Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4] 
Švietimo reforma Lietuvoje, atgavus nepriklausomybę
Įvadas. Švietimo reformos. Švietimo reformos XX amžiaus pabaigoje. Reformos švietimo sistemoje per 10 nepriklausomybės metų. Specialiojo ugdymo nuostatos. Jaunimo pagrindinio profesionio rengimo nuostatos. Aukštojo mokslo nuostatos. Suaugusiųjų švietimo nuostatos. Pedagogų atestacija. Švietimo koncepcija. Švietimo finansavimas. Švietimo sistemos kokybė. Švietimo strategijos 2003 – 2012 metais. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. (APIMTIS 17 PSL)
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 80, 13/04/2007, Mokamas
Žaidimų įtaka vaiko vaizduotės lavinimui
TURINYS. ĮVADAS. I. KAS YRA ŽAIDIMAS. II. ŽAIDIMŲ RŪŠYS. III. ŽAIDIMŲ ĮTAKA VAIKO VAIZDUOTĖS LAVINIMUI. APKLAUSA. IŠVADOS. LITERATŪRA. "Kas neturėjo progos mažas ar jaunas žaisti, tas neišgyveno tikrosios kūdikystės ir jaunystės, tas nebuvęs jaunas suseno. O kas nebuvo jaunas, tas nepažįsta gyvenimo pavasario." (V. Petronis). Žaidimas – tai istoriškai susiformavęs visuomeninis reiškinys, savarankiška veiklos sritis, būdinga žmogui. Žaidimas gali būti kaip pažintinė, auklėjamoji, pasilinksminimo, aktyvaus poilsio sportinė veikla ir kaip sporto priemonė. Iš tiesų žaisdami vaikai iš esmės atkartoja suaugusiųjų veiksmus, jų tarpusavio santykius, nukreiptus pažinti dalykinę ir socialinę žmonių veiklą, lavinasi fiziškai, protiškai bei doroviškai. Tikslas – išsiaiškinti žaidimų įtaką vaiko vaizduotės lavinimui. Uždaviniai: • aptarti žaidimo sąvoką; • apibūdinti žaidimų rūšis; • išsiaiškinti žaidimų įtaką vaiko vystymuisi. Šiame darbe aptarsime žaidimų įtaka vaiko gyvenime. Visų pirma susipažinsime su žaidimo sąvoka, kad "Žaidimų pasaulis – ypatingas, jame viskas paprasčiau, daug artimiau ir prieinamiau, negu yra iš tikrųjų.... (APIMTIS 29 PSL)
kursinis, Pedagogika, 8.00 (1), 193, 21/03/2007, Mokamas
Žiniasklaidos įtaka vaiko socializacijai
Įvadas. Socializacijos samprata. Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Tėvai, vaikai ir televizorius. Reklamos per televiziją poveikis vaikams. Kompiuteriai ir internetas. Vaizdo ir kompiuteriniai žaidimai. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
11 psl.
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 22, 15/11/2009, Mokamas
Bendravimas
Įvadas. Bendravimo psichologija. Tarpasmeninio bendravimo aspektai. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymas. Bendravimas grupėse. Bendravimo menas. Išvados. /Žmogus iš prigimties yra asociali būtybė.ką tik gimusiam kūdikiui jau reikia ne tik maisto, šilumos, bet ir aplinkinių dėmesio bei meilės. Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis, teigiamų emocijų šaltinis. Gebėjimas bendrauti žymia dalimi lemia sėkmę daugelyje profesinės veiklos sričių....(APIMTIS 25 PSL)
kursinis, Pedagogika, 0.00 (0), 57, 28/01/2007, Mokamas
Berniukų ir mergaičių auklėjimo šeimoje ypatumai
Įvadas. Vaikų auklėjimo šeimoje stiliai. Auklėjimo samprata. Mergaičių auklėjimas šeimoje. Berniukų auklėjimas šeimoje. Berniukų ir mergaičių auklėjimo šeimoje ypatumai. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Berniukų ir mergaičių santykiai su tėvais. Berniukų ir mergaičių skirtingos lyčių savybės. Berniukų ir mergaičių pareigos šeimoje. Išvados. Literatūra.
19 psl.
kursinis, Pedagogika, 0.00 (0), 46, 3/10/2007, Mokamas
Dailės mokytojas: profesiniai nuostatai ir praktika
Šiame straipsnyje autorės aptariama dailės mokytojo kompetencija kaip paauglių kūrybingumo raidą lemiantis veiksnys. Taip pat nagrinėjamas mokytojų požiūris į paauglių dailės veiklą ir diferencijuotą dailės mokymą. Straipsnio tyrimo tikslas - kleisti dailės mokytojo profesinės nuostatas ugdant paauglių kūrybingumą. Taip pat straipsnio autorė iškėlė tyrimo uždavinius:
3 psl.
analizė, Pedagogika, 0.00 (0), 5, 11/02/2010, Mokamas
Darbas su rizikos grupės vaikais
Rizikos grupės vaikai – tai asocialiose , girtaujančiose, nedarniose šeimose gyvenantys vaikai, kurie nuolatos patiria nepriteklių, psichologinę, fizinę, seksualinę prievartą. Bendraamžių atstumti, bei vaikai padarę įvairių nusikaltimų. Norint atpažinti ir padėti rizikos grupės vaikams reikia žinoti rizikos grupės vaikams būdingus bruožus: 1.Šie vaikai dažniausiai būna nedrausmingi, nemandagūs, įžūlūs su suaugusiais, nes namuose nėra išmokę deramai elgtis. 2. Vaikams būdingas nepasitikėjimas savimi, dėl to jie greit įsižeidžia, reaguoja į kiekvieną pastabą muštynėmis, keiksmažodžiais ir t.t...... (APIMTIS 8 PSL)
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 121, 15/02/2007, Mokamas
Estijos švietimo sistema
Įvadas. Estija - šalies aprašymas. Estijos Švietimo sistema. Estijos ikimokyklinio ugdymo sistema. Estijos mokyklų tobulinimo projektai. Mokyklų projektai. Aukštojo mokslo sistema. Meninis ugdymas. Išvados. Literaturos sąrašas.
20 psl.
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 24, 1/06/2010, Mokamas
Hiperaktyvumo esmė ir korekcijois galimybės
Įvadas. Pagrindiniai hiperaktyvumo požymiai. Dėmesio sutrikimo ir per didelio aktyvumo priežastys. Darbo su hiperaktyviais vaikais ypatumai. Hiperaktyvus vaikas šeimoje. Hiperaktyvus vaikas mokykloje. Hiperaktyvumo korekcija ir gydymas. Pagalba vaikui šeimoje. Pagalba vaikui mokykloje: ugdymo kryptys ir metodai. Noro mokytis palaikymas ir žadinimas. Psichologinė pagalba. Sutrikimo prognozė. Išvados. Literatūra.
15 psl.
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 39, 30/06/2008, Mokamas
Hodegetikos teorija. Spargalke
Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų ugdymo ypatumai.Tėvų susirinkimai.Dorinio auklėjimo ypatumai.Reglamentuotos diskusijos.Estetinio ir fizinio auklėjimo ypatumai. Auklėjamojo renginio efektyvumo kriterijai.Darbinio ir ekonominiuo auklėjimo ypatumai.Individualus pokalbiai tevu pedagoginiame svietime ju organizavimo ir vedimo metodika.Auklėjimas nepamokų metų.Jaunimo organizacijų reikšmė papildomo ugdymo kontekste.Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima svarba, nauda, problemos.Atvirų durų dienos tėvų pedagoginiame švietime, jų organizavimo ir vedimo metodika.Bendradarbiavimo su šeima formos.Atkurtų vaikų ir jaunimo organizacijų veiklos ypatumai.Tautinio, nacionalinio, pilietinio auklėjimo ypatumai. Dalykiniai žaidimai tėvų pedagoginiame švietime, jų organizavimo ir vedimo metodika.Auklėjimas papildomojo ugdymo metu. (APIMTIS 7PSL)
7 psl.
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 53, 19/12/2006, Mokamas
I klasės MATEMATIKOS PAMOKOS PROTOKOLAS
STEBĖJIMO DATA: vasario 20 d. MIESTAS: Gargždai. MOKYKLA: "X” vidurinė mokykla. KLASĖ: 1. DALYKAS: Matematika. MOKYTOJO PAVARDĖ: R. S. TEMA: Įvairūs uždaviniai. TIKSLAI: • per šią pamoką dėmesį sutelkti nežinomo atėminio radimui; • skaičių iki 20sandaros iš dešimčių ir vienetų įvtirtinumui. PAMOKOS ANALIZĖ Pamokos tipas: mišri pamoka. Ugdymo principų realizavimas pamokoje: Mokymas pamokoje: Vertinimas.....(APIMTIS 5 PSL)
analizė, Pedagogika, 0.00 (0), 97, 19/03/2007, Mokamas
I klasės mokinės S. G. Psichologinė – pedagoginė charakteristika
ĮVADAS. Psichologinei – pedagoginei mokinio charakteristikai stebėti ir analizuoti pasirinkau mergaitę. Šį pasirinkimą lėmė tai, jog mane patraukė mergaitės aktyvumas, noras reikštis, netikėti išsišokimai, pasisakymai, bendravimo būdas tarp bendraamžių ir suaugusių žmonių. Šio darbo tikslas - susipažinti su mokinės psichinėmis savybėmis, asmenybiniais bruožais, įžvelgti individualias savybes tiek mokykloje, tiek už jos ribų, : stebint, bendraujant (tiek su pačia mokine, tiek su kitais asmenimis), visa tai išanalizuoti ir padaryti išvadas.... (APIMTIS 5 PSL)
analizė, Pedagogika, 0.00 (0), 226, 19/03/2007, Mokamas
Inkliuzinis ugdymas
Inkliuzija. inkliuzinis ugdymas. jo galimybes Lietuvoje. Inkliuzinio ugdymo kliutys, Inkliuzinio ugdymo realizavimo priemoniu planas. Literatūros sąrašas. (Ms PowerPoint)
15 psl.
prezentacija, Pedagogika, 0.00 (0), 11, 23/05/2011, Mokamas
JAUNA ŠEIMA
Gedimino Navaičio knygoje "Lietuvos šeima – psicologiniais aspektais" 3 skyriuje rašoma apie jaunos šeimos raidos etapą ir jam būdingus veiklos bei emocinius uždavinius. Pasak Navaičio didesnes šeimų grupes, kurias galima priskirti prie jaunų šeimų sudaro vidutinio santuokinio amžiaus jaunavedžių poros bei 5 – 7 metais vyresnių žmonių šeimos, auginančios vaikus, kurių motinos dėl vaiko priežiūros nedalyvauja profesinėje veikloje. Šis skirstymas nėra griežtas. .... gavau 10 (APIMTIS 3 PSL)
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 14, 16/02/2007, Mokamas
Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo ugdymo procese
Švietymos reformos kaita kelia vis sudėtingesnius reikalavimus ugdymo proceso organizavimui. Visų pirma tai susiję su sistemingų požiūriu į mokyklos veiklą, su gebėjimu suvokti savo, kaip pedagogo ir klasės auklėtojo, misiją.
referatas, Pedagogika, 9.33 (3), 1177, 9/07/2004, Mokamas
Klasės vadovo veiklos aprašymas
Trumpa klasės charakteristika ( klasės situacija, analizė). Veiklos prioritetai. Ugdymo tikslai. Renginiai ( kl. valandėlės, šventės, išvykos...)
3 psl.
namų darbas, Pedagogika, 0.00 (0), 69, 9/06/2009, Mokamas
Kodėl man patinka ir nepatinka socialinio pedagogo specialybė
Socialinio darbo Lietuvoje šaknys glūdi humanizmo filosofijoje, tikėjimo, demokratijos idealuose. Artimo meilė, kantrumas, atlaidumas, gera kaiminystė, bedrumo jausmas, susivaldymas, teisingumas, išmintis, tikėjimas ir viltis, uolumas, darbštumas, atjauta nuo seno yra būdinga lietuviams. Jiems šios savybės ir vertybės padėjo atlaikyti sunkius išmėginimus, įtvirtinti tautiškumą.
rašinys, Pedagogika, 0.00 (0), 522, 24/04/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]