Šeštadienis Sausio 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7] 
Prigimtinė būklė ir teisė, teisė į gyvybę
Prigimtinės būklės charakteristika B. Spinozos, T. Hobso ir Dž. Loko filosofijoje. Teisės atsiradimo natūralios prielaidos.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 611, 24/04/2004, Mokamas
Refleksyvinė filosofijos prigimtis, interpretacinis jos pobūdis, filosofinių sistemų tipologija
Refleksyvinė filosofijos prigimtis, interpretacinis jos pobūdis. Filosofinių sistemų tipologija.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 418, 21/03/2004, Mokamas
Sąvokos
Konsensusas Prigimtinė teisė Teisė Socialinė utopija Socialinė evoliucija Istorija Vektorinis laikas Ciklinis laikas Laikas Amžinybė Socialinė etika Dorovė Moralė Technokratija Modernizavimas Pažangos idėja Nacionalsocializmas Visuomeniniai santykiai – Visuomeniniai ryšiai – Posistemė – Gamybos būdas – Materialinės gėrybės – Nematerialinės gėrybės – Ekonominė sistema – Politinis kapitalas – Kultūrinis kapitalas – Gyvenimo kokybė – Žmogaus socialinė raida – Politinis procesas – Politinė valdžia – Valdžios resursai – Interesų grupės – Nevyriausybinės organizacijos – Socialinė valstybė – Socialinė struktūra – Socialiniai santykiai – Socialinės nstitucijos –Reali (organinė, funkcinė) socialinė bendrija – Socialinės vertybės – Socialinė tvarka – Socialinė veikla – Socialinė politika – Dvasingumas – Etninė kultūra – Globalinės problemos – Virtualus žmogus – Socialinė prognozė – Moderni visuomenė – Industrinė visuomenė – Postindustrinė visuomenė – Informacinė visuomenė – Žinių visuomenė – "Ašinis laikas” - Individo revoliucijos - Mokslo ir technikos revolicija – "Daiktų logika” – Socialinė reforma – socialinė revoliucija –
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 314, 7/12/2005, Nemokama
Scholastika
Scholastika.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 694, 21/03/2004, Mokamas
Seneka apie blogi, ydas ir dorybes
Dorybės. Dorybės ir malonumai. Dorybės ir laimė. Dorybes ugdo išmintis. Ydos. Verkti ar juoktis iš ydų. Išvados. Literatūros sąrašas.
10 psl.
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 46, 22/02/2008, Mokamas
Senekos laimės samprata
Tai yra filosofijos referatas, buvo pristatytas Lietuvos Kuno kulturos akademijoje. Įvertinimas gana ausktas. Rasite medziagos seminarams. TURINYS: 1. Įvadas. 2. Kaip Seneka supranta draugystę. 3. Yra riba, kurią žmogus peržengęs tampa gobšus. 4. Mano ir Senekos laimės sampratos neatitikimai. 4.1. Kodėl jausdamas malonumą žmogus nėra laimingas? 4.2. Kas trukdo nepilno proto žmonėms būti laimingiems? 5. Išvados. 6. Naudota literatūra. (APIMTIS 9PSL)
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 59, 14/11/2006, Mokamas
Senovės graikų filosofijos priešistorė
Senovės graikų filosofijos priešistorė.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 915, 21/03/2004, Mokamas
Senovės graikų mąstytojai apie pasaulio pradą
Pirmoji filosofijos mokykla buvo įkurta Milete, todėl vėliau ir buvo pavadinta Mileto mokyklą. Miletas, tai vienas iš pirmųjų VI a. pr. Kr. miestų kur įsižiebė filosofinio mąstymo židinys. Tik reikėtų nepamiršti ir Efeso, gimtojo Heraklito (apie 540-480 m. pr. Kr.) miesto. Šios mokyklos filosofai tyrinėjo gamtą, rašė knygas apie gamtą, svarstė, iš ko joje viskas susideda. Jonijos (tai išeiviai iš Graikijos, praeityje kilę iš jonėnų genčių) mąstytojai bandė surasti pirminę medžiagą, iš kurios viskas atsiranda ir vėl grįžta į ją. Jie neabejojo dėl pirmojo prado tikroviškumo ir esaties realumo. Tikrovė yra, esti, egzistuoja. Pirmasis pradas, iš kurio viskas atsiranda, pats savaime amžinas, neatsirandąs ir neišnykstantis.
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 1184, 9/10/2004, Mokamas
Sokratas
Sokratas gimė 77-osios olimpiados metais (469m.pr.Kr.) Alopekėje (netoli Atėnų) akmenskaldžio Sofronisko ir pribuvėjos Fainaretės šeimoje. Jis buvo antras sūnus. Pagal tuometinį paprotį gimus sūnui tėvas kreipėsi į orakulą patarimo, kaip jį auklėti. Atsakymas buvo toks: tegu jis daro tai, kas jam šauna į galvą, o tėvai neturėtų trukdyti laisvai skleistis sūnaus polinkiams ir potraukiams, nes jis turįs savyje vidinį vadovą visam gyvenimui, kuris pranokstąs geriausius mokytojus ir auklėtojus (tai, ką vėliau Sokratas vadino daimonion). (APIMTIS 6PSL)
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 885, 21/03/2004, Mokamas
Stoicizmas
Neblogas darbelis įvertintas 9. Jums spręsti reikia jums jo ar ne :) Stoicizmas viena iš dviejų reikšmingiausių helenizmo epochos krypčių (300 m. pr. Kr. 200 m. po Kr.). Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžių stoa poikile margoji stoja. Ji buvo pastatyta Atėnų agoroje - turgavietėje. Margojoje stojoje rinkdavosi stoikai.
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 725, 19/04/2004, Mokamas
Teisės pažiedimas ir nusikaltimas. Bausmės skyrimo ir vykdymo filosofiniai aspektai
Iki Anzelemo nuodėmė buvo suvokiama ne kaip esatis, o kaip santykis tarp žmogaus ir Dievo. Negana to, žmogus iš didžiosios raidės Adomas, - kaip jau buvo manoma, negali būti atskiras nuo konkrečių vyrų ir moterų. Nei humaniškumas, nei nuodėmė nebuvo traktuojami kaip objektyvi universali realybė, egzistuojanti atskirai nuo jos konkrečių apraiškų.
konspektas, Filosofija, 1.00 (1), 327, 24/04/2004, Mokamas
Teisinio santykio kilmė. Daktinės ir prievolių teisės filosofiniai pagrindai
Ruso ima žmonių gamtiška padėtį ir tvirtina, kad tai buvo grynumo ir nekaltumo padėtis. Reikalai tuomet buvo apriboti ir patenkinti gamtos dovanomis. Pripratęs prie gamtos žmogus nesiekia pažinti jos paslapčių, tad mokslas ir filosofija yra jam svetimi.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 248, 24/04/2004, Mokamas
Tema: VYDŪNO TAKAIS. VYDŪNAS - FILOSOFAS IR MORALISTAS
Vydūnas – ypatinga figūra mūsų kultūroje, kaip ypatingas jo gyvenimiškasis bei kūrybinis likimas, kaip ypatinga jo buvimo mūsų kultūrinėje sąmonėje situacija. Nuveikęs didžiulius darbus, labai nusipelnęs tautos kultūrai, jis ilgą laiką buvo paliktas beveik visiškoje užmarštyje.Užmaršties lentynose tūnojo į lietuvių dramaturgijos aukso fondą įeinantys jo dramos veikalai, o į jo filosofijos traktatus ilgą laiką daug kam buvo baisu ir pasižiūrėti, juo labiau sužinoti, kas juose parašyta. Nebuvo Vydūno darbų ir idėjų mūsų kultūros apyvartoje, jų tarsi ir nereikėjo. Nereikėjo todėl, kad nežinojome iš viso tuos darbus esant. O tuo nežinojimu labai save, savo kultūrinę sąmonę ir atmintį nuskurdinome. Šiandieninė situacija yra tokia, kad labai pasigendame būtent tų vertybių, kurias taip nenuilstamai su dideliu atkaklumu ir pasiaukojimu teikė tautai Vydūnas. Siame referate nagginejama, kas buvo lietuvių tautai Vydūnas, kokias vertybes jis jai teikė.
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 39, 4/04/2006, Mokamas
Tiesos problema
Šiame darbe aš aptarsiu įvairias tiesos teorijas bei tiesos problemų sprendimo galimybes, kurias bandė gvildenti žymūs filosofai įvairiais istorijos periodais. ĮVADAS. Tiesos problema. Klasikinės tiesos problema. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos teorija. Pragmatinės tiesos samprata. Tiesa ir tikimybė. Išvados. Literatūros sarašas. (APIMTIS 13 PSL)
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 65, 24/10/2006, Mokamas
Tiesos sampratos
Pažindami mes įgauname žinių, kurios nuolat gausėja ir kinta. O kadangi vienas žinias nuolat keičia kitos, todėl iškyla klausimas, ar mąstymo rezultatai atitinka tai, kas yra pačioje tikrovėje, ir kiek galima pasitikėti dabartinėmis mokslo žiniomis, t.y. kiek tose žiniose yra tiesos?
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 1853, 21/03/2004, Mokamas
Tomas Akvinietis
Veiksmas ir judėjimas šv. Tomo Akviniečio filosofijoje. Abejonė Arno Anzenbacherio interpretacija. Erdvinis-diskretiškas ir laikinis-tįsus mąstymo modeliai. Sąvokos actus ir motus lotynų kalboje. Eiga ir atlikimas. Žvilgsnis į tekstą (ir aplink) iš arčiau. Sąvokų tiesioginė reikšmė. Ne actus bet operatio. Actus humanus sąvoka tomistinėje tradicijoje. Veiksmo ir judesio sintezė. Kita metafizika. Šv. Tomas Akvinietis apie aukščiausią žmogaus laisvę lygmenį. Valios laisvė jos veiksmo vykdymo atžvilgiu. Valios santykis su galutiniu tikslu. Valios suderinamumas. Valios santykio su Dievu problema. Apie galutinio tikslo noro "sustabdymo" situaciją. Išvados. Literatūros sąrašas.
11 psl.
referatas, Filosofija, 0.00 (0), 19, 10/02/2008, Mokamas
Valstybė ir viešosios teisės sąvoka
Pirmasis pasaulinės valstybės dėsnis karaliui įstatymai neprivalomi. Antrasis dėsnis įrodė, kad, Kadangi Kristus neturėjo pasaulietinės valdžios, tai Jis negalėjo perduoti jos savo įpėdiniui popiežiui.
konspektas, Filosofija, 0.00 (0), 364, 24/04/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]