Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
Konservarizmas
Konservatizmas - tai is Lotynų kalbos conservare -išsaugoti. Konservatizmas -vienas svarbiausių politinių doktrinų. Konservatizmas - tai pastangos išsaugoti esamą santvarką, papročius ir t. t., neatsižvelgiant i visuomenės gyvenimo pokyčius.
referatas, Politologija, 10.00 (1), 669, 7/04/2004, Mokamas
Konservatizmas
Konservatizmas susiformavo, kai Prancūzų Didžioji revoliucija peraugo į jakobinų diktatūrą ir ėmė kelti grėsmę Europos stabilumui ir gerovei. Tuomet pagrindines mintis suformavo E.Berkas savo veikale "Apmąstymai apie prancūzų revoliuciją". Tas idėjas vėliau išplėtojo politikai, bei įvairūs veikėjai. Konservatizmo srovė Vakarų Europos politiniams rėžimams davė daug ryškių lyderių - Dizraelis, Čerčilis, de Golis, Teacheris, Reaganas ir kiti. Šie garsūs asmenys savo šalių istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką ir tapo kiekvieno konservatoriaus idealu, verto kad juo būtų žavimasi.
referatas, Politologija, 8.00 (2), 684, 9/10/2004, Mokamas
Konservatizmas
Įvadas. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo principai. Neokonservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados. Literatūros sąrašas.
12 psl.
referatas, Politologija, 0.00 (0), 8, 18/02/2010, Mokamas
Krizinių situacijų politika
Krizių politika pradedama formuoti dėl nenumatytų aplinkybių ir situacijų pagal griežtai nustatytą planą. Tačiau, nepaisant tokio ypatingai "vaizdingą” turinį turinčio planinio darbo arba netikslios informacijos skleidimo, dažniausiai atsitinka neįtikėtinų įvykių, kurie dažnai turi nenumatytų padarinių: pvz., japonų atakos Perl Harbore 1941m. gruodžio mėn. Šis pavyzdys ne tik užkirto kelią Jungtinėms Valstijoms įsijungti į II-ąjį Pasaulinį karą, bet taip pat pakeitė vidaus debatų tvarką apie tęsiamą izoliacinę politiką prieš didele jėga pasižyminčią konkurenciją. O tokių pasekmių daugėjo. Geriausi pavyzdžiai iš Persijos įlankos karo ir Vietnamo krizės, kuomet Kongresas buvo šokiruotas suteiktomis prezidentui galiomis reaguoti į agresiją.
analizė, Politologija, 0.00 (0), 4, 2/06/2005, Mokamas
Liberalizmas
Liberalizmas ( lot. libere laisvas ) politinė doktrina, aukščiausia vertybe pripažįstanti individą, jo laisvę r teises. Liberalizmas, kaip politinė doktrina, įvairiomis istorinėmis sąlygomis formavosi du su puse amžiaus. Jis atsirado XVII a. , suklestėjo laisvojo kapitalizmo vystymosi laikotarpiu, tarpukaryje pergyveno gilią krizę ir nauju, neoliberalizmo pavidalu, atgimė po Antrojo pasaulinio karo.
referatas, Politologija, 0.00 (0), 871, 30/10/2004, Mokamas
liberalizmas
ĮVADAS Politika – tai organizuotoje žmonių bendruomenėje vykstančių reiškinių, susijusių su valdžia visuma. Istorijoje , kai tik susiformuodavo visuomenė ir iškildavo valdžios problema, žmonės nuolat susidurdavo su politika, o jai visada būdingi du tarpusavyję susiję lygmenys: politinė praktika ir refleksija. Jiems reikalingos politinės idėjos, kuriose visad turi atsispindėti realijos, šių realijų vertinimai bei išvados, išplaukiančios iš vienokių ar kitokių vertinimų. Taigi bet kurią ideologiją, kokių grupių interesams ji beatsovautų, galime suvokti kaip teiginių, atspindinčių bei vertinančių faktus, ir veiklos direktyvų išplaukiančių iš šių vertinimų, visumą. Šiame darbe nagrinėjama viena pagrindinių plitinių ideologijų – liberalizmas. Tai tolimą istoriją, gilias tradicijas turinti politinė doktrina, kuri aktuali ir šiuolaikiniame pasaulyje. (APIMTIS 11PSL)
referatas, Politologija, 0.00 (0), 300, 22/10/2005, Mokamas
Lietuva Europos politikoje
ĮVADAS. Lietuvos ir Europos sąjungos santykių istorija. Europos sąjungos susikūrimas ir veiklos sritys. Ekonomika, pinigai ir rinka. Bendroji žemės ūkio politika. Užimtumas ir socialiniai reikalai. Aplinkos apsauga. Bendroji užsienio ir saugumo politika. Laisvė, teisingumas ir saugumas. Lietuvos politiniai sprendimai vykdant Europos sąjungos reikalavimus. Ekonomika Lietuvoje. Žemės ūkio politika Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Užimtumo ir darbo rinkos politika Lietuvoje. Aplinkos apsauga Lietuvoje. Saugumo ir užsienio politika Lietuvoje. Bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimas Europos sąjungoje: Lietuvos pozicija. IŠVADOS. LITERATŪRA. (APIMTIS 17 PSL)
referatas, Politologija, 0.00 (0), 28, 28/09/2007, Mokamas
Lietuvo ūkio plėtros ilgalaikė strategija
LIETUVOS ŪKIO PLĖTROS ILGALAIKĖS STRATEGIJOS STRUKTŪRA. Šalies ekonomikos plėtros strateginis valdymas traktuojamas kaip valstybės realizuojama nenutrūkstama strateginės analizės, strategijos kūrimo, koregavimo ir jos įgyvendinimo funkcija, leidžianti laiku prisitaikyti prie vidinės ir tarptautinės situacijos pokyčių ir maksimaliai didinti bei veiksmingai išnaudoti šalies ekonominį potencialą. PADĖTIES ANALIZĖ. SSGG analizė.ILGALAIKĖS LIETUVOS ŪKIO STRATEGIJOS TIKSLAI ir PAGRINDINIAI ASPEKTAI. TIKSLŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ GALIMYBĖS
kursinis, Politologija, 0.00 (0), 17, 17/05/2006, Mokamas
Lietuvos pažanga rengiantis narystei Europos Sąjungoje
Šiais metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas acquis įgyvendinimui, ypatingai administracinių gebėjimų stiprinimo srityje. Acquis įgyvendinimo priemonių planas (AIPP) apima detalius acquis įgyvendinančius institucijų plėtros planus visuose 29 skyriuose. Kiekviename sektoriuje suformuluotos funkcijos, kurias reikalauja vykdyti acquis, įvertinti atskirų institucijų stiprinimo poreikiai, išsamiai suplanuoti veiksmai ir finansiniai poreikiai, užtikrinantys, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvos institucijos turėtų pakankamus administracinius gebėjimus įgyvendinti narystės ES įsipareigojimus. Acquis įgyvendinančių institucijų plėtros planų parengimas įgalino geriau įvertinti finansinius ir žmogiškųjų resursų poreikius visuose sektoriuose bei numatyti terminus priemonių įgyvendinimui. (APIMTIS 80PSL)
straipsnis, Politologija, 8.00 (1), 321, 6/11/2004, Nemokama
Lietuvos politinių partijų ištakos ( 1896 – 1940 m. )
Kadangi dabartinė Lietuvos demokratinė politika neįsivaizduojama be politinių partijų, tai šiame referate bus nagrinėjamos Lietuvos politinių partijų ištakos 1896 – 1940 m., nes kiekvienam išsilavinusiam Lietuvos piliečiui būtų privalu žinoti bent keletą aspektų apie pirmąsias partijas. Partija - formali organizacija, kuri siekia įtakos valstybėje, dažnai bando užimti postus valdžioje, atstovauja "agreguotus" interesus bei juos išreiškia savo veikla. Partijos yra politinės demokratijos kūdikiai ir kaip demokratija istoriškai naujas reiškinys, nes pirmosios partijos atsirado tik su visuotinės teisės išplitimu XIX a. Vakarų Europoje. Tačiau partijos yra ne tik demokratinių, jos yra taip pat ir autoritarinių valstybių atributas. Etimologiškai terminas "partija" yra kilęs iš lotynų žodžio "pars" reiškiančio dalis, o politinėje scenoje pažodžiui reikštų organizaciją, kuri atstovauja tam tikrų socialinių grupių interesus politikoje. Šiuolaikinių partijų kilmė yra aiškinama iš trijų skirtingų perspektyvų: per institucines teorijas arba parlamentų evoliuciją, istorinių krizių teorijas, kaip bendro modernizacijos proceso pasekmė. Partijų klasifikacija taip pat gali būti labai įvairi: pagal ideologinę orientaciją, narių skaičių, vietą politinėje sistemoje, pagal socialinę sudėtį. Partijų veikla apibrėžiama įstatymais ir nuostatomis.
referatas, Politologija, 0.00 (0), 57, 23/05/2006, Mokamas
Lietuvos Respublikos įstatymai mno gyvenime
ĮVADAS. ĮSTATYMAI MANO GYVENIME. VAIKO GIMIMO REGISTRAVIMO ĮSTATYMAS. 6 straipsnis. Vaiko gimimo pažymėjimo išdavimas 4 LIETUVOS RESPUBLIKOS PASO ĮSTATYMAS. 2 straipsnis. Pasas ir jo paskirtis. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS. 9 straipsnis. Pradinis ugdymas. 10 straipsnis. Pagrindinis ugdymas. 11 straipsnis. Vidurinis ugdymas. 4 straipsnis. Aukštojo mokslo studijos. LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS. 2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS. 3 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS. 13 straipsnis. Bendrosios transporto priemonių vairuotojų pareigos. LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTATYMAS. 7 straipsnis. Donorų teisės. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS. 6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.
13 psl.
referatas, Politologija, 0.00 (0), 55, 30/04/2010, Mokamas
Lietuvos valstybės valdymo sistema
Įžanga. Viešosios valdžios sistema Lietuvoje. Įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia Lietuvoje. Įstatymų leidžiamoji valdžia. LR Seimas. Įstatymų vykdomoji valdžia. LR Prezidentas. LR Vyriausybė. Teisminė valdžia Lietuvoje. Teisminės valdžios savivalda. Vietos savivalda. Savivaldybių funkcijos, jų skirstymas. Vietos savivaldos subjektai. Išvados. Literatūra.
15 psl.
referatas, Politologija, 0.00 (0), 21, 29/09/2009, Mokamas
Lobizmas
Šiame rašto darbe supažindinama su lobizmo samprata, lobizmo reglamentavimo ir jo vykdymo problematika Lietuvoje.Šioms problemoms analizuoti skirta nemažai internete patalpintų mokslinių straipsnių, taip pat daug informacijos galima rasti ir L.Andrikienės knygoje "Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos", remiantis minėtais šaltiniais šiame rašto darbe ir bus bandoma supažindinti su lobistine veikla Lietuvoje.
analizė, Politologija, 0.00 (0), 50, 2/06/2005, Mokamas
M. Weber ir poweberinė biurokratijos sampratos
Įvadas. Biurokratijos sąvoka. M. Weber požiūris į biurokratiją. M. Weber biurokratijos modelis. M. Weber – biurokratija kaip rocionalumas. Idealus biurokratijos tipas. Poweberinės biurokratijos teorijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
10 psl.
analizė, Politologija, 0.00 (0), 6, 6/06/2010, Mokamas
Mažai tautai tik vienas kelias: auginti savyje žmogiškumą
Tokios tautos kaip Lietuva iš tiesų turi tik vieną kelią. Ji kovoti su didelėmis valstybėmis tikrai nepajėgs ir vien tik žmogiškumas gali išgelbėti valstybę. Nors dabar tokie karai kaip praeityje nevyksta, tačiau norint ką nors pasiekti tikrai neverta siekti to tikslo su ginklu rankoje, o ypač mažai valstybei. Man atrodo, mes jau nebeesame tokie "aborigenai", kad viską spręstume tik jėga... (APIMTIS 0.5 PSL)
esė, Politologija, 0.00 (0), 352, 7/04/2004, Mokamas
NATO
TURINYS: Kas yra NATO. NATO istorija. NATO po šaltojo karo. Lietuvos integracija. Literatūra. >>Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija - NATO buvo įkurta 1949 m. balandžio mėn. Vašingtone. Laisvos ir nepriklausomos valstybės susivienijo, kad diplomatinėmis, esant reikalui ir karinėmis priemonėmis išsaugotų tarptautinę taiką bei savo nepriklausomybę. Vienos ar kelių narių užpuolimas yra laikomas visų Aljansui priklausančių valstybių užpuolimu....(APIMTIS 7 PSL)
referatas, Politologija, 0.00 (0), 932, 7/04/2004, Mokamas
Paskirstomasis teisingumas
Minimali valstybė yra ekstensyviausia vlstybė, kurią galima pateisinti. Visos ekstensyvesnės valstybės pažeidinėja žmonių teises. Vis dėlto daug autorių stengėsi argumentuotai pateisinti tokias valstybes. Efektyvesnė valstybė pateisinama todėl, kad ji yra būtinas įrankis paskirstomajam teisingumui įgyvendinti. Terminas paskirstomasis teisingumas nėra neutralus. Girdėdami terminą paskirstymas, dauguma žmonių mano, kad kažkas arba kažkoks mechanizmas, dalindamas daiktų atsargas, vadovaujasi tam tikru principu arba kriterijumi. Į šį dalių skirstymo procesą galėjo įsibrauti kokia nors klaida. Tad mažų mažiausiai lieka atviras klausimas, ar nereikėtų atlikti perskirstymo, ar neturėtume iš naujo atlikti tai, kas buvo jau padaryta nors ir prastai.
referatas, Politologija, 1.00 (1), 102, 6/11/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]