Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Skurdas Lietuvoje ir jo pasekmės
Įvadas. Skurdo samprata. Psichologinė skurdo samprata. Bendrosios skurdo priežastys. Lietuvos skurdo problema. Kas Lietuvoje skursta. Kokios yra skurdo priežastys. Kodėl mums tai svarbu. Kodėl valdžia neįveikia skurdo. Piliečių nuomonė apie skurdo problemą. Kaip sumažinti Lietuvos skurdo problemą. Ką turėtų daryti valdžia, kad sumažintų skurdą. Ką piliečių nuomone, pirmiausia turėtume daryti mažindami skurdą Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
13 psl.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 62, 14/01/2009, Mokamas
Smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvos Europoje ir Lietuvoje
Santrumpų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata, jo struktūra ir įstatyminė bazė. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Įmonių rūšys. LR įstatymai ir priemonės skirtos verslo sąlygoms gerinti. Smulkių ir vidutinių įmonių padėtis Lietuvoje ir Europoje. Lietuvos ir ES šalių SVV duomenų palyginimas. Lietuvos politikos ir kitų veiksnių įtaka SVV įmonių plėtrai. Anketinė apklausa "Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimas: privalumai ir trūkumai". Išvados. Literatūra. Preidai.
28 psl.
tyrimas, Ekonomika, 0.00 (0), 37, 9/12/2009, Mokamas
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Panevėžio regione
1. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija. 2. Teisinė smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. 3. Smulkaus ir vidutinio verslo apžvalga Lietuvoje. 4. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Panevėžio apskrityje. (APIMTIS 8PSL)
referatas, Ekonomika, 9.00 (2), 1109, 14/11/2004, Nemokama
Smulkus ir vidutinis verslas
Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo formavimosi sąlygos. Verslumas ir jį lemiantys veiksniai. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 14 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 85, 14/06/2005, Mokamas
Socialinė ir kultūrinė aplinka, jos įtaka marketingo veiksmams
Marketingo aplinkos samprata, socialinė ir kultūrinė aplinka, socialinė aplinka, kultūrinė aplinka, išvados.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1414, 22/03/2004, Mokamas
Socialinės apsaugos ekonomika
apsaugos ekonomika tai įstatymų nustatyta socialinių ekonominių organizacinių priemonių sistema užtikrinanti lėšų ir paslaugų teikimą tiems asmenims, kurie įstatymų nustatytais atvejais (pensijos ir t.t.) ištikti socialinių rizikų.
referatas, Ekonomika, 1.00 (1), 521, 5/04/2004, Mokamas
Sporto klubo verslo planas
VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJOS-1KURSAS Norint užikrinti savo veiklos sėkmingumą būtina išanalizuoti rinką, aptariant tokius esminius momentus kaip rinkos imlumas, pardavimų perspektyva, šio tipo paslaugos kaina vietinėje rinkoje ir kitose rinkose, vidutinė paslaugos pardavimo galimybė per 1 mėnesį, specifinės paslaugos savybės. Dabar, gerėjant pragyvenimo lygiui, žmonės vis labiau domisi sportu, sveika gyvensena ir gali tai sau leisti. Tam, kad klientai palankiau vertintu mūsų sporto klubą, nutarėme naudoti naujos ir geresnės kokybės įrenginius, pastatyti kalniukus prie basienų, kad ir vaikams būtų įdomu. (APIMTIS 10PSL)
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 173, 29/04/2005, Mokamas
Sporto prekių IĮ "Startas" verslo planas
Santrauka. Verslo planas ir jo nauda. Verslo plano rūšys. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Produkcijos (paslaugos) aprašymas. Darbuotojų kvalifikacija. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Vietovės, kur įsikūrusi firma aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Bendra rinkos apžvalga ir tendencija. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo rinkinys. Realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Ilgalaikio turto poreikio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio lentelė. Amortizacijos lentelė. Kitos netiesioginės sąnaudos. Pelno ataskaita. Paskolos, palūkanų mokėjimo planas. Pinigų srautų prognozė. Sąnaudų prognozė. Projekto atsipirkimo laikas. Rizikos įvertinimas. Išvados. Priedas. Literatūros sąrašas.
22 psl.
Verslo planas, Ekonomika, 0.00 (0), 123, 7/12/2008, Mokamas
Sprendimų parengimas, priėmimo ir jų įgyvendinimo procesai
Mūsų pasaulis, išskyrus gamtą, sudarytas iš materializuotų sprendimų. Namai, keliai, vanduo, tekantis iš čiaupo, vaikų gimimas, kelių spūstys yra kieno nors kadaise priimtų sprendimų rezultatas. Mūsų pasaulis yra geras tiek, kiek geri mūsų sprendimai.
referatas, Ekonomika, 1.00 (1), 748, 30/05/2004, Mokamas
Statistinis tyrimas
Įvadas. Statistinės lentelės: Statistinių lentelių sudarymo principai; Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas; Statistinių duomenų grupavimas: Grupių ( intervalų ) sudarymas; Grupavimų rūšys; Antrinis grupavimas; Absoliutiniai dydžiai ir jų pagrindinės rūšys; Santykiniai dydžiai ir jų rūšys; Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai; Variacijos rodikliai; Dinamikos eilutės ir jų analitiniai rodikliai: Vidutinis dinamikos eilutės lygis; Indeksai; Išvada. Literatūra. (Tai ekonomines statistikos darbas. Statistika – tai informacija apie veiklą ar procesą išreikšta skaičiais, lentelėmis ar diagramomis. Statistikos objektas – gyventojai, gamyba, prekyba, ekonomika ir kultūrinio bei politinio gyv. reiškiniai. Statistikos tyrimo objektas yra generalinės visumos (populiacijos) tyrimo statistiniai metodai ir procedūros. Taigi visa ši statistinė informacija turi būti apibendrinta suklasifikuota, tik po to patogia forma pateikta galutiniam vartotojui.)
28 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 85, 8/12/2005, Mokamas
Statybų rinkos Lietuvoje 1991-2002 metais trumpa raidos analizė
VILNIAUS UNIVERSITETAS-1KURSAS Šiame darbe bandoma, remiantis didžiausių statybos bendrovių ekspertų, ekonomistų, mokslininkų, su statyba susijusių bendrovių (Statybos industrijos asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacija...) bei kitų įstaigų atstovų (Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos pramoninkų konfederacija...), o taip pat autoriaus nuomone, bendrai išanalizuoti statybų rinkos raidos bei nuosmukio etapus, tai sąlygojančius veiksnius bei tų procesų padarinius Lietuvos ekonomikai 1991-2002 metais, ypatingai akcentuojant dabartinę (2003m.) statybų rinkos padėtį. Taip pat bus siekiama prognozuoti statybų rinkos raidą artimiausiame (1-2) metų bėgyje. Turinys: Lietuvos statybų rinka iki Rusijos ekonominės krizės. Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki SSRS žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai Lietuvos statybų. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. Statybų rinka po 1998 metų Rusijos ekonominės krizės. Statybų rinka 1998 - 2002 metais. (APIMITIS 20PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1439, 22/03/2004, Mokamas
Sveikatingumo komplekso verslo planas
Sveitingumo kompleksą nutarta įkurti, kadangi šiuo metu Tauragėje, tokio centro nėra, nėra realių konkurentų. Nutarėme atsižvelgti į gyventojų pragyvenimo lygį ir suderinti kainas, kokios jos yra visuose grožio salonuose. Mūsų tikslas, kad klientai gerai praleistų laisvalaikį, atsipūstų nuo darbų, pamirštų buities rūpesčius, padaryti taip, kad pritrauktumėm ne tik jaunimą, bet ir pensinio amžiaus klientus, kurie šiuo metu neturi iš vis kur nueiti. Šiuo metu visi Tauragės gyventojai neturi, kur nueti ir neturi, kur praleisti savaitgalio. Daugelis žmonių savaitgalius praleidžia namuose, nuobodžiauja. Į sveikatingumo kompleksą bus priimta daug naujų darbuotojų, todėl sumažės nedarbo lygis. (APIMTIS 18PSL)
kursinis, Ekonomika, 5.00 (4), 1997, 30/05/2004, Mokamas
Tarptautinė logistika
Įvadas. Tarptautinės logistikos paslaugos. Logistikos paslaugų teikėjai. Ekspeditoriaus veiklos sritys. Ekspedijavimo paslaugos. Ekspedicinio darbo pasidalijimas. Ekspedicijų rūšys. Tarptautinė ekspeditorių veiklos orientacija. Reikalavimai paslaugų teikėjui. Išvados. Literatūra.
13 psl.
referatas, Ekonomika, 10.00 (2), 724, 2/05/2005, Nemokama
Tarptautinė prekyba ir nauda
Darba rašiau 12klasėje. Padaryta Ms PowerPointu ir užima 11 lapų Tarptautinė prekyba ir nauda. Absoliutus ir santykinis pranašumai.>> Tarptautinė prekyba (international trade) – tai pardavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų
prezentacija, Ekonomika, 1.67 (3), 2128, 5/04/2004, Mokamas
Tarptautinės finansų institucijos: TVF ir PB
Įvadas. Tarptautinės finansų institucijos. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Struktūra. Narystė. Veiklos sritys ir priemonės. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame valiutos fonde. TVF paskolos Lietuvai bei jų paskirstymas. Tarptautinio Valiutos Fondo paskolų panaudojimas verslų vystymui. Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijos (2007 m. sausio 30 d.). Pasaulio bankas (PB). PB struktūra. PB funkcijos. PB lėšų formavimas. Paskolos gavimas. Pasaulio bankas ir Lietuva. Išvados. Literatūra.
19 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 28, 9/05/2008, Mokamas
Tarptautinės finansinės organizacijos ir jų veiklos ypatybės
Įvadas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko struktūra. Pasaulio banko valdymas. Pasaulio banko veikla. Pasaulio banko lėšų sudarymas. Pasaulio banko svarba ir įtaka Lietuvai. Pasaulio banko misija Lietuvoje. Tarptautinis valiutos fondas. Tarptautinio valiutos fondo struktūra. Tarptautinio valiutos fondo funkcijos. Narystė. Tarptautinio valiutos finansinių išteklių šaltiniai. Tarptautinio valiutos fondo vaidmuo tarptautinių valiutinių – kreditinių santykių reguliavime. Tarptautinis valiutos fondas ir Lietuva. Lietuvos ir Tarptautinio valiutos fondo bendradarbiavimas. Išvados. Literatūra.
21 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 20, 8/12/2009, Mokamas
Tarptautinės prekybos organizavimas
Pagrindinis tarptautinės prekybos būdas yra eksportas. Jis apima šalyje pagamintų prekių pardavimą užsienio rinkose per brokerius ar užsienio paskirstymo centrus. Skatindama gamybinę veiklą savoje šalyje, eksportuojanti kompanija išvengia poreikio daryti reikšmingus organizacinius ar technologinius pokyčius, jai užtenka tik turėti platinimo kanalus, kad galėtų aptarnauti užsienio rinką. Tai yra pats nerizikingiausias metodas savo tarptautinei veiklai plėsti. Pradžioje nedaug reikia lėšų tam, kad taptum eksportuotoju, ir yra pakankamai lengva pasitraukti iš užsienio rinkos. Vykdant savo produktų marketingą per užsienio agentus, eksportuotojas išvengia didelių investicijų ir didelės valdymo atsakomybės, tačiau kompanija turi nedaug įtakos tam, kaip jos produktai yra platinami užsienio rinkose.
referatas, Ekonomika, 9.50 (2), 1583, 14/11/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]