Šeštadienis Sausio 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7] 
modernioji filosofija
TURINYS: ĮŽANGA 1. MODERNIOJI FILOSOFIJA 1.1. XX AMŽIAUS PIRMOJI PUSĖ (STASYS ŠALKAUSKIS) 1.2. XX AMŽIAUS ANTROJI PUSĖ (ANTANAS MACEINA) REZIUMĖ Stasys Šalkauskis Be Stasio Šalkauskio (1884-1941) sunkiai suvokiamas XX amžiaus pirmosios pusės Lietuvos intelektualusis gyvenimas. Šalkauskis atspindi ieškojimus ir paklydimus: jis rašė tai, ko reikalavo aplinkybės. XX amžiaus pradžioje filosofo profesija mūsų krašte nebuvo populiari. Ir Šalkauskis jaunystėje nesvajojo juo tapti. Baigęs gimnaziją, jis įstojo į Maskvos universiteto Teisės fakultetą, kurį baigė 1908 metais.
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 28, 2/05/2006, Mokamas
Mokslo ir metafizikos skirtumai
Įvadas. Filosofijos raidos bruožai. Filosofijos reikšmė mokslui. Metafizikos, kaip filosofijos mokslo šakos, bruožai. Mokslo ir metafizikos santykis. Kaip kito požiūris į metafiziką. Išvados. Literatūra.
14 psl.
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 24, 23/04/2008, Mokamas
Natūrfilosofijos eladoje pradžia
Natūrfilosofijos eladoje pradžia. Mileto mokykla.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 503, 21/03/2004, Mokamas
Naujieji amžiai
Naujieji amžiai.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 1596, 21/03/2004, Mokamas
Neopozitivizmas
Neopozitivizmas - bendras apibūdinimas. R.Karnapo, L.Vitgenšteino, K.Poperio ir T.Kuno pažiūros, jų veikalo analizė.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 420, 21/03/2004, Mokamas
Nikomacho etika
Aristotelis – didis antikos laikų mąstytojas, gyvenęs IV a. prieš mūsų erą, yra tokių veikalų kaip "Politika", "Metafizika", "Poetika" ir "Didžioji etika" autorius. "Nikomacho etika" - viena iš jo trilogijos apie etiką knygų, iš kurių vėliau buvo sudaryta mąstymų santrumpa, pavadinta "Didžioji etika" (lot. "Magna moralia"). Gali būti, kad Aristotelis savo knygai tokį pavadinimą davė savo tėvo, Makedonijos karaliaus rūmų gydytojo garbei. "Nikomacho etiką" sudaro šešios knygos. Pirmojoje knygoje dėmesys sutelktas į to, ką žmonės vadina aukščiausiuoju gėriu, tikslų įvardijimą. Kiekvienas apmąstymas pateikiamas atskirai, todėl tekstas nėra vientisas, jis sunumeruotas punktais.......(APIMTIS 3 PSL)
interpretacijos, Filosofija, 0.00 (0), 71, 2/01/2007, Mokamas
Pažinimo šaltinio problema. Jutiminio suvokimo vaidmuo pažinime: sensualizmas ir empirizmas
Iš ko atsiranda žinios? Šaltinio problema. Suvokimas. Brunalleschi, B. Cellini. Leonardo da Vinči. F. Bekonas. B. Spinoza, G. Leibnizas, G. Hėgelis
konspektas, Filosofija, 9.00 (1), 992, 21/03/2004, Mokamas
Platonas
Geriausias Sokrato mokinys Platonas (428/427-348/347 m. pr m. e.) iš didelės pagarbos savo mokytojui beveik visus savo kūrinius parašė dialogo forma, kuriuose filosofo poziciją užima Sokratas. Platonas suformuoja objektyviojo idealizmo sistemą. Sistema gimsta tada kai Graikijoje plačiausiai nei bet kada yra įsigalėję Demokrito atomizmas. Taigi tuomet ir užsimezga mūsų dienas pasiekiantis materealizmo ir idealizmo ginčas. (APIMTIS 1PSL)
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 2568, 21/03/2004, Mokamas
Platonas - įdėjų teorija
Tai, ką žmogus gauna per jusles, tėra netobuli idėjų atvaizdai. Svarbiausia, Gėrio, idėja yra už būties ir pažinimo, bet yra abiejų pagrindas. "Būtis" nereiškia egzistavimo – tai kažkas išskirtina (žmoguje, liūte, name) atpažįstama per daikto savybes ir formą. Pažinimas prasideda šių žemiškųjų formų suvokimu ir kyla link aukštesniųjų Idėjų pasaulio. Garsiajame palyginime su ola Platonas kasdienį žmonių pasaulį sulygino su buvimo oloje, kai pasaulį pažįstame tik iš šešėlių žaismo ant sienos, o filosofas panašus į iš olos išėjusį žmogų išvydusį Idėjų pasaulį. Sugrįžęs atgal į olą, jis gali prasčiau matyti šešėlius ant sienos, nes lauke jį apakino Saulė. Bet jis sužinojo apie tikrą pasaulį ir dabar atitinkamai gyvena. Platonas manė, kad už "juslinio pasaulio" privalo būti kita tikrovė. Šią tikrove jis pavadino idėjų pasauliu. Jame slypi amžini ir nekintami įvairių esybių, matomų gamtoje, "pavyzdžiai". Šią įsidėmėtiną sampratą vadiname Platono idėjų teorija.
straipsnis, Filosofija, 10.00 (2), 420, 25/11/2005, Nemokama
Platonas? Valstybė, 7-os knygos apžvalga ir analizė
Geriausias Sokrato mokinys Platonas (428/427-348/347 m. pr.m.e.) iš didelės pagarbos savo mokytojui beveik visus savo kūrinius parašė dialogo forma, kuriuose filosofo poziciją užima Sokratas. Ne išimtis ir Valstybė. Septintojoje knygoje Platonas toliau tęsia gėrio sampratą. Dar viena Sokrato figūra, Uolos alegorija, sulaukia filosofinio piligrimo. Tai pats detalizuočiausias Platono aprašytas paveikslas ir, neabejotinai, pats svarbiausias. (APIMTIS 2PSL)
analizė, Filosofija, 9.67 (3), 2625, 28/09/2004, Mokamas
Platono gamtos teorija
Platono gamtos teorija.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 1309, 21/03/2004, Mokamas
Platono idėjų teorija veikaluose "Puota" ir "Faidonas". Platono ir Aristotelio sielos samprata.
Idėjų teorija platono veikaluose Puota ir Faidonas. Faidonas. Puota. Platono ir Aristotelio sielos samprata. Platonas. Aristotelis. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 6 PSL)
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 43, 26/03/2005, Mokamas
Platono idėjos
Platonas - Antikos garsusis filosofas, vienas iš didžiųjų Vakarų filosofijos pradininkų. Jis gimė 428 /427 m. pr. e. , o mirė 348 / 347 m. pr. e. Platonas sukūrė objektyviojo idealizmo sistemą, kurioje iki šiol ieškome viso idealizmo ištakų. Savo filosofiją jis priešpastatė Graikijoje vyravusiam materializmui. Kaip Platonas suprato filosofiją, jos esmę ir prasmę? Savo knygoje (veikale) "Puota” Dialogo pokalbyje tarp Diotimos ir Sokrato jis duoda atsakymąus į šiuos klausimus. (APIMTIS 5PSL)
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 4060, 21/03/2004, Mokamas
Platono puota
TURINYS: Įžanga. II. Platono idėjų pasaulis. 1.1. Erotas skurdo ir turto vaikas. 1.2. Meilė – visybės geismas, bei siekimas. IŠVADOS. LITERATŪRA. >>Į puotą pas tragiką Agatoną susirinko Atėnų intelektualai. Kiekvienas aukština meilės Dievą Erotą. Kiekvienas savaip supranta, kas yra meilė. Po visų kalbų prabyla Sokratas. Niekas nesitikėjo to, ką jis pasakė... Šis Platono dialogas komiškas ir rimtas, filosofiją perduoda meistrišku stiliumi, o charakterių įvairove nenusileidžia smagiam romanui....(APIMTIS 5 PSL)
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 185, 3/02/2005, Mokamas
Platono vieta Antikos filosofijoj
Platonas (428/427 -348/347 pr.k.) padarė didžiulę įtaką visai Vakarų filosofijos raidai. Taip pat Platonas laikomas idealistinės filosofijos pradininku,sukūrusiu objektyviojo idealizmo sistemą. Šios filosofijos atsiradimą lėmė ankstesnė vergovinė Graikijos filosofija, prieštaravimai tarp atskirų konccepcijų ir ta aplinka,kurioje gyveno Platonas.
referatas, Filosofija, 8.00 (1), 1982, 11/05/2004, Mokamas
Postmodernus būvis pagal J. F. Lyotard
Postmodernizmo sąvoka užima svarbią vietą šiandieniniame gyvenime, moksle, kultūroje, mene – beveik visose srityse. Priešdėlis "post” termine postmodernizmas skatina atkreipti dėmesį į to, kas vadinama postmodernizmu, santykį su ankstesne tradicija. Žinoma, nėra vieno sutarimo dėl to, kas yra iš tikrųjų postmodernizmas.Vieniems teoretikams – tai radikalus ir staigus lūžis, apvertęs daugelį pasaulėžiūrinių dalykų, kitiems – laipsniškas, ilgalaikis procesas, treti teigia, kad vykstantys pokyčiai nėra tokie svarbūs, kad pelnytų atskirą vardą ir lygiavertę vietą šalia modernybės ir kitų epochų.
kursinis, Filosofija, 0.00 (0), 51, 1/06/2005, Mokamas
Pozityvizmo filosofija
Pozitivios filosofijos pradininku laikomas Prancuzų filosofas O.Kontas jis ir suformulavo pagrindynes pozityvistų įdėjas. Pozityvistai tegė, kad gamtos mokslų pagrindu reikia reformuoti mokslą, bei visą pažintynę žmonių veikla ir sukurti patikimą būuda tikrom, teigiamoms pozityvioms žinioms įgyti. pozytiviosios filosofijos tikslas – sukurti vieninga unoversalia sistema kurioje gamtos mokslų, sociologijos, istorijos, filosofijos ir politikos problemos būtų aiškinamos bendros mokslų teorijos pagrindu, taigi jie siekė sukurti bendra mokslinį metodą. Pagrindynė pozityviųjų žinių igijimo sąlyga – tirti realius daiiktus, realius jutiminių budu gautus faktus ir daryti tik tokiais dfaktais paremtas išvadas
tekstas, Filosofija, 2.00 (1), 859, 21/03/2004, Nemokama
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]