Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14] 
Lazdijų prezentacija
Lazdijai yra didžiausias ir administracinis centras, kuriame 5800 gyventojų. Miestas įkurtas 1560 m. Lazdijams 1597 m. gegužės mėnesio 17 d. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza suteikė Magdeburgo teises ir herbą, kuriame pavaizduotas auksinis briedis ir trys juodi raktai po juo.Aukščiausia Lazdijų rajone vieta 202 m. kalva, esanti Dainavėlės kaime, Būdviečio seniūnijoje.
prezentacija, Istorija, 0.00 (0), 136, 11/05/2004, Mokamas
LDK
Istorijos konspektas.
konspektas, Istorija, 6.67 (3), 1918, 5/05/2004, Mokamas
LDK – lietuviška ar baltarusiška valstybė?
Smprotaujamo tipo rašinys. Šiais laikais daugeliui žmonių aiški jų prigimtis ir kas buvo jų protėviai. Beveik niekam nekyla abejonių, kad mes lietuviai kilę iš didingos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Tačiau tą patį tvirtina ir mūsų kaimynai baltarusiai. Iškyla problema, ar LDK galėjo būt taipogi baltarusiška valstybė? Taigi šioje savo esė aš remsiuos daugiausia baltarusių istorikų argumentais, norėdamas atsakyt į šį klausimą... (APIMTIS 1 PSL)
esė, Istorija, 0.00 (0), 10, 25/11/2007, Mokamas
LDK XIII - XV a. testas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės testas.
testas, Istorija, 0.00 (0), 1302, 4/04/2004, Mokamas
Lenkai, lietuviai
Lietuvių lenkinimas prasidėjo tada, kai Jogaila užsigeidė Lenkijos sosto ir Krėvos pilyje pasižadėjo apsikrikšyti, įteisinti Lietuvoje krikščionybę bei prijungti Lietuvą ir visas jos žemes prie Lenkijos.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 698, 4/04/2004, Mokamas
Lenkija - Lietuva
Maždaug VI a. nuo Karpatų kalnų slavų gentys pradėjo verštis į sanskritų bei indoeuropiečių žemes. Tai davė pradžia lenkams ir Lenkijai atsirasti. Vėliau šios slaviškos gentys pradėjo vykdyti grobikiškus žygius į jotvingių, lietuvių bei skitų žemes.... Naudota literatūra.
8 psl.
konspektas, Istorija, 5.50 (2), 731, 24/04/2004, Mokamas
Liberalizmas
Liberalizmo atsiradimas Liberalios tradicijos vientisumas Materialinė gerovė Racionalizmas Liberalizmo tikslas Liberalizmas ir kapitalizmas Filosofinis liberalizmo pagrindimas Liberalizmo ateitis Išvados Naudota literatūra Davido Hume‘o, Adamo Smitho, Davido Ricardo, Jeremy Benthamo ir Wilhelmo Humboldto laikų ekonomikaLIBERALIOS TRADICIJOS VIENTISUMAS Johną Locke‘ą ir Immanuelį Kantą, Johną Stuartą Millį ir Herbertą Spencerį, J. M. Keynesą ir F. A. Hayeką, Johną Rawlsą ir Robertą Nozick
kursinis, Istorija, 0.00 (0), 29, 1/06/2005, Mokamas
Liberalizmas
XVIII ir XIX amžiaus filosofai, sociologai ir ekonomistai suformulavo politinę programą, kuri iš pradžių Anglijoje ir Jungtinėse Valstijose, vėliau Europos žemyne ir pagaliau kitose gyvenamose pasaulio dalyse tapo praktinės politikos gairėmis. Visiškai įgyvendinta ši programa niekada niekur nebuvo. Net Anglijoje, kuri vadinama liberalizmo tėvyne ir liberalios šalies etalonu, liberalios politikos šalininkams niekada nebuvo pavykę įgyvendinti visų savo reikalavimų. Likusiame pasaulyje buvo pripažintos tik kai kurios liberalios programos dalys, tuo tarpu kitos, ne mažiau svarbios, buvo arba iš karto atmestos, arba jų buvo netrukus atsisakyta. Tik labai perdedant, būtų galima sakyti, kad pasaulis kadaise pergyveno liberalizmo erą. Liberalizmui niekada nebuvo leista subrandinti visų savo vaisių.
kursinis, Istorija, 1.00 (1), 9, 1/06/2005, Mokamas
Lietuva 1918- 1940 metais
Kovos dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės. Okupacinis Vokietijos valdymas Lietuvoje. Lietuvos tarybos sudarymas ir Vasario 16-osios aktas. Kovos su bolševikais ir bermontininkais. Lietuvos valstybės atkūrimas. Steigiamasis seimas. Valstybės reformos ir Lietuvos vidaus politinis gyvenimas. Seimų laikotarpis. Krikščionių demokratų valdymo laikotarpis. Trečiasis seimas. Gruodžio 17 d. perversmas. Prezidento Antano Smetonos autoritarinis režimas. Autoritarinio režimo kūrimo bruožai. Lietuvos raida tautininkų valdymo metais. Lietuva 1938- 1940 m. tarptautinės krizės metu. 1938 m. Lenkijos ultimatumas. Klaipėdos karšto netekimas. Opozicijos veikla ir "bendro darbo vyriausybės" laikotarpis. Ribentropo-Molotovo paktų reikšmė. Lietuvos nepriklausomybės praradimas. SSRS įtakos sferoje. Nepriklausomybės netekimas. Lietuvos inkorporacija į SSRS ir sovietizacija. Lietuva Vokietijos okupacijos metais (1941- 1945). Tarp dviejų okupacijų. 1941 m. birželio sukilimas. Lietuvos valdymas Vokietijos okupacijos metais (1941- 1944). Lietuvos tautinių bendrijų naikinimas. Lietuviškosios antifašistinės rezistencijos bruožai. Stalininis režimas Lietuvoje ir partizaninis pasipriešinimas 1944- 1945 metais. Lietuva okupantų ir rezistentų priešpriešoje. J. Stalino valdymo metai Lietuvoje. Partizaninis karas Lietuvoje. Lietuvių išeivijos politinė veikla. Sovietinė Lietuva 6- 9 dešimtmečiais. Sovietinės sistemos permainos: nuo stalinizmo prie institucinio nacionalizmo. Politinė raida po 1953 m. ir institucinio nacionalizmo atsiradimas. Lietuvos kultūrinė ir socialinė raida stalininės okupacijos metais. Priešinimasis sovietiniam režimui. Masinio pasipriešinimo apraiškos. Neginkluota rezistencija Lietuvoje. Katalikiškasis pasipriešinimas. Lietuvos tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atkūrimas. Nepriklausomybės atkūrimas. Sąjūdžio įkūrimas ir veikla. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos respublikos raidos bruožai.
13 psl.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 39, 26/10/2008, Mokamas
LIETUVA VAKARŲ EUROPOS MISIJŲ POLITIKOJE XIII-XIV AMŽIUJE
Lietuva – ilgiausiai pagonybę išlaikiusi šalis. Tuo mes galim dižiuotis, bet kartu ir su nuostaba stebėtis savo protėvių užsispyrimu. Tuo metu kai dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyvenantys žmonės, dar tik bandė sukurti vieningą visuomenę, Vakarų Europos gyventojai jau ėjo krikščionybės keliu. Baltijos pajūrio tautos pateko į tuo metu žiaurų krikščionybės akiratį būtent jos galybės viršunėje. Europos tikslas tapo menkos tautelės, neturėjusios valstybingumo. Vokiečių ordinų mėginimai "krikštyti" lietuvius buvo nesėkmingi, liovęsi tik nusinešus begalę gyvybių. Tačiau krikštas – anksčiau ar vėliau, tapo neišvengiamas. Lietuva nebūtų sugebėjusi išlikti savarankiška kitų valstybių atžvilgiu, bei taptu galingesniųjų šalių taikiniu. Juk yra beprasmiška pakeisti visos Europos idealogiją.
referatas, Istorija, 7.00 (1), 96, 10/05/2005, Nemokama
Lietuviška muzika sovietiniais laikais
Lietuvos muzikos istorija apima du skirtingus laikotarpius: iki liet. tautinio atgimimo XIXa. pabaigoje ir po jo. Pirmajame yra daug nelietuviško elemento, tad jis mažiau tedomino liet. muzikos istorikus. Kad senojoje Lietuvoje muzika buvo mėgstama, rodo įvairūs istorijos faktai. XIXa. Įvairių Lietuvos didikų dvaruose (Rietave, Plungėje, Rokiškyje ir kt.) buvo išlaikomos muzikos mokyklos, kuriose yra mokęsi ir pirmieji liet. tautinės muzikos kūrėjai ( M. K. Čiurlionis ir kt.)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 11, 6/04/2006, Mokamas
Lietuviški laikraščiai: Aušra, Varpas, APžvalga
Čia rasite kokias idėjas skelbė šie laikraščiai, kur jie buvo spausdinami ir kas juo rašė. Jis tinka kas tingi rašiti šia tema. Šis referatas tinka jei reikia informacijos apie šiuos laikraščius. šis referatas labai geras. jame rasite kur telkėsi laikraščiu leidėjai. jūs sužinosite kas juos rašė kukia idėjas steigė.šis referatas vertas10. jis padės prisiminti kada išėjo pirmasis laikraštis koks antrasis, jis padės jums gauti gerą pažimį iš istorijos ar dar iš kur
referatas, Istorija, 0.00 (0), 26, 21/04/2005, Mokamas
Lietuviškos spaudos draudimas
Spaudos draudimas 1864-1904 metais Lietuvoje rusinimo politikos ir lietuvių pasipriešinimo kovos laikotarpis, pažymėtas giliu konfliktu dėl RAIDĖS. Caro valdžia visomis priemonėmis mėgino įvesti rusiškuosius spaudmenis į lietuvių raštiją ir persekiojo tradicinio lotyniškojo raidyno vartojimą. Lietuviai griežtai atmetė spaudinius rusiškomis raidėmis, slaptai leido , gabeno ir platino draudžiamuosius raštus ir tokiu būdu sukūrė naują tautinę spaudą. Tai svarbus tautinės kultūros kovos laikotarpis, turėjęs didelės reikšmės lietuvių tautos sąmonėjimo vyksme, tautinių santykių raidoje ir apskritai kultūros istorijoje.
referatas, Istorija, 10.00 (2), 879, 30/05/2004, Mokamas
Lietuvių šeimos papročiai
Įvadas. Lietuvių šeimos raida. Matriarchalinė šeima. Patriarchalinė šeima. Šeimos namų židinys. Ugnies užkūrimo reikšmė šeimoje. Šeimos sudėtis. Kūdikis šeimoje. Kūdikio laukimas. Kūdikio gimimas. Krikštynos. Vestuvės. Senųjų vestuvių papročiai. Mergvakaris/bernvakaris. Jaunikio išleistuvės. Jaunosios atsisveikinimas su namais. Durų, namų papuošimas. Gėlių segimas. Į bažnyčią ir iš bažnyčios. Susėdimas už stalo. Piršlio korimas. Mirtis ir laidotuvės. Išvados. Informacijos šaltiniai. (APIMTIS 20 PSL)
referatas, Istorija, 0.00 (0), 31, 21/01/2007, Mokamas
Lietuvių protėviai
Šiandien maisto prekių gausa leidžia pasirinkti įvairiausius produktus, pasigaminti ir tradicinius, ir egzotiškus patiekalus. O kaipgi maitinosi mūsų protėviai, kokius produktus, kokius prieskonius vartojo, kokius gėrimus gėrė? Neįkainojamas šaltinis, liudijantis gilius mitybos tradicijas, yra lietuvių mitologijos ir etninės kultūros publikacijos, tautosakos rinkiniai, švenčių, papročių bei apeigų aprašai, žemdirbystės istorija. Lietuvoje kaip ir kituose kraštuose, maistas keitėsi kartu su ūkininkavimo pažanga.
straipsnis, Istorija, 0.00 (0), 84, 1/03/2006, Nemokama
Lietuviu kriksto apeigos
Apie senoves lietuviu kriksto apeigas. Visa informacija apie kudikiu kristynas senoveje. Apeigos, zaidimai, dainos, burtai ir visi kiti atributai. XV amžiuje ir vėliau Mažosios Lietuvos lietuviai atlikdavo naminį krikštą, nors jau ir sumišusį su bažnytiniu. Bažnyčia grižtai kovojo su grynai naminiu krikštu. Už tai žmones bardavo ir bausdavo. Mažosios Lietuvos vyskupai 1425 – 1441 metais ir apie 1471 metus išleido įsakus, skirtus Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių ir kitų apylinkių gyventojams, kuriais draudė išsisukinėti nuo vaikų krikštijimo bažnyčiose. Pasak Pretorijaus, krikštyti atėjusius kūmus paprastai sutikdavo pribuvėja su kaušeliu rankoje. Pati jį išgėrusi, paduodavo vienam iš kūmų kūdikį. Šis, paėmęs kūdikį ant kairės rankos, dešinėje laikydamas pripildytą kaušelį, šaukdavosi deivės Laimos (vėliau – Marijos) pagalbos, kad kūdikos būtų gerai pakrikštytas ir vertas savo vardo.
referatas, Istorija, 0.00 (0), 97, 30/03/2006, Nemokama
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybė ir teisė
Organizacinis lietuvių visuomenės vienetas akmens amžiuje (IX-V tūkstantmetyje pr. m. e.) buvo giminė, vadovaujama renkamo seniūno. Giminystę nustatydavo pagal motinos liniją (matriarchatas). Giminės narius jungė kraujo ryšys, bendri gamybos įrankiai, bendras darbas ir surinktų materialinių gėrybių pasidalijimas. Tuo metu vyrai medžiojo ir žvejojo, o moterys rinko augalinį maistą, tvarkė namų ūkį ir rūpinosi šeima. Kelios giminės, suėjusios į vedybinius santykius, sudarė gentį. Visus reikalus sprendė genties vyrų susirinkimas (krivūlė). Krivūlė rinko genties vadą, svarstė karo ir taikos bei kitus reikalus.
referatas, Istorija, 1.00 (1), 714, 14/11/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]