Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
Elektrotechnikos savarankiškas darbas Nr.1
Sąlyga pradedama spręsti, supaprastinus pirminę schemą, pašalinus rezistorius kurių R=begalybe, pašalinami visi grandinės elementai (arba visa šaka) buvę sujungti nuosekliai šios varžos. Pašalinami, bet išlaikant grandinės vientisumą ir šaltiniai kurių: E=0, tai pat ir varžos kurių: R=0, arba pakeičiamas šaltinio poliškumas jeigu duota evj reikšmė yra neigiama.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 497, 21/03/2004, Mokamas
Feramagnetinių medžiagų savybių tyrimas
Darbo tikslas: Susipažinti su feramagnetinių medžiagų magnetines savybėmis, veikiant jas įvairaus stiprumo ir dažnio magnetiniais laukais.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 237, 21/03/2004, Mokamas
Ferorezonansinių reiškinių tyrimas
Sudaryti ferorezonansinės grandinės elementų voltamperines charakteristikas. Sudaryti nuoseklios ferorezonansinės grandinės atsojamają voltamperinę charakteristiką. Sudaryti lygiagrečios ferorezonansinės grandinės atsojamają voltamperinę charakteristiką. (APIMTIS 3 PSL)
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 241, 21/03/2004, Mokamas
Fizika
Viljamas Tomsonas - Kelvinas. Andersas Celsijus. Temperatūra. Temperatūrų skalės. Viljamas Tomsonas, gimė - 1824 06 26 Belfaste, mirė - 1907 12 17 Largse, anglų fizikas. Londono karališkosios draugijos narys ( 1851 ), Peterburgo MA garbes narys (1896 ). 1892 už nuopelnus mokslui gavo lordo Kelvino titulą. 1846-99 Glazgo universiteto profesorius. 1890-95 Londono karališkosios draugijos prezidentas. Paskelbė iš Furje eilučių taikymo fizikoje. 1848 sudarė absoliutinę temperatūros skalę. 1851 nepriklausomai nuo R. Klauzijaus suformulavo antrajį termodinamikos principą, iškėlė Visatos "šiluminės mirties” hipotezę; atrado, kad kinta magnetinamų feromagnetikų el. varža. 1852-54 su Dž. P. Džauliu atrado Džaulio ir Tomsono efektą. Plėtojo elektromagn. virpesių teoriją, sudarė kontūro virpesių periodo ir kontūro talpos bei induktyvumo sąryšio formulę (APIMTIS 2PSL)
konspektas, Fizika, 4.50 (2), 1408, 21/03/2004, Mokamas
Fizikos špera
Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Vidutinis laisvasis kelias. Dujų plėtimosi darbas. Termodinaminės sistemos vidinė energija. Darbas ir šilumos kiekis - energijos perdavimo būdai. Adiabatinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžt procesai. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas. Entropija. Difuzija. Dujų klampa. Šilumos laidumas. Realios dujos. Kiti.
špargalkė, Fizika, 2.00 (1), 2001, 21/03/2004, Mokamas
Fizikos dėsniai
Huko dėsnis. I-asis Niutono dėsnis. Šarlio dėsnis. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Energijos tvermės dėsnis. Visuotinės traukos dėsnis. Impulso tvermės dėsnis. Niutono dėsnis. Dujų dėsniai.greičio grafikai.
špargalkė, Fizika, 0.00 (0), 2019, 21/03/2004, Mokamas
Fizikos kolio špargalkutė į tušinuką
Termodinaminiai parametrai, svyravimai I termodin. desnis, II termodin. desnis, Bangos. Špera padaryta tušinukui šiaip man viasai padejo, bet jei nemoki nusirasinet tai ir nepades! (APIMTIS 1 PSL)
špargalkė, Fizika, 0.00 (0), 8, 13/06/2007, Mokamas
Fizikos konspektai
Fizikos įvadas. Fizikos ryšys su kitais mokslais. Fizikos dėsniai. Fizikinių dydžių matavimo vienetai. Slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinematika. Greitis, jo projekcijos ir komponentės. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Kietojo kūno slenkamasis judėjimas. Sukamasis judėjimas ir jo kinematinės lygtys. Slenkamojo judėjimo dinamika. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Galilėjaus reliatyvumo principas. Galilėjaus transformacijos. Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco transformacijos. Reliatyvistinis sutrumpėjimas ir laikotarpio pokytis. Reliatyvistinės dinamikos pagrindinis dėsnis. Harmoninis svyravimas. Vienos krypties svyravimų sudėtis. Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūros Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys.
25 psl.
konspektas, Fizika, 5.17 (6), 3902, 22/06/2004, Mokamas
Fizikos laboratorinių klausimai 1-10
Šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimų periodo. Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas. Stygos svyravimų tyrimas. Garso greičio strypuose matavimas Stovinčiųjų bangų metodu. Ultragarso greičio ore ir oro molinių šilumų santykio nustatymas. Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Atvudo mašina. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas. Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas. Maksvelio svyruoklės inercijos momentas. Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimas. Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle. Kulkos greičio nustatymas sukamąja svyruokle.
laboratorinis, Fizika, 6.67 (9), 1881, 9/10/2004, Mokamas
Fizikos paruoštukė
Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Sukamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Skysčių mechanika. Svyravimai ir bangos. Molekulinė fizika ir termodinamika. Elektromagnetizmas. Dielektrikai ir laidininkai elektrostatiniame lauke. Magnetinis laukas. Elektromagnetinė indukcija. Magnetinis laukas medžiagoje.
1 psl.
špargalkė, Fizika, 0.00 (0), 11, 26/05/2008, Mokamas
Fizikos prezentacija
Apie Nobelio premijas. Einšteinas- žmogus ir mokslininkas. Šiuolaikinės fizikos svarbiausios datos. Rezenfordo hipotezė. Nilsas Boras. Radiacija. Radioaktyvioji spinduliuotė. Magnetinio sukimosi momentas. Lorenco jėga. Lorenco jėgos pritaikymas. Magnetinių laukų grafinis vaizdavimas. Medžiagų magnetinės savybės. Žemės magnetinis laukas. Magnetinio lauko stiprumas. Ampero dėsnis. Magnetinis laukas. (APIMTIS 24PSL)
prezentacija, Fizika, 8.00 (1), 830, 5/05/2004, Mokamas
Fizikos uždaviniai 9 klasei, konkursiniai
Paveikslėlyje pavaizduotas suktuvas su dviem kroviniais: masės krovinys pakabintas ant virvės, užvyniotos ant r spindulio skridinio A; masės krovinys pakabintas ant virvės, užvyniotos ant R spindulio skridinio B. Kurio krovinio ir kiek kartų masė turi būti didesnė už kito, kad suktuvas būtų pusiausviras? Kokiu greičiu judės masės krovinys, jei masės krovinys juda žemyn pastoviu greičiu ?
kita, Fizika, 0.00 (0), 12, 11/01/2006, Mokamas
Fizinės švyruoklės svyravimo tyrimas
Fizikos laboratorinio darbo ataskaita. Tinka KTU 1 kurso studentams.
laboratorinis, Fizika, 5.00 (4), 630, 30/05/2004, Mokamas
Fotometrijos dėsnio tyrimas.
Užduotys: 1. Išmatuoti paviršiaus apšvietos priklausomybę nuo atstumo tarp šaltinio ir apšviečiamo paviršiaus. 2. Liuksmetro pagalba įvertinti apšvietą skirtingose auditorijos vietose esant natūraliam bei dirbtiniam apšvietimui. Eksperimento teorinis pagrindas: Bet kurios šviesos šaltinis spinduliuoja elektromagnetinę energiją. Šviesos spindulių pluoštai apibudinami energiniais (objektyviaisiais) ir šviesiniais (subjektyviaisiais) fizikiniais dydžiais ir jų matavimo vienetais.
8 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 12, 8/12/2013, Mokamas
Galilėjas Galilėjus
Galilėjus gimė 1564 m. vasario 15d. Pizos mieste, Italijoje. Čia mokėsi, nepavykus tapti kandidatu į vienuolius, Galilėjus įstojo į Pizos universitetą, tačiau nebaigė jo dėl finansinių sunkumų. Vėliau pradėjo dėstyti matematiką Pizos universitete, šiek tiek vėliau persikėlė į Padua universitetą, kur dėstė geometriją, mechaniką ir astronomiją iki 1610 metų. Galilėjus prisidėjo prie teleskopo tobulinimo, astronominių atradimų, palaikė Koperniko idėjas.
5 psl.
referatas, Fizika, 0.00 (0), 3, 25/09/2008, Mokamas
Galvaniniai elementai
Galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas. Natrio sulfato tirpalo elektrolizė.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 412, 21/03/2004, Mokamas
Garsas
Garsas. Infragarsas. Triukšmas ir vibracija. Aidas. Garso stiprumas. Ultragarsas. Viršgarsinis trenksmas. Rezonansas. Tonas. Garso tembras. Ar tik oras yra garso Laidininkas? Garso stipris. Garsumas. Garso bangos. (APIMTIS 4PSL)
referatas, Fizika, 6.00 (1), 83, 1/01/2006, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]