00 (1), 558, 30/03/2006, Nemokama
Stalo įrankiai ir jų serviravimas
Įvadas. Stalo įrankiai. Asmeninio naudojimo įrankiai. Bendro naudojimo įrankiai. Pagalbiniai įrankiai. Stalo serviravimas skirtingomis progomis. Pargindiniai stalo serviravimo principai. Šventinio stalo serviravimas. Jungtinių Amerikos Valstijų stalo įrankiai ir jų serviravimas. Amerikiečių stilius kitaip vadinamas "zig-zag". Skirtumai tarp amerikietiško ir europietiško stalo etiketo. Išvados. Litaratūra.
8 psl.
namų darbas, Etika, 0.00 (0), 15, 14/10/2010, Mokamas
Tarptautinio bendravimo protokolo reikalavimai
Įvadas. Protokoliniai susipažinimo ir pasisveikinimo reikalavimai. Oficialūs priėmimai. Protokoliniai aprangos reikalavimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
11 psl.
referatas, Etika, 0.00 (0), 12, 12/11/2009, Mokamas
Tolerancija
TVM Elgesio etikos referatas. ĮVADAS Tolerancija – universalus bendravimo kultūros dorovinis principas, mandagumo forma. Tolerancija gina žmogaus teisę gyventi pagal savo paties pažiūras ir įsitikinimus. Kartu ji reikalauja tas pačias teises pripažinti ir kitiems. Tolerancija suponuoja žmonių tarpusavio santykių lygiateisiškumą, abipusę pagarbą ir tarpusavio supratimą. Tik tuo remiantis įmanoma pasiekti žmonių santykių darną. Šiais laikais, spartėjant globalizacijai, tai išties labai aktualus klausimas. Todėl šiame darbe apžvelgsiu tolerancijos kilmę, jos sampratą bei reiškimosi sritis ir ribas, taip pat netolerancijos apraiškas, remsiuosi R. Plečkaičio "Tolerancija" bei Betty A. Reardon "Tolerancija – taikos pradžia".
referatas, Etika, 7.00 (1), 255, 11/09/2005, Mokamas
UAB "Remena" struktūra bei santykis su aplinka
Sėkmingai uždarosios akcinės bendrovės "Remena" plėtrai įtakos turėjo gerai apgalvota taktika, bei įdiegtos šiuolaikinės informacinės technologijos. Atidus stebėjimas kaip dirba konkurentai, ir pastangos dirbti geriau už juos. Ieškojimas naujų sprendimų, naujų rinkų, naujų reklamos būdų. Skiriamas didelis dėmesys kaip išvengti nuostolių, ieškojimas naujų verslo idėjų, naujų klientų bei partnerių. Per penkerius metus įmonė sėkmingai įgyvendino savo plėtros planą – galutinai įrengti prekybos centrą ir išplėsti veiklą.
referatas, Etika, 0.00 (0), 21, 26/01/2006, Mokamas
Valia
Kodėl vienas žmogus patrauklus, o kitas atgrasus ir atstumiantis? Kodėl su vienu siekiame bendrauti, jo pasiilgstame, o kito vengiame iš tolo? Žinoma, niekas turbūt neabejos, kad patrauklus žmogus – tai pirmiausia išsiauklėjęs, aukštos dvasinės kultūros, mandagus. Iš tikrųų kultūringas žmonių elgesys mus nejučiomis patraukia, maloniai nuteikia.
3 psl.
referatas, Etika, 0.00 (0), 9, 30/05/2009, Mokamas
Velykos
Etikos projektas apie Velykas. Velykų papročiai ir tradicijos. Gavėnia, Verbų sekmadienis, Atvelykis, simboliai. Išvados
5 psl.
projektinis, Etika, 0.00 (0), 13, 8/03/2011, Mokamas
 [1]   [2]   [3]