Sekmadienis Gruodžio 17, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
Smurto prieš moteris ir vaikus socialinės priežastys
Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Smurtas šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus priežastys. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurtas prieš vaikus šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus pasekmės. Smurto prevencija. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai.
25 psl.
kursinis, Sociologija, 0.00 (0), 34, 25/09/2009, Mokamas
Socialinė apsauga
pagyvenusių ir senų žmonių apsauga, neįgaliųjų apsauga, bedarbių apsauga, tėvų globos netekusių vaikų integracija ir socialinis darbas su probleminėmis šeimomis, socilainės rizikos gyventojų grupių socialinė integracija.Per trumpą Nepriklausomybės laikotarpį Lietuva sugebėjo sukurti socialinės apsaugos sistemą, iš esmės atitinkančią Europos tradiciją ir Europos Sąjungos reikalavimus. Kaip ir daugelyje šalių, atskiros socialinės apsaugos schemos aprėpia pagrindines socialines rizikas: senatvę, ligą, neįgalumą, našlystę, nedarbą, šeimos naštą. Socialinę apsaugą gyventojams laiduoja parengta ir nuolat tobulinama atitinkama teisinė bazė bei sukurta adekvati institucinė sistema. Didžiausią socialinės apsaugos dalį sudaro valstybinis socialinis draudimas, apimantis tokias draudimo šakas kaip pensijų draudimas, ligos ir motinystės draudimas, sveikatos draudimas, draudimas nuo nedarbo bei draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 99, 29/11/2005, Mokamas
Socialinės pedagogikos etika
Referate bus šiek tiek aptariama socialinio gyvenimo būdas, kaip siejama ir ką tiria etika ir sociologija.>> Etikos samprata. Socialinė etika. Socialinio gyvenimo būdas. Sociologija ir etika. Socialinės pedagogikos paskirtis ir objektas. Socialinės pedagogikos etikos štakos. Socialinės pedagogikos raida. Socialinės pedagogikos idėjos Lietuvoje. Liaudies pedagogika – socialinės etikos dalis. Socialinio pedagogo etika. Reziumė. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 45, 19/10/2005, Mokamas
Socialinės problemos analizė: savižudybė
Lietuva pasižymi dideliu savižudybių skaičiumi. Pastaraisiais metais ypač pastebima savižudybių augimo tendencija. Lietuva netgi įgijo savižudžių tautos vardą. Savižudybių skaičius vienas iš visuomenės psichikos sveikatą atspindinčių rodiklių. 2000 m. Lietuvoje įvyko 44 savižudybės 100 000 gyventojų. Tai vienas didžiausių savižudybių rodiklių Europoje ir šiandien jau nebeabejojama, kad ši problema yra prioritetinė visuomenės sveikatos sritis, reikalaujanti efektyvios prevencinės veiklos.
kursinis, Sociologija, 6.00 (2), 2012, 30/05/2004, Mokamas
socialine rupyba ir socialine politika (Destytojos paskaitu konspektai)
Socialine rupyba. Socialinis draudimas.Socialines paslaugos.Socialines paslaugos namuose. Dienos centrai. Vaiku globa.Globos istaigos seneliams ir neigaliesiems. Laikino gyvenimo istaigos. Neigaliuju socialine integracija. (APIMTIS 6PSL)
konspektas, Sociologija, 0.00 (0), 624, 23/10/2006, Nemokama
Socialinio darbuotojo etika
Įvadas. Etikos samprata. Socialinė etika. Socialinio gyvenimo būdas. Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas (straipsniai). Sociologija ir etika. Išvados. Literatūros sarašas.
10 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 4, 4/11/2011, Mokamas
Socialinio pedagogo veikla gimnazijoje
1. Įvadas 2. Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai 2.1. Pareigybiniai dokumentai 2.2. Socialinių paslaugų organizavimas 2.3. Vaiko teisių apsauga ir prevencinis darbas 3. Socialinio pedagogo veiklos kyptys 3.1 Socialinių paslaugų organizavimas 3.2 Drabas su mokymosi, elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais 3.3 Prevencinės veiklos organizavimas 3.4 Informacijos sisteminimas ir sklaida 3.5 Veiklos tobulinimas, kvalifikacijoskėlimas 4. Socialinio pedagogo funkcijos 5. Socialinio pedagogo veiklos specifiškumas ir problematika 6. Rekomendacijos 7. Išvados 8. Priedai 8.1 Socialinio pedagogo dokumentų segtuvas 9. Literatūra. (APIMTIS 15 PSL)
kursinis, Sociologija, 8.00 (1), 162, 24/08/2006, Mokamas
Socialinio tyrimo planas
Jei anksčiau mūsų jaunąją kartą auklėjo tėvai ir seneliai pasakomis, legendomis ir kitais žodinės tautosakos elementais, tai dabar šią funkciją, - kaip nebūtų gaila, - atlieka televizija. Augančiam vaikui ji daro labai didelį poveikį. Tačiau ir pasakos, ir per TV gaunama informacija gali iškreipti vaikų santykius su juos supančia aplinka, o dėl to nukentės patys vaikai. Kodėl vaikų akimis laukiniai gyvūnai ? vilkai, meškos, lokiai, tigrai ir lapės ? yra visada pikti, baisūs, blogi? Ar ne iš to, kaip atsakomoji reakcija, kyla agresija ir kitiems gyvūnams ? šunims ir katėms, vėliau išauganti į žiaurumą elgesyje su kitais žmonėmis? Ar ne todėl, kad tokiose pasakose, kaip ,,Raudonkepuraitė?, ,,Vilkas ir septyni ožiukai?, ,,Liūtas ? žvėrių karalius? šie gyvūnai ? neigiamų personažų rolėje? (APIMTIS 2PSL)
konspektas, Sociologija, 9.50 (2), 1418, 9/10/2004, Mokamas
Socialinis pedagogas
Čia viskas apie socialini pedagogą. Turėsite daug medžiagos. Tai informacija anglų kalboje. (I Mary Stewart (Florence Elinor) was born on 17 September 1916 in the United Kingdom. She is a very well-known and popular author, whose novels have been bestsellers in many countries. Several of her books are set in Greece, a country she knows very well and loves..)
4 psl.
straipsnis, Sociologija, 10.00 (1), 155, 7/01/2007, Nemokama
Sociologija
Sociologija mokslas apie visuomenę, apie žmogų, žmonių grupių, visuomenės socialinį gyvenimą, tirianti visuomenę, jos struktūrą ir procesus. Tai mokslas apie visuomenę, jos grupes ir visuomeninį elgesį. Ji tiria ypatingą visuomenės realybės sferą, kurią tirinėja pagal specifinius būdingus tam mokslui dėsnius ir dėsningumus.
konspektas, Sociologija, 7.00 (1), 2405, 9/07/2004, Mokamas
Sociologija
Sociologija: Institutas, Sociologijos tikslas – padėti visuomenei tobulėti. Augiuste Konte – sociologijos pradininkas. 3 pagr. Kryptys (paradigmos):1) struktūrinis funkcionalizmas;2)Konfliktų teorija;3) Simbolinė sąveika. Kultūrą galima suskirstyti: materiali (iš realių daiktų, kultūriniai objektai, žmogaus gauti daiktai) ir nemateriali – susideda iš: 1) Kalba . 2) Įsitikinimai. 3) Vertybės . 4) Normos ir sankcijos. Socializacija vyksta 3 etapais: 1) Imitacijos stadija.2) Vaidybos stadija. 3) Kolektyvinių žaidimų stadija. Socialinė stratifikacija. . Strat sistemų yra daug: 1) Ekstremaliausia forma 2) Kastų sistema 3) Lonų sistema 4) Klasių sitema...(APIMTIS 3 PSL)
špargalkė, Sociologija, 0.00 (0), 36, 21/03/2007, Mokamas
Sociologija visuomenės akimis
Tai, kad apie sociologiją žino ją studijuojantis jaunimas - elementaru. Bet turbūt ne vienas sutiks, kad plačiojoje visuomenėje šis mokslas - nors pastaruoju metu ir sparčiai populiarėjantis įvairiausių visuomenės nuomonės apklausų dėka - yra gana neaiškus reiškinys. Neretai sociologo darbas suvokiamas kaip anketų pildymas, geriausiu atveju - jų analizavimas kompiuterio pagalba. O gal situacija keičiasi, gal visuomenė vis daugiau sužino apie sociologus? Norėdami tai išsiaiškinti, Vilniaus universiteto Sociologijos studentų sąjungos nariai 1998 m. lapkričio pabaigoje atliko Vilniaus miesto gyventojų apklausą telefonu, kurios metu ir siekė išsiaiškinti, ką vilniečiai žino apie sociologiją, kaip ją vertina, iš kur apie ją sužino, ir pan. Taigi - kokia yra sociologija visuomenės akimis? (APIMTIS 10 PSL)
tyrimas, Sociologija, 3.00 (1), 1285, 29/03/2004, Mokamas
Sociologijos špera
Metodai – tai priemonės sociologinei informacijai rinkti, sisteminti, analizuoti. Tie patys duomenų rinkimo metodai (apklausa, stebėjimas, eksperimentas, dokumentų analizė ir kt.) gali būti naudojami ir kiekybiniuose, ir kokybiniuose tyrimuose, atsižvelgiant (APIMTIS 3PSL)
špargalkė, Sociologija, 0.00 (0), 1701, 30/05/2004, Mokamas
Sociologijos špera 2
Didžiosios žmonių skirtybės - amžius ir lytis. Etninės grupės, rasės. Šeima ir visuomenė. Asimiliacija, pliuralizmas. Deviacija ir socialinė kontrolė. Socialinė diferianciacija ir stratifikacija. Socialinis mobilumas.
špargalkė, Sociologija, 0.00 (0), 1617, 29/03/2004, Mokamas
sociologijos konspektas
1. Sociologija – tai mokslas nagrinėjantis soc sąveiką visuomenėje. Tai sistematinės žmonių visuomenės studijos. A. Giddensas mano, kas sociologinių studijų tikslas išsiugdyti sociologinę vaizduotę. Ji turi būti trimatė. Istorinis – sociologas turi stengtis suvokti reiškinį istoriškai t.y. įžvelgti pokyčius , kuriuos reiškinys įgijo laikui bėgant, įvertinti pokyčių mastą ir racionalumą. Antropatologinis – sociologas turi objektyviai vertinti žmogaus gyvenimo organizavimo formų įvairumą suvokdamas, kad joks gyvenimo būdas nėra geresnis už kitą. Gyvensenos savitumą sąlygoja priklausymas tam tikrai kultūrai ir tradicijoms. Kritinis – susijęs su raidos galimybėmis. Sociologai turi būti pasiruošę nagrinėti alternatyvius ateities variantus remiantis socialinio gyvenimo dėsniais. Šiuos dėsnius reikia pažinti ir pritaikyti savo reikmėms ir tikslams.
konspektas, Sociologija, 0.00 (0), 31, 3/04/2006, Mokamas
Sociologijos namų darbas VDU
Ideologijos principas, kai tam tikra idėja visuomenėje tarnauja turto valdymo teisei įteisinti. Idėjos, kuriomis žmonės aiškina savo veiksmus, yra demaskuojamos kaip saviapgaulė. Tai žmogaus dvasinė būsena, kuri iš įpratimo tiki savo paties propaganda. Protestantiškojo fundamentalizmo asmeninis moralės principas, sutelkia dėmesį į tas elgesio sferas, kurios nesusijusios su socialine sistema, ir atitraukia dėmesį nuo tų, kurių etinė priežiūra sukeltų pavojų sklandžiam sistemos vystymuisi. Valstybės tarnautojai vagia - tai yra blogai. Jie taip pat paleistuvauja, geria ir lošia azartinius lošimus - tai, matyt, dar blogiau. Krikščioniškosios etikos apribojimas asmeniniais nusižengimais turi akivaizdžias funkcijas visuomenėje, kurios socialinė struktūra yra abejotina.
namų darbas, Sociologija, 0.00 (0), 424, 12/11/2004, Mokamas
Sociologijos padėtis ir raidos galimybės
Kaip rodo dviejų šimtmečių amžiaus sociologijos istorija, sociologijos savimonė iš principo yra atvira įvairioms tradicijoms, kurios dažniausiai varžosi viena su kita.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 1258, 29/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]