Pirmadienis Vasario 19, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Valdymo funkcijų sampratą ir struktūrą
KAUNO KOLEGIJA>> TURINYS ĮVADAS 3 1. VALDYMO FUNKCIJŲ ISTORJA 4 2. PLANAVIMAS 6 2.1. Planavimo esmė ir principai 9 2.2. Organizacijos planų hierarchija 10 2.3. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai 12 2.4. Strateginio valdymo atsiradimas 13 2.4.1. Strateginio valdymo koncepcija 14 2.4.2. Strateginio valdymo procesas 14 3. ORGANIZAVIMAS 15 3.1. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai 16 3.2. Organizavimo tikslai ir objektas 18 3.3. Organizavimo dalys 19 3.3.1. Darbo pasidalijimas 20 3.3.2. Struktūrinių grandžių formavimas 20 3.3.3. Hierarchija 21 4. VADOVAVIMAS 23 4.1. Valdymo subjektas ir objektas 24 4.2. Valdymo metodai 26 4.3. Vadovavimo stiliaus samprata 29 5. KONTROLĖ 29 5.1. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai 30 5.2. Kontrolės sistema įmonėje 31 5.3. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas 34 IŠVADOS 36 LITERATŪRA (APIMTIS 37 PSL)
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 152, 25/05/2005, Mokamas
Valdymo kultūra: esmė, aspektai, formavimo problemos
Valdymo kultūra: esmė, aspektai, formavimo problemos. Kultūros apibrėžimas organizacijose, Trys pagrindiniai kultūros elementai, Bendravimas su pavaldiniais, Kas lemia bendravimo formą?, Vadovo ir pavaldinio santykis, Vadovo elgesio manieros, Vadovo kalba, Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo, Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo, Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo, Išvados, Literatūros sąrašas, Etika – tai mūsų rūpinimasis geru elgesiu, atsižvelgiant ne tik į savo asmeninę, bet ir visos žmonių bendruomenės gerovę. Aptariant etikos apibrėžimą, kyla ir kultūros reliatyvumo klausimas. Ar visa etika reliatyvi, t.y. santykinė, neabsoliuti, priklausoma nuo kultūros, situacijos ir laiko? Be abejo, dėl skirtingos kultūros yra ir etikos skirtumų. Tačiau daugybė etikos principų peržengia kultūrų skirtumų ribas. Visos didžiosios kultūros vertina sąžiningumą.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 67, 20/07/2005, Mokamas
Valdymo modeliai
Turinys:Valdymo modeliai, Autokratini modelis, Globos modelis, Skatinimo modelis, Koliagelus modelis, Modelių dinamika. Literatura.>> Tai referatas, kuriame apibudinami visi valdymo modeliasi bendrai ir tada nagrinejami kiekvienas atskirai. Prieš pradedant gilintis į tai, kokie yra valdymo modeliai bei kas jiems būdinga, tikslinga būtų apibrėžti jų pasireiškimo "vietą” pačią organizaciją. Organizacija, visų pirma, yra "socialinė sistema”, kadangi yra sudaryta iš elementų žmonių ir jų grupių, sąveikaujančių tam tikrais ryšiais. Šių ryšių visuma sudaro socialinės sistemos struktūrą. Kitos organizaciją identifikuojančios sąvokos yra tikslai, kurių siekia kiekviena organizacija, veikla, kuria grindžiamas organizacijos egzistavimas, bei kontrolė, praktiškai paliečianti kiekvieną jos narį..... (APIMTIS 7 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 14, 20/10/2005, Mokamas
Valdymo sprendimo priėmimas
Valdymo sprendimo priėmimo samprata. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo procesas.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1650, 22/03/2004, Mokamas
Valdymo stiliai
Įvadas. Valdymo stiliaus esmė. Veiksniai formuojantys valdymo stilių. Valdymo elementai. Vadovų darbo stiliai ir jų klasifikacija. Autokratas. Demokratas. Liberalas. Vadovas Biurokratas. Kiti. Valdymo tinklainė. (Šis darbas yra valdymo stilių ir jų klasifikacijos apibendrinimas. Skyreliuose yra plačiau pateikta apie skirtingus vadovų darbo stilius, jų įtaką pavaldiniams ir darbuotojams. Pateikti ir keli paveikslėliai, kurie leidžia aiškiau ir vaizdžiau suprasti esamus tarpusavio santykius, padėtį ar tam tikrą orientaciją.Remiantis tam tikrais šaltiniais, daugiausia čia dėmesio skirta demokratinio, autokratinio ir liberalinio vadovo darbo stiliams.
14 psl.
referatas, Ekonomika, 8.25 (4), 2215, 14/06/2004, Mokamas
Valdymo uždavinių modeliai
Spendimo priėmimo modeliai. Sprendimo priėmimo proceso formalizavimas. Sprendimo priėmimas apibrėžtomis sąlygomis. Sprendimo priėmimas rizikos sąlygomis. Naudingumo lentelė. Sprendimų priėmimas neapibrėžtomis sąlygomis. Spendimo priėmimo modeliai. Imitacinio modeliavimo samprata. Maršruto parinkimo imitacinis modeliavimas. MAS imitacinis modeliavimas. Kalendorinių planų imitacinis modeliavimas.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1385, 22/03/2004, Mokamas
Valstybė, mokesčiai, skolos
Vyriausybiniai pirkimai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčiai Lietuvoje. Atskirų mokesčių reikšmė formuojant šalies mokestines įplaukas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis.Turto mokesčių ydos. Muito mokestis - protekcionizmas be sienų. Akcizo mokestis. Funkciniai mokesčiai mažina perskirstymą. Proliberali mokesčių sistema. Lietuvoje biudžetas lenkia ekonomiką. Valstybės skolos. Biudžeto reformos esmė ir prasmė. Siūlomi valstybės biudžeto sistemos principai. Aplinkosauga ūkinėje veikloje. Vidaus prekybos apžvalga. Atlyginimų politika ir pajamų paskirstymas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė.
referatas, Ekonomika, 8.00 (2), 4125, 22/03/2004, Mokamas
Valstybės biudžeto formavimo ypatumai
Įvadas. Valstybės biudžeto formavimo ypatumai. Lietuva. Biudžetas. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Prancūzija. Biudžetas. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Italija. JAV. Pasaulio valstybių ekonomika. Išvada. Literatūra ir šaltiniai. (APIMTIS 9 PSL)
referatas, Ekonomika, 9.00 (1), 27, 3/09/2006, Mokamas
Valstybės finansų atsiradimas, vystymasis ir raida Lietuvoje
Rinkliavomis ir mokesčiais mūsų krašte labiau pradėta domėtis 13a., kai formavosi Lietuvos valstybė. Vientisos mokesčių sistemos tada nebuvo. Dažnai mokesčiai nebuvo skiriami nuo duoklių, kaip seniausios mokėjimų natūra arba pinigais formos. Antai pirmykštėje bendruomenėje duoklę rinkdavo nugalėjusios gentys iš nugalėtojų.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1008, 3/06/2004, Mokamas
Valstybės finansų valdymo ir biudžeto reformos apžvalga
Įvadas. Valstybės finansų valdymas. Valstybės finansų apibūdinimas. Lietuvos finansų valdymo institucijos. Valstybės finansų valdymas – lyginamasis požiūris. Valstybės finansų valdymo reforma ir fiskalinis skaidrumas. Valstybės biudžetas. Biudžeto raida. Biudžeto vaidmuo. Lietuvos respublikos biudžeto sandara. Biudžeto reforma. Esmė ir prasmė. Biudžeto sistemos trūkumai. Valstybės biudžeto sistemos principai. Išvados. Literatūra.
25 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 7, 23/09/2010, Mokamas
Valstybės fiskalinė politika
Įvadas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės pajamų politika. Valstybės išlaidų politika. Mokesčių sistema. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Mokesčių rūšys. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Ekonomikos pamoka. Išvados. Literatūros šaltiniai.
20 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 14, 22/04/2010, Mokamas
Valstybės vaidmuo ekonomikoje
Koks vaidmuo ekonomikoje turėtų būti skirtas valstybei? Ką gali išspręsti rinka, o kokias problemas turėtų spręsti valstybė? Kad ir kokios būtų skirtingos nuomonės dėl valstybės vaidmens ekonomikoje, bemaž visi sutinka, kad valstybė privalo turėti tam tikras galias. Štai keli valstybei patikimi uždaviniai, kurių negali tinkamai išspręsti rinkos. • Sukurti įstaymus, kurie gintų privačią nuosavybę, ir garantuoti, kad jų būtų laikomasi. • Tvarkyti išorinius kaštus ir įvertinti naudą. • Skatinti konkurenciją rinkose. • Teikti viešąsias prekes ir paslaugas. • Garantuoti ekonominį saugumą. • Stabilizuoti ekonomiką. Tvarko išorinius kaštus ir įvertina naudą VALSTYBĖ KAIP EKONOMIKOS SISTEMOS DALYVIS
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 112, 13/09/2005, Mokamas
Veiklos rodikliu analize
Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. >> Trumpalaikio turto apyvartumas daro labai didelę įtaką įmonės finansinei būklei. Remiantis finansinėmis ataskaitomis galima apskaičiuoti daugiau negu 10 trumpalaikio turto apyvartumą apibudinančiu rodiklių..(APIMTIS 5 PSL)
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 7, 4/12/2006, Mokamas
Verslo aplinka Lietuvoje
Vadyba. Verslo aplinka. Kokia dabartinė Lietuvoje verslo aplinka? Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Išvados. Literatūra. >> Na prieš pradedant kalbėti apie pačią verslo aplinką ir su ja susijusiais aspektais, pakalbėkime aplamai kas tai yra – verslas bei vadyba ir su kuo jie susiję. Aptarkime visus svarbius aspektus, bruožus kurie lemia verslo vystymąsi, tobulinimą bei sąlygas palankas ar nepalankias jam plėtotis. Sužinosime Lietuvos verslo galimybes lyginant su ES šalim taip nagrinėdami vien tik jos viduje esančias problemas ar trūkumus...(APIMTIS 9 PSL)
referatas, Ekonomika, 9.00 (1), 129, 3/05/2006, Mokamas
Verslo špera
Verslo liudijimai. Verslo planavimas. Verslo planas. Verslo valdymas.>>Verslo liudijimai.fizinis asmuo,noredamas versti ukine komercine veikla,neiregistraves imones,gali uzsiimti individualia veikla ir is to gauti pelno ar kitos ekon.naudos.Tokia teise nustato LR civilinis kodeksas,o LR gyventoju pajamu mokescio istatymas tai apibrezia kaip individualia veikla... (APIMTIS 1PSL)
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 1298, 5/04/2004, Mokamas
Verslo įmonių rūšys pagal įvairius kriterijus
Verslo įmonių rūšys pagal įvairius kriterijus. Įmonės finansų atskaitomybė, formos. Bendrieji apskaitos principai.
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 2531, 22/03/2004, Mokamas
Verslo įvadas
Planavimas. Pasiruošimas planavimui. Struktūrų skirstymas. Tiesioginis ir netiesioginis pavaldumas. Linijiniai ir funkciniai padaliniai. Decentralizacija ir delegavimas. Koordinavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Darbo įvertinimo ir jo apmokėjimo sąlygos. Personalo parinkimas. Socialinis biudžetas. Grynoji motyvacija. Konfliktų valdymas. Informacija ir komunikavimas. Pasitenkinimas darbu. Dalyvavimas valdyme. Reikalavimai darbuotojui. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio rėžimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Premijinės darbo apmokėjimo sistemos.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 3306, 21/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]