Šeštadienis Sausio 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4] 
Lietuvių liaudies gamtojautos elementų panaudojimas ikimokyklinukų ugdyme
Įvadas. Teorinė dalis. Etnokultūrinė ugdymo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje. Gamtojauta lietuvių liaudies papročiuose. Gamtos poveikis, vaiko fizinės, socialinės ir dvasinės brandos formavimuisi. Motina žemė arba Didžioji motina. Medžio sakralumas. Medžio kulto atspindžiai lietuvių liaudies papročiuose. Gamtos elementai. Vandens semantika, vanduo kalendorinėse šventėse. Vanduo šeimos tradicijose. Ugnies sakralumas. Apibendrinimas. Tiriamoji dalis. Pedagogų anketinės apklausos analizė. Tėvų anketinės apklausos analizė. Vaikų intervių apklausos analizė. Apibendrinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka (lietuvių kalba). Summary (anglų kalba)
38 psl.
Diplominis, Pedagogika, 0.00 (0), 24, 1/04/2010, Mokamas
Lietuvių pasakos "Kaip ponas bėdos ieškojo" analizė
Ši pasaka yra apie turtingą poną, kuris nežinojo, kas yra bėda, todėl, savo nelaimei, pats prisišaukė bėdos pakabinęs lentą su užrašu: "Jeigu kas žino, kas yra bėda, tegu man pasako!" Tai pasako tai, kad ir kiek pinigų turėtum, proto ir išminties neįgausi. Pradedu pasakos analizę su vaikais, pirmiausia užduodama klausimus, kad vaikai įsisąmonintų pasakos turinį: kas pasakoje vyksta? Nuo ko visa tai prasidėjo? Kodėl? Kas norėjo, kad taip nutiktų? Kodėl jam šito reikėjo? Kas padėjo ponui? Kuo tai baigėsi?
2 psl.
analizė, Pedagogika, 0.00 (0), 27, 12/01/2008, Mokamas
Matematikos mokymas pradinėse klasėse
Matematikos namų darbai, jų skyrimo ir tikrinimo metodika. Matematikos pamokų planavimo ir vedimo ypatumai mažakompleksinėje mokykloje. Mokinių, turinčių nedidelių fizinių ir psichinių sutrikimų, mokymas. 1) mokiniai, turintys girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimų. 2) mokiniai, turintys vizualinių procesų sutrikimų.3) mokiniai turintys specifinių atminties sutrikimų.4) mokiniai turintys savireguliacijos sutrikimų. 5) negabūs, lėčiau bręstantys, ribinio intelekto mokiniai (APIMTIS 2 PSL)
špargalkė, Pedagogika, 0.00 (0), 24, 26/03/2007, Mokamas
Matematikos pamokos planas
Dalykas: matematika Tema: Daugyba iš vienaženklio. Tikslai: 1. lavinti analizę ir sintezę atliekant veiksmus; 2. mokyti dauginti triženklius skaičius iš vienaženklio. 3. lavinti pažintinius procesus: dėmesio, atminties, girdimąjį suvokimą. 4. Tipas: mišri pamoka Metodai: aiškinimo, demonstravimo, pokalbio, savarankiško mokinių darbo. Priemonės: Matematikos vadovėlis "Skaičių šalis" ketvirtai klasei (7psl.), kortelės su užduotimis.
2 psl.
kita, Pedagogika, 0.00 (0), 73, 27/03/2008, Mokamas
Mokymo ir mokymosi metodai: samprata, klasifikavimas, parinkimo kriterijai
Įvadas. Mokymo metodai. Mokymo metodų samprata. Mokymo metodų klasifikavimo problema. Mokymo metodų klasifikavimo kriterijai ir variantai. Informaciniai, praktiniai ir kūrybiniai mokymo metodai. Mokymo metodų parinkimo kriterijai. Išvados. Literatūra.
16 psl.
referatas, Pedagogika, 9.00 (1), 69, 10/03/2009, Mokamas
Mokymosi motyvacija jaunesniajame mokykliniame amžiuje
Įvadas. Mokymosi motyvacija jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos veiksniai. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. (Darbo tikslas buvo nustatyti pagrindinius mokymosi motyvacijos veiksnius jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Buvo aprašyti ir išanalizuoti vidiniai ir išoriniai veiksniai, atliktas tyrimas, kuris parode išorinių veiksnių didesni veiksmingumą, lyginant su vidiniais veiksniais.)
20 psl.
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 83, 8/02/2008, Mokamas
PAMOKOS PLANAS – KONSPEKTAS
KLASĖ: I Dalykas: Aš ir pasaulis TEMA: Darbas – poreikis, būtinybė, džiaugsmas. Dirba žmonės, bitės, skruzdės. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:  pažininimo – supažindinti su darbo sąvoka, svarbą kiekvienos gyvos būtybės gyvenime, kokie būna darbai;  psichomotoriniai – lavinti vaikų atmintį, mąstymą, ugdyti atsakomybę dirbant, padėti suvokti, kad darbas gali būti ir vargas, ir džiaugsmas;  emociniai – skatinti vaikų smalsumą, domėjimąsi, norą pažinti, sužinoti. PAMOKOS TIPAS: mišrus. METODAI: pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, savarankiškas darbas. PRIEMONĖS: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, pieštukai, flomasteriai, popieriaus lapas. SITUACIJA: Čir vir vir pavasaris. Aš pasėjau žalią pupą........ (APIMTIS 3 PSL)
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 81, 19/03/2007, Mokamas
Pasaka rugsėjo 1-ajai
Artėjant rugsėjo 1-ai daugumas pradinių klasių mokytojų susimąsto, ką čia tokio įdomaus paruošus savp mokinukams, Siūlau pravesti pirmąją pamoką pagal pasaką "Drugeliai".
2 psl.
pavyzdys, Pedagogika, 0.00 (0), 19, 20/08/2011, Mokamas
Pedagogikos konspektas
Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Pedagogika - mokslas ir menas. Pedagogikos raida užsienyje. Pedagogikos raida Lietuvoje. Visų lygių pirmosios mokyklos Lietuvoje, jų įkūrimo aplinkybės. Datos. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos mokslinis tyrimai ir jo metodai. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Didaktika - mokymo teorija. Mokymo turinys (mt), jam keliami reikalavimai. Mokymo principai. Mokymo organizavimo formos. Pamoka. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo esmė bei f-jos. Tikrinimo ir vertinimo principai. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Mokymosi rezultatų vertinimo problemos. Bendras mokymo krypčių supratimas ir svarbiausi jų bruožai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnaverčiai asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystimuisi. Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai. Saviaukla. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeiminis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
11 psl.
konspektas, Pedagogika, 10.00 (1), 120, 20/11/2008, Mokamas
Planas – konspektas gurgu gurgu į kaziuko turgų.
Tema: "Gurgu gurgu į kaziuko turgų" Tikslai: lavinamieji: • Lavinti mąstymą, vaizduotę, kūrybiškumą; •Skatinti domėtis tradicijomis. auklėjamieji: • Ugdyti draugiškumą, bendravimo įgūdžius ir bendravimo pagarbą draugui; • Mokyti dirbti grupėse. mokomieji: • Suteikti naujų žinių apie tradicijas. Auditorija: Medelyno pagrindinės mokyklos 1 – 9 klasių mokiniai. Renginio forma: mugė. Metodai: pasakojimas, darbas grupelėse, pokalbis.
5 psl.
projektinis, Pedagogika, 0.00 (0), 53, 12/10/2008, Mokamas
Popamokine šventė 6kl. mokiniams
Tema: "Gimtadienis" Tikslai: 1. Pamokyti vaikus švęsti gimtadienį, išmokyti naujų žaidimų. 2. Ugdyti supratimą, kad žmogus gimsta vieną kartą gyvenime ir, kad ateina į šį pasaulį galėdamas padaryti kažką gero. 3. Sudaryti sąlygas kiekvienam pasireikšti. 4. Mokyti džiaugtis draugų laime, sėkme. (APIMTIS 3 PSL)
kita, Pedagogika, 0.00 (0), 50, 23/08/2007, Mokamas
Prevencinis pokalbis su 15 – 16 metų mergaitėmis prieš prostituciją
PRANEŠIMAS. Labadiena, aš esu socialinė pedagogė Indrė. Šiandien aš noriu jums suteikti informacijos apie prostituciją, jos problemas, priežastis dėl ko moterys, merginos pardavinėja savo kūną ir pasekmes. Pirmiausia noriu supažindinti jus su pačiu prostitucijos terminu. Prostiticija kilęs iš lotyniško žodžio "prostitutio" – išniekinimas, garbės nuplėšimas. Prostitucija( kūno pardavimas už pinigus) – tai viena iš lytinės demoralizacijos atmainų, kitokios išraiškos, kuri pasireiškia asmenų lytiniu suartėjimu, atsitiktiniais lytiniais santykiais, netvarkingu lytiniu gyvenimu už tam tikrą atlygį. Vidutiniškai prostitutės dirba 5 – 7 metus, labai retai 10 metų. dažniausiai savo kūną pradedama pardavinėti 15 – 16 metų ir "dirbama" iki maždaug 25 – 28 metų......(APIMTIS 2 PSL)
straipsnis, Pedagogika, 0.00 (0), 17, 12/03/2007, Mokamas
Socialinio pedagogo etikos kodeksas
SOCIALINIO PEDAGOGO ETIKOS KODEKSAS________ Dalykas - profesinė etika_____________ Socialiniai pedagogai yra pasišventę tarnauti Lietuvos šeimoms, stengiasi ugdyti jų saviraišką, gerina savo profesinį pasirengimą, savo veikla siekia intensyvinti visuomenės raidą. (APIMTIS 4 LAPAI)
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 631, 24/04/2004, Mokamas
Socialinio pedagogo darbas
Dalykas - socialinė pedagogika... Retrospektyva: SOCIALINIO PEDAGOGO DARBAS. >Socialinio darbo Lietuvoje šaknys glūdi humanizmo filosofijoje, tikėjimo, demokratijos idealuose. Artimo meilė, kantrumas, atlaidumas, gera kaiminystė, bedrumo jausmas, susivaldymas, teisingumas, išmintis, tikėjimas ir viltis, uolumas, darbštumas, atjauta nuo seno yra būdinga lietuviams. Jiems šios savybės ir vertybės padėjo atlaikyti sunkius išmėginimus, įtvirtinti tautiškumą......(APIMTIS 2LAPAI)
namų darbas, Pedagogika, 5.50 (2), 635, 24/04/2004, Mokamas
Stebėtos lietuvių kalbos pamokos analizė
Mokytoja paklausia ar visi pasiruošė pamokai? Staiga mokytoja pradeda skaityti: Čia, čia, čia! Kur vaikai su pačia? Aš nelėksiu iš čia Nei diena, nei nakčia. Mokytoja: -Vaikai koks garsas išryskėjo šiame eilėraštuke?šaunuoliai vaikai.
2 psl.
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 20, 26/01/2011, Mokamas
Tėvų atsakomybė už pradinių klasių mokinių tikybos ugdymą pasirekant tikybos pamokas mokyklose
TURINYS: ĮVADAS. TĖVŲ VAIDMUO VAIKO RELIGINIAME UGDYME. Tėvai – pirmieji vaiko ugdytojai. Tėvų teisiniai ir moraliniai aspektai apsisprendžiant už savo vaikų religinį ugdymą. MOKYKLOS ĮTAKA VAIKO RELIGINIAM UGDYMUI. Tikyba pradinėje mokykloje. Tikybos pamokos tikslas ir uždaviniai. Tikybos mokytojas. TĖVŲ ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ VAIKŲ RELIGINĮ UGDYMĄ TYRIMAS. Tyrimo duomenų analizė. Tėvų nuomonė apie religiją ir vaikų religinį ugdymą. IŠVADOS. LITERATŪRA. SANTRAUKA. PRIEDAI......(APIMTIS 30 PSL)
Bakalaurinis, Pedagogika, 0.00 (0), 40, 19/03/2007, Mokamas
Ugdymo sistemos
A. Dystervėgo lavinamojo mokymo teorijos esmė. A. Dystervėgo pedagoginės etikos pagrindai. A. Dystervėgo ugdymo principai. Dorovės ugdymas pagal J.A. Komenskį. Dorovinis ugdymas pagal J.H. Pestalocį. Eksperimentinė kryptis. Europinės švietimo sistemos susidarymas Lietuvoje. Jėzuitų švietimo sistemos kryptys. Gimtosios kalbos reikšmės samprata XIX a. pedagoginėje literatūroje. Graikų ugdymo tipai. Institucinio ugdymo pradžia Lietuvoje. Jėzuitų švietimo sistemos kryptys. Intelekto sutrikimą turinčių moksleivių mokymosi veiklos ypatumai. Esminiai jų ugdymo organizavimo principai: ugdymo turinys, socialinė adaptacija. J.A. Komenskio pedagogikos filosofiniai, psichologiniai pagrindai. J.H. Pestalocio demokratinės idėjos ir jų įtaka ugdymo raidai. J.H. Pestalocio elementariojo lavinimo teorijos esmė. K. Ušinsko žmogaus kaip auklėjimo objekto samprata. Kalbų mokymas pagal J.A. Komenskį. Kultūros pedagogikos kryptis. L. Tolstojaus pedagoginės veiklos charakteristika. Lietuvos švietimo reformos XX a. pr. Lietuvos švietimo sistema nepriklausomoje Lietuvoje. Mažosios Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XIV-XIX a. Naujojo auklėjimo kryptis. Nuolatinio mokymo esmė, principai. Nuolatinio mokymosi psichologinis modelis. Patristinio ugdymo bruožai. Pedagoginė mintis Renesanso laikotarpiu Lietuvoje. Profilinio mokymo esmė ir modelio taikymo galimybės. Renesanso ugdymo pobūdis. Slaptasis mokymas XIX a. pab. Sociologinės pedagogikos kryptis. Socialinis pedagogas bendrojo lavinimo mokykloje. Specialiosios pedagogikos istorinė raida pasaulyje ir Lietuvoje. Specialiosios pedagogikos pradininkai, svarbiausi jų darbai. Svarbiausios J. Laužiko pedagoginės idėjos, jų vaidmuo formuojant mokyklą....
13 psl.
konspektas, Pedagogika, 10.00 (1), 406, 12/12/2007, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]