Ketvirtadienis Vasario 22, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
Paauglių problematiškumas
Socialinė problema paauglių maištas. Valstybės išteklių taupymo ir mišrios globos ekonomikos kontekste, socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, aktualus yra ekonominio efektyvumo vertinimas. Teikdamos paslaugas jos turi balansuoti tarp ekonominio efektyvumo ir socialinio teisingumo, savo, kaip socialinės įstaigos - įsipareigojimų visuomenei. Tokiu būdu, įstaigos vadovybė, turi ribotas pasirinkimo galimybes norimai ir reikiamai pagalbai suteikti. Paaugliška rizika yra kur kas dažnesnis reiškinys, nei rizika tarp suaugusių: paaugliai dažniau pradeda vartoti alkoholį, narkotikus, gyvena rizikingą lytinį gyvenimą.
referatas, Sociologija, 8.01 (8), 1956, 28/09/2004, Mokamas
Pelno mokestis
Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Administravimas. Pridėtinės vertės mokestis. PVM mokėtojai. Mokestinis laikotarpis. Nekilnojamojo turto mokestis. Mokestinė vertė. Paveldimo turto mokestis. (Pagrindinė informacija apie pelno mokestį. P.S. paruošta pasidaryti "paruošukę" :) Jei laukia atsiskaitymas panašia ar šia tema siųskitės.)
1 psl.
špargalkė, Sociologija, 0.00 (0), 4, 24/09/2009, Mokamas
Požiūris į šeimą ir santuoką
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Santuoka. Meilė ir atsakomybė. Ištikimybė. Žmoniškumas. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
16 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 35, 10/02/2010, Mokamas
Požiūris į organų donorystę
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Organų donorystės istorija Lietuvoje. Organų donorystės rūšys. Organų donorystės teisėtumo kriterijai. Bažnyčios požiūris į organų donorystę. Donoro kortelė. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
13 psl.
kursinis, Sociologija, 0.00 (0), 56, 12/04/2009, Mokamas
Probleminių šeimų socialinė atskirtis
Įvadas. Probleminių šeimų socialinės atskirties aspektai. Probleminių šeimų rizikos veiksniai. Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų patiriamos problemos. Probleminių šeimų sociodemografiniai veiksniai. Probleminių šeimų situacija Lietuvoje. Pagalba Probleminei Šeimai. Socialiniai darbuotojai – tiesioginė pagalbos teikimo probleminėms šeimoms "grandis". Prevencija. Išvados. Literatūra.
11 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 70, 16/03/2009, Mokamas
Psichikos sveikata ir jos priežiūra
Įvadas. Seksualiniai sutrikimai. Seksualinis gyvenimas ir seksualumas. Lyties identiškumo problema. Seksualinės problemos ( seksualinė prievarta, seksualinis priekabiavimas, ekshibicionizmas, fetišizmas, pedofilija, nekrofilija, sadizmas,transeksualizmas) ir jų korekcijos galimybės. Išvados. Literatūra.
8 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 2, 23/06/2015, Mokamas
Rasizmas žmonijos problema
Rasizmo pradžia, prielaidos, tipai. Pavyzdžiai.
referatas, Sociologija, 7.50 (2), 1104, 20/04/2004, Mokamas
Referatas pagal P. Bergerio knygą "Sociologija"
Svarbiausias klausimas P. Bergerio knygoje "Sociologija" yra koks mokslas yra sociologija... P. Bergeris stengiasi atskleisti slapčiausias sociologijos mokslo kerteles, stengiasi parodyti tokią sociologiją, kokią mato jis.. Parodyti ir paaiškinti, kas yra sociologas, ką jis veikia...Žodžiu sudominti skaitytoją sociologijos mokslu! P. Bergeris nurodo tirs tipologinius klaidingus sociologo supratimus: 1) Sociologija – pagalba žmonėms, visuomenei naudingas darbas. Tokį sociologo įvaizdį galima apibūdinti kaip sekuliarizuotą liberalios protestantų dvasininkijos pavyzdį, kada Jaunųjų Krikščionių asociacijos sekretorius bando užmegsti ryšį tarp bažnytinės ir pasaulietinės labdaros.... (APIMTIS 10 PSL)
referatas, Sociologija, 1.00 (2), 87, 5/05/2005, Mokamas
Reklamos poveikis pirkėjų elgsenai
Tai sociologinis tyrimas. Tyrimo objektas – reklamos poveikis pirkėjų elgsenai. Tyrimo tikslas – nustatyti reklamos poveikį pirkėjams. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti literatūrą apie reklamos poveikį vartotojams. 2. Išsiaiškinti kokie pagrindiniai reklamos veiksniai daro įtaką vartotojams. 3. Sužinoti pirkėjų nuomonę apie reklamą, jos pliusus ir minusus. Naudota literatūra.
9 psl.
tyrimas, Sociologija, 3.67 (3), 108, 10/03/2008, Mokamas
Savanorystė socialiniame darbe
Įvadas. Kas yra savanoris? Motyvai, skatinantys tapti savanoriu. Kokiais būdais galima dalyvauti savanoriškoje veikloje? Bendruomenės samprata. Savanorių vaidmuo bendruomenėje. Savanorystė socialiniame darbe. Kodėl reikalinga savanorystė. Įsipareigojimai teisės. Aš esu savanoris . Savanorystės problemos. Pasiekimų ir tobulėjimo poreikis. Savanorystė lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
25 psl.
referatas, Sociologija, 1.00 (1), 155, 5/11/2006, Mokamas
Savižudybės samprata
Savižudybė – sudėtinga problema, kuri neturi kokios nors vienintelės priežasties ar paaiškinimo . Tai dažniausiai ilgo, kartais net visą gyvenimą trunkančio proceso rezultatas, nulemtas labai daugelio dvasinių, psichologinių, socialinių, psichopatologinių veiksnių. Ją dažniausiai sukelia biologinių, genetinių, kultūrinių bei aplinkos veiksnių visuma. Pamažu problemos kaupiasi, žmogus vis labiau jaučiasi nevertas ir nereikalingas, kol pagaliau jam ima atrodyti, kad atsidūrė visiškoje aklavietėje, jį užvaldo tik neviltis ir ją stiprinančios mintys. (APIMTIS 8PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 223, 11/04/2005, Mokamas
Seksualinės mažumos
Seksualinės mažumos: prietarai ir tikrovė prietarai tikrovė Prietarų ir diskriminacijos prieš lesbietes ir gėjus šaknys glūdi griežtoje visuomenės nuomonėje apie vyrų ir moterų vaidmenis. Tie, kurie neatitinka dominuojančių "būti vyru” ar "būti moterimi” įvaizdžių, sutinkami priešiškai ir su baime. Nuo mažens vaikai įspraudžiami į siaurus elgsenos rėmus, parenkant "tinkamus” jų lyčiai žaidimus ir rūbus. Bet koks nukrypimas palydimas patyčiomis ir įžeidinėjimais. Heteroseksualumo kaip vienintelės priimtinos seksualinės išraiškos formos propagavimas (t.y. heteroseksizmas) yra tiesiogiai susijęs su platesniais lyčių santykiais mūsų visuomenėje. Šeima, paremta heteroseksualia santuoka, propaguojama ir pateikiama kaip vienintelė vertinga visuomenės ląstelė. Kitokia seksualumo išraiška, seksas kaip malonumas ir bet koks bandymas atskirti seksualumą nuo dauginimosi suvokiami kaip grėsmė visuomeninei santvarkai. Katalikybė visada akcentavo "vieną moralę”, nepalikdama vietos individo išraiškai, mažumų teisėms ar kitokiems gyvenimo būdams. Apgailėtina, tačiau šis požiūris atsispindi mūsų įstatymuose ir visuomeninių institucijų politikoje. (APIMTIS 20PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 47, 11/11/2006, Mokamas
Skurdas ir nedarbas Lietuvoje
Pereinamuoju laikotarpiu visuomenėje atsiranda nauji požiūriai į žmonių darbinę veiklą, jie kitaip pradeda vertinti savo padėtį, savo socialines ir ekonomines pozicijas visuomenėje. Laisvos rinkos sąlygos įneša neišvengiamas pataisas socialiniams sluoksniams. Šio darbo tikslas ? panagrinėti socialinės grupės ? bedarbių ? problemas: skurdo priežastis, valstybės paramą jiems per socialines išmokas, viešuosius ir remiamus darbus, ar valstybės parama pilnai atitinka šiai socialinei grupei paramos tikslus ir uždavinius; dabartinę situaciją darbo rinkoje. (APIMTIS 14PSL)
referatas, Sociologija, 7.71 (7), 2449, 20/11/2004, Mokamas
Smurtas ir prievarta
Smurto yra ne tik asocialiose, bet ir kitose šeimose. Tai ne tik Lietuvos fenomenas. Smurtaujama ir išsilavinusių žmonių šeimose. Nebūtinai ten yra skriaudžiami, mušami vaikai. Smurto yra įvairiausių formų. Šiandien Lietuvoje kiekviena šeima patiria tam tikrą įtampą, spaudimą ir tėvams vis sunkiau neprarasti savitvardos. Kada yra įtampa darbe, kada yra bedarbystė, kai reikia sukti galvą iš kur prasimanyti pinigų, kaip išlaikyti šeimą, tas susikaupęs pyktis neviltis atnešamas į namus ir išliejamas ant visiškai nekaltų šeimos narių. Pareina šeimininkas namo ir apspardo tuos, kurie pasitaiko po kojomis, pasitaikė vaikas ir tas gavo.
konspektas, Sociologija, 8.86 (7), 2452, 6/05/2004, Mokamas
Smurtas prieš moterį šeimoje
Įvadas. Smurtas prieš moterį šeimoje. Smurto rūšys, priežastys ir pasekmės. Patirto smurto padariniai tolesniam moters gyvenimui. Pagalba smurtą šeimoje patiriančioms moterims. Socialinis darbas su smurtą patyrusiomis moterimis. Priedas. Išvados. Naudota literatūra.
15 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 71, 13/01/2008, Mokamas
Smurtas prieš moteris
Įvadas. Smurto prieš moteris bendrieji ypatumai. Smurto bendrasis apibūdinimas. Smurtas prieš moteris. Smurto prieš moteris socialinės priežastys. Pagrindinės socialinės smurto prieš moteris priežastys. Smurto prieš moteris socialinių priežaščių tyrimas ir analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
30 psl.
tyrimas, Sociologija, 0.00 (0), 36, 29/01/2010, Mokamas
Smurtas prieš vaikus
Įvadas. Kodėl visi tūrėtų žinoti apie prievartą. Kas ta prievarta ir iš kur ji. Prievartos rūšys. Naudojimo pireš vaikus smurto priežastys. Vaiko seksualinės prievartos simptomai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Šeima vaiko gyvenime. Mokykla. Visuomenė. Viskas apie prievartautojus. Atmintinė smurto šeimose aukai. Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Mitai apie vaikų seksualinę preivartą. Patarimai. Apklausos tyrimo duomenys. Anketa. Literatūros sąrašas. Apibendrinimas. (APIMTIS 35 PSL)
kursinis, Sociologija, 5.33 (4), 4196, 29/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]