Šeštadienis Sausio 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
Reklamos būdai, seksualaus įvaizdžio panaudojimas reklamoje.
Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos savybės. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Radijo reklama. Televizijos reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Foto reklama. Šviesos reklama. Seksualumo naudojimas reklamoje. Seksualinio pobūdžio reklamoms būdinga. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
19 psl.
analizė, Vadyba, 0.00 (0), 22, 29/11/2010, Mokamas
Rinkodara
Rinkodara.Noras, Poreikis, Paklausa. Rinkodaros kompleksas (insrumentai): 1) prekė, 2) kaina, 3) paskirstymas, 4) rėmimas. Verslo orientacija – tai pagrindinė idėja, lemianti įmonės tikslus ir jų siekimo būdus. Verslo orientacijų evoliucija: gamybos, prekės, pardavimo, rinkodaros, socialinės-etinės rinkodaros. Rinkodaros tyrimų procesas: 1) problemos išsiaiškinimas, tikslų formulavimas;  2) tyrimo plano parengimas;  3) duomenų rinkimas;  4) duomenų analizavimas;  5) tyrimo ataskaitos parangimas ir pateikimas....(APIMTIS 5 PSL)
špargalkė, Vadyba, 5.00 (1), 42, 21/03/2007, Mokamas
Santykiu su klientais vadyba - CRM
Įvadas. Kas yra CRM? Šios strategijos esmė. Vadybininkų registracija. Kontaktų su klientais registracija ir planavimas. Komercinio pasiūlymo paruošimas, registravimas, spausdinimas arba siuntimas elektroniniu paštu. Užsakymų perdavimas vykdymui. Informacijos apie kreditus ir apmokėjimus už sąskaitas registravimas ir apmokėjimo kontrolė. Prekių išdavimo dokumentų spausdinimas ir išduotų prekių apskaita. CRM duomenų bazės laikymo būdai. CRM programos įsigijimas ar nuoma? CRM sistemų ekonominis efektyvumas. Kas šiuo metu blogai? Duomenų kokybės problema suponuoja įmones rūpintis duomenų kokybės valdymu, kuris susideda iš tokių procesų: Baltijos šalių kompanijos tiki CRM sprendimais. Straipsnis. UAB "Asirintos” klientų paieška naudojant CRM. Išvados. Literatūra.
22 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 117, 26/11/2006, Mokamas
Slapto pirkėjo tyrimo ataskaita
Įvadas. Kas yra slapto pirkėjo tyrimas? Trumpa slapto pirkėjo istorija. Tyrimų ataskaitos: 1. Euronics. Ecco. Deichmann. Takko fashion. Bags & more. Metalo amžius. Arzida. Eurokos. Būsto pasaulis. Drogas. Išvados. Literatūra.
35 psl.
tyrimas, Vadyba, 0.00 (0), 21, 21/03/2012, Mokamas
Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo procesai.
Įvadas. Sprendimų priėmimao būdai ir metodai. Problemų nustatymo kliūtys. Logiško spendimo priėmimo pakopos. Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Valdymo sprendimų pagrindiniai etapai. Programuojami ir neprogramuojami sprendimai. Gali būti tokie sprendimo priėmimo būdai. Tikrumas, rizika ir netikrumas. Išvados. Literatūra. /Šiuolaikiniame pasaulyje yra labai sunku ir sudėtinga tinkamai priimti sprendimus vienu ar kitu atveju. Tai yra labai sudėtingas ir atsakingas procesas. Kartais vienoks ar kitos sprndimas gali nulemti žmogaus ir jo šeimos bei artimųjų gerovę ar netgi gyvenimą. Todėl priimti sprendimus reikia tik tada kai yra kruopščiai išnagrinėta vienokia ar kitokia situacija. Sprendimus priimti gali tik atsakingi ir kompetetingi, tos srities, kurios sprendimus ruošiasi priimti, asmenys. Sprendimus leisti priimti bet kam yra labai rizikingas ir neatsakingas veiksmas/
11 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 148, 23/05/2007, Mokamas
Strateginio valdymo metodologija
Įvadas. Nustatytinė valdymo metodologija. Plėtotinė valdymo metodologija. Strateginio valdymo modeliai. Išvados. Literatūra. /Referato tikslas – remiantis moksline literatūra, išsiaiškinti strateginio valdymo metodologijos reikšmę strategijos kūrime. Uždaviniai: 1. išanalizuoti strateginio valdymo metodologijų sąvokas; 2. išskirti metodologijų pranašumus ir trūkumus; 3. išanalizuoti strateginio vadymo modelius./ (APIMTIS 11 PSL)
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 93, 1/06/2007, Mokamas
Strateginis planas
Turinys. Įmonės įkūrimas. UAB "Vytelės" charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės "Vytelė" strategija. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė ir tinkamos strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas (ateities scenarijus). (APIMTIS 13 PSL)
referatas, Vadyba, 5.00 (1), 2135, 2/03/2004, Mokamas
Stresas
Spartus darbo tempas, automobilių "kamščiai" gatvėse, spūstis autobusuose, nesutarimai šeimoje, konfliktai darbe gali tapti pirminiais stresinių būsenų šaltiniais. Kiekvienas mūsų patiriame stresų, kadangi visiškai jų išvengti neįmanoma. Nors stresų žmonės patiria dažnai, o ypač dabar, kai greitėja gyvenimo tempas ir žmonės tiesiog "skuba gyventi", tačiau žinių apie juos ir jų sukeltas pasekmes trūksta..... (APIMTIS 9 PSL)
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 1160, 22/03/2004, Mokamas
Tiriamos organizacijos darbuotojų organizacinės ir asmeninės vertybės
Tyrimo objektas: Tiriamos organizacijos darbuotojų organizacinės ir asmeninės vertybės. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti ir palyginti organizacijos darbuotojų asmeninių ir organizacijoje deklaruojamų vertybių lygį. Tyrimo uždaviniai: • Palyginti darbuotojų nuomonę dėl tolimesnėds Europos Sąjungos plėtros; • Nustatyti svarbiausias deklaruojamas vertybes organizacijoje; • Nustatyti svarbiausias asmenines vertybes; • Palyginti organizacijoje deklaruojamas ir asmenines vertybes; • Palyginti organizacijos darbuotojų vertybes pagal amžių, lytį, išsimokslinimą ir užimamas pareigas. Tyrimo metodai: anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė.....(APIMTIS 12 PSL)
tyrimas, Vadyba, 1.00 (1), 51, 19/03/2007, Mokamas
Turizmas ir jo perspektyvos Tauragės rajone
Įvadas. Turizmo teoriniai aspektai. Turizmo sąvoka. Turizmo rūšys ir motyvai. Turizmo produktas. Turizmo poveikis. Turizmo struktūrinės dalys. Turizmo vystymasis. Turizmo informacinė sistema. Tauragės turizmo informacijos centras. Tauragės rajono turizmo perspektyvos ir jų analizė. Labiausiai lankytinos vietos. Tauragės rajono gamtos paminklai. Tauragės rajono muziejai. Paminklai, garsios vietos ir jų perspektyvos. Vandens telkiniai. Tauragės rajono turizmo plėtros analizė. Kaimo turizmo plėtra. Autoturizmo plėtra. Rekreacinių teritorijų plėtra. Rekreacinių įstaigų ir įmonių analizė. Turizmo Tauragės rajone SWOT analizė. Išvados. Literatūra. (Kursiniame darbe pateikiama Tauragės rajono turizmo perspektyvų analizė. Šio darbo esmė išsiaiškinti, ar turizmas turi kokias nors perspektyvas Tauragėje ir jos rajone ir kaip jis gali plėtotis. Šiems aspektams ištirti naudota mokslinė literatūra, įvairūs stebėjimai bei SWOT analizės metodas.)
20 psl.
kursinis, Vadyba, 8.00 (1), 39, 16/03/2009, Mokamas
UAB "Aidas" restorano įrengimo verslo planas.
Santrauka. Verslo idėja. Vizija. Misija. Tikslai. Rizikos veiksniai. Marketingas. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurentų analizė (ssgg). Demografinė analizė. Marketingo biudžetas. Prekės politika. Kainų politika. Funkcijos. Patalpos. Įmonės įranga. Tiekėjų analizė. Personalas. Įmonės personalas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės finansinė informacija. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos išlaidos. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Naudota ir cituota literatūra. Priedai.
30 psl.
kursinis, Vadyba, 3.00 (1), 204, 6/01/2008, Mokamas
Uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės "Astrum vitae" veikla ir ypatumai.
Įvadas. Uab "Kelių remonto grupė" charakteristika, struktūra ir veiklos. Sritis. UAB "Kelių remonto grupė” charakteristika. UAB "Kelių remonto grupė” struktūra. UAB "Kelių remonto grupė” " veiklos sritis". Draudimo sutarties sudarymas. AB "Lietuvos draudimas" kelionių draudimo sutarties sudarymas. "If” draudimo gyventojų turto draudimo sutarties sudarymas. "Ergo Lietuva” draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutarties sudarymas. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas. Įmonės pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinės atskaitomybės sudarymas. Finansinės atskaitomybės pateikimo tvarka. "Astrum Vitae" finansinė atskaitomybė. "Astrum Vitae" balanso struktūra. Statistinės atskaitomybės sudarymas. Išvados. Literatūra. Priedai.
25 psl.
kursinis, Vadyba, 0.00 (0), 12, 22/12/2009, Mokamas
Vadovavimas
Vadovavimas. Konsultacinė veikla valdyme. Rizika ir jos valdymas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijos: apžvalga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Visuotinės kokybės vadyba ir poreikių teorija. Teisingumo teorija. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo stiliai. Formalios ir neformalios komandos. Komandų efektingumo siekimas. Efektingos komunikacijos reikšmė. Autokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Išvados. Literatūra.
11 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 41, 18/01/2008, Mokamas
Vadovavimo stiliai
Įvadas. Vadovo darbas ir funkcijos. Vadovo darbo stiliai. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Vadovavimo stilių pobūdis. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 13 PSL)
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 117, 1/12/2007, Mokamas
Vadovo įtaka įmonės valdymui
Įvadas. VALDYMO SAMPRATŲ ANALIZĖ. Planavimo sampratos analizė. Organizavimo sampratos analizė. Vadovavimo sampratos analizė. Kontrolės sampratos analizė. VADOVO ĮTAKA ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMUI. Strateginio plano sudarymas. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės tikslo formulavimas. Įmonės strategijos numatymas. Įmonės strategijos įvertinimas. VADOVO ĮTAKA ORGANIZAVIMO PROCESUI. Valdymo struktūros formavimas. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Įmonės centralizavimas ir decentralizavimas. VADOVO ĮTAKA ĮMONĖS VADOVAVIMO PROCESUI. Veiksmingo vadovavimo faktorius. Darbuotojų motyvavimo sistema. Dominuojantys stiliai. VADOVO ĮTAKA KONTROLIUOJANT ĮMONĖS VEIKLĄ. Kontrolės proceso elementai. Kontrolės ypatumai. Anketos Analizė. Išvados. Literatūra.
55 psl.
Diplominis, Vadyba, 0.00 (0), 47, 3/12/2009, Mokamas
Vadovo funkcijos ir jo autoritetas
Įvadas. Apie įmonė. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Reikalavimai vadovui. UAB "Viniaus kontūras" vadovo funkcijos Ir jo autoritetas įmonėje. Išvados ir siūlymai. Vadovo atsiliepimai. Literatūros sąrašas.
15 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 35, 7/04/2008, Mokamas
Vadovo lyderiavimas
Įvadas. Lyderiavimo ir vadovavimo samprata. Geriausio vadovo idėjos ir dažniausios klaidos. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderiavimo teorijos. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Išvados. Literatūra.
12 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 33, 13/12/2008, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]