Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4] 
Lietuvos ekologinė būklė
Turinys. Įvadas. Lietuvos ekologine būklė. Oro būklė ir tarša. Vandens telkinių būklė ir tarša. Dirvožemių būklė ir tarša. Tarša senais pesticidais. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema. Miškų būklės kaita. Rūšių nykimas ir biologinės įvairovės mažėjimas. Išvados. Informacinių šaltiniu sąrašas. (APIMTIS 15 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 101, 1/03/2006, Mokamas
Lietuvos miškų paukščiai.
Įvadas. Miško paukščiai labai įvairūs. Išvada. Literatūra. /Anotacija. Šiame straipsnyje aptariami Lietuvos miškų paukščiai, gyvenamosios vietos, paplitimas ir jų prisitaikymas gyventi įvairiose sąlygose. Minimos problemos iškilusios šių dienų Lietuvos miškuose, bandymai ir raginimas jų išvengti. Pagalba paukščiams ir jų apsauga./ (APIMTIS 2 PSL)
straipsnis, Aplinka, 0.00 (0), 30, 10/12/2007, Mokamas
Nevėžio upės valymo darbai Panevėžyje
Įvadas. Nevėžio charakteristika. Nevėžio vandens būklė. Nevėžio valymas. Išvados. Naudota literatūra.
15 psl.
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 2, 15/03/2010, Mokamas
Nuotekos
Geografinės aplinkos užteršimo ūkinės ekonominės pasėkmės. Nuotėkų valymo sistemų renovacijos galimybės. Kaip pasirinkti tinkamą sistemą. Siūlomos technologijos. Efektyviausiai valo mikroorganizmai. UAB "Traidenis": naujausi pasiekimai gaminant gamtosauginę produkciją. Taupiems vandensvalos verslo pinklės. Konkurentai. Patarimai. Išvados. Literaturos sąrašas. /Gamtinės sąlygos turi įtakos žmogaus ūkinei veiklai. Jos gali padėti arba trukdyti pramonės ir žemės ūkio gamybai.../(APIMTIS 7 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 1372, 24/03/2004, Mokamas
Oras
Teršalų emisija į orą. Teršalų emisijos šaltiniai. Teršalų emisijos į atmosferą dinamika. Pagrindinių teršalų emisija į orą iš stacionarių teršimo šaltinių. Lietuvos miestų orų būklė. Tolimos tarpvalstybinės užteršto oro pernašos. Oro masių trajektorijų suskirstymas į sektorius. Lietuvos oro baseino būklė. Lietuvos oro baseino užterštumas dujomis. Lietuvos oro baeino užterštumas aerozoliais. Kritulių cheminė sudėtis. Rūgštūs lietūs. /Oras - tai ne tik dujų mišinys, bet ir jame pakibusios kietos ir skystos dalelės, vadinamos aerozoliais. Iš įvairių taršos šaltinių į orą patekusios cheminės medžiagos (tai paprastai vadinama emisija) išsisklaido, dalis jų transformuojasi į kitas medžiagas ar junginius ir oro masių pernešamos tolyn nuo šaltinio.../ (APIMTIS 25 PSL.)
referatas, Aplinka, 7.00 (1), 621, 12/11/2004, Mokamas
Oras, jo tarša ir apsauga
Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Literatūra. (APIMTIS 5 PSL.)
referatas, Aplinka, 4.25 (4), 4850, 29/03/2004, Mokamas
Orų formavimosi procesai ir orų atmainos
Orų formavimosi procesai ir orų atmainos. Atmosferinių frontų susidarymas. Ciklonai ir jų sąlygojami orai. Anticiklonai ir jų sąlygojami orai. Bendrosios oro masių cirkuliacijos ypatybės Lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra. /Atmosfera nėra vienalytė ne tik vertikalia, bet ir horizontalia kryptimi. Net ir palyginti nedideliais atstumais esti didelių oro sąvybių skirtumų tame pačiame aukštyje.../ (APIMTIS 7 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 523, 29/03/2004, Mokamas
Oro švarumo problemos
Oro švarumo problemos. / Atmosfera-žemės rutulį gaubiantis daugiau kaip 800 km storio dujų apvalkalas. Atmosferos oras-įvairiausių dujų mišinys. Pagrindinės sudedamosios dalys - azotas (apie 78% ) ir deguonis apie 21%. Atmosferoje taip pat yra anglies dioksido ir inertinių dujų..../ (APIMTIS 2 PSL.)
konspektas, Aplinka, 7.00 (1), 1641, 9/05/2004, Mokamas
Oro taršos šaltiniai. Situacija lietuvoje.
Įvadas. Situacija Lietuvoje. Vidutinis metinis iš kiekvieno sektoriaus atnešamų oro masių dažnumas. Teršiančių medžiagų vidutinės koncentracijos oro masėse iš skirtingų sektorių. Santykinis teršalų, atkeliaujančių su užteršto oro masėmis per skirtingus sektorius, kiekis. Išvados. Literatūra. /Oras - tai ne tik dujų mišinys, bet ir jame pakibusios kietos ir skystos dalelės, vadinamos aerozoliais../ (APIMTIS 7 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 1972, 5/04/2004, Mokamas
Oro taršos referatas
Turinys.Oro kokybė. Oro priemaišų koncentracija kai kuriuose Lietuvos miestuose. Dulkių koncentracija Lietuvos miestuose ir pramonės centruose. SO2 koncentracijos kaita didžiausiuose Lietuvos miestuose. Automatizuoti Vilniaus miesto oro kokybės tyrimai. Vilniaus miesto oro kokybės kontrolės automatizuotų stočių tinklas. Pagrindinių teršalų emisija tūkst. t. per metus į atmosferą Vilniuje iš autotransporto ir stacionarių teršimo šaltinių. Bendra pagrindinių teršalų emisija į atmosfera Vilniuje. NO2 koncentracijų kitimas per parą. Automobilių paros eismo dinamika darbo dienomis pagrindinėse Vilniaus gatvėse. Pagrindinių oro teršalų koncentracijų kitimas 1996 m. Pagrindinių oro teršalų koncentracijos ir kiti rodikliai. Išvados ir siūlymai. Literatūra. (APIMTIS 12 PSL.)
referatas, Aplinka, 3.67 (3), 1485, 14/06/2004, Mokamas
Ozonas
Planetoje ozonas apsaugo visa kas gyva, sulaikydamas žalingus ultravioletinius spindulius ir kartu sugerdamas žemės ultravioletinį spinduliavimą. Prieš milijonus metų susiformavęs ozono sluoksnis leido naujoms gyvybės formoms paplisti po visą planetą. Deja, dabar dėl žmogaus veiklos atmosferos, apsauginė danga labiau primena elgetos skarmalus, per kuriuos sklinda negailestingi kosmoso spinduliai. (APIMTIS 5 PSL.)
referatas, Aplinka, 4.50 (4), 1351, 5/04/2004, Mokamas
Pagrindinės aplinkos teršimo pokyčių tendencijos
Turinys. Atmosferos sluoksniai. Atmosferos oras. Deguonis. Oro tarša automobiliniais deginiais. Aplinkos teršimas freonais. Teršalų emisija į orą Lietuvoje. Anglies monoksidas. Amoniakas; Sieros vandenilis. Azoto oksidai; Sieros dioksidai; Chloras. Naudota literatūra. (APIMTIS 11 PSL.)
referatas, Aplinka, 1.00 (1), 650, 12/11/2004, Mokamas
Pagrindiniai taršos šaltiniai Šiaulių mieste
Turinys. Aplinkos teršimas ir teršalų rūšys. Oro užterštumas Šiauliuose. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie 1 grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Pavojingiausių medžiagų pavojingumo Šiauliuose klasės. Tyrimų išvados. Naudota literatūra. (APIMTIS 10 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 624, 24/03/2004, Mokamas
Pesticidai
Pesticidai. Herbicidai. Insekticidai. Vandens teršimas. Maisto gamybos didinimas. Žalingi šalutiniai poveikiai. Literatūra. /Visiškai suprantamos buvo žmogaus pastangos cheminėmis medžiagomis naikinti piktžoles, kenkėjus, ligas sukeliančius grybelius, bet ši lazda turi du galus.../ (APIMTIS 3 psl.)
namų darbas, Aplinka, 0.00 (0), 1227, 29/03/2004, Mokamas
Saulė
Saulė yra galingiausias natūralus žmogų veikiantis spindulinės energijos šaltinis, skleidžiantis elektromagnetines bangas infraraudonųjų, matomųjų, ultravioletinių, radijo bei rentgeno spindulių diapazono. (APIMTIS 4 PSL.)
konspektas, Aplinka, 0.00 (0), 213, 12/11/2004, Mokamas
Saulės spinduliuotė
Saulės spinduliuotė susideda iš matomosios, infraraudonosios ir ultravioletinės dalies. Pastarosios dėka mūsų oda gražiai įdega arba tampa raudona, pūslėta ir skausminga,t. y. - nudega. Ultravioletinė saulės spinduliuotė (UV) turi teigiamą poveikį, tačiau dideli jos kiekiai gali pažeisti gyvus organizmus. Metai po metų veikdama žmogaus odą, UV skatina jos priešlaikinį senėjimą, gali sukelti odos vėžį arba akių kataraktą...(APIMTIS 2 PSL)
konspektas, Aplinka, 8.00 (1), 208, 12/11/2004, Mokamas
Sodybos dekoratyvinis apželdinimas
Turinys. Įvadas. Bendroji dalis. Trumpa literatūros apžvalga. Objekto bendra charakteristika. Demografiniai rodikliai. Esamų želdinių inventorizavimas. Specialioji dalis. Objekto funkcinis zonavimas. Kelių ir takų tinklo suprojektavimas. Statiniai ir mažoji architektūra. Teritorijos paruošimas želdinimui. Dirvos pagerinimas ir paviršiaus išlyginimas. Takų įrengimas. Vejos įveisimas. Gėlynų įrengimas. Eksplikacija. Kalendorinis darbų organizavimo grafikas. Želdinimo teritorijos balansas. Išlaidų suvestinė sąmata. Literatūros sąrašas.
10 psl.
referatas, Aplinka, 3.00 (2), 244, 5/09/2005, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]