Penktadienis Gruodžio 15, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Centrinis bankas
Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos banko valdybos funkcijos. Lietuvos banko kapitalas, pajamos ir išlaidos. Lietuvos banko teikiamos paskolos, indeliai ir atsargos. Lietuvos banko pajamas sudaro. Lietuvos banko išlaidas sudaro. Išvados. (APIMTIS 7 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 39, 13/11/2007, Mokamas
Centrinis bankas - Makroekonomika
Referatas apie centrinį banką (Lietuvos banką ir JAV). A. Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Iždo agento veikla.Kredito įstaigų priežiūra. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. ISTORIJA. B. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Federalinės rezervų sistemos istorija. Federalinės rezervų sistemos veiklos organizavimas. Naudota literatūra. (APIMTIS 27PSL)
referatas, Ekonomika, 1.25 (4), 3055, 23/03/2004, Mokamas
Centrinis bankas ir jo funkcijos
Įvadas. Lietuvos bankas. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Europos Centrinis Bankas. Istorija. Struktūra ir organizacija. Uždaviniai. Europos centrinių bankų sistema. Vykdomoji direktorių valdyba. Europos Centrinio banko prezidentas. Europos Centrinio banko kritika. Nepriklausomumas. Infliacijos rodiklių tikslai. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Išvados. Naudota literatūra.
15 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 51, 21/05/2008, Mokamas
Darbo normavimas UAB "Doletoje"
Tyrimo metodai – specialios literatūros tyrimo metodai – loginė analizė ir sintezė; palyginamoji analizė, loginio ir grafinio vaizdavimo metodai. Šiame darbe apžvelgiama darbo ir poilsio laiko teisinis reglamentas, darbo normų klasifikacija, darbo normavimo metodai, plačiau panagrinėjama darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma, darbo normų mokslinis pagrindimas. Darbo tikslas – išnagrinėti darbo normavimo teoriją ir pabandyti tyrimo būdu pritaikyti UAB "Doletos" taikomai darbo normavimo sistemai.
kursinis, Ekonomika, 3.00 (2), 73, 14/06/2005, Mokamas
Darbo organizavimas maitinimo įmonėse
Įvadas. Gamybinės programos sudarymas. Tiekėjų parinkimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbo grafikų sudarymas. Įrengimų parinkimas. Sanitarinių – higienos reikalavimų laikymasis. Išvados. Literatūros sąrašas.
30 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 20, 25/03/2009, Mokamas
Darbo rinka
Įvadas. Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos. Monopsonija. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Išvados. Literatūra.
10 psl.
referatas, Ekonomika, 3.70 (10), 2505, 14/06/2004, Mokamas
Darbo rinkos esmė ir pokyčiai Lietuvoje transformacijos laikotarpiu
Įvadas. Darbo rinka ir jos pokyčiai lietuvoje. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo rinkos elementai. Rinkos subjektai. Rinkos konjunktūra. Gyventojų užimtumo tarnybos. Darbo rinkos infrastruktūra. Darbo rinkos problemos ir probleminės asmenų grupės darbo rinkoje. Išvados. Naudota literatūra.
33 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 107, 10/05/2006, Mokamas
Darbo sutarties nutraukimas
Šio darbo tema yra "Darbo sutarties nutraukimas”, tačiau prieš gilinantis į sutarties nutraukimo subtilybes, reikia žinoti, kas yra darbo sutartis, koks jos turinys bei sąlygos. Todėl pirmoje darbo dalyje ir supažindinu su pačia Darbo sutartimi. Klaidinga manyti, kad Darbo sutartis tik paprastas formalumas, kurį galima greitai išspręsti parašo padėjimu. Tačiau neįsigilinus į jos turinį, į kiekvieną punktą vėliau galima labai skaudžiai nukentėti. Kuo geriau susipažinsime su sutarties visomis detalėmis, tuo mažiau problemų turėsime, norėdami nutraukti darbo sutartį. Toliau darbe supažindinama su Darbo sutarties nutraukimo pagrindais, nagrinėjamas kiekvienas šis punktas. Darbo sutarties nutraukimas ne šiaip darbuotojo atelidimas ar jo pačio išėjimas iš darbo, tai procesas, reikalaujantis teisinių žinių, įstatymų žinojimo, bei atidumo kiekviename proceso žingsnyje.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 174, 30/05/2005, Nemokama
Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita
Įvadas. Darbo užmokesčio formos, sistemos ir rūšys. Darbo užmokesčio modeliai ir lygiai. Darbo užmokesčio modeliai. Nominalusis, realusis ir nacionalinis darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu. Darbo užmokesčio apskaita. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
35 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 738, 21/03/2004, Mokamas
Darbo užmokesčio skaičiavimas
Darbo užmokesčio skaičiavimas Excel lentelėje. Padarytas darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis, pavyzdys su formulemis, automatiskai skaiciuojanis darbo uzmokesti. Priskaičiuotas atlyginimas, Išskaičiuotas fizinių asmenų pajamų mokestis, Mokestis soc. Draudimui(3%), lt
pavyzdys, Ekonomika, 5.50 (2), 3220, 22/03/2004, Nemokama
Darbo užmokestis
Turinys: Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio tikslai. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 14 PSL)
referatas, Ekonomika, 3.67 (3), 2932, 9/07/2004, Mokamas
Darbo užmokestis kaip darbo kaina
Mikroekonomikos referatas, darbo užmokesčio tema.> TURINYS: Darbo apmokėjimas. Paskirstymo pagal darbo dėsnius. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Literatūros sarašas (APIMTIS 7PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 2132, 12/05/2004, Mokamas
Darbuotojų motyvacijos sistemos analizė UAB "Vilkma"
Summary. Įvadas. Motyvacijos sistemos samprata. Darbuotojų motyvacija. Personalo motyvacijos metodai. Personalo motyvacijos reikšmė. Darbuotojų motyvavimas permainų metu. UAB "Vilkma" darbuotojų motyvacijos analizė. Bendrovės pristatymas. Tyrimo aprašymas. Motyvacijos sistemos analizė, problemų nustatymas. Išvados. Pasiūlymai UAB "Vilkma" sistemos gerinimui.Literatūra. Priedai.
43 psl.
Diplominis, Ekonomika, 7.25 (4), 127, 14/03/2006, Mokamas
Darbuotojų motyvavymo šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė šiuolaikinėje organizacijoje
Įvadas. Motyvacijos esmė ir trumpa teorijų apžvalga. Poreikių teorija. Procesų teorijos. Motyvavymo priemonių įvairovė ir jų pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Darbuotojų skatinimas pinigais, nuomonių skirtumai. Kaip išsirinkti geraiusią skaitnimo būdą? Teisinė motyvavimo pusė. Išvados. Klausimai. Literatūra.
12 psl.
referatas, Ekonomika, 5.65 (5), 1738, 5/04/2004, Mokamas
Deividas Rikardas
Turinys. Įvadas. Davidas Rikardas. Veikla. Idėjos. Rikardo darbo užmokesčio ir naudos teorijos. Naudoti šaltiniai.
9 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 8, 11/06/2008, Mokamas
Ekonometrija
Pratarmė. Ekonometrijos samprata. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje istorija. Modelio samprata. Struktūrinis sistemos modelis. Kas yra ekonometrija? Ekonometrijos metodologija. Tipinės ekonomikos funkcijos. Gamybos funkcija. Regresijos modeliai. Regresijos modelio samprata. Vienmačių regresijos modelių sudarymas. Vienmatis tiesinės regresijos modelis. Vienmatis hiperbolinės regresijos modelis. Daugiamačio regresijos modelio samprata. Daugiamatės regresijos lygties optimalaus dydžio nustatymas. Daugiamatis tiesinės regresijos modelis. Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Eksponentinis išlyginimas. Nestacionarių rodiklių prognozavimas. Sezoninio trendo modeliai. Ilgalaikė prognozė. Tiesinės regresijos modeliai. Transformuoti tiesinės regresijos modeliai. Literatūra.
12 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1566, 22/03/2004, Mokamas
Ekonomikos augimas
Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Ekonominių ciklų tipai ir fazės. Ekonominės krizės, jų politika. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Lietuvos ekonominis aktyvumas 2003 – 2005 metais. Išvados. Literatūra.
20 psl.
referatas, Ekonomika, 8.20 (3), 113, 17/02/2006, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]