Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14] 
Žalvario amžius Lietuvoje
TURINYS: Įvadas. Gyvenamosios vietos. Verslai. Dvasinė kutūra. Dirbiniai. Visuomeniniai santykiai. Naudota literatūra. < Žalvario amžius- tai vienas iš daugelio visuomenės istorinės raidos etapų, pasižymintis savitais dėsningumais, pokyčiais. Žalvario amžius yra įdomus tuo, kad būtent jame prasideda didieji lūžiai, pastūmėję prasidėti naują revoliuciją. Lietuvoje žalvario amžius truko apie 1000 metų - nuo II tūkstantmečio pr. Kr. vidurio iki I tūkstantmečio pr. Kr. vidurio. Jis yra įsiterpęs tarp akmens ir geležies amžių.> (APIMTIS 8 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 3, 13/03/2007, Mokamas
Žana d'ark
Žana d’Ark gimė Prancuzijoje, mažame Domremi kaimelyje, kai visur aplink siautėjo karas su anglais, vėliau pavadintas Šimtamečiu (1337 – 1453 m.). Žana žinojo apie karą nuo to laiko, kai prisiminė pati save. Karas buvo visur, nenumaldomas kaip likimas. Tarytum maras jis tuštino miestus ir kaimus, laukus pavertė kapinėmis, visur sėjo mirtį ir siaubą. Nuo pat vaikystės Žana ir kiti kaimelio gyventojai neretai slėpdavosi netoli buvusioje saloje nuo keliaujančių kareivių, kurie apiplėšinėdavo kaimus ir iš to gyveno. Ji buvo labai jautri bet kokiai neteisybei. Ji negalėjo pakęsti baisaus ir beprasmio žiaurumo, kurį matė visur, įtūžio, kuris būtinai užgriūdavo ant paprastų ir vargšų žmonių galvų, dėl kurių ji visada labai sielojosi. Jos širdis buvo kruvinai sužeista. Jinai beprotiškai gailėjo visų: ir tėvų, ir kaimynų, ir viengenčių iš tolimiausių provincijų, ir vienišo dofino. O už vis labiausiai jai buvo gaila nukamuotos mylimos Prancūzijos. Plačiai atvertomis akimis mergaitė žiūrėjo į pasaulį, tokį baisų ir geidžiamą. Ji jautė nepaaiškinamą norą padaryti kažką nepaprastą, svarbaus visų labui. Jai atrodė, jog girdi kažkokius balsus, raginančius žygdarbiui. Ji regėjo neaiškius, bet širdžiai artimus veidus. Visi šie balsai kalbėjo dievo vardu. Pirmą kartąjų balsus Žana išgirdo, kai jai buvo trylika metų. Paskui jie apsireikšdavo nuolat. (APIMIS 7PSL)
referatas, Istorija, 9.00 (3), 165, 7/02/2005, Mokamas
Žydai Lietuvoje
Žydai Lietuvoje yra senbuviai, autochtonai. Esama duomenų, kad jau iki XIV a. čia būta žydų; matyt, tai buvo atklydę prekeiviai. XIV a. žydai jau tvirtai čia įsikūrė. Amžiaus pabaigoje LDK buvo jau keletas bendruomenių, apie 6000 žydų. 1388 m. Vytautas Didysis suteikė Bresto žydams privilegiją, po to išplėstą kitoms bendruomenėms.
referatas, Istorija, 5.00 (1), 621, 7/04/2004, Mokamas
Žydai XIX a.
Žydų gimimo vieta yra Izrealio žemė (Eretz Israel). Ten praėjo reikšminga ilgos žydų istorijos dalis, kurios pirmasis tūkstantmetis yra įrašytas net į Bibliją. Ten buvo suformuota pati žydų tauta, jos religija ir kultūra. Ši tauta nenustoja egzistavusi jau amžius, net po didžiulių trėmimų ir genocidų. Per ilgus išsisklaidymo metus, žydai niekada nepamiršo (ir nepamiršta) savo ryšių su gimtąja šalimi. 1948 metų Izraelio valstybės sukūrimas atnaujino žydų tautos nepriklausomybę, kuri buvo prarasta prieš du tūkstančius metų.
referatas, Istorija, 10.00 (2), 768, 18/10/2004, Mokamas
Žydai.
Įžanga. Pirmieji žydai Lietuvoje. Žydai lietuvių akimis. Žydų padėtis karo metais. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 11 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 7, 27/09/2007, Mokamas
Žydu istorijos ir religijos bruožai. Senasis testamentas
Žydų religija, kitaip vadinama judaizmu formavosi šimtemačiais. Pradžiu pradžia laikomas įvikis, kai Viešpats liepė Abraomui palikti savo žemę, gimtuosius namus ir iškeliauti i svetimą šalį. Abraomas ir jo palikuonys tikėjo Dievą ir išskyrė ji iš daugybės kitų. Tuo metu Artimųjų Rytų tautos garbino daugybę dievų ir isivaizdavo juos kaip zmones, tik galingesnius. Žydu Dievas buvo kitoks vienintelis ir visagalis. Jis buvo laikomas pasaulio kureju ir valdovu.
konspektas, Istorija, 2.00 (1), 514, 7/04/2004, Mokamas
Baltai
Įžanga. Baltų gentys gyvenusios Lietuvos teritorijoje. Aukštaičiai. Sėliai. Jotvingiai. Kuršiai. Skalviai. Žemaičiai. Lietuviai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Medžioklė. Žvejyba. Rankiojimas. Gintaro rinkimas. Audimas. Prekyba. Odos apdirbimas. Kaulo rago apdirbimas. Medžio apdirbimas. Keramika. Metalo dirbinių gamyba. Menas ir papuošalai. Gyvenvietės ir pastatai. Santykiai su kaimynais . Visuomenės santykiai. Baltų tikėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
15 psl.
referatas, Istorija, 6.00 (3), 1018, 4/04/2004, Mokamas
Baltai (2)
Baltų kilmės problematika. Seniausieji gyventojai Baltijos teritorijoje. Klimatas ir gamtos formavimasis. Medžiotojų, žvejų bei gamtos gėrybių rinkėjų visuomenė. Ūkis ir materialinė kultūra. Archeologinės kultūros. Dvasinė kultūra, tikėjimas ir pasaulėžiūra. Antropologiniai procesai akmens amžiuje. Baltijos šaliu gentys I tūkstm. pabaigoje - II tūkstm. pradžioje. Naudota literatūra.
13 psl.
referatas, Istorija, 9.00 (1), 2166, 4/04/2004, Mokamas
Biblija
Biblija yra senovinė, šventoji knyga, istorinis paminklas.Ji yra puikių, intriguojančių istorijų knyga. Tačiau ji ne tik įdomių istorijų virtinė, visos jos byloja vieną didįjį pasakojimą. Šis didysis pasakojimas yra apie Dievą, pasaulio ir žmonių kūrėją, ir apie tai, ką Jis veikia su savo kūrinija.
referatas, Istorija, 7.50 (2), 527, 30/05/2004, Mokamas
Blaivybės sąjūdis
Apie Motiejų Valančių, jo veiklą Lietuvoje, siekius ir rezultatus.
referatas, Istorija, 5.00 (1), 223, 20/04/2004, Mokamas
Civilizacijų istorija
Didžioji Prancūzų revoliucija ir jos idėjos. Pirmoji revoliucijos fazė. Antroji revoliucijos fazė. Trečioji, imperinė, revoliucijos fazė ir Napoleono kulto iškėlimas. Napoleono karai ir politinė europiečių savimonė. Žygis į Egiptą.Napoleono karų pradžia. Napoleono karai. Karas su Austrija.
konspektas, Istorija, 0.00 (0), 825, 7/04/2004, Mokamas
Dailės ir mokslo draugijos
Dailės draugijos, Konstantinas Čiurlionis, Basanavičius. Yra visko, verta paskaityt, tinka ir dailei ir istorijai. :)
konspektas, Istorija, 0.00 (0), 217, 20/04/2004, Mokamas
Datos nuo 1919 iki 1945
Svarbūs įvykiai.
špargalkė, Istorija, 0.00 (0), 886, 4/04/2004, Mokamas
Daug istorijos datų
Labai daug istorijos datų.
špargalkė, Istorija, 1.00 (1), 2413, 4/04/2004, Mokamas
Demokratijos ištakos pasaulyje
Apie demokratijos ištakas pasaulyje.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 848, 4/04/2004, Mokamas
Didysis Viniaus seimas (1905m.)
XIX a. pabaiga – XX a. pradžia Rusijos imperijos politinių ir socialinių reformų reikalas buvo jau visiškai pribrendęs. Konservatyvaus ir nacionalinio nusistatymo Rusijos carai užuot vykdę reformas įvairiuose politinio gyvenimo srityse, Rusijos Imperijos gyventojų teises siaurino: susiaurinta universitetų autonomija, sugriežtinta spaudos laisvė. Ypač tai buvo juntama Vakarinėje Rusijos Imperijos dalyje, kur be visa ko, aktyviai vykdė nutautinimo politika, buvo prasidėję tautiniai sąjūdžiai kurių dalyvius itin persekiojo caro represinės struktūros.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 10, 4/05/2005, Mokamas
Dvarai ir pirkios
Dešimt klausimu ir 3 atsakymų variantai. 1.Kaip vadinami namo kraigą puošiantys mediniai drožiniai? A:Žirgeliais arba arkliukais B:Gaidžiais C:Kregždutėmis. 2.Kokie buvo svarbiausi ūkio centrai? A:Pirtys B:Dvarai C:Tvartai gyvuliams. 3.Dėl ko valstiečiai dainavo darbo dainas? A:Jausmams išreikšti B:Prašydavo žmonės C:Nedainavo. (APIMTIS 1 PSL)
testas, Istorija, 0.00 (0), 15, 14/12/2007, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]