Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Įmonės veiklos apskaita
Apskaita, uždaviniai ir jai keliami reikalavimai. Apskaitos rūšys. Apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas: dokumentai, registrai. Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms. Sąskaitų planas:klasės ir jų sudėtis. Ilgalaikis turtas: sudėtis, klasifikavimo ypatumai. Nusidėvėjimo formos, normos, skaičiavimo būdai. Išlaidos ir sąnaudos: pagrindinės sąvokos, tapatumai ir skirtumai, klasifikavimo ypatumai. Atskaitomybė: rūšys, klasifikavimas ir sudėtis. Atskaitomybės pasirinkimo formos kriterijai. Ataskaitų turinys. Balanso politikos įgyvendinimo ypatumai. Vertikalioji ir horizontalioji balanso vertinimo taisyklės. Bandomojo balanso panaudojimas. Bankroto tikimybės nustatymas.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 3875, 22/03/2004, Mokamas
Įmonės verslo planas 3
ĮVADAS . 1. Verslo tikslai. 1.1 Verslo plano paskirtis. 1.2 Bendrieji verslo uždaviniai. 1.3 Specijiniai verslo tikslai . 2. Tikslų medis. 3. Svarbiausios žinios. 3.1 Ekonominiai veiksniai. 3.2 Socialiniai veiksniai. 3.3 Politiniai veiksniai. 3.4 Šakos analizė. Rinkos dydis. 4. Personalas. Vadovavimas. 6. Paslaugos ir kliientai. 7. Įmonės buveinės reikšmė. 8. Konkurencijos analizė. 9. Marketingo strategija. 10. Asmeninė finansinė apyskaita. RESUME. (APIMTIS 36PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 5198, 22/03/2004, Mokamas
Įmonės X steigimas
Trumpai apie kuriamą įmonę: Įmonė teiks informacinių technologijų paslaugas klientams Lietuvoje, siūlys Informacinių technologijų sprendimus, sukuriančius papildomą vertę klientų verslui, bei prisidės prie informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje. Atstovavimas ir pavadavimas VERSLO CHARAKTERISTIKA. STEIGIAMO VERSLO PRIELAIDOS. ĮMONĖS STEIGIMO DOKUMENTAI. GAMYBINĖ STRUKTŪRA. VALDYMO ORGANAI. DARBO REŽIMAS. DARBO APMOKĖJIMAS. ĮMONĖS PERSPEKTYVOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. (APIMTIS 19PSL)
kursinis, Ekonomika, 9.00 (1), 52, 22/11/2006, Mokamas
Įmonių rūšys
Civilinis kodeksas nustato, kad juridiniai asmenys veikia pagal savo steigimo dokumentus. Individualių įmonių įstatymas šį dokumentą įvardija kaip individualios įmonės nuostatus. Pagal įstatymą individualių įmonių steigėjai dar iki įmonės įregistravimo turi parengti įmonės nuostatus. Individualios įmonės nuostatus ateityje turės parengti ir iki įstatymo įsigaliojimo įsteigtų įmonių savininkai. Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 1735, 31/10/2004, Mokamas
Įmonių veiklos analizė
Turinys. Įvadas. Verslo ir paslaugų apibūdinimas. Duomenys apie UAB "Vylaista". Nuosavybės struktūra. Paslaugų aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Valdymo organų funkcijos ir pareigos. Paslaugų ir pardavimų valdymas. Rizika ir konkurentai. Pagalbinių procesų organizavimas. UAB Vylaista efektyvumo rodiklių skaičiavimai. Finansinio statuso rodiklių analizė. Bendrojo likvidumo arba įsipareigojimų rodikliai. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. (Šio darbo tikslas yra išsamiai išnagrinėti įmonės veiklos ypatumus, sistemą ir valdymą. Darbo uždaviniai: • Apibūdinti įmonės vykdomą verslą bei teikiamas paslaugas; • Pateikti duomenis apie įmonę ir nuosavybės struktūrą; • Aprašyti ir pavaizduoti įmonės organizacinę struktūrą; • Išanalizuoti valdymo organų pareigas ir funkcijas; • Apibūdinti įmonės personalą; • Aprašyti paslaugų ir pardavimų valdymą; • Nustatyti rizikos ir konkurentų lygį; • Išanalizuoti pagalbinių procesų organizavimą; • Apskaičiuoti įmonės finansinius rodiklius.)
16 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 135, 17/03/2008, Mokamas
Įvadas į finansus
Finansų sąvokos kilmė ir dabartinis apibūdinimas. Finansų valdymo instrumentai. Finansų valdymo tikslai. Pinigų cirkuliacija ir išteklių judėjimas ekonomikoje. Finansinės rinkos ir vertybiniai popieriai.
4 psl.
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 1988, 22/03/2004, Mokamas
Įvado į verslo studijas kontrolinis darbas
Verslo esmė ir vaidmuo rinkos ekonomikoje. Individualios (personalinės) įmonės steigimo ir registravimo tvarka Lietuvoje. Verslo įmonės kapitalas. Literatūros sąrašas
5 psl.
kita, Ekonomika, 0.00 (0), 1635, 22/03/2004, Mokamas
Žemė - kaip investicijų objektas
1. Žemė – stabiliausias nekilnojamasis turtas. 2. Žemės kaip investicijos objekto Lietuvoje apžvalga. 2.1. Žemės pirkėjui taikomi reikalavimai. 2.2. Žemės sklypų rinkos apibūdinimas. 2.3. Žemės rinkos perspektyvos. 2.4. Priemonės ir būdai, skatinantys investicijas į žemę. Išvados. Literatūra.
13 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 51, 25/03/2005, Mokamas
Žemės ūkio plėtra
Įvadas. Tyrimo tikslas. Žemės ūkio reikšmė Lietuvoje. Žemės ūkio plėtros tendencijos. Žemės ūkio produkcijos apimtys. Ūkių struktūra ir produkcijos tendencijos. Ekologinė žemdirbystė. Išvados. Literatūros sąrašas .
12 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 83, 12/03/2005, Mokamas
Žemės ūkis - ekonominės statistikos darbas
Pradiniai duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas ir grafinis jų vaizdavimas. Vidurkių apskaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos rodiklių apskaičiavimas ir jų grafinis vaizdavimas. Išauginamų bulvių kiekio 2006 m- 2007 m prognozės rezultatai. Žemės ūkio augalų tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Literatūra. (Darbo tikslas – apskaičiuoti žemės ūkio turimų duomenų statistinius rodiklius, išmokti praktiškai juos taikyti ir pavaizduoti. Darbo uždaviniai: 1. apskaičiuoti santykinius dydžius ir juos grafiškai pavaizduoti; 2. charakterizuoti vidurkius ir juos apskaičiuoti; 3. apskaičiuoti variacijos rodiklius; 4. nustatyti vidutinius dinamikos rodiklius ir juos pavaizduoti grafiškai; 5. apskaičiuoti prognozę išauginamam bulvių kiekiui 2006 m – 2007 m; 6. apskaičiuoti cukrinių runkelių išauginamo kiekio priklausomybę nuo bulvių išauginamo kiekio.)
20 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 21, 15/03/2008, Mokamas
Žemės ištekliai
Įvadas. Žemė – pagrindinė gamybos priemonė žemės ūkyje. Žemės, kaip pagrindinės gamybos priemonės, ypatumai. Žemės rinka ir jos specifika. Žemės ūkio paskirties fondo sudėtis ir struktūra Lietuvoje. Žemės ūkio paskirties žemės valdymo ir naudojimo ypatumai Lietuvoje. Žemėvaldos ypatumai ir jų veiksniai. Žemėnaudos ypatumai ir jų veiksniai. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ekonominis įvertinimas. Žemės išteklių naudojimo ekonominiai rezultatai ir jų veiksniai. Žemės išteklių naudojimo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
30 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 119, 8/11/2006, Mokamas
Žymiausi tarpukario Lietuvos ekonomistai
Turinys. Įžanga. V. Jurgutis. D. Cesevičius. P. Šalčius. A. Rimka. Išvados. Literatūra. (1918 metais, atkūrus Lietuvos Respubliką, susidarė palankios sąlygos ūkiui vystytis. Tuo laiku Lietuvos Respublika daug ką turėjo pradėti nuo nulio. Lietuvai pradedant savo ekonominę politiką, ji neturėjo nei pažangių ekonominių mokslų, nei žmonių, kurie būtų sugebėję dirbti toje srityje. Ilgainiui buvo suprasta, kad norint įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę, būtina tvirtinti ekonomiką, kuri užtikrintų piliečiams visuotinę gerovę. Tos gerovės garantas - demokratiniais pagrindais kuriama valstybė, pajėgi plėtoti ūkį ir kartu užtikrinti socialinį teisingumą.)
18 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 749, 22/08/2004, Mokamas
Čekijos valstybės ekonomika.
Turinys. Trumpai apie Čekijos respubliką. Bendrai apie Čekijos respublikos ekonomiką. Žemės ūkis. Pramonė. Turizmas. Naudingos iškasenos. Išvados. Informacijos šaltiniai.
4 psl.
projektinis, Ekonomika, 0.00 (0), 13, 8/11/2007, Mokamas
Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras
Įvadas. ACCS bendra apžvalga. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų kainodara. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugų kokybės užtikrinimas. Paslaugų rėmimas. Paslaugų plėtros strategija. Išvados. Literatūra.
17 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 481, 5/04/2004, Mokamas
Bankai
Tai referatas apie banku raida pasaulyje, bei Lietuvoje. Gavau 10, turinys atitiko tema...Turinys: Įvadas. 1. Pasaulinė bankininkystės raida. 2. Bankų raida Lietuvoje. 3. Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje. 4. Lietuvos žemės ūkio bankas. 5. Hansa bankas (buvęs Lietuvos Taupomasis bankas). Išvados. Literatūra.
7 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 131, 19/02/2007, Mokamas
Bankai ir jų funkcijos
Lietuviškų bankų organizavimu dar 1916 m. pradėjo rūpintis Peterburgo lietuvių centrinis komitetas, kuris išsiuntė į JAV savo atstovus rinkti aukų būsimiems bankams.Valstybės Taryba, dar neturėdama valdžios galių, domėjosi bankų reikalu, buvo sudariusi komisiją jam ištirti. 1918 – 1919m.Kredito įmonės buvo steigiamos vangiai, nes tam nebuvo palankių politinių , ekonominių, teisinių sąlygų, stokojo patyrusių bankininkų.Jos buvo steigiamos vadovaujantis carinės Rusijos įstatymais.Tik Lietuvos ir Žemės bankų buvo parengti nacionaliniai įstatymai.1924m. priimti savi Bankinių namų ir kontorų bei pinigų keitimo kontorų ir 1925m. – Akcinių bankų įstatymai. Infliaciniais metais įsteigti 7 komerciniai bankai, 96 smulkaus kredito draugijos, apie 40 bankinikų namų ir kontorų bei pinigų keitimo kontorų, 8 savitarpio kredito bendrovės, taupomosio valstybės kasos.Kredito sistemos kūrimas įmonių rūšių įvairovės prasme, užtruko iki 1924 m. vidurio.Tuomet kredito sistemą sudarė Lietuvos bankas, Žemės bankas, komerciniai bankai (akciniai ir kooperaciniai) , taupomosios valstybės kasos, savitarpio kredito ir smulkaus kredito draugijos ir kt.
referatas, Ekonomika, 6.25 (4), 1007, 30/11/2005, Nemokama
Bankų aktyvinės operacijos
Kreditavimas - pagrindinė aktyvinė banko operacija. Kreditavimo tikslas, paskolų rūšys ir kreditavimo. Etapai banke. Kreditų rūšys. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Paskolos išdavimo apskaita. Pajamų už paskolas (palūkanų) pripažinimas. Paskolos grąžinimo apskaita. Paskolų grupavimas. Nuostolingų paskolų perkėlimas į nesisteminę apskaitą. Kreditavimo operacijų apskaitos duomenų sutikrinimas ir dokumentų apskaita banke. Apskaitos duomenų sutikrinimas. Paskolos dokumentų apskaita. Vertybinių popierių apskaita. Likvidaus turto apskaita.
15 psl.
konspektas, Ekonomika, 4.20 (5), 1871, 22/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]