Šeštadienis Sausio 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
Marketingo tyrimo ataskaitą UAB "Mecro Technikonas" pavyzdžiu
Įvadas. Marketingo problemos suformulavimas. Situacijos analizė. Įmonės charakteristika. Rinkos analizė. Rinkos dydis, augimo tempai ir tendencijos. Marketingo aplinkų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
25 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 22, 30/12/2009, Mokamas
Materialusis ir nematerialusis darbuotojų skatinimas
Įvadas. Darbuotojų skatinimas. Materialusis darbuotojų skatinimas. Nematerialaus skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvaciją. Individualizuotas skatinimas. Dalyvavimas. Laimėjimo jausmo palaikymas. Grįžtamasis ryšys. Patogi darbo vieta. Adekvatus darbo krūvis. Santykiai kolektyve. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 8 PSL)
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 92, 21/11/2007, Mokamas
Naujausias prekybinis inventorius
KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA-KRETINGOS SKYRIUS-Studijų programa: PREKYBOS VADYBA Naujausias prekybinis inventorius Prekybos įrengimų ir sanitarija PREKYBOS INVENTORIUS. Tai instrumentai, prietaisai, įrankiai, naudojami įmonės prekybos procese. (APIMTIS 13PSL)
prezentacija, Vadyba, 9.00 (1), 315, 8/01/2007, Nemokama
Organizacijos vadovo vaidmenys ir funkcijos
Šiaulių kolegija,II kursas>> TURINYS 1. ORGANIZACIJOS VADOVO VAIDMENYS 1.1.Ekspertas 1.2.Įgalintojas/palengvintojas 1.3.Kompleksinis vaidmuo 2.ORGANIZACIJOS VADOVO FUNKCIJOS 1.1.Organizavimas 1.2.Planavimas 1.3.Kontrolė ir apskaita 1.4.Vadovavimas. (APIMTIS 8PSL)
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 123, 2/01/2007, Mokamas
Organizacinės kultūros tyrimas įmonėje.
Įvadas. Organizacinės kultūros sampratų įvairovės analizė. Organizacinės kultūros padėtis "abc" įmonėje. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti UAB "ABC" organizacinės kultūros padėtį. Darbo uždaviniai : 1. Išanalizuoti organizacinės kultūros sampratų traktavimo įvairovę; 2. Ištirti organizacinę kultūrą "ABC" įmonėje; 3. Įvertinti organizacinės kultūros būvimą "ABC" įmonėje.
12 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 122, 5/01/2008, Mokamas
Organizavimas
Organizavimo esmė. Organizacijo struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Valdymo organizavimas. Struktūros pasirinkimas. Struktūrų skirstymas. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Literatūros sąrašas.
20 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 93, 4/06/2008, Mokamas
Pardavimų organizavimas ir valdymas UAM ,,Mažeikių mėsinė''
ĮVADAS. PARDAVIMŲ ORGANIZAVIMO IR VALDYMO TEORINIAI PAGRINDAI. Komercinės veiklos samprata. Prekė. Pardavimų valdymas ir strategijos. Kainos samprata. Marketingo kanalai ir rėmimas . UAB ,,MAŽEIKIŲ MĖSINĖ‘‘ PARDAVIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS. UAB,, Mažeikių mėsinė‘‘ charakteristika. UAB,, Mažeikių mėsinė‘‘ prekių asortimentas. UAB,, Mažeikių mėsinė‘‘ pardavimo strategijos. UAB,, Mažeikių mėsinė‘‘ kainų formavimas. UAB,, Mažeikių mėsinė‘‘ prekių pateikimo kanalai ir rėmimo strategijos. IŠVADOS. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. PRIEDAI.
20 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 13, 4/05/2012, Mokamas
Paslaugu rinkodara
1. Paslaugų paklausos didėjimo veiksniai. 2. Paslaugų sektoriaus sandara. 3. Paslaugos apibrėžimas. 4. Prekių ir paslaugų kontinuumas. 5. Pasiūlymų kategorijos. 6. Paslaugų klasifikacija. 7. Paslaugų savybės. 8. Paslaugos nematerialumas. 9. Paslaugos neatsiejamumas. 10. Kokybės nepastovumas. 11. Paslaugos trumpalaikiškumas. 12. Nuosavybės nebuvimas. 13. Paslaugų – pelno grandinė. 14. Trys paslaugų teikimo verslo rinkodaros rūšys. 15. Vidaus rinkodara. 16. Dialoginė rinkodara. 17. Išskirtinumo vadyba. 18. Paslaugų rinkodaros kompleksas. 19. Paslaugų kokybės vadyba. 20. Paslaugų kokybės veiksniai. 21. Produktyvumo vadyba. 22. Tarptautinių paslaugų rinkodara Karo akademija , IV kursas (APIMTIS 10PSL)
konspektas, Vadyba, 0.00 (0), 161, 2/12/2006, Mokamas
Personalo planavimas ir verbavimas
Įvadas. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo poreikio planavimo turinys ir planavimo etapai. Personalo kategorijų poreikio planavimo metodai. Personalo verbavimas. Išvados. Literatūra.
8 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 28, 1/05/2009, Mokamas
Planavimas
Planavimo esmė ir turinys. Planavimo samprata ir eiga. Planavimo metodologijos. Planavimo rodiklių sistema. Planavimo metodai. Planavimo informacinė bazė. Tikslai ir jų sistema. Tikslų samprata ir klasifikavimas. Tikslų sistemos formavimas. Tikslų suskaidymo procesas. Verslo įmonė – planavimo kurso objektas. Įmonės samprata. Įmonės aplinka. Įmonės pagrindinės funkcijos ir jų derinimas. Įmonės planavimo sistema ir planavimo organizavimas. Planavimo principai. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Įmonės planavimo organizavimas. Strateginio planavimo procesas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos ekonominis įvertinimas. Konkurencijos lygio įvertinimas. Konkurencingumo veiksniai. Strateginė konkurentų grupė ir jų veiksmų analizė. Veiklos aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pirkėjų analizė. Tiekėjų analizė. Darbo išteklių analizė. Įmonės veiklos finansavimo šaltinių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizės procesas. Vidinių įmonės išteklių įvertinimas. Vidaus aplinkos analizės metodika. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. Įmonės (verslo) tikslinės orientacijos samprata. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Tikslų numatymas. Įmonės vystymo strategijos planavimas. Strategijų lygiai. Atskirų verslo vienetų (rūšių) įvertinimas ir derinimas. Funkcinių strategijų formavimas. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas ir struktūra. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo procesas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
68 psl.
konspektas, Vadyba, 9.00 (4), 236, 5/03/2008, Mokamas
Pokyčių valdymo ypatybės
Nuolatiniai pokyčiai tampa neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Kinta mūsų klientų poreikiai ir lūkesčiai, tobulėja ir keičiasi produktai ir paslaugos bei jų kūrimo būdai, auga verslui keliami reikalavimai. Lietuvoje gyvename neįprastų pokyčių, tam tikra prasme - pasaulinio eksperimento – sąlygomis. Perėjimas iš vienos ekonominės sistemos į kitą, sparti globalizacija reikalauja ypatingų pastangų išlikti konkurencingais ir sėkmingai augančiais. (APIMTIS 4 PSL)
namų darbas, Vadyba, 0.00 (0), 23, 14/10/2007, Mokamas
Praktikos ataskaita UAB "DROGAS"
Įvadas. Įvadinė dalis. Trumpa organizacijos charakteristika. Rinkos situacija. Įmonės mikro ir makro aplinkos vertinimas. Ekonominė dalis. Įmonės tikslų sistema. Įmonės išlaidų struktūra. Bendra ekonominių rodiklių charakteristika. Paslaugos teikimo procesas įmonėje. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Organizacinės struktūros tipas. Horizontalus ir vertikalus darbų pasiskirstymas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Personalo (darbuotojų) organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita ir jos priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimas darbuotojams analizė. Įmonės kultūra. Darbuotojų skatinimo sistema. Susirinkimai. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje ir jo funkcijos. Paslaugų ir prekių asortimentas. Paslaugos kainų politika. Prekės paskirstymo analizė. Komunikacijos procesas. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros perspektyvos. V. Apskaitos dalis. Apskaitos skyrius. Reikalingi dokumentai. Finansinių ir ekonominių rodiklių analizė. Įmonės mokami mokesčiai.Darbo užmokesčio skaičiavimas. Problemos įmonės veikloje. Uab "drogas" swot analizė. Veiksmų planas. Išvados ir pasiūlymai. Praktikos vertinimas. Informacijos šaltiniai.
26 psl.
ataskaita, Vadyba, 0.00 (0), 142, 12/05/2011, Mokamas
Praktikos ataskaita UAB "Senukų prekybos centre"
Turinys. Įvadas. BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ. Įmonės kūrimosi istorija. Įmonės valdymas. Veiklos sričių planavimas. Personalo skatinimas. Kontrolės priemonės. Veiklos sritys. Marketingas. Vartotojas ir konkurentai. Pagrindinės prekių grupės. Rėmimo priemonės. Kainų politika. Logistikos sistema. Finansai. RINKODAROS SKYRIAUS VEIKSMŲ ANALIZĖ. IŠVADOS. (APIMTIS 25 PSL)
ataskaita, Vadyba, 0.00 (0), 239, 26/09/2007, Mokamas
Prekių ūkio vadybos praktika
Įvadas. Individuali įmonė. Individualios įmonės pranašumai ir trūkumai. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra . Paslaugų marketingo tyrimai. Įmonės inventorius. Išvados. (Ms PowerPoint)
9 psl.
prezentacija, Vadyba, 0.00 (0), 26, 8/01/2007, Mokamas
Prekių paruošimas pardavimui
Turinys: Įvadas. Prekių priėmimas. Sandėliavimo svarba ruošiant prekes pardavimui. Prekių ženklinimas ir jo reikšmė. Prekių išdėstymas prekybos salėje. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai. (APIMTIS 7 PSL)
referatas, Vadyba, 5.50 (2), 83, 12/11/2007, Mokamas
Profesinės praktikos ataskaita.
Įvadas. Susipažinimas su bendrove. Bendrovės juridinis statusas. Valdymo struktūra. Bendrovės makroaplinka. Darbo proceso eiga. Užsakovų/klientų aptarnavimo tipai ir principai. Bendrovės valdymo problemos. Bendrovės darbo privalumai ir trūkumai. Bendrovs vieta rinkoje. Bendrovės atlikti projektai. Bendrovės komunikacijos problemos trūkumai, siūlymai bendrovės veiklai tobulinti. Mano darbai praktikos metu. Išvados. Literatūros sąrašas.
16 psl.
ataskaita, Vadyba, 0.00 (0), 14, 18/02/2013, Mokamas
Prsonalo tobulinimas
Įvadas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Mokymo sąvoka. Personalo mokymo ir tobulinimo metodai. Metodų klasifikacija. Vadovų mokymas ir tobulinimas. Lietuvoje mažiau paplitę personalo tobulinimo metodai. Išvados. Literatūra.
7 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 28, 20/04/2008, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]