Sekmadienis Gruodžio 17, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
Civilinė teisė
BENDRIEJI NUOSTATAI. CIVILINIS TEISINIS SANTYKIS. FIZINIAI ASMENYS KAIP CIVILINĖS TEISĖS SUBJEKTAI. VALSTYBĖ, KAIP CIVILINĖS TEISĖS SUBJEKTAS. JURIDINIAI ASMENYS. JURIDINIŲ ASMENŲ RŪŠYS. JURIDINIŲ ASMENŲ ATSIRADIMAS IR PASIBAIGIMAS. SPECIALUS JURIDINIŲ ASMENŲ TEISNUMAS. (APIMTIS 56 PSL)
konspektas, Teisė, 1.00 (2), 3682, 23/03/2004, Mokamas
Civilinė teisė
Civilinė teisė. Fiziniai asmenys. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Nuosavybės sąvoka ir jos įgijimo pagrindai. Paveldėjimo teisė. Darbo teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių turtinės teisės. Tėvų teisės ir pareigos. Baudžiamosios teisės samprata. Bausmių rūšys ir jų sistema. (APIMTIS 17PSL)
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 3007, 7/04/2004, Mokamas
Civilinės teisės špera
Civilinė teisė Civil teisės reguliavimo dalykas LR civilinio kodekso 1 str sakoma, kad šis kodeksas reguliuoja turtinius santykius ir su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, susiklostančius tarp fizinių, juridinių asmenų ar organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso. Kodeksas taip pat reguliuoja ir kitokius asmeninius neturtinius santykius. Pagr civil teismo reguliavimo dalykas yra turtiniai santykiai, jų objektas yra turtas. Asmeniniai neturtiniai santykiai nėra vertinami pinigais ar kitu turtu. Jie apibūdina asmenybę. Šioms vertybėms priklauso garbė, orumas, jurid asmens pavadinimas, prekė ženklas, neliečiamybė. Neturtiniai santykiai susiję su turtiniais santykiais, kurie atsiranda dėl dvasinės kūrybos produktų. Jei tas dvasinis kūrybos produktas visuomenei yra naudingas jį panaudodamas autorius įgyja asmenines turtines ir neturtines teises. Prie asmeninių neturtinių santykių kurie yra surišti su turtiniais santykiais galim priskirti:
špargalkė, Teisė, 0.00 (0), 71, 13/04/2005, Mokamas
Civilinio proceso koncentruotumas
PLANAS I. Civilinio proceso teisės tikslas – kuo greičiau ir teisingai išnagrinėti civilnę bylą. II. Civilinio proceso koncentruotumas ir ekonomiškumas kaip vienas iš civilinio proceso tikslų ir principų. a) F. Kleinas civilinio proceso teorijos kūrėjas. b) Civilinio proceso koncentruotumo principas ir tiesos nustatymo procese problema. c) Teisėjo vaidmens civiliniame procese ir proceso koncentruotumo principo santykio problema. d) Bylos nagrinėjimo koncentruotumo principas ir jo įtaka ekonomiškumo principui. III. Koncentruotumo principas naujajame Civilinio proceso kodekse
referatas, Teisė, 0.00 (0), 17, 13/10/2005, Mokamas
Civilinio teisinio santykio reguliavimo dalykas.
Civilinės teisės sąvoka. Civilinė ir komercinė teisė. Civilinio teisinio santykio reguliavimo dalykas. Turtinius santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai, susiję su turtiniais. Asmeniniai neturtiniai santykiai, susiję su turtiniais. Civilinės teisės reglamentavimo metodo bruožai. Civilinės teisės subjektų autonomiškumas. Civilinės teisės subjektų nepavaldumas. Teisės spragų užpildymas. Civilinės teisės prezumpcijos. Civilinės teisinės atsakomybės ypatumai. ir t.t.
44 psl.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 6, 26/05/2009, Mokamas
Civilinis procesas
Civilinės bylos iškėlimas. Pagrindai atsisakyti priimti iešk. pareiškimą. Civilinės bylos teisinės pasekmės. Kt.
konspektas, Teisė, 3.00 (1), 1881, 23/03/2004, Mokamas
Civilinis teisinis santykis
CT santykių ypatumai. CT santykio turinys. CT santykių rūšys. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. (APIMTIS 5 PSL)
konspektas, Teisė, 1.00 (1), 1054, 29/03/2004, Mokamas
Daiktinė teisė civilinėje teisėje
Teisės samprata apima ne tik teisės šaltinius, struktūrą, principus, bet ir jos socialinę paskirtį bei funkcijas, kuriomis teisė tiesiogiai įsiprasmina visuomenėje kaip socialinio elgesio reguliatorius. Teisės socialinė paskirtis tai tas tikslas, kuriam teisė kuriama ir dėl kurio ji egzistuoja. Todėl atskleisti teisės socialinę paskirtį - tai atsakyti į klausimą, kodėl atsiranda ir egzistuoja teisė.
referatas, Teisė, 7.00 (3), 1463, 22/06/2004, Mokamas
Daiktine teise ir daiktai
DAIKTINĖ TEISĖ. Nuosavybės teisė.Turto patikėjimo teisė. Hipoteka. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė. Ilgalaikė nuoma. Įkeitimas DAIKTAI. Daiktų rūšys. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Individualūs ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai
referatas, Teisė, 1.00 (1), 52, 20/10/2005, Mokamas
Darbdavys, kaip darbo teisiniu santykiu subjektas.
Įvadas. Darbdavys - teisinių santykių subjektas. Darbdavio teisių, pareigų ir atsokomynės perdavimas. Atsakomybė už netinkamą pareigų atlikimą. Išvados. Informacijos Šaltinių Sąrašas.
10 psl.
rašinys, Teisė, 0.00 (0), 5, 24/05/2012, Mokamas
Darbo kodeksas
LR darbo kodekso patvirtinimo, įgaliojimo ir įstatymas. Pateiktas visas įstatymas o ne jo ištraukos. Įstatymas išleistas 2002 m. birželio 4 d. šešiasdešimt keturi puslapiai. Gali panaudoti tiek vidurinėje besimokantys moksleiviai, tiek studentai teises, ekonomikos ar vadybos konspektam, referatams.
straipsnis, Teisė, 8.25 (4), 330, 5/11/2006, Nemokama
Darbo sutarčių rūšys
Įvadas. Darbo sutarčių rūšys (dk xii skyrius, antras skirsnis). Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis (dk 109 straipsnis). Sezoninė darbo sutartis (dk 112 straipsnis). Trumpalaikė darbo sutartis (dk 113 str.) Papildomas darbas ir antraeilės pareigos (dk 114 str.) Nuotolinio darbo sutartis (dk 115 str.) Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai (dk 117 str.) Išvados. Naudota literatūra.
8 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 10, 3/01/2013, Mokamas
Darbo sutarties nutraukimas
Įvadas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Priežastys kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Įstatymo nustatytos bendrosios garantijos darbuotojams, atleidžiamiems darbdavio, kai nėra darbuotojų kaltės. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
12 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 28, 17/12/2008, Mokamas
Darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Įvadas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės . Įspėjimas apie darbo sutarties nutrukimą. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Garantijos neščioms moter.ims ir darbuotojams, auginantiems vaikus Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimas dardavio bankroto atveju. Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas. Išeitinė išmoka. Atsiskaitymu su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Schema. Išvados. Naudota literatūra.
12 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 13, 30/11/2011, Mokamas
Darbo teisė
Darbo teisės konspektai.
konspektas, Teisė, 2.33 (6), 3641, 23/03/2004, Mokamas
Darbo teisės kursinis
ĮVADAS. DARBO SUTARTIES SĄVOKA. DARBO TEISĖ LIETUVOJE. DARBO SUTARTIES FORMA IR JOS SUDARYMO TVARKA. NELEGALUS DARBAS. PRIĖMIMO Į DARBĄ RIBOJIMAI IR ĮSIDARBINIMO GARANTIJOS. DARBO SUTARTIES ŠALYS. DARBO SUTARTIES TURINYS. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS-JO SAMPRATA. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS DARBUOTOJO INICIATYVA. . NUŠALINIMAS NUO DARBO. . DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO VALIA. IŠVADOS. (APIMTIS 16PSL)
kursinis, Teisė, 5.33 (3), 3653, 10/05/2004, Mokamas
Darbo teisės užduočių sprendimas.
Darbo teisės mokymo dalyko uždavinių sprendimai pagal pateiktas situacijas. Labai išsamiai muotyvuoti atsakymai remiantis įvairia teisės doktrina ir darbo teisės aktais. /Klausimas . Darbdavys rugsėjo 11 dienos įsakymu darbuotojui už pravaikštą paskyrė drausminę nuobaudą. Rugsėjo 13 dieną už tą pačią pravaikštą atleido iš darbo. Ar teisingai pasielgė darbdavys? (APIMTIS 15 PSL)
tyrimas, Teisė, 0.00 (0), 1977, 7/04/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]