Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Tarptautiniai ekonominiai santykiai
Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Tarptautinės investicijos. Tarptautinių investicijų rūšys ir ypatumai. Tarptautinės investicijos Lietuvoje.
referatas, Ekonomika, 7.00 (4), 3090, 25/04/2004, Mokamas
Tarptautiniai ekonominiai santykiai
Įvadas. Išsivysčiusių šalių samprata. Besivystančių šalių samprata. Gyvenimo kokybės įvertinimas išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Bendrasis vidaus produktas išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Nedarbo lygis ir migracija išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Šalių ekonominė prekyba. Muitai išsivysčiusiose ir besivystančiose valstybėse. Išsivysčiusių ir besivystančių valstybių situacija šiomis dienomis ir ateityje.
14 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 2, 16/02/2012, Mokamas
Tarptautiniai kreditiniai santykiai
Palūkanų normos svarba. Tarptautinės kapitalo rinkos. Tarptautinis kreditas ekonomikos vystymąsi veikia tokiomis kryptimis. Patarnaujamieji veiksniai. Pasaulio bankas. Finansuoti projektai. Lietuvos ir tarptautinių finansinių organizacijų ryšiai. Priedai. Literatūros sąrašas.
20 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 15, 8/02/2008, Mokamas
Tarptautinių komercinių kontraktų sudarymo sąlygos ir principai
Komercinio kontrakto samprata, kontraktų rūšys, kontrakto šalys, parengiamasis kontrakto sudarymo etapas, kontrakto sudarymas, kontrakto struktūra ir turinys, pirkimo pardavimo kontrakto reguliavimas, incoterms sąlygų apžvalga, išvados.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 928, 22/03/2004, Mokamas
Tarptautinio verslo reikšmė
Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Kultūra tarptautiniame versle. Tarptautinio verslo plėtra. Tarptautinio verslo ypatumai. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Prekyba Lietuvoje. Lietuvos prekyba su ES. Regioniniai prekybos blokai. Tarptautinės organizacijos. Išvados. Literatūra.
25 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 23, 23/03/2011, Mokamas
Taupymas ir investavimas
Magiškos pinigų savybės. Menas būti turtingam. Bodo Schaefer 6 žingsnių planas, kaip tapti turtingu. "Kelias į pasisekimą". Kesonas Herbertas Niutonas pateikia dvylika taisyklių, kaip daryti ir išsaugoti pinigus. Pajamų šaltiniai. Jums padės asmeninis biudžetas. Taupymo pradžia. Pelningumas (investicijų grąža). Investavimas į investicinius fondus. Išvados. Literatūra.
18 psl.
projektinis, Ekonomika, 0.00 (0), 9, 11/10/2010, Mokamas
Tobulos konkurencijos rinkos samprata.
Tobula konkurencija yra tokia rinkos struktūra, kai rinkoje (šakoje) yra daug tar­pusavyje konkuruojančių pardavėjų, kurie gali kontroliuoti perdavimų apimtį, bet yra kainų gavėjai, t. y. negali paveikti rinkos kainos. Tobulos konkurencijos šakoje veikia šim­tai ir tūkstančiai firmų. Kiekviena iš jų ga­mina ir parduoda tik mažą šakos produkci­jos dalį. Todėl firmos pasiūlos keitimas negali pakeisti rinkos kainos. Iš to matyti, kad kiek­viena iš tarpusavyje konkuruojančių firmų yra kainos gavėja ir savo pajamas arba pelną gali keisti, keisdama pardavimų apimtį. Tobulos arba grynos konkurencijos rin­ką apibūdina 4 svarbiausieji bruožai: 1. Sakoje yra daug firmų, dėl to kiekvie­na iš firmų gamina ir parduoda tik mažą šakos produkcijos dalį... (APIMTIS 18 PSL)
referatas, Ekonomika, 6.00 (2), 62, 19/04/2006, Mokamas
Trumpalaikio turto esmė ir jo analizė X įmonės pavyzdžiu
Įžanga. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. Trumpalaikio turto esmė. Trumpalaikio turto rūšys. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos. Kitas trumpalaikis turtas. Pinigai ir jų ekvivalentai. Atsargų apskaita ir jų įvertinimo metodai. Atsargų apskaita ir jų įvertinimas. Atsargų įvertinimo metodai. UAB ,,Medistekos prekyba’’trumpalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita, jų įsigijimo tvarka ir atsargų sudėtis. Per vienerius metus gautinų sumų apskaita. Pinigų ir jų ekvivalentų apskaita. Išvados. Summary. Literatūros sąrašas.
21 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 238, 1/02/2008, Mokamas
Turizmas Telšių rajone
Turizmas yra sparčiai auganti ir pelninga smulkaus ir vidutinio verslo rūšis, kurios dėka yra panaudojami turimi vietiniai gamtiniai ištekliai, istorinis palikimas. Išvystyta turizmo infrastruktūra yra vienas iš pagrindinių veiksnių pritraukiant turistus. Telšių rajone turizmo infrastruktūra išvystyta nepakankamai, netgi labai menkai. Telšių rajone neišnaudojami turizmui tinkami miesto ir rajono ištekliai. Ekonominė ir socialinė padėtis rajone komplikuota, todėl turizmo verslo plėtojimas galėtų įnešti permainų ir duoti naudos.
analizė, Ekonomika, 0.00 (0), 20, 27/11/2005, Mokamas
Turizmo organizacijos Lietuvoje
Didžiausią gamtinį turizmo potencialą turi penki nacionaliniai parkai ir 30 regioninių parkų, kurie apima 7,5 proc. šalies teritorijos. Valstybės saugomi 130 draustinių, 353 gamtos paminklai, 194 parkai taip pat gali būti panaudoti kultūrinio ar ekoturizmo plėtojimui. Išnaudojant šias gamtinės ir kultūrinės sąlygas galima kurti ir vystyti aktyvaus poilsio, ekoturizmo, kultūrinio turizmo, kurortinio turizmo, etninio turizmo, kaimo turizmo produktus.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 999, 14/06/2004, Mokamas
Turizmo samprata ir raida
Žodis �turizmas� (prancūziškai Tourisme) reiškia keliavimą iš vienos vietovės į kitą laisvalaikiu. Šio žodžio atsiradimas sietinas su rekreacinių poreikių tenkinimu ir noru pažinti aplinką. Turizmas, tai procesas kuriam būdinga: kelionės - kurių metu patiriamas malonumas matant naujus, įdomius, gražius vaizdus, susipažįstama su kitų šalių ir vietovių žmonių kultūra, gyvenimu, istorija, tradicijomis; nuotykiai - kai patiriamos teigiamos emocijos, patikrinamos žmogaus galimybės ekstremaliomis sąlygomis, siekiami nepasiekiami objektai ir viršūnes; daugeliui pasaulio žmonių tai verslas, darbo ir pajamų šaltinis, o valstybėms - biudžeto papildymas ar krašto ekonominės gerovės kėlimas; tai galimybė įrengti parkus, sutvarkyti kelius, mažinti bedarbystę; ūkinė veiklos sritis, apimanti pramonę, žemės ūkį, transportą, energetiką, pramogų verslą, maitinimą, tarpininkavimą ir kt.; rekreacinės veiklos - keliaujant atgaunamos jėgos, sportuojama, bendraujama, gydomasi, pramogaujama.... (APIMTIS 7 PSL)
referatas, Ekonomika, 4.46 (5), 1038, 9/10/2004, Mokamas
Turto registravimas ES ir pasaulyje 2005-2006m. analizė
Įvadas. Verslo sąlygos pasaulio šalyse ir Europos sąjungos valstybėse. Turto registravimas. Vieta pagal turto registravimą pasaulyje ir Europos sąjungoje. Procedūrų skaičius pasaulio ir Europos sąjungos šalyse. Laikas reikalingas užregistruoti turtą pasaulio ir Europos sąjungos šalyse. Išlaidos turto registravimui pasaulio ir Europos sąjungos šalyse. Išvados.
analizė, Ekonomika, 0.00 (0), 2, 14/02/2008, Mokamas
Tvarioji įmonių plėtra
Įvadas. Įmonės tvarumo vertinimo metodai, kriterijai. Aprašomasis analitinis vertinimas. Veiksmingumo indikatorių taikymas. Įmonės tapimo darnia organizacija priemonės. Tvarios įmonės modelių apžvalga. Socialiai atsakingo verslo modelis. Galen vadybos modelis. Case study. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
23 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 22, 25/05/2010, Mokamas
UAB "Arlenda” ORGANIZACINIS PROJEKTAVIMAS
Automobilių transportas yra viena iš transporto rūšių, reikalaujančių daug darbo ir energijos sąnaudų. Lietuvoje automobilių transportu pervežama 85% krovinių ir 95% keleivių. Lietuva yra transportui patogioje geografinėje padėtyje. Respublikos teritorijoje yra trumpiausi automobilių ir geležinkelių keliai, jungiantys Rusija su Kaliningrado sritimi, be to, per Lietuvos teritoriją eina dviejų tarptautinės reikšmės koridorių "Šiaurės – Pietų” (Talinas – Ryga – Kaunas – Varšuva – su atšaka Ryga – Kaliningradas – Gdanskas) bei "Rytai – Vakarai”(Kijevas – Minskas – Vilnius – Kaunas – Klaipėda, ir kita atšaka Kaunas – Kaliningradas) atšakos. Lietuvos teritoriją kerta dideli tranzito srautai. Pervežant krovinius, aptarnaujamos įmonės , o kartu ir visuomenė patiria didelių materialinių nuostolių, kurie nurašomi kaip transporto išlaidos. Todėl griežtos krovinių pervežimo išlaidų apskaitos įvedimas, pervežimų valdymo tobulinimas turi ne tik mažinti pervežimų savikainą, bet ir gerinti jų kokybę. Transportas nesukuria naujų produktų, prekių, o tik gabena šią produkciją, atlieka gamybinį procesą – pakeičia šios produkcijos vietą, ją pristato vartotojui. Negalima pasiekti aukšto gamybos lygio vieno ar kelių įmonės padalinių pastangomis. Tai turi būti daroma kompleksiškai.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 52, 18/02/2005, Mokamas
UAB "Minijos baldai" vaikų baldų komplekto "Mango" marketingo planas
Įvadas. Įmonės strategija. Įmonės misija, vizija. Įmonės verslo portfelis. Produktas. Produkto klasifikavimas. Prekės ženklo strategija. Produkto tikslinė rinka. Produkto gyvavimo ciklo etapas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Kaina. SWOT analizė. SWOT išvados. SWOT pasiūlymai. PEST analizė. Vieta (Place). Rėmimas (Promotion). Rinkodaros tyrimai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
18 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 161, 24/10/2006, Mokamas
UAB "Plastas" verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
23 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 31, 22/09/2012, Mokamas
UAB "Vilniaus vandenys" finansinė analizė
Įvadas. Įmonės veikla. Finansinė analizė. Finasų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis. Finansinės analizės kryptys ir rūšys. Finansų analizės šaltiniai ir jų rūšys. UAB "Vilniaus vandenys" finansinė analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Išvados. Literatūra.
22 psl.
kursinis, Ekonomika, 5.00 (1), 169, 8/12/2005, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]