Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
UAB ATATUS verslo planas
I . UAB "ATATUS” ĮSTATAI. Bendroji dalis. Komercinė ūkinė veikla. Įstatinis kapitalas, jo sudėtis. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymas. Administracija. Revizorius. Pelno paskirstymas Dividendų skelbimas ir mokėjimas Bendrovės pranešimų skelbimas Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas I I .VERSLO PLANAS Įžanga. Bendri projekto rodikliai. Rinkos apžvalga. Projekto pristatymas. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas. Reziume. (APIMTIS 22PSL)
kursinis, Ekonomika, 7.00 (1), 3955, 22/03/2004, Mokamas
UAB ”Raskila” verslo planas
KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA-KRETINGOS SKYRIUS. SANTRAUKA 4 ĮVADAS 5 1. LITERATŪROS APŽVALGA 6 2. METODOLOGINĖ DALIS 7 2.1. Verslo idėja 7 2.2. Veiklos įteisinimas 7 2.3. Rinka 9 2.4. Paslaugų marketingas 10 2.5. Personalas 11 2.6. Rizikos įvertinimas 12 2.7. Finansinis planas 12 3. PRAKTINĖ-TIRIAMOJI 14 3.1. VERSLO IDĖJA 14 3.1.1. Pagrindiniai tikslai 14 3.1.2. Paslaugos ir klientai 14 3.2. UAB "Raskila” VEIKLOS ĮTEISINIMAS 16 3.2.1. Nuosavybės forma 16 3.2.2. Žinios apie verslininką ir pagrindinius akcininkus 16 3.2.3. Trumpa firmos veiklos apžvalga 17 3.2.4. Vietovės, kur įsikūrusi firma, aprašymas 17 3.3. RINKA 18 3.3.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos 18 3.3.2. Šakos plėtros tendencijos 18 3.3.3. Vartotojai 18 3.3.4. Konkurencijos analizė 19 3.5. PASLAUGŲ MARKETINGAS 20 3.5.1. Tikslai ir uždaviniai 20 3.5.2. Kainų politika ir kainos 20 3.5.3. Realizavimo metodai 20 3.5.4. Rėmimas ir reklama 21 3.5.5. Naujos produkcijos pardavimų prognozės 21 3.6. UAB "Raskila” PERSONALAS 23 3.6.1. Darbuotojai 23 3.6.2. Darbo užmokestis 24 3.6.3. Organizacinė struktūra 24 3.7. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 25 3.8. FINANSINIS PLANAS 26 3.8.1. Finansavimo šaltiniai 26 3.8.2. Pajamų ir išlaidų planas 27 3.8.3. Piniginių srautų prognozės 29 3.8.4. Balansinis pelnas 30 3.8.5. Projekto atsipirkimo laikas 31 Išvados 31 LITERATŪRA. (APIMTIS 30PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 191, 10/12/2006, Mokamas
UAB Sanitas veiklos analizė
Įvadas. AB "Sanitas” finansinė veiklos analizė. Įmonės pristatymas ir informacijos šaltinių vertinimas. Analitinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų parengimas. Analitinė balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. Santykinių rodiklių analizė, tendencijos bei išvados. Pelningumo (bendrojo, veiklos, turto ir grynojo pelningumo) rodiklių skaičiavimas. Likvidumo arba mokumo (bendrojo, greito ir kritinio) rodiklių skaičiavimas. Apyvartumo (turto, trumpalaikio turto, atsargų) rodiklių kartais ir dienomis skaičiavimas. Literatūra. Priedai. Pagal "Z modulį" nustatyta įmonės bankroto tikimybė. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. AB "SANITAS" ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ, IŠVADOS BEI PASIŪLYMAI VEIKLOS GERINIMUI. Metinio vieno darbuotojo išdirbio (darbo našumo) ir uždarbio analizė. Gamybos apimčių kitimas ir atskirų rodiklių įtaka šio veiksnio pokyčiui. Ūkinės analizės išvados ir pasiūlymai.
27 psl.
analizė, Ekonomika, 0.00 (0), 156, 15/03/2008, Mokamas
Užsienio prekybos apžvalga
Prekių eksportas. Užsienio prekybos deficitas
kita, Ekonomika, 0.00 (0), 1792, 22/03/2004, Mokamas
V. Jurgutis - Pinigai
Monografija "Pinigai" skirta ne tiek konkrečiai ekonomikos sričiai pažinti bei tiesiogiai taikyti praktiniame ekonomisto darbe, kiek giliau ir plačiau surasti pagrindinį ekonominio gyvenimo instrumentą. V. Jurgutis vaizdžiai vadina pinigus "nervi rerum" - daiktų nervais. "Pinigai, tie nervi rerum, yra ne vien kiekvieno privataus ūkio, bet ir viešojo bei tautos ūkių pagrindai, nes nuo pinigų santvarkos pareina ne tik tinkamas privataus ūkio darbas, bet ir ekonominė, kultūrinė bei politinė visos tautos gerovė [...] Pinigų istorijoje lyg kokiame kaleidoskope praeina visa ne tik pačios valstybės, bet ir visos tautos istorija" (49, 33)...(APIMTIS 7 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 665, 12/11/2004, Mokamas
V. Jurgutis - vienas žymiausių LT ekonomistų
Jurgucio gyvenimas. Visa jo biografija, svarbiausi darbai...problemos ir pan. Lito sukurimas bei ivedimas Lietuvoje... Pirmieji Vlado Jurgučio žingsniai. Lietuvos Banko bei lito raida. V.Jurgučio pedagoginė veikla. V.Jurgučio veikalai. Taip pat cia rasite jurgucio poziuri i moksla bei mokslininkus. Na zodziu jei kam reiks referato apie v.jurguti - tai pats tas. Uz referata gavau 10 balu.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 66, 28/09/2005, Nemokama
Vadovai
Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių savo darbuotojus ir laikančių juos vos ne tarnais, mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka įdarbintiems žmonėms atlyginimą, kurio dydis, beje, taip pat parodo vadovo požiūrį į žmones. Tačiau atlyginimai ir darbuotojų skatinimas įmonėje, pasirodo, yra ta tema, kuria verslininkai mažiausiai nori kalbėti. Susidaro įspūdis, kad vadovas- labiau rūpi firma nei joje dirbantys žmonės. Tai suprantama: jei firma klestės, darbuotojai turės darbo, o ir atlyginimą gaus didesnį. (APIMTIS 6PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 2369, 22/03/2004, Mokamas
Vadovavimo problemos
Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Įtikinėjantis vadovavimo stilius. Konsultuojantis vadovavimo stilius. Stilių derinamumas. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybė paskirstymas. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 23 PSL)
kursinis, Ekonomika, 10.00 (1), 4351, 22/03/2004, Mokamas
Vadovavimo problemos organizacijoje
Vadovauti žmonėms mokslas ir menas. Vadovavimas vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Susidūrus mažiausiai dviem žmonėms, siekiantiems panašaus tikslo, iš karto iškyla vadovavimo problema. Valdymo būtinumas egzistavo visais laikais. Garsiosios Egipto piramidės ir kiti gilioje senovėje žmonijos sukurti stebuklai galėjo atsirasti tik koordinuotų, organizuotų pastangų pasėkoje. Taigi be vadovaujančio individo Žemėje nebūtų nei vieno stebuklo.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1914, 14/06/2004, Mokamas
Vadovo asmenybė
Ką asmenybė vertina, ko ji siekia, ką ji sugeba, kokia ji yra.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 2540, 22/03/2004, Mokamas
Vadyba
Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai. (APIMTIS 60PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 4440, 22/03/2004, Mokamas
Vadyba
Bendrieji personalo organizavimo vakarų šalyse bruožai ir mes. Partnerystės principas. Profesionalaus kliringo (profesinės veiklos rezultato) principas. Informacijos ir žinių kulto principas. Profesinio augimo principas. Darbo sąlygų komforto principas. Nauja darbo organizavimo ir jo režimo koncepcija. Autonomizacijos ir savivaldos principas. Išorinė aplinka. Ištekliai. Rezultatai. Tiesioginio poveikio elementai. Netiesioginio poveikio elementai. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Sprendimų priėmimo prigimtis ir reikšmė. Problemų ir galimybių nustatymas. Požymiai, apibūdinantys geriausias, linkusias į naujoves kompanijas. (APIMTIS 9PSL)
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 3222, 23/03/2004, Mokamas
Vadybininkų paieška, atranka ir paruošimas darbui tarptautinėje firmoje
Aktualumas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Vadybininkų paieška. Vadybininkų atranka. Vadybininkų paruošimas darbui
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1592, 21/03/2004, Mokamas
Vadybos įvadas
Refratas, gaila, bet be lietuviškų raidžių: Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialine atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizaciju kūrimas. Motyvavimas. Kiti.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 2949, 23/03/2004, Mokamas
Vadybos konspektai
Organizacijos kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo procesas. Planavimas. Valdymo sprendimai. Organizavimas organizaciniai modeliai. Įgaliojimų delegavimas. Pasiskirstymo formos. Esminiai organizacijų struktūrų parametrai. Projektavimas. Organizacinės struktūros keitimo sąlygos. Komitetai. Geležinis oligarchijos dėsnis. Akcinių bendrovių valdymo organai. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Valdžia grindžiami principai. Valdžios formos. Motyvavimas. Vadovavimo stiliai, lyderiavimas. Kontrolė. Kūrybiškumas valdymo sistemoje. Komunikacijos valdymo sistemoje. Konfliktų valdymas. Valdymo kultūrų geografija. (APIMTIS 45PSL)
konspektas, Ekonomika, 8.00 (1), 5949, 22/03/2004, Mokamas
Vadybos medžiaga studentams
Senovės imperijų ir atskirų valstybių istorija liudija, kad vadybos praktika sena. Žinomus senovės paminklus pastatyti buvo galima tik suderinus daugybės žmonių organizuotas pastangas. Pastebimi beveik visų dabarties valdymo formų požymiai. Aukščiausios ir vidurinės valdymo grandies grupės buvo labai negausios. Viskas priklausė nuo valdovo valios. Karo veiksmų valdymo įpėdiniai mokydavosi geriausių karo vadų žygiuose. Didžioji valdymo išmintis buvo labai saugoma kaip svarbus dinastijos turtas. Nors išliko nemažai valstybinės teisės paminklų, karybos dalykų aprašymų, tačiau iš valdymo išminties paminklų reikšmingesnis tėra 1513 metais parašytas Italijos politinio veikėjo, rašytojo, filosofo, istoriko Niccolo Machiavelli (Nikolo Makiavelio) "Kunigaikštis". N.Machiavelli (1469 - 1537) buvo Florencijos valstybinis veikėjas.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 4, 11/09/2005, Mokamas
Vadybos toerijų raida
Antreprenerines ir antrepreneriskos organizacijos. Organizacijų antrepreneriškumas yra vienas svarbių modernios organizacijos bruožų. Lietuvoje antreprenerystė kaip reiškinys pradėjo formuotis po sovietinio sąstingio ekonominiame gyvenime tik kartu su kooperatyvo, kaip vienos iš privačių veiklos formų, atsiradimu ir ypač greitai išplito įteisinus privačią veiklą ir privačią nuosavybę. Tačiau pasauliniu mastu antreprenerystė nėra naujas reiškinys. Jis netgi nesietinas su kapitalizmo atsiradimu. Viduramžiais antrepreneriais buvo vadinami tiek aktorių trupių, tiek stambių gamybinių projektų vadovai. Organizaciju antrepreneriskumo svarba; Bendrieji antreprenerisku organizaciju pozymiai; Organizaciju tapimo antrepreneriskomis prielaidos ir tendencijos; Formavimosi etapai; Organizacijos gyvavimo ciklas; Organizacijos vystymosi etapai;
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 54, 12/02/2005, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]