Antradienis Vasario 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31] 
Ar verta ieškoti gyvenimo prasmės?
Mum visiem dažnai kyla klausimas "Kokia mano gyvenimo šitame pasaulyje prasmė?", o gal jos ir nėra? Gal tai yra tik išmislas padedantis mums gyventi, galvoti kad mes esame čia neveltui ir turime atlikti tai kas yra mums skirta, koks yra mūsų gyvenimo tikslas, kokia yra mūsų gyvenimo prasmė? O gal vis dėl to tikras, realus dalykas, tik ar verta jo ieškoti? Ar nebūtų lengviau į tai nekreipti dėmesio ir nugyventi gyvenimą lengviau, laisviau, tačiau paviršutiniškai, nesuvokus prasmės? Negu įdėti daug pastangų ir kančios į jos paieškas?
1 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 60, 5/05/2012, Mokamas
Arūno Matelio filmo "Prieš parskrendant į žemę" analizė
A. Matelio dokumentinis filmas "Prieš parskrendant į žemę" - tikriausiai pats įspūdingiausias lietuvių sukurtas kino šedevras. Neveltui tai vienintelis mūsų šalies režisieriaus sukurtas filmas, pretenduojantis į šių metų oskarą. Pritariu, kad toks kūrinys turi būti nominuotas už kino kalba tobulai išreikštus žmonių jausmus.
1 psl.
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 40, 27/04/2006, Mokamas
Artumos poreikis
Kodėl ką tik jau gimęs kūdikis, pajutęs motinos artumą, nurimsta? Kodėl jaunuolis, prisigludęs prie mylimo žmogaus, pagaliau nušvinta? Kodėl vienišo pagyvenusio žmogaus akys, išvydusios artimo veidą, pradeda šypsotis? Kodėl artumos poreikis toks stiprus mums? (APIMTIS 1 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 9.00 (2), 643, 22/06/2004, Mokamas
Asmens ir tėvynės ryšys XIX a. literatūroje
XIX a. literatūroje atskleidžiami romantizmo bruožai išryškino tautos svarbą asmens gyvenime. Svarbiausiomis romantikų vertybėmis laikytos meilė bei pagarba tėvynei, gimtosios kalbos tausojimas, laisvės troškimas ir istorinės gimtojo krašto praeities žinios. Šiomis vertybėmis rėmėsi ir XIX a. rašytojai: Jonas Mačiulis – Maironis, Vincas Kudirka bei Antanas Baranauskas. Jų kūriniuose atsispindi meilė tėvynei, jos ilgesys, gamtos išskirtinumas bei nacionalinio išsivadavimo idėjos.
1 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 123, 5/03/2012, Mokamas
Asmenvardžių ir vietovardžių vartosena lietuvių kalboje
Tas pats asmenvardis skirtingose kalbose kitoks. Prievardžiai verčiami ir rašomi didžiąja. Tradicija. Galimi variantai. Adaptuota. Jei žodžio galas nekirčiuotas. Jei žodžio galas kirčiuotas. Jei susideda iš kelių žodžių. Moterų vardai ir pavardės. Autentiška. Baigiasi netariamu garsu: balse e ar priebalse. Kai baigiasi kamieno balsiu (išskyrus a) ar dvibalsiu. Kai baigias kaitomo vardo galūnės balsiu. Ms PowerPoint.
15 psl.
konspektas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 3, 15/03/2008, Mokamas
Asmenybė ir visuomenė
Visi mes priklausome visuomenei, esame jos dalis. Mums svarbu, kas joje vyksta, nes nuo to priklauso ir kiekvieno mūsų asmeninė ateitis. Dažnai matome visuomenės netobulumus, tačiau nedrįstame nieko keisti, liekame tik pasyvūs stebėtojai, o gal neturime savyje to, kas suteiktų jėgų, ką nors pakeisti. Iš tikrųjų pagrindinė netobulumų priežastis yra mūsų visuomenės dvasinis nuskurdimas. Tikėjimo stoka. Mūsų tauta vadina save krikščioniška, bet kaip bebūtų skaudu, tik maža dalis lietuvių yra uolūs krikščionys. (APIMTIS 1.5 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 42, 19/05/2007, Mokamas
Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje
Tokia jau žmogaus prigimtis - jis nuolat priešinasi nepalankiems aplinkos veiksniams. Ne tik priešinasi, bet ir nugali, jei ne dabar, tai rytoj, jei ne aš, tai kiti. Žmogus unikalus tuo, kad šios kovos ir laimėjimai akivaizdūs, tik, deja, ne visi juos sugeba pastebėti ir įvertinti. Visa tai V. M. Putinas įkūnijo savo stambiausiame kūrinyje "Altorių šešėly". Tai pirmasis lietuvių literatūroje meniškai brandus psichologinis romanas. Jo pagrindas- nuosekli pagrindinio herojaus Liudo Vasario vidinio pasaulio analizė, kurią įtakoja veikėjo susidūrimas su nepriimtinais, sielą varžančiais aplinkos veiksniais...(APIMTIS 1.5 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 84, 4/05/2007, Mokamas
Audringas ruduo
Kiekvienas žmogus turi ką prisiminti iš savo gyvenimo žingsnių. Tie prisiminimai vieni ryškūs kiti priblėsę. Man juos sustiprina audringas ir galingas ruduo, kuris kasmet neša mane į prisiminimų verpetą. Prisiminimuose iškyla vienas audringas ruduo, kuris paliko gilią žaizdą mano jausmuose. Gili, tamsi ir kartu tokia stebuklinga, užburianti rudens naktis. Lauke šalta. Rudens lietus beldžiasi į mano kambario langą.
1 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 37, 13/03/2008, Mokamas
Audronės Bitinienės straipsnio ,, Lietuvių ir latvių kalbų publicistinio stiliaus tekstų sakinio ilgis” linvistinė analizė
Mokslinis stilius vartojamas mokslinės veiklos sferoje, pagrindinė jo funkcija - komunikacinė (pranešimo, informacijos). Šio stiliaus ypatybes lemia mokslo uždaviniai: gauti nauju žinių apie pasaulį, jas kaupti, sisteminti ir perduoti visuomenės nariams. Nagrinėjamas A. Bitinienės straipsnis ,, Lietuvių ir latvių kalbų publicistinio stiliaus tekstų sakinio ilgis" taip pat priklauso moksliniam stiliui. Darbo tikslas – įrodyti, jog šis straispnis yra mokslinio stiliaus, bei atlikti bendrą teksto lingvistinę analizę. (APIMTIS 3 PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 37, 17/02/2005, Mokamas
Autorių špera
A. Vaiciulaitis. R. Granauskas. V. Mačernis. A. Škėma. H. Radauskas. J. Biliūnas. J. Vaičiūnaitė, J. Marcinkevicius, Marcėnas, J. Aputis, Maironis, B. Sruoga. (APIMTIS 4 PSL)
špargalkė, Lietuvių kalba, 3.75 (4), 3433, 4/04/2004, Mokamas
Šatrijos Ragana
Svarbiausi gyvenimo faktai. Kūryba. ( Marija Pečkauskaitė, slapyvardžiu Šatrijos Ragana, į lietuvių literatūrą atėjo nesunkiai, tarsi savaime. Marija – Šatrijos Ragana. Šis vardas suartina priešybes ir jas sujungia. Tokia rašytojos forma gal ir niekieno nebuvo pavartota. Buvo – vien Ragana. Raganėle Mariją meiliai vadino Povilas Višinskis, kuris mokė ją lietuvių kalbos, padėjo žengti pirmuosius žingsnius į literatūrą....)
2 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 1795, 4/04/2004, Mokamas
Šatrijos Ragana "Sename dvare" "Jau praskambėjo slėpiningas Šumano warum"
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana XX a. pradžios lietuvių rašytoja, idealistinės- romantinės pasaulėjautos, krikščioniškos pasaulėžiūros kūrėja. Rašytoja labiau akcentuoja atskirą žmogų; ne tik vargą, bet ir būties poetiškumą, kylantį iš meilės, gamtos grožio, amžinybės, idealo ilgesio iš vaiko ir motinos ryšio, iš mirusiųjų. Žinomiausias šios temos kūrinys- apysaka "Sename dvare" Interpretuojamą apysakos ištrauką galima suskirstyti į tris segmentus. Pirmajame segmente išvardijami mamatės pianinu atliekami kūriniai ir mintys, samprotavimai apie mirtį, kurie kyla kyla Irutei besiklausant kūrinių.
1 psl.
interpretacijos, Lietuvių kalba, 4.00 (1), 120, 3/09/2008, Mokamas
Šeima Žemaitės kūryboje
Dauguma rašytojų, dėl įvairių priežasčių, yra pasivadinę slapyvardžiais. Žemaitės slapyvardį rašytoja pasirinko pagal vietovę ir tarmę. Šiuo slapyvardžiu pasivadinusi rašytoja yra parašiusi nemažai kūrinių, iš kurių vienas yra, mums jau dabar gerai žinomas, "Marti". Tai senesnio laiko šeimos vaizdavimas. Šiam Žemaitės kūriniui būdingas realizmo laikotarpis. Vaizduojami realūs įvykai, kažkada buvusi situacija. Kūrinyje aprašomas Katrės trumpas, maištingas gyvenimas. Iškyla skausminga vienatvės būsena, noras viską pakeisti.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 823, 3/09/2006, Nemokama
Šeimos šventės
Įžanga.tradicijos samprata ir švenčių atsiradimo prielaidos. Šeimos šventės. Kūčios-išimtinai šeimos šventė. Išvados. Literatūra. /Šeimos šventės, tradicijos, papročiai yra bendrosios tautos kultūros dalis. Jų puoselėjimas turi svarbią auklėjimo funkciją, daro didžiulį poveikį jaunos asmenybės ugdymui. Per tradicijas, papročius šeimoje perduodama patirtis: požiūris į pasaulį ir gyvenimą, tikėjimas, dorovė, elgesio būdas, kultūros vertybės, socialinių santykių formavimas ir kt. Svarba ir aktualumas. Šventės yra laukiamos, nes dažniausiai tada patiriame daug džiaugsmo, pailsime./ (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 1.00 (1), 171, 8/06/2006, Mokamas
Šiapus ir anapus mirties ribos
Prasmių ženklai jaunų mirusių poetų - Vytauto Mačernio, Arvydo Ambraso ir Rolando Mosėno - kūryboje. Mirties prasmės supratimo trauka. Mirties ženklai Vytauto Mačernio poezijoje. Arvydo Ambraso poezijos prasmių laukas. Rolando Mosėno poetinis pasaulis. V. Prasmės akcentai V.Mačernio, A. Ambraso, R. Mosėno poetinių pasaulių grafiniuose modeliuose. Mirties sampratos tendencija šiuolaikinėje lietuvių poezijoje. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 24 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 315, 24/04/2004, Mokamas
Šiuolaikinio jaunimo vertybės
"Ach tas šiuolaikinis jaunimas...", - tokią frazę augdamas turbūt yra girdėjęs kiekvienas. Ji buvo sakoma mūsų seneliams, tėvams, o dabar ir mums patiems. Esu įsitikinusi, kad ji taip pat bus sakoma mūsų vaikams. Rašytojas L. Gustaitis jaunimą įvardija kaip kūrybingus, daug naujų idėjų turinčius žmones, nes mes turime tai, apie ką mūsų tėvai ir seneliai negalėjo net pasvajoti. Mokslo atradimai, technikos laimėjimai, demokratijos įsigalėjimas atvėrė mūsų kartai duris į pasaulį, kur įmanoma ir galima viskas.
1 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 27, 12/01/2012, Mokamas
Švietimo epochos, literatūros srovės ir kryptys
Lietuvių literatūra XIX amžiuje formavosi ir plėtojosi veikiama tų estetinių idėjų, tų literatūros srovių bei krypčių, kurios buvo būdingos Vakarų Europos ir ypač didžiųjų kaimyninių tautų - lenkų, vokiečių, rusų - literatūrai. Didžiojoje Lietuvoje visą amžių stipriausia buvo lenkų literatūros įtaka, tik amžiaus pabaigoje, kada vis daugiau lietuvių ėmė studijuoti Rusijos universitetuose, sustiprėjo rusų literatūros poveikis. Mažojoje Lietuvoje visą laiką reiškėsi vokiečių literatūros trauka.
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 1109, 24/04/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]