Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31] 
Vanda Juknaitė "Stiklo šalis"
Vanda Juknaitė- šiuolaikinė lietuvių prozininkė, eseistė, dramaturgė. Jos kūriniuose nagrinėjamas moters gyvenimas, vienatvė, gyvenimo geismas, susipynęs su mirties troškimu. Apysaka ,,Stiklo šalis" sudaryta iš fragmentų, lakoniškų dialogų. Kūrinyje nagrinėjamas motinystės dramatizmas, pateikiama motinos ir vaikų ryšio svarba, keliama susvetimėjimo šeimoje problema, dvasines veikėjų būsenas išreiškia dialogai, aplinkinio pasaulio detalės.
1 psl.
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 12, 1/11/2009, Mokamas
Vėjo dievai – mitologiniai personažai
Įvadas. Vėjų dievai ir dvasios – mitologiniai personažas. Audros dievas. Bangpūtys (Vėjopatis). Pagrindinės atmosferos dievybės. Aitvaras – vėjo dvasios. Išvados. Literatūra.
6 psl.
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 4, 11/05/2008, Mokamas
Velnias lietuvių liaudies pasakose ir romane Baltaragio malūnas
Baltaragio malūnas” - tai svarbiausias ir savičiausias K.Borutos romanas, kurį būtų galima priskirti padavimui ar pasakai, nes jame gausu pasakos elementų. Jame sukurtas senasis lietuviškas pasaulėvaizdis, kur žmonių meilė, išmintis susiduria su piktomis galiomis. Nė vienas K.Borutos knygos žmogus nebuvo taip skaudžiai pralaimėjęs ir trągiškai žuvęs, kaip "Baltaragio malūne”. Meilės kova prieš siautėjantį blogį dar niekad nebuvo tokia beviltiška kaip čia. Romane mitologinės būtybės, perkeltos į Lietuvos kaimo aplinką, tampa visiškai realios, net kasdieniškos....(APIMTIS 1 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 7.83 (6), 1051, 4/04/2004, Mokamas
Velykos
Įvadas. Velykų šventės kilmė. Velykų šventės papročiai ir tradicijos. Apibendrinimas. Naudota literatūra.
4 psl.
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 12, 30/09/2009, Mokamas
Viduramžių ir šviečiamojo laikotarpio literatūra
1. Tryškių Lazdynų pelėdos vidurinė mokykla - 11 klasė>> Dažnai vartojamas literatūros vardas. O ką jis reiškia? Dažnai skaitomi iki išnaktų literatūros veikalai. O kodėl? Ne kartą vienos knygos laikomos ant stalo, o kitos po stalu, ant kelių. Tos ant stalo – sako vyresnieji – esančios geros, skaitytinos, tos antrosios neskaitytinos. O kada gi literatūros veikalas geras?.....(APIMTIS 7PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 2, 5/01/2007, Mokamas
VIENATVĖ IR SIELOS TUŠTUMA S.PARULSKIO ESĖ "KAI AŠ GULĖJAU PUIKYBĖS PATALE"
Esė analizė iš S.Parulskio rinkinio "Nuogi drabuziai". Vienatvė – tai, kas atskiria žmogų nuo pasaulio ir sieloje palieka tuštumą ir beprasmybę. Vienatvė ir Dievas – pagrindinės esė "Kai aš gulėjau puikybės patale" temos. Kai analizuodamas savo patirtį pajunti tuštumą - "neužpildytą tarpą", tuomet, anot pasakotojo, reikia ieškoti knygos, kurioje galėtum atsiremti į "tvarkos iliuziją". Reikia kažko, kas padėtų viską sudėlioti į vietas. O rasti atspirties tašką nelengva.
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 38, 22/04/2005, Mokamas
Vilius Karalius
Moterų charakteriai I.Simonaitytės romane Vilius Karalius.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 454, 4/04/2004, Mokamas
Vilius Storosta (Vidūnas)
Vydūnas — ypatinga figūra mūsų kultūroje, kaip ypatingas jo gyvenimiškasis bei kūrybinis likimas, kaip ypatinga jo buvimo mūsų kultūrinėje sąmonėje situacija. Nuveikęs didžiulius darbus, labai nusipelnęs tautos kultūrai, jis ilgą laiką buvo paliktas beveik visiškoje užmarštyje. Ir dabar apie jį težino nedidelė mūsų inteligentijos dalis. Galima paprasčiausiai sakyti, kad laikas atsijoja vertybes, ir gyvos, veiksmingos lieka tik tos, kurios yra realiai tapusios tikromis vertybėmis, o tos, kurios neišlaiko laiko išbandymų, lieka tūnoti pasyviajame praeities fonde.
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 6, 7/11/2005, Mokamas
Vilius Storosta - Amžina ugnis
Išmintis visais laikais labai vertinama, o išmintingi žmonės gerbiami. Vydūnas vienas įdomiausių Lietuvos išminčių. Jis parašė nemaža savitų filosofinių ir literatūrinių kūrinių, palikusių žymę mūsų tautos kultūros pavelde.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 268, 24/04/2004, Mokamas
Viljamo Šekspyro gyvenimas ir jo kūryba.
Šiame referate surinkta medžiaga apie pjesių rašytoją Viljmą Šekspyrą. Rašoma kaip, kur, kokiomis aplinkybėmis jis gimė, gyveno, kokia buvo jo šeima, koki santykiai buvo tarp šeimos narių. Taip pat referate yra išanalizuojami Šekspyro kūriniai kaip Karalius Lyras, Hamletas taip pat yra sonetai ir trupučiukas apie visiems gerai žinomą Romeo ir Džiuljetą....(APIMTIS 11 PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 5.00 (1), 52, 10/05/2005, Mokamas
Vincas Krėvė - Mickevičius, "Skirgaila"
Vincas Krėvė-Mickevičius — XXa. pirmos pusės lietuvių rašytojas, prozininkas ir dramaturgas. Jis rašė įvairių žanrų kūrinius: romantinio, realistinio, orientalistinio, biblinių mitų pobūdžio kūrinius, kuriuose iškėlė herojinį bei dvasinį tautos egzistencijos aspektus. Vienas žymiausių V. Krėvės-Mickevičiaus kūrinių – tragedija "Skirgaila", vaizduojanti Lietuvą istorijos kryžkelėje ir žmogų dvasinių vertybių krizės pasaulyje. Ši ištrauka – iš ketvirtosios "Skirgailos" dalies "Bedugnė". Ištraukoje užkasamas karstas kuriame guli gyvas Keleris...
2 psl.
analizė, Lietuvių kalba, 10.00 (1), 115, 5/04/2008, Mokamas
Vincas Krėvė - Raganius
* Vincas Krėvė – Mickevičius ir jo kūriniai * Gugis * Apysaka * Kūrinio atpasakojimas * Gražios mintys.>> Lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė – Mickevičius gimė 1882 m. spalio 17 d. Subartonių kaime, netoli Merkinės ( dabartiniame Varėnos rajone). Jo tėvai turėjo 12 ha žemės ir gana didelią šeimą. Būsimasis rašytojas vaikystėje septynias vasaras skerdžiaus priežiūroje ganė gyvulius, prisiklausė daug padavimų, dainų, gerai pažino savo krašto žmones, jų vargus ir rūpesčius. Jaunasis Krėvė visa tai dėjosi giliai į širdį ir galvą......(APIMTIS 5PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 3.00 (2), 977, 24/04/2004, Mokamas
Vincas Krėvė ir jo kūrybą.
Dainavos šalies senų žmonių padavimai. Praeities romantika V.Krėvės "Dainavos šalies senų žmonių padavimuose". Ar teisus buvo Skirgaila. GALVAŽUDYS. SILKĖS. BOBULĖS VARGAI. BEDIEVIS. SKERDŽIUS. DVAINIAI. RAGANIUS. (APIMTIS 4PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 1943, 4/04/2004, Mokamas
Vincas Krėvė. Sirgaila.
SKIRGAILA, Didysis Lietuvos kunigaikštis, stiprus vyras, vidutinio ūgio, juodplaukis, su nedidele barzda. Kalba rūsčiai, tvirtai. Niaurus, žiūri į žmones iš paniūrų. Į tuos, su kuriais kalbasi, visuomet stovi šonu. (APIMTIS 60PSL)
konspektas, Lietuvių kalba, 4.16 (13), 1598, 22/06/2004, Mokamas
Vincas Kudirka "Varpas"
Biografija. Varpas. Literatūros sąrašas. (Vincas Kudirka – vienas iš žymiųjų XIX a. pabaigos rašytojų, vertėjas, kritikas, publicistas, visuomenės veikėjas, laikraščio "Varpas" steigėjas ir redaktorius. Tai tauri, nenuilstamo darbštumo asmenybė....)
10 psl.
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 7, 27/01/2008, Mokamas
Vincas Mikolaitis - Putinas ,,Margi sakalai''
Vincas Mykolaitis – Putinas – poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, vertėjas, universiteto profesorius. Jo simbolistinių eilėraščių rinkinys ,,Tarp dviejų aušrų" – tai viena jo kūrybos laikotarpio knygų, raginanti įsiklausyti į žmogaus vidinį pasaulį ir išgirsti ne tik širdies, bet ir proto balsą. ,,Margi sakalai" – tai V. Mykolaičio – Putino kūrybos simbolistinis eilėraštis. Putino eilėraštyje ,,Margi sakalai" į žemę yra žvelgiama iš aukštai, tai yra iš dangaus. Sakalai paliko žemę, nes jiems atsibodo laukti, kada gi ji ir vėl bus tokia pat graži...... (APIMTIS 1 PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 63, 17/10/2005, Mokamas
Vincas Mykalaitis "Margi sakalai"
Simbolistai teigė, jog kiekviename realiame daikte, reiškinyje glūdinti paslaptis, kurią įžvelgti ir įspėti geba tik menininkas. Savo buvimo žemėje prasmę žmogus galįs tik nujausti, o ne protu suvokti. Simbolistai stengėsi ne atspindėti gyvenimą, o kurti naują poetinę tikrovę, kurios vaizdo pamatas yra simbolis. Kaip tik toks yra Vinco Mykolaičio – Putino eilėraštis "Margi sakalai". Jis buvo išleistas simbolistinių eilėraščių rinkinyje "Tarp dviejų aušrų", kuriame raginama įsiklausyti į žmogaus vidinį pasaulį ir išgirsti ne tik širdies, bet ir proto balsą, pakylėti savo išgyvenimus ir mintis nuo žemės iki žvaigždėto dangaus.
1 psl.
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 41, 11/05/2006, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]