Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Verslo plano struktūra
Kaip paruošti verslo planą.
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 2261, 5/04/2004, Mokamas
Verslo plano sumanymas
Mano sukurtos įmonės pavadinimas "Rojaus kampelis". Aš pardavinėsiu gėlėmis, tai bus ir gėlių puokštės, gėlių krepšeliai, gedulingi vainikėliai, gedulingos puokštelės, taip pat galima užsisakyti pagal užsakymą, taipogi bus teikiama paslauga išmokti pasidaryti tai, kuo yra prekiaujama(galima bus išmokti pasidaryti bet kokiai progai puokšteles, vainikus ir visa kitą). Tai tartum "užklasinis" būrelis - kurie gali įgyti šiokių tokių įgūdžių.
kursinis, Ekonomika, 10.00 (1), 2755, 22/06/2004, Mokamas
Verslo strategijos
Paskutiniu metu sąvoka "strategija biznyje” tapo gana populiaria. Ši tema – neatskiriamas pasitarimų ir simpoziumų atributas. Dėl nuolatinės sąlygų kaitos rinkos ekonomikoje, verslininkas turi turėti savo veiklos gaires – įmonės strategiją. Vadinasi strategija – tai tam tikras tikslų ir galimybių suderinimas ir palaikymas. Strategija įmonei suteikia apibrėžtumą, individualumąir sudaro sąlygas priimti tam tikrų profesijų darbuotojus. Strateginis planas atveria organizacijai perspektyvą.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 64, 22/02/2005, Mokamas
Verslo studijų įvadas
Verslininko, verslumo ir verslo samprata. Ekonominė verslo struktūra. Ekonominiai verslininkystės principai. Verslo organizacijos (įmonės). Mokesčiai. Akcijos. PS.: Labai daug temų praleista (APIMTIS 5PSL)
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 1160, 5/04/2004, Mokamas
Verslo studijų įvado pagrindiniai klausimai (I kurso studentams)
Verslininkas, verslumas ir verslininkystė. Verslininkystės samprata viduramžiais. "Lo sistema" - poveikis verslui per kredito ir finansų sferą, akcijų pirkimą ir pardavimą. Verslininkystės samprata XVII - XVIII šimtmečiuose. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Tautos ūkio vystymo per kooperaciją idėja. Nuo ekonominio liberalizmo link autarkijos. Tautos ūkio savirūpos koncepcija. Tarpukario Lietuvos smulkiosios bankininkystės įmonės. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos ekonominės politikos bruožai ir jos poveikis verslininkystės raidai. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Įmonių vadovų (savininkų) nuomonė apie savo verslo plėtojimą. Privačios ir viešosios verslininkystės požymiai ir raiškos ypatumai. Ne pelno sektoriaus esmė, paskirtis ir vaidmuo. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominės verslininkystės struktūra šalyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo įmonė esmė ir jos ekonominiai tikslai. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas. Verslas (verslininkystė) kaip procesas ir jo stadijos. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Rinkos tyrimų reikšmė vertinant verslo idėją. Sugebėjimas įkurti įmonę, kaip inovacijos objektą. Įmonės kūrimas frančizės keliu. Verslo plano būtinumas ir esmė. Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių trumpas apibūdinimas. Verslo plano skyriaus "verslo aprašymas" turinys. Verslo plano skyriaus "marketingas" turinys. Verslo plano skyriaus "gamyba (paslaugų tiekimas)" turinys. Verslo plano dalies "vadyba (valdymas)" turinys. Verslo plano skyriaus "rizikos įvertinimas" turinys. verslo plano skyriaus "finansai" turinys. Verslo plano skyriaus "finansai" turinys. Reikalingų verslui išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Vadybos samprata, sąvokų "vadyba", "valdymas" ir "administravimas" esmė ir tarpusavio ryšys. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Ankstyvosios vadybos teorijos raidos etapas. Naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje. Vadybos svarba išvedant šalies ūkį. Vadybos principai. Lietuvos moterų tapti verslininkėmis arba vadybininkėmis vertinimas. (APIMTIS 25PSL)
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 4187, 23/03/2004, Mokamas
Vertybinų popierių biržų f- jos bei veikla Lietuvoje
Darbe apibūdinama NVPB ir jos veikla. Taip pat VP biržos veikla šiek tiek susiejama su VVP išleidimu, pirkimu ir platinimu.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 1047, 3/06/2004, Mokamas
Vertybiniai popieriai
Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta. Bendroje rinko ekonomikos sistemoje. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Vp rinkos klasifikavimas pagal naudojamus prekybos technologijos būdus. Vp rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rinka lietuvoje. Nacionalinės vertybinių popierių biržos įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Išvados. Literatūra. Priedai. 1 priedas. Biuletenio lentelė. 2 priedas. Maklerio veiklos algoritmo pavyzdys. 3 priedas. Lietuvos vertybinių popierių biržos valdymo struktūra. (APIMTIS 25 PSL)
kursinis, Ekonomika, 10.00 (1), 3363, 22/03/2004, Mokamas
Vertybiniai popieriai
Finansų testas iš Funanso kurso, tema: Vertybiniai popieriai, 123 klausymai su atsakymais. (1. Kas yra akcijos priedas- kapitalo padidėjimo suma, gauta brangiau pardavus paprastųjų ir priveligijotujų akcijų nominaliąsias vertes 2. Kaip balanse iškainojami vertybiniai rinkos popieriai- mažesnė nei rinkos kaina 3. Kiek emisijų turi įstatinis kapitalas- kelias nevienodo parametro 4. Kaip bendrovė negali kaupti įstatinio kapitalo- dalimis 5. Kas didina akcinio kapitalo pelningumą- grynosios pardavimų pajamos 6. Kokios akcijos parduodamos biržoje- akcinių bendrovių 7. Kas yra akcijos rinkos kaina- tos dienos biržos sandoriais visais prekybos ciklais parduotų emisijų vertybinių popierių kainų vidurkis. 8. Kas yra obligacija-skolinis įsipareigojimas, kartu įsipareigojant mokėti pastovias )
5 psl.
testas, Ekonomika, 0.00 (0), 31, 24/05/2008, Mokamas
Vertybiniai popieriai, akcijos
Vertybiniai popieriai - serijomis išleidžiamos finansavimo priemonės, patvirtinančios dalyvavimą akciniame kapitale arba teises, kylančias iš kreditinių santykių, bei suteikiančios teisę gauti dividendus, palūkanas ar kitas pajamas.
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 1876, 5/04/2004, Mokamas
Vertybinių popierių biržos ir jų veikla Lietuvoje
Šis darbas - tai pačių pagrindinių vertybinių popierių rinkos principų, būdingų tiek pasaulio, tiek Lietuvos rinkoms apžvalga. Kiekvienoje ekonomiškai išsivysčiusioje valstybėje egzistuoja vertybinių popierių rinkos. Pagal šios rinkos būklę galima nustatyti ir pačios šalies ekonominę būklę. Referato tikslas- panagrinėti vertybinių popierių biržos bruožus, jos įtaką valstybės ekonominiame gyvenime, tai pat pažvelgti, kas šioje srityje nuveikta Lietuvoje.
referatas, Ekonomika, 10.00 (2), 1307, 30/10/2004, Mokamas
Verybiniai popieriai
Pataruoju metu šalies viduje daugiausia yra teikiamas kreditas pinigine forma. Tokia forma kreditus dažniausiai teikia bankai. Banko kreditas – tai paskolos suteikimas tam tikram laikotarpiui, už kurį imamas palūkanų mokestis. Tai ekonominiai santykiai tarp kreditorių (bankų) ir skolininko, kuriuo gali būti tiek juridiniai, tiek ir fiziniai asmenys. Kitų šalių juridiniams ir fiziniams asmenims, imantiems kreditą mūsų šalyje, taikomos tos pačios taisyklės, reikalavimai ir atsakomybė kaip ir mūsų šalies juridiniams asmenims, jei ko kito nenumato šalies įstatymai. Banko kreditas susijęs su laisvų lėšų akumuliacija (sukaupiamų), jų nepaskirstymu su grįžtamumo sąlyga bei piniginių ženklų emisija per kreditavimo sistemą. Piniginių lėšų grįžtamumas leidžia jas paskirstyti ne vieną kartą. Bankas kredituoti gali iš depozitinės veiklos gautų lėšų. Depozitų formų įvairovė suteikia galimybę skirtingai naudotis turimais finansiniais ištekliais konkrečiu laikotarpiu. Trumpalaikiai depozitai – terminuoti indėliai, einamosios sąskaitos, darbo užmokesčio sąskaitos–gali tapti kreditinės rizikos priežastimis, nes neracionaliai naudojant trumpalaikius depozitus sutrinka atsiskaitymai su klientais. Tokiu atveju bankai negali grąžinti klientams paprašius jų depozitų. Todėl patikimiau kreditinį portfelį formuoti iš vidutinės trukmės ar ilgalaikių depozitų. Taigi, depozitinės veikos ir kreditavimo terminų pusiausvyros suderinimas yra bankų sėkmės veiksnys. Banko kreditas – tai pagrindinė kredito forma. Jo įtaka ekonominiams procesams priklauso nuo naudojamų kreditavimo metodų atitinkamomis ekonominėmis sąlygomis. Bankų veikla turėtų būti nukreipta į pinigų apyvartos didinimą, į piniginės–kreditinės politikos valdymą. Bankų kreditas gali būti tiesioginis ir netiesioginis. Tiesioginis kreditas (bankas–
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 24, 21/05/2005, Mokamas
VGTU studentams ekonomikos špera (statybos fakulteto)
Turinys 1. Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. 2. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. 3. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. 4. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą tvarkančių dokumentų sistema. 5. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. 6. Sąmatos ir jų rūšys. Kainos ilgio lokalinės sąmatos. Statybos kainos nustatymas konkursuose 7. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. 8. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimo esmė. Statybos įmonių rūšys. 9. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. 10. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. 11. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas 12. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. 13. Sataybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. 14. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. 15. Investicijos ir jų struktūra. Lyginamieji kapitaliniai įdėjimai. Kapitalo kaina. 16. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios esamosios vertės metodas. Vidinė pelno norma. 17. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. 18. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. 19. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai ir trūkumai. 20. Realizavimo ekonomikos svarbiausios sąvokos. Marketingo esmė ir principai. 21. Produkcijos diferenciavimas. Produkcijos asortimento formavimo principai. 22. Produkcijos kokybės sąvoka. Įmonės produkcijos kokybės strategija. 23. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. 24. Apskaitos tikslas ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos sąvoka. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. 25. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. 26. Gamybos finansavimo šaltiniai. Pelnas ir jo paskirstymas. 27. Statybos sąmatinė vertė. Sąmatinė ir faktinė savikaina. Gamybos išlaidos ir rentabilumas. (APIMTIS 4 PSL)
špargalkė, Ekonomika, 0.00 (0), 78, 26/02/2006, Mokamas
Vidaus audito tikslai kokybės atžvilgiu
Vidaus audito paskirtis ir tikslai. Vidinės kontrolės sistema ir jos būklės įvertinimas. Vidaus audito tarnybos darbo vertinimas. Vidaus audito kokybės įvertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
15 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 2, 29/12/2009, Mokamas
Vidaus transportas
Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas yra būtinas atliekant vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, reikalaujančiu daug pastangų, milžiniškų investicijų ir laiko. Pirmas žingsnis šia kryptimi yra Lietuvos transporto integravimas į bendrą Europos transporto sistemą.
referatas, Ekonomika, 8.33 (3), 1223, 9/10/2004, Mokamas
Viešasis administravimas
Ankstyvasis viešasis administravimas - sąsajos su biznio administravimu. Politikos ir administravimo atskyrimo problema. Woodrow Wilson, Frederick Winslow Taylor ir Max Weber darbai bei įtaka viešąjam administravimui. Taylor mokslinė vadyba. Weber biurokratija. TRADICINĖ Viešojo administravimo paradigma. "Naujasis" viešasis administravimas. Teorijos įtakojusios naujosios viešosios vadybos atsiradimą. J.Q.Wilson biurokratija. D.Osborne ir T.Gaebler enrepreneriška valdžia. Naujasis viešasis valdymas. Apibendrinimas.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1756, 22/03/2004, Mokamas
Viešbučio marketingo tyrimas
Įmonės įvertinimas iš marketingo pozicijų. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Marketingo padalinys įmonėje. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Įmonės marketingo planas. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 39PSL)
kursinis, Ekonomika, 8.00 (1), 3990, 14/06/2004, Mokamas
Vilniaus bankas
ĮMONĖS PASLAUGŲ APŽVALGA: Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Banko teikiamos paslaugos. Pagrindiniai vartotojai. Vilniaus banko konkurentai. VB valdymo bei organizacinė struktūra. PASLAUGOS TEIKIMO TECHNOLOGIJA: Mokėjimo kortelių operacijos. Naudojami įrenginiai, prietaisai. Paslaugos teikimo proceso technologinė schema.
referatas, Ekonomika, 1.00 (3), 1675, 23/04/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]