Šeštadienis Sausio 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3] 
Raštvedybos ir duomenų apdorojimo kompiuteriu namų darbas
Raštvedybos ir duomenų apdorojimo kompiuteriu namų darbas.
pavyzdys, Raštvedyba, 10.00 (1), 3112, 29/03/2004, Mokamas
Rekvizitai
Turinys. Įvadas. Rekvizitų įforminimas. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Adresatas. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta. Dokumento tekstas. Parašas. Tvirtinimo žyma. Specialioji žyma. Priedo žyma. Gauto dokumento registracijos žyma. Gauto dokumento nuoroda. Rezoliucija. Dokumento suderinimo žyma. Viza. Supažindinimo žyma. Dokumento rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Tikrumo žyma. Išvados. Literatūra. Dokumentų rekvizitai Bet kuris dokumentas sudarytas iš elementų (datos, teksto, parašo ir pan.), kurie vadinami rekvizitais. Rekvizitas – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas. Kiekviena dokumentų rūšis (įsakymas, raštas, aktas, ir kt.) turi tam tikrą rekvizitų rinkinį. Rekvizitų išdėstymas dokumente ir jų įforminimas turi atitikti "Dokumentų rengimo taisyklėse" numatytą rekvizitų kiekį, naudojamą veiklos dokumentuose – 22 . Konkrečiame dokumente jų bus kur kas mažiau. Rekvizitai išdėstomi nustatytose vietose ar nustatytame plote išilginiu centruotu arba kampiniu vėliaviniu būdu. Išilginis centruotas, kai rekvizito pradžia ir pabaiga vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių. Kampinis vėliavinis – kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės.
25 psl.
referatas, Raštvedyba, 0.00 (0), 19, 8/01/2010, Mokamas
Specialybės kalbos ir raštvedybos dalyko savarankiškas darbas
Tai savarankiškas darbas kurio esmė yra surasti spaudoje, internete ar kur kitur, netaisyklingus sakinius ir juos pataisyti. Yra keturios dalys: morfologija, sintaksė, leksika ir žodžių daryba. Sakiniai susiję su buhalterija, ekonomika, apskaita, finansais. (APIMTIS 7 PSL)
namų darbas, Raštvedyba, 0.00 (0), 59, 1/10/2007, Mokamas
UAB x dokumentų registravimo analizė
Visi akcininkų susirinkimų registracijos žurnalai segami į vieną segtuvą ir registruojami atskirame lape (nurodyta: susirinkimo data,svarstyti klausimai ), kuris įsegtas segtuvo priekyje. Visi akcininkų susirinkimų protokolai sunumeruoti, pasirašyti akcininkų, susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus. Su kiekvienu darbuotoju pasirašomos darbo sutartys. Vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, kitas lieka įmonėje. Darbo sutartys registruojamos atskirame žurnale, originalas prisegtas prie darbuotojo asmens kortelės. Nutraukus su darbuotoju darbo sutartį, sutartys surišamos ir dedamos saugoti i archyvą.
referatas, Raštvedyba, 0.00 (0), 822, 6/11/2004, Mokamas
Uždarosios akcinės bendrovės "Lindra" charakteristika ir veiklos dokumentai
Įvadas. Įmonės charakteristika. Prašymas dėl atostogų. Įsakymų blankas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl komandiruotės. Pareigybių nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma apie pajamas. Protokolas. Nurašymo aktas. Perdavimo aktas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
29 psl.
projektinis, Raštvedyba, 1.00 (1), 112, 22/10/2008, Mokamas
Veiklos dokumentai
Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Adresatas. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta. Dokumento tekstas. Parašas. Dokumento tvirtinimo žyma. Specialioji žyma. Priedo žyma. Gauto dokumento registracijos žyma. Gauto dokumento nuoroda. Dokumento suderinimo žyma. Viza. Supažindinimo žyma. Dokumento rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Tikrumo žyma.
40 psl.
pavyzdys, Raštvedyba, 0.00 (0), 4, 19/02/2009, Mokamas
Vidaus dokumentų registracijos žurnalas
Vidaus dokumentų registracijos žurnalas
pavyzdys, Raštvedyba, 0.00 (0), 1435, 9/10/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]