Ketvirtadienis Vasario 22, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Bankų apskaita ir atskaitomybė
LR komercinių bankų apskaitos reglamentas. Komercinių bankų finansinės atskaitomybė. Metinių ataskaitų formos, skirtos LB Kredito įstaigų priežiūros departamentui. Balansinė ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių ataskaitų priedai.
12 psl.
konspektas, Ekonomika, 7.00 (1), 1497, 22/03/2004, Mokamas
Bankų paskolų rinkos tenedencijos
Bankų paskolų rinkos tendencijos: struktūra pagal veiklas, pagal paskirti, jų rūšys, terminai, paskolų augimo priežastys. Išvados. Darbo tikslas: išanalizuoti bankų paskolų tendencijas. Darbo uždaviniai: pateikti kokie egzistuoja paskolų rūšys, taip pat pateikti informacija apie bazines palūkanų normas, apie suteiktas paskolas klientams, kokie bankai išdavė daugiausiai paskolų, kokie mažiausiai. (Ms PowerPoint)
9 psl.
prezentacija, Ekonomika, 0.00 (0), 48, 30/09/2007, Mokamas
Bankų pasyvinės operacijos
Indėlių rūšys ir apskaita. Neterminuotieji indėliai. Terminuoti indėliai. Terminuotų indėlių apskaita. Pasauga. Taupomieji (kaupiamieji) indėliai. Indėlių sertifikatai. Indėlių draudimas.
12 psl.
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 1627, 22/03/2004, Mokamas
Bankų teikiamos paskolos gyventojams. Didelės ar mažos skolinimosi apimtys Lietuvoje
Įvadas. Paskolos klasifikavimo požymiai. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Paskolos sąlygos. Kaip pradėti. Dokumentų pateikimas. Papildomos išlaidos. Paskolos išdavimas. Paskolos grąžinimas. Norint gauti paskolą reikia. Paskolos suteikimas studentams. Kaip grąžinti?. Kas gali negrąžinti paskolos ar grąžinti vėliau? Ilgalaikės paskolos. Paskolos gavėjas. Paskolos paskirtis. Paskolos sugrąžinimo šaltinis. Paskolos terminas. Paskolos dydis (suma). Pradinio įnašo finansavimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Išvados. Literatūra.
20 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 115, 16/01/2006, Mokamas
Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje
Įvadas. Kas yra rinkos ekonomika. Šiuolaikinė bankų sistema ir jos vieta šalies finansų sistemoje. Finansų sistema ir jos struktūra. Vyriausybinis finansų rinkos reguliavimas. Centriniai bankai ir jų vaidmuo. Bankų veiklos aplinka. Bankų tikslai ir veiklos kanalai. Pagrindinės bankų atliekamos funkcijos. Lietuvos pinigų politikos plėtra besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje. Literatūros sarašas. P.S Išpletus ir atnaujinus informacija gali tapti pagrindu geram finansų ar ekonomikos dalyko kursiniam darbui.
26 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 87, 15/02/2006, Mokamas
Bankininkystės pagrindai
Pinigai ir jų reikšmė. Dalinio rezervavimo principas bankininkystėje. Multiplikacinis bankų veiklos mechanizmas. Bankininkystė Lietuvoje. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Lietuvos banko veikla ir funkcijos. Komercinių bankų steigimas ir valdymas. Komercinių bankų tikslas ir veiklos aplinka. Bankų veiklos rizika ir jos valdymas. Likvidumo samprata. Likvidumo svarba komercinio banko veiklai. Banko procesų organizavimas. Nešvarių pinigų plovimas ir jo prevencija banke. Sąskaitų atidarymas ir jų tvarkymas. Indėliai ir jų draudimo sistema. Kreditavimo operacijos. Faktoringas. Korespondentinė bankininkystė. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema "Litas” Apskaitos banke organizavimas. Bankų marketingo turinys ir principai. Pagrindinės sąvokos. Literatūros sąrašas.
50 psl.
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 58, 3/10/2008, Mokamas
Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas
Buhalterinis ir ekonominis banko veiklos įvertinimo metodas. Rinkos vertė = Akcijos rinkos kaina x išleistų akcijų skaičius. Ekonominis banko veiklos įvertinimo metodas Banko įvertinimas investuotojo požiūriu. (APIMTIS 7PSL)
konspektas, Ekonomika, 0.00 (0), 1808, 22/03/2004, Nemokama
Banko indėliai
Turinys: Įvadas. Banko indėliai. Einamosios banko sąskaitos. Taupomieji indėliai. Terminuotieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Atvirieji indėliai. Čekinis indėlis. Čekinė sąskaita. Indėlių saugumas. Ką siūlo Lietuvos bankai? Išvados. Literatūros sąrašas.
15 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 859, 5/04/2004, Mokamas
Būsto paskolų draudimas
Įžanga. Paskolos gavimo sąlygos. Reguliarios pajamos. Būsto kredito suma. Pradinis įnašas. Kredito terminas. Kredito valiuta ir palūkanų norma. Kredito grąžinimas. Grąžinimo metodai. Draudimo įmokų tarifai. Draudimo sutarties nutraukimo sąlygos. Kreditų draudimas statantiems arba rekonstruojantiems būstą. UAB "Būsto paskolos draudimas" komercinių bankų kreditavimo sąlygos. UAB "būsto paskolų draudimas" veikla 2000-2004 metais. Valstybės parama, norintiems įsigyti būstą (2004m.) Valstybės remiami būsto kreditai. Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus. Norintiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti.
25 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 33, 19/01/2006, Mokamas
Bendrasis nacionalinis produktas ir kainų lygis
1 lentelė. Bendrasis nacionalinis produktas ir kainų lygis. 2 lentelė. Bendrojo vidaus produkto lygis (1980 m.=100%). 3 lentelė. Produkto apimties kitimo rodikliai, mln. Lt. 4 lentelė. Hipotetinės šalies darbo rinkos charakteristikos (tūkst. žm.).
4 psl.
laboratorinis, Ekonomika, 10.00 (1), 1573, 30/11/2004, Mokamas
Bendrieji ir vidutiniai kaštai
1. Įvadas. 2. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. 3. Trumpojo laikotarpio kaštai. 4. Trumpojo laikotarpio bendrieji ir vidutiniai kaštai. 5. Ilgojo laikotarpio kaštai. 6. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų. 7. Literatūros sąrašas. (Kaštai pirmiausia asocijuojasi su išlaidomis. Tai yra pinigai, išleisti siekiant tam tikro tikslo tikslo. Verlso įmonėse pinigai išleidžiami mokesčiams apmokėti, išmokėti palūkanas, įrenginiams pirkti, skoloms, materialinėms gėrybėms, žalaivoms, kurui, darbo užmokesčiui ir panašiems tikslams. Tokie kaštai vadinami eksplicitiniais arba aiškiais kaštais. )
7 psl.
referatas, Ekonomika, 8.00 (5), 2046, 24/04/2004, Mokamas
Biudžeto deficitas
Įvadas. Biudežeto deficitas. Biudžeto deficito pasekmės. Išvados. Literatūra. (Valstybė, tvarkydama savo finansus, gali turėti perteklių ar trūkumą. Biudžeto deficito valdymas yra vienas iš svarbiausių fiskalinės politikos makroekonominių priemonių. Finansų rinkos labai atidžiai stebi biudžeto deficitą, nes jis parodo, kiek vyriausybei atitinkamu metu reikia finansavimo ir kokiu mastu didėja valstybės skola. Biudžeto deficitas gali suteikti informaciją apie vidaus išteklių mobilizavimo efektyvumą ir valstybės išlaidų valdymą. Pagrindinės biudžeto deficito priežastys gali būti pajamų surinkimo problemos, pernelyg didelės išlaidos ar netinkama kontrolė.)
10 psl.
referatas, Ekonomika, 8.00 (1), 74, 24/05/2005, Mokamas
Biudžeto vykdymo ir paskirstymo programiniu principu analizė.
Įvadas. Programinio biudžeto formavimo teisinė literatūra. Programinio biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Biudžeto išlaidų klasifikavimo analizė. Išvados. Naudota literatūra. (Pagrindinis šio darbo tikslas – išnagrinėti savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo programiniu principu tvarką. Darbo uždaviniai: 1. išnagrinėti savivaldybių programinio biudžeto formavimą ir vykdymą reglamentuojančią teisinę bazę; 2. išnagrinėti savivaldybių programinio biudžeto formavimo ir tvirtinimo principus. 3. susipažinti su diplominiam darbui atlikti reikalinga Telšių savivaldybės interneto tinklapyje pateikta informacija; 4. susipažinti su savivaldybių programinio biudžeto išlaidų klasifikavimu; 5. atlikti Telšių savivaldybės biudžeto išlaidų analizę;)
17 psl.
analizė, Ekonomika, 0.00 (0), 13, 17/09/2008, Mokamas
Buvusių Lietuvos įmonių valdymo problemos. Valdymas į bankrotą
Turinys. Kauno holdingo kompanija. KHK veiklos schema. Vicuros žlugimas. Bankas Sekundė. Išvados. Naudota literatūra.
8 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 982, 22/03/2004, Mokamas
BVP
KAI KURIOS PROBLEMOS VALSTYBIŲ LYGIO IR DINAMIKOS APSKAITOJE. Trys skirtingi BVP vienoje ir toje pačioje šalyje vienu ir tuo pačiu metu. Keturi ekonominio augimo faktoriai (Harvardo versija).VISUOMENINIS TURTAS IR TRYS JO SUDEDAMOSIOS. (APIMTIS 3PSL)
konspektas, Ekonomika, 3.00 (1), 1627, 5/04/2004, Nemokama
BVP
Bendrasis vidaus produktas (BVP) – tai vienas iš dažniausiai naudojamų ekonominių rodiklių, kurio pagalba vertinamas šalies išsivystymo lygis, vystymosi tempai, atliekama palyginamoji įvairių šalių raidos analizė. BVP – parodo šalies ekonomikos dydį. (Ms Power Point)
14 psl.
prezentacija, Ekonomika, 0.00 (0), 6, 25/01/2011, Mokamas
BVP dinamika Lietuvoje
Įvadas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo metodai. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje. Išvados. Cituota ir naudota literatūra.
15 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 111, 9/02/2006, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]