Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Reklamos firmos D&E verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos.
12 psl.
analizė, Ekonomika, 0.00 (0), 54, 7/03/2008, Mokamas
Reklamos vaidmuo įmonės įvaizdžio kūrime
įvadas. informacijos šaltinių apžvalga. įvaizdžio vaidmuo ir formavimo ypatybės. Firmos įvaizdžio esmė. Įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio modelis. Kriterijai, formuojantys gerą firmos įvaizdį. Rėmimo komplekso elementai – įvaizdžio formavimo procese. Reklama. Socialinė reklama – įvaizdžio formavimo būdas. Reklamos poveikis pažinimo aspektu. Pojūčiai. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Reklamos poveikis emociniu aspektu. Reklamos poveikis elgesio aspektu. Reklamos poveikio įvertinimas. AB "Utenos trikotažas" įvaizdžio formavimas. AB "Utenos trikotažas" Istorija. AB "Utenos trikotažas" makroaplinka. Mezgimo cechas. Dažymo cechas. Džiovinimo ir marginimo cechas. Sukirpimo cechas. "Utenos trikotažo" makroaplinka. AB "Utenos trikotažas" stilius bei formuojamas įvaizdis. AB "Utenos trikotažas" rėmimo elementai – įvaizdžio formavimo procese. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomenė. AB"Utenos trikotažas" reklama. Darbo metodai ir priemonės. Išvados ir rekomendacijos. Kursiniame darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas.
35 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 37, 19/04/2009, Mokamas
Restoranas Galia
Restorane darbuotojų skaičius priklauso nuo metų laiko bei tuo metu rengiamų renginių, bet paprastai dirba 1-as barmenas, 1-a padavėja, 2-i virėjos, 1-a indų plovėja.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 901, 14/06/2004, Mokamas
RIMI rėmimo politika
Įvadas. Rėmimo politika ir jos funkcijos. Komunikacinis procesas ir rėmimo politika. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo reikšme. Ryšiai su visuomene. Įmonės rėmimo politikos tyrimas. Rėmimo politika prekybos centre "Hypermarket”. Prekybos centro pristatymas. Reklamos efektyvumo tyrimas. Pardavimo skatinimo organizavimas. Asmeninio pardavimo analizė. Naudojamo populiarinimo analizė. Išvados. Literatūra. Santrauka. Summary. Priedas. (APIMTIS 35 PSL)
kursinis, Ekonomika, 10.00 (1), 1092, 24/04/2004, Mokamas
Rinka
Rinka - tai erdvė, kurioje vyksta prekių ir paslaugų mainai, prekybiniai ryšiai, tarp pardavėjų ir pirkėjų, o pastarųjų sprendimai formuoja pasiūlą ir paklausą bei jų tarpusavio priklausomybę. (APIMTIS 3PSL)
konspektas, Ekonomika, 2.33 (3), 2707, 5/04/2004, Nemokama
Rinka
VIEŠOJI ĮSTAIGA VAKARŲ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA- 1 KURSAS Rinka - tai visuma mainų santykių, pasireiškiančių pirkimo - pardavimo aktu tarp pardavėjų ir pirkėjų, kurių sprendimai bei perkamoji galia formuoja pasiūlą ir paklausą, bei jų tarpusavio ryšį (Martinkus ir kt., 2001 m., p. 152). Rinkos reikšmė šiuolaikiniame sparčiai augančiame bei tobulėjančiame žmonijos gyvenime atlieka didžiulį vaidmenį. Tai svarbiausias visos ekonominės sistemos veiklos organizavimo būdas, turintis trūkumų bei privalumų. Tai svarbi tema, sprendžiant šalies ekonomikos klausimus bei uždavinius. Todėl ir nutariau rašyti referatą šią tema, kad galėčiau plačiau paanalizuoti pačią rinką, įvairias jos rūšis, jų atliekamas funkcijas bei privalumus ir trūkumus. Savo darbe apžvelgiu rinkos struktūrą, jos reikšmę šiuolaikinės visuomenės ekonomikoje bei gyvenime. Tyrimo objektas – rinka, jos samprata, funkcijos, privalumai bei trūkumai. Tikslas: paanalizuoti kas tai yra rinka, jos pagrindines rūšis, kokią vietą ji užima ekonomikoje, kokias pagrindines funkcijas atlieka, kokie atskirų rinkos rūšių privalumai bei trūkumai.. Tyrimo metodas: pasirinktos mokslinės literatūros analizė. (APIMTIS 12PSL)
referatas, Ekonomika, 9.00 (1), 54, 2/01/2006, Mokamas
Rinka ir jos elementai
TURINYS: Rinkos elementai bei jos veikimas. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Rinkos organizacinės formos. Rinkos trūkumai ir problemos. Pajamų nelygybė ir socialinės rinkos problemos. Faktai apie Lietuvos integraciją į ES. Literatūra. (APIMTIS 6 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 39, 11/04/2006, Mokamas
Rinka ir jos funkcionavimui būtinos sąlygos pardavėjo rinka ir pirkėjo rinka, jų ypatumai
Rinkos samprata. Abipusė mainų nauda. Ribinio naudingumo principas. Kaina – ekonomikos "barometras". Pareto optimumo kriterijus. Pelnas – ekonominės dinamikos variklis. Subalansuota rinka – realiame gyvenime neįgyvendiama abstrakcija. "Verslo gaivalas". Literatūros sąrašas. Įprotis hipostazuoti socialinius darinius atsiliepia žodžių "ekonomika" ir "rinka" vartojimui. Kalbant, pavyzdžiui, apie "šalies ekonomiką", ji neretai nejučiomis įsivaizduojama kaip vientisas didelis ūkis. Toks vaizdinys klaidina daugeliu požiūrių. Ūkis, ekonomika - oikonomia prasme - tai visuma išteklių, kuriuos tvarko ir naudoja vienas ūkinis subjektas. Paprasčiausias ūkis - tai namų ūkis.
9 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 12, 21/02/2008, Mokamas
rinka ir jos segmentavimas
Rinka – tai potencialių vartotojų grupė su panašiais poreikiais ir pardavėjai siūlantys įvairius produktus. Tikslinė rinka – tai žmonių grupė ar organizacija, kuriems įmonės kuria marketingo kompleksą, kuris yra skirtas patenkinti vartotojų grupės poreikius. Masinė rinka – tipiška produkcija orientuota pritraukti vartotojus su tuo pačiu prekės kompleksu. Segmentų rinka – agregavimo procesas, kurio tikslas – surinkti grupę žmonių su panašiais norais į rinkos segmentą. Nišų rinka – organizacijos siūlomų prekių pateikimas vartotojų grupėms, patenkinant jų keliamus norus ir reikalavimus. Mikrorinka – darbų įgyvendinimas, kuriuo siekiama pritaikyti organizacijos tikslus numatytiems vartotojų ir klientų poreikiams, nustatant tų poreikių kryptį ir prekėmis ir servisais patenkinti vartotojus
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 31, 1/05/2006, Mokamas
Rinka, jos samprata, funkcijos, trūkumai bei privalumai
Terminas "rinka” pirmiausia reiškia vietą, kurioje prekės perkamos ir parduodamos. Tačiau ekonomistai supranta rinką kaip sudėtingą ekonominį reiškinį, kuris apima visus ekonominius ryšius tarp pirkėjų ir pardavėjų, bei įvairias organizacijas, kurios padeda prekės pirkėjui susisiekti vienam su kitu. Rinka - tai sudėtingas mechanizmas, koordinuojantis ekonomikos subjektų veiklą (V. Skominas, 2000, p. 67). Rinka padeda koordinuoti įvairių ekonomikos subjektų veiklą ir tenkinti žmonių poreikius. Bendresnis rinkos supratimas apima prekių kainų formavimo jėgas, paklausą ir pasiūlą. Prekių bei paslaugų kainų lygis ir kitimas informuoja savininkus, kur panaudoti jų išteklius, ką gaminti, kaip gaminti ir kam gaminti, garantuojant didžiausią naudą gamintojams ir vartotojams. Jeigu kurių nors prekių ar paslaugų paklausa didelė, o pasiūla nepatenkina paklausos, tai būtent jų gamybą ir reikia plėsti. Šiuo atveju gamintojai gaus didesnes pajamas, o vartotojai greičiau patenkins savo poreikius trūkstamoms prekėms ar paslaugoms. Didžiausią vaidmenį šioje situacijoje suvaidintų aukštesnės kainos. Taigi rinka yra išteklių paskirstymo įvairioms prekėms gaminti sistema. (A. Jakutis, V. Petraškevičius, A. Stepanovas, L. Šečkutė, S. Zaicer, ekonominės teorijos pagrindai, p. 27).
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 95, 2/01/2006, Mokamas
Rinkodaros namų darbas
1 Užduotis. Paaiškinti sąvokas. Vartotojų bendruomenė. Pasiūlos grandinė. Rinkodaros sąjungos. Produktas. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. 2 Užduotis. Kainų nuolaidų rūšys. Kiekio nuolaida. Apyvartos premija. Ištikimybės nuolaida. Trys prekių grupių nomenklatūros. Produktų grupės. Pasiskirstymo sistemos. 3 Užduotis. Segmentavimo lygiai. Segmantavimo lygiai. Rinkos segmentavimas. Masinė rinkodara. Segmentų rinkodara. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Vietinę rinkodarą. Individualiąją rinkodarą. 4 Užduotis. Prekės ženklas. Savybės. Privalumus. Vertybės. Asmenybė.
6 psl.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 9, 18/08/2009, Mokamas
Rinkodaros tobulinimas
Įvadas. Rinkodaros komplekso tobulinimas. Rinkodaros tikslų nustatymas. Prekės politika. Kainodaros politika. Literatūra ir kiti šaltiniai.
7 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 33, 14/05/2008, Mokamas
Rinkos tyrimai
Įvadas. Rinkos tyrimai. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Rinkos tyrimų kryptys rūšys ir sudėtis. Rinkos tyrimų klasifikavimas, formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimo principai. Rinkos tyrimų organizavimas ir planavimas. Rinkos tyrimų organizacinės formos. Rinkos tyrimų procesas. Rinkos tyrimas smulkiose įmonėse. Mitai apie rinkos tyrimus. Rinkos tyrimų etika. Rinkos tyrimų rezultatų klaidingas naudojimas. Vartotojų privatumo pažeidimas. Rinkos tyrimai kaip atskira įmonė. Išvados.
30 psl.
analizė, Ekonomika, 0.00 (0), 7, 26/03/2012, Mokamas
Ryšiai su visuomene
Ryšių su visuomene apibrėžimas ir apibūdinimas. Ryšių su visuomene funkcijos, uždaviniai ir tikslai. Ryšiai su visuomene ir marketingas. Ryšių su visuomene veiklos elementai. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. Visuomenės reikalai. Vyriausybės sprendimų įtakojimas. Šaltinių menedžmentas. Vystymasis.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1642, 22/03/2004, Mokamas
samdomų darbuotojų organizacijos
Profesinės sąjungos paskirtis – ginti narių profesines, ekonomines, socialines teises ir interesus, tačiau kiekvienas sprendimas, susijęs su profesinės sąjungos narių teisėmis ir interesais, kartu užtikrina ir kitų šalies darbuotojų, bedarbių ir daugelio kitų visuomenės grupių interesus. Atkreiptinas dėmesys, kad profesinėms sąjungoms suteikta teisė ginti ne tik savo narių, bet ir visų darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises ir interesus. (APIMTIS 13PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 11, 18/11/2006, Mokamas
Sezoniškumo įtaka prekių paklausos prognozavimui
Pardavimu esme imoniu veikloje, kas lemia imones veiklos strategija: prekes ir paslaugos, kurios atitinka vertotoju lukescius. Paklausos ir pajamu rysys, sezoniskumo ivertinimas prognozuojant paklausa: sezoninis paklausos svyravimas bet ir apskaiciavimas, sezoniskumo ivertinimas pasirinktose imonese:pvz. AB "Pakaita"duomenu pateikimas atskirais metu menesiais, kailiu siuvimas- ketvirciais, slenkanciu vidurkiu ir sezoniskumos indeksu apskaiciavimas, vidutinio sezoniskumo indekso apskaiciavimas kiekvienam ketvirciui, isvados
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 68, 9/10/2005, Mokamas
Skirstomieji tinklai
Pagrindinis skirstomųjų tinklų tikslas patikimas ir ekonomiškas elektros vartotojų aprūpinimas kokybiška elektros energija. Didžiausi nuostoliai gaunami elektros skirstomuosiuose tinkluose, todėl reikalinga mažinti nuostolius, daugiau dėmesio skirti vartotojų interesams bei poreikiams. Kadangi galime daug patirties pasisemti iš Vakarų šalių, tai reikalinga išsirinkti optimaliausią variantą ir jį tinkamai pritaikyti.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 466, 10/05/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]