Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10] 
Knygos "Saros veidas" recenzija
Savęs neįvardijęs kūrinio "Saros veidas” pasakotojas apibūdina save kaip "novelistą, atliekantį žurnalisto darbą.” Tai savotiška metafora, kurią panaudojo puikiai jaunimui žinomas rašytojas Melvinas Burgesas (Melvin Burgess). Turiu omeny, kūrinys dėstomas nežinomo pasakotojo vardu, kuris nevengia žurnalistinio žargono bei stilistinių priemonių, kad istorija atrodytų realesnė.
1 psl.
Recenzija, Literatūra, 0.00 (0), 3, 23/09/2010, Mokamas
Kodėl jaunimas vartoja svaigiuosius gėrimus?
Alkoholio vartojimo priežastys: dėmesio stoka, tėvų nerūpestingumas, neturėjimas ką veikti, smalsumas, psichologinės priežastys, draugų stoka, mokykla. Reikia pažymėti, jog nepilnamečių nusikaltimų skaičiaus augimas prilygsta bendroms nusikalstamumo augimo tendencijoms Lietuvoje. Galima pastebėti, jog aštuntame šio šimtmečio dešimtmetyje nusikaltimų skaičius buvo pakankamai stabilus.
1 psl.
rašinys, Literatūra, 0.00 (0), 10, 14/05/2008, Mokamas
Kokie romantizmo bruožai išryškėja Adomo Mickevičiaus kūryboje?
ADOMAS MICKEVIČIUS (1798-1855) – pasaulinio garso rašytojas, rašęs lenkų kalba ir laikomas vienu žymiausių romantizmo atstovų visuotinėje literatūroje. Poetas į pasaulinę literatūrą įėjo kaip kovingas romantikas: karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, protestavo prieš baudžiavą, kvietė į kovą prieš galingą anuomet reakcijos tvirtovę — carizmą. Jis visokeriopai puoselėjo meilę gimtajam kraštui bei jo istorijai.
3 psl.
namų darbas, Literatūra, 0.00 (0), 14, 28/05/2008, Mokamas
Labdara
Labdara – savanoriška nesavanaudiška asmens (žmogaus, organizacijos) veikla, aukojant kokias nors vertybes, suteikiant išteklių. Taip pat savotiška labdara galima laikyti sponsorystę. Sponsorystė (liet. nevart. term.) - parama, rėmìmas; labdaringos veiklos forma, kai rėmėjas už savo veiklą negauna jokio atlygio, tačiau jo vardas yra garsinamas, viešinamas ar kitaip pabrėžiamas. Paprastai žmonės teikdami labdara pageidauja likti nežinomais. Tačiau sponsorystės atveju yra kiek kitaip...(APIMTIS 1 PSL)
rašinys, Literatūra, 0.00 (0), 14, 31/03/2007, Mokamas
Lageris – žmogaus nužmoginimo sistema
Kas yra žmogus? Daiktas, žaislas, įrankis... Ne. Daiktu ar įrankiu žmogaus neįmanoma pavadinti. Jis yra judanti būtybė, kuri jaučia, džiaugiasi, liūdi, verkia, juokiasi. Kiekvienas tikriausiai susimąstome. Bandome save analizuoti ir tyrinėti. Pagalvojame. Kas mes? Kodėl mes čia, o ne kitur? O kaip yra Balio Sruogos kūrinyje? Ištiktųjų lageris – žmogaus nužmoginimo sistema. Balio Sruogos kūrinio dalyje ,, Nežinoma kryptimi‘‘ pasakojama, kaip žmonės išvežami į koncentracijos stovyklas. Žinoma, niekas ir apie tai nesusimąsto. Netikėtai paskambina į duris ir klausinėja....(APIMTIS 1 PSL)
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 173, 15/03/2007, Mokamas
Lageris nužmoginimo sistema
Balys Sruoga parašė knyga apie lagerio gyvenimą šios knygos pavadinimas yra Dievų miškas. Autorius šioje knygoje rašė apie savo atsiminimus lageryje, kaip buvo elgiamasi su žmonėmis, koks vyko gyvenimas lageryje. Anot B. Sruogos žmogus lageryje yra lyg gyvas lavonas, nes čia gyvendamas turi užmiršti visus savo jausmus, o visada turi galvoti kaip išlikti gyvam. Į lagerį surinktus visus žmones galima sakyti, kad rengė jų gyvenimą ten, nes kiekvienas atvykęs naujas žmogus buvo jau iškart apšaukiamas, sumušamas, atimdavo visus žmogaus daiktus.
1 psl.
rašinys, Literatūra, 5.00 (1), 131, 5/05/2008, Mokamas
Lapino paveikslas V. Krėvės "Skerdžiuje"
Vinco Krėvės apsakyme "Skerdžius" visas veiksmas vyksta Pagirių sodžiuje. Pagrindinis apsakymo herojus-seniausias kaimo gyventojas skerdžius Lapinas. Nors jis žemo ūgio, apžėlęs, žilas, bet vis dar drūtas ir stiprus. Autorius Lapino išvaizdą gretina su augalija, medžiais: "drūtas kaip stipriai žemėn įaugęs seno ąžuolo apsamanojęs kelmas", "žilas it žydinti obelis".
1 psl.
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 19, 16/02/2010, Mokamas
Lapino paveikslas V.Kreves skerdziuje
Vincas Krėvė – lietuvių literatūros klasikas, labai išsimokslinęs, įvairiapusio talento žmogus. Jis buvo paprasto būdo ir dažniausiai kurdavo apsakymus apie kaimo kasdienybę. Vienas toks kasdienybės epizodas pavaizduotas apsakyme "Skerdius". Šiame apsakyme meniškai nutapytas seno dzūko Lapino paveikslas...... Patikekit šitas dabas yra geras, nes už jį gavau 10 ir yra be klaidų. (APIMTIS 1 PSL)
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 108, 17/02/2007, Mokamas
Lietuva S. Daukanto akimis
Simonas Daukantas yra romantizmo epochos rašytojas. Jis yra pirmasis Lietuvių istorikas, romantiškai ir su pagarba žvelgiantis į Lietuvos praeitį. S. Daukantas romantiškai apibūdina ypatingą lietuvių kalbą, gamtos grožį, garbingus ir išmintingus lietuvius, narsius Lietuvos krašto gynėjus...(APIMTIS 1 PSL)
rašinys, Literatūra, 10.00 (1), 211, 14/10/2007, Mokamas
Lietuvės moters vaidmuo šeimoje
Moteris šeimoje atlieka begalę vaidmenų: žmonos, mamos, namų šeimininkės ir daugelį kitų. Visi labai svarbus, bet kartu ir labai sudėtingi. Reikia įdėti daug darbo, pastangų bei jėgų, norint būti gera –žmona, mama, norint užimti deramą vietą šeimoje. ,,Pragiedrulių" ištraukoje ,,Lino darbų pasaka" autoriui pasakojant apie lietuvaitei patį svarbiausią augalą – liną – atskleidžiama lietuvės moters padėtis, vaidmuo šeimoje. .... (APIMTIS 1 PSL)
rašinys, Literatūra, 0.00 (0), 31, 11/03/2007, Mokamas
Lietuvių liaudies darbo dainos
TURINYS: Įvadas. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Arimo dainos. Avižapjūtės dainos. Grikių rovimo dainos. Audimo dainos. Verpimo dainos. Malimo dainos. Išvados. Literatūra. (Šienapjūtės dainos. Šienapjūtė – pirmasisi svarbus vasaros darbas, pašaro rušimas žiemai. Šienapjūtė būdavo palydima valiavimais, t.y. dainomis, apipintomis priedainiais valio valio ir panašiai. Šis platus, prgalingas šūksnis toli skardeno pievomisir miškais, kitiems šienpjoviams duoda ženklą suklusti, imti valiuoti. Valiavimais žalių laukų platybėse iš jaunų vyrų krūtinių prasiverždavo darbo ūpas, išgyvenimai.....) (APIMTIS 15 PSL)
referatas, Literatūra, 0.00 (0), 73, 17/02/2007, Mokamas
Literatūros epohos
Lentelėje surašyta kiekviena literaturos epocha, kuriame amziuje jos buvo, epochu kurybiniai principai, kiekvienos epochos budingi stiliaus bruozai, kokie kurejai priklause kiekvienai epochai,ju kuriniai,ir kiti svarbus faktai. Antika. Viduramziai. Renesansas. Klacisizmas. Svietimo epocha. Romantizmas. Realizmas. Modernizmas. Simbolizmas. Impresionizmas. Futrizmas. Ekspresonizmas. Kubizmas. Siurrealizmas. Abstrakcionizmas. Egzistencializmas. Postmodernizmas (APIMTIS 15 PSL)
lentelė, Literatūra, 7.50 (4), 1668, 21/01/2007, Nemokama
M. Martinaitis "Sugalvok man vakarą su žiburiu"
Šis eilėraštis – tai lyrinio aš dialogas. Lyrinis aš kreipiasi į savo pašnekovą, tačiau pašnekovo neišgirstame. Taigi eilėraštis parašytas invokacijos būdu. Taip lyrinis aš gali atviriau išsisakyti. Lyrinis aš kalbasi su jam atviru žmogumi, nes kalbama nuoširdžiai ir atvirai. Po pokalbio lyrinis aš.....
1 psl.
analizė, Literatūra, 5.00 (3), 176, 12/02/2007, Mokamas
M.Martinaičio "Sugalvok man vakarą su žiburiu" interpretacija
Marcelijus Martinaitis – XX a. antrosios pusės ir pabaigos lietuvių poetas. Jo kūryba labai įvairi, aprėpianti daug temų, nuspalvinta modernizmo atspalviu, tačiau per daug nenutolusi nuo žemdirbiškosios pasaulėjautos. M.Martinaitis savo kūrybai dažnai suteikia absurdo pasitelkdamas ironiją, pašiepimą. Tačiau nagrinėjamas eilėraštis yra neįprastas, nes jame nėra jo kūrybai būdingo žaismingumo, vyrauja gana slogi nuotaika. Šis eilėraštis – lyrinio subjekto dialogas. Jis kreipiasi į pašnekovą prašydamas vakaro su žiburiu. Žiburys - tai šviesa, taigi šią metaforą būtų galima paaiškinti kad eilėraščio žmogus nori, jog žiburys nušviestų, praskaidrintų jo gyvenimą.
1 psl.
interpretacijos, Literatūra, 9.00 (1), 100, 22/03/2010, Mokamas
Magiško žodžio galia lietuvių liaudies tautosakoje
Turinys: Įvadas , tikslai. Magiškas žodis padavimuose. Užkalbėjimai, užkeikimai, maldos. Magiškasis žodis dainuojamojoje tautosakoje. Išvados. Naudota literatūra.
7 psl.
referatas, Literatūra, 0.00 (0), 29, 13/11/2008, Mokamas
Maironis "Taip niekas tavęs nemylės”
Tikroji Maironio pavardė Jonas Mačiulis (1862 – 1932m.). Gimė Raseinių rajone, Bernotų kaime. Jis parašė daug veikalų, pirmoji knyga "Pavasario balsai”, kiti veikalai, poemos: "Tarp skausmų į garbę”, "Raseinių Magdė”, "Jaunoji Lietuva”. "Pavasario balsai” pirmą kartą pasirodė 1895m., jame 45 eilėraščiai, o paskutiniame leidinyje 110 eilėraščių. Rašė ir istorines dramas. Maironio "Pavasario balsų” pirmasis eilėraštis yra "Taip niekas tavęs nemylės”. Jonas Mačiulis pirmąjį eilėraštį skiria poezijos ir poeto temai.
1 psl.
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 32, 8/01/2008, Mokamas
Maironis "Vakaras ant ežero Keturių kantonų"
Nesunkiai suradęs savo žemiškąjį kelią, lietuvių romantikas Jonas Mačiulis – Maironis visą gyvenimą ieškojo ir kito kelio, daug reikšmingesnio – vedančio į pažinimą ir žmogaus vertės suvokimą. Pats savo kūryba daugeliui padėjo suvokti gyvenimo prasmę. Savo vienintelį poezijos rinkinį "Pavasario balsai" (1895m.) antruoju leidimu (1905m.) papildė keliais eilėraščiais, tarp kurių buvo mano nagrinėjamas "Vakaras ant ežero Keturių kantonų".
1 psl.
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 38, 4/02/2008, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]