Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
darbo teise. Diskriminacija idarbinant
Ktu 8 balai Europoje sparčiai didėjant etninėms ir rasinėms mažumoms, vienas iš pagrindinių principų, ginančių mažumas - anti diskriminacinis bylinėjimasis - nėra pakankamai išvystytas. Europoje, ypač Prancūzijoje bei Skandinavijoje, rasinių ir etninių skirtumų problema dažniau keliamas kaip politinis, nei kaip juridinis klausimas. Prieš kelias savaites prasidėjusios riaušės Prancūzijoje, besigviešiančios išaugti į plataus masto chaosą ir anarchiją Europoje, būtent ir yra šios diskriminacijos problemos ir nesugebėjimo jos spręsti praktinis rezultatas. Rodos, įstatymai paprastai ir aiškiai apibrėžia diskriminacijos netoleravimą. Tačiau visoje žmonijos istorijoje ypač jautri vieta yra būtent rasiniai, bei etniniai skirtumai. Dažnas darbdavys, išgirdęs vardą Aiša, Rašidas ar Achmedas, lengva ranka nustumia besidarbinančiojo anketą į artimiausią šiukšliadėžę arba tiesiog pažymi ant anketos didelėmis raidėmis :"arabas" ar "čigonas", tuo užkirsdamas kelią tautinių mažumų atstovams įsidarbinti. Iš tikrųjų ,tyrimai rodo, jog ši diskriminacija prasideda gerokai anksčiau, nei besidarbinančiojo anketa atsiranda ant darbdavio stalo.
kursinis, Teisė, 0.00 (0), 45, 22/03/2006, Mokamas
Darbo teisiniai santykiai
Įvadas. Teisinių darbo santykių sąvoka. Teisinių darbo santykių subjektai. Darbdavys kaip teisinių darbo santykių subjektas. Darbdavio teisnumas ir veiksnumas. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas. Darbuotojo darbinis teisnumas ir veiksnumas. Darbuotojų atstovai. Teisinių darbo santykių turinys. Išvados. Literatūros sąrašas.
13 psl.
kursinis, Teisė, 7.00 (1), 23, 13/12/2008, Mokamas
Drausminės nuobaudos
Įvadas. Darbo drausmė. Drausminės nuobaudos. Drausminės nuobaudos parinkimas. Draudimas skirti kelias drausmines nuobaudas už vieną darbo drausmės pažeidimą. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka. Drausminės nuobaudos skyrimo terminas. Drausminės nuobaudos apskundimas. Drausminės nuobaudos galiojimo terminas. Drausminės nuobaudos panaikinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
8 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 34, 4/06/2008, Mokamas
E-komercijos sąvoka
Elektroninės komercijos apibrėžimas ir jo savybės.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 416, 29/03/2004, Mokamas
Ekologinė teisė
Ekologinės teisės konspektai.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 763, 29/03/2004, Mokamas
Ekspedijavimo sutartis, jos principai ir esminės sąlygos
Įvadas. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata. Ekspeditoriaus teisės ir pareigos. Sutarties sąlygų aptarnavimo svarba. Tarptautiniam vežimui butini dokumentai (vežimo sutartis,važtaraštis) ir jų teisinė reiksmė. Nuostatos, susijusios su vežimais, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai. Pretenzijos ir ieškiniai. Vežėjo automašinomis ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimo. Taisyklės Nr.033...7 pusl. Baigiamosios nuostatos rašant ekspedijavimo sutartį. Išvados. Naudotos literaturos sąrašas.
9 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 113, 7/05/2009, Mokamas
Elektroninės erdvės nusikaltimai ir apsauga
Įvadas. Kibernetiniai nusikaltimai. Pavojai, kuriuos internetas kelia asmens duomenų apsaugai. Kompiuterinių nusikaltimų samprata ir rūšys. Kompiuterinių nusikaltimų klasifikacija. Kompiuterinės manipuliacijos (sukčiavimas naudojant kompiuterį). Klastojimas naudojant kompiuterį. Kompiuterinių duomenų ir programų sunaikinimas arba modifikavimas (kompiuterinis sabotažas). Neteisėtas priėjimas prie kompiuterinių duomenų. Neteisėtas kompiuterinių programų platinimas. Elektroniniai privatumo pažeidimai. Pažeidimai, susiję su finansinėmis operacijomis. Autorinių teisių pažeidimai. Pažeidimai, susiję su informacijos skleidimu. Teisinai kompiuterinių nusikaltimų aspektai. Bendrieji teisinio reglamentavimo klausimai. Teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Baudžiamojo kodekso atsakomybė kompiuteriniams. Lietuvos BK 30 skyrius: nusikaltimai informatikai. Kompiuterinės erdvės apsauga. Elektroninės erdvės apsaugą reglamentuos vyriausybė. Apsaugos priemonės: apsaugos lygiai. Informacinio saugumo apsaugos priemonės. Vartotojų identifikacija. Vartotojų autentifikacija. Kitos apsaugos priemonės. Slaptažodžiai. Autorizacijos procedūros. Failų apsauga. Saugos darbe taisyklės. Informacijos vientisumas, tikslumas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
27 psl.
kursinis, Teisė, 10.00 (1), 39, 4/06/2008, Mokamas
ES darbo teisė
ES darbo teisės konspektai.
konspektas, Teisė, 1.00 (1), 1468, 23/03/2004, Mokamas
Europos Sąjunga
Europos šalių integracijos į Europos Sąjungą (ES) procese didelis dėmesys skiriamas jos teisės sistemos derinimui su Europos Bendrijų (EB) teise.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 1548, 29/03/2004, Mokamas
Europos sąjungos institucijos ir jų fukcijos
EUROPOS VADOVŲ TARYBA Europos Vadovų taryba (angl. European Council, pranc. Conseil européen, vok. Europäischer Rat) yra Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių ir (arba) vyriausybių vadovų susitikimas. Teisine prasme Vadovų taryba nėra ES institucija. Ją sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai ir Komisijos pirmininkas, kartu dalyvauja valstybių narių užsienio reikalų ministrai bei Komisijos pirmininko pavaduotojas, svečio teisėmis dalyvauja Europos Parlamento pirmininkas. Vadovų tarybos susitikimai, kuriems pirmininkauja valstybės narės, tuo metu pirmininkaujančios Europos Sąjungos Taryboje, vadovas arba jos vyriausybės vadovas, vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus (paprastai birželio ir gruodžio mėn.) pirmininkaujančioje valstybėje narėje baigiantis jos pirmininkavimo kadencijai. Sis konspektas pades islaikyti Europos sajungos institucijos ir valdymas iskaita Mykolo Romerio universitete
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 42, 20/01/2006, Mokamas
Europos sąjungos teisė
Europos sąjungos teisės konspektai.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 1695, 23/03/2004, Mokamas
Europos Sąjungos teisės sistema
Europos Sąjungos teisės sistema. ES teisės prigimtis ir pagrindiniai jos šaltiniai. Europos Sąjungos teisės prigimtis. Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Antrinės teisės aktų rūšys. Reglamentai. Direktyvos. Sprendimai. Nuomonės ir rekomendacijos. Europos Sąjungos šaltiniai Konstitucijos projekte. Išvados. ETT įtaka teisės sistemai. TT kompetencija ir priimamų sprendimų įtaka. Tiesioginiai ieškiniai. Netiesioginiai ieškiniai. TT kompetencija Antro ir Trečio ramsčio ribose. TT padėtis Europos konstitucijos projekte. Išvados. Europos Sąjungos (ES) bendrieji teisės principai. Bendrijos preferencija. Nediskriminacija. Lyčių diskriminacija. Proporcingumas. Teisėti lūkesčiai ir teisinis tikrumas. Procesinės teisės ir privatumas. Nuosavybės teisės. Gero administravimo principai. Bendrųjų bendrijos principų naudojimas. Išvados. Literatūra.
27 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 56, 16/11/2008, Mokamas
Europos teisingumo teismas
Šiuo metu beveik visos Lietuvos politinės jėgos, turinčios realią įtaką politiniam šalies gyvenimui, palaiko stojimo į Europos Sąjungą idėją. Galima teigti, kad stojimo procesas bus ir toliau vystomas, nepriklausomai nuo politinės konjunktūros. Todėl rašydamas šį darbą, autorius analizuoja Europos Teisingumo Teismą kaip instituciją, kuri po tam tikro laiko turės didelės įtakos Lietuvos Respublikos teisėsaugai bei daugeliui kitų sričių. Europos Sąjunga nagrinėjamu momentu peraugo tarptautinės organizacijos (kaip jį suprantama įprastai) rėmus. Tačiau Europos Sąjungos negalime vadinti konfederacine valstybe. Tam, kad geriau suvoktume, kas gi ji yra, reikia atskirai analizuoti jos institucijų teisinį statusą bei sąveiką su kitomis institucijomis bei su valstybėmis narėmis. Tai paskatino autorių susidomėti viena iš svarbiausių Europos Sąjungos institucijų Teisingumo teismu.
analizė, Teisė, 9.67 (3), 634, 14/11/2004, Mokamas
EUROPOS VADOVŲ TARYBA
Europos Vadovų Taryba iki Lisabonos sutarties. Europos Vadovų Tarybos posėdžiai, funkcijos. Europos Vadovų Taryba po Lisabonos sutarties. Literatūros sąrašas
14 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 6, 7/09/2011, Mokamas
Finansų teisė
Finansų teisės konspektai.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 1385, 23/03/2004, Mokamas
Ginčai dėl darbo sąlygų pasikeitimo.
Įvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties keitimas. Darbo sąlygų pakeitimas. Darbo ginčo sąvoka. Ginčai dėl darbo sąlygų pasikeitimo. Literatūros sarašas. (APIMTIS 9 PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 10, 2/10/2007, Mokamas
Ginčai Dėl Kolektyvinės Suatrties (Samprata Ir Rūšys)
Darbuotojams pradėjus dirbti, tarp jų ir kitų darbo teisės subjektų, tokių kaip darbdavys profesinė sąjunga, kiti įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojai, susiklosto teisiniai ir kiti socialiniai santykiai. Darbdavio ir darbuotojų interesų nesutapimai, o kartais ir prieštaravimai darbo sferoje sukelia konfliktus. Tokie konfliktai, jeigu jie nesureguliuojami darbdavio ir darbuotojų tarpusavio derybomis, vadinami darbo ginčais. Vieni darbo ginčai yra susiję tik su vieno darbuotojo interesais, kiti gali turėti įtakos visų ar dalies įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų interesams. Ir vienu, ir kitu atveju darbo ginčai gali sukelti neigiamas pasekmes tiek pačiai įmonei, kurioje jie kyla, tiek ir visuomenei, jeigu jie turi neigiamos įtakos visuomeniškai reikšmingai gamybai ar paslaugų teikimui. Dėl to darbo ginčų sampratos, jų rūšių bei jų nagrinėjimo ypatumų tema yra neabejotinai aktuali.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 20, 31/05/2005, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]