Pirmadienis Vasario 19, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31] 
Bitė Vilimaitė - Rojaus Obuoliukai
"Kasdienybė" yra žodis, dažno sąmonėje sunkiai derantis su tuo, kas įdomu ir verta dėmesio. Ne vienas pasakys - įdomu tai, kas vyksta ne kiekvieną dieną, tai, kas atsitinka toli nuo namų ir yra neįprasta. Tačiau iš tiesų mes gyvename savo kasdienybe. Mūsų santykiai su kitais žmonėmis, mūsų pasaulėžiūra, jausmai ir svajonės klostosi kasdienybės erdvėje. Gali būti, kad tai nėra džiaugsmo ir laimės erdvė, bet joje atsiskleidžia žmogus, tik tą atsiskleidimą reikia mokėti pastebėti. (APIMTIS 8 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 10.00 (1), 1050, 4/04/2004, Mokamas
Bitės Vilimaitės novelės ,,Dzūkė mergaitė"
Bitė Vilimaitė – XXa. II pusės lietuvių rašytoja, ryškiausia lakoniškos novelės kūrėja. Svarbiausios temos – šiuolaikinės šeimos byrėjimas, vienatvė, nykstantis meilės jausmas. Namai neberodomi kaip vertybių saugykla, ramybės uostas. Rašytojos dėmesio centre moters(motinos ir vaiko, žmonos, dukters) kasdienybės pasaulis, neišsipildęs, keistas, trapus. Novelė ,,Dzūkė mergaitė" taip pat ne išimtis. Novelės pavadinimas ,,Dzūkė mergaitė" nėra informatyvus, mes sužinome tik tai, jog bus kalbama apie mergaitę, kilusią iš Dzūkijos.
1 psl.
interpretacijos, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 62, 21/03/2010, Mokamas
Bitės Vilimaitės novelės Draugystes anatomija, Namai
Bitė Vilimaitė yra ryškiausia lakoniškos novelės atstovė. Jos novelėse mes galime pamatyti labai kasdieniškas situacijas, daug iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų gyvenimo momentų. Bet kai perskaitai kūrinį iki galo, pradedi suprasti jo prasmę ir jame slypintį pamokslą. Visi nereikšmingi momentai įgauna kitokią esmę ir kiekvienas jų slepia savyje gilią dramą. (APIMTIS 1PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 5.67 (6), 1776, 7/04/2004, Mokamas
Brisiaus galas
Šaly dienadaržio durų, ant didžiulės spalių krūvos, guli senas Brisius - žilas, apžabalęs. Matyti jisai dar mato, bet tik kaip per dūmus, ir savo žmogaus labai dažnai nebepažįsta. Sunki senatvė ir jam: visų užmirštas, apleistas. Patsai gerai jaučia, kad mažai kam bereikalingas. Bet kiek galėdamas rūpinas dar būti naudingas. (APIMTIS 2 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 692, 4/04/2004, Mokamas
Broniaus Radzevičiaus - Šiąnakt bus šalna
Bronius Radzevičius – vienas iškiliausių XX a. antros pusės lietuvių prozininkų. Radzevičiaus kūryba labai intelektuali ir filosofiška, su apčiuopiamu psichologizmu bei savitu stiliumi. Jam tai pat būdinga žemdirbiškos kultūros idealizavimas, stipriai jaučiamas šioje novelėje. Teksto pradžioje minimas miestas" Jeigu pilki perdebesiai virš miesto, pučia vejas,.." bet tuoj pat peršokama prie tipiško, bet kartu savitai aprašomo rudeniško kaimo vaizdu "Tačiau tie, kurie dabar laukuose <...>, pro ražiena.." visa tai būdinga Lietuvos kaimui pasitinkančiam lietuvišką rudenį.
1 psl.
interpretacijos, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 12, 12/05/2009, Mokamas
Bronius Radzevičius
Biografija ir kūryba....čia jus rasite apie rašytojo apsakymus ir jų paaiskinimus... Bronius Radzevičius – didžiulio talento, bet tragiškos lemties rašytojas, jaunas nutraukęs savo gyvenimą. Jis paliko dviejų dalių romaną "Priešaušrio vieškeliai”, kurio tik pirmoji dalis išėjo jam gyvam esant (1979). Po mirties pasirodė J. Apučio parengta antroji romano dalis ir apsakymų rinkinys "Link Debesijos”(1984). 1994 m. išleista dar viena knyga – "Žolė po šerkšnu”(apysaka, novelės). (APIMTIS 14 PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 45, 17/03/2005, Mokamas
Citavimas ir perfrazavimas, plagijavimo problemos, nuorodos ir išnašos.
Nurodoma kaip vartoti citatas, kas yra perfrazavimas, kur ir kada naudoti išnašas ir nuorodas. Įvadas. Citavimas. Perfrazavimas. Plagijavimo problemos. Nuorodos. Išnašos. Išvados. Literatūros Sąrašas. (APIMTIS 8 PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 6.00 (1), 27, 20/10/2006, Mokamas
Civilizacija atitolina žmogų nuo gamtos
Nuo senų senovės žmogus buvo susigyvenęs su gamta. Gamta- tai tarsi antrieji namai. Žmogus čia galėjo rasti ramybę, grožį, paguodą.dažnai gamtoje žmogus išsakydavo savo slapčiausias mintis, pasakodavo savo bėdas ir vargus. Poetai ?spalvotais? žodžiais tapė gamtos gyvenimo pulsavimas ir žmogų užplūstančios jausmų bangos-tai žmogaus ir gamtos vienybė. Tačiau laikas nestovi vietoje ir bėga tolyn. Viskas keičiasi. Ir žmonių požiūris į tuos pačius dalykus kitoks... (APIMTIS 1PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 6.67 (6), 1834, 10/05/2004, Mokamas
Daiktavardis
Daiktavardis kaitomas linksniais, skaičiais ir yra vyriškosios arba moteriškosios giminės. Konkrečiaisiais daiktavardžiais vadinami. Abstraktieji daiktavardžiai. Bendrinis daiktavardis. Tikriniais daiktavardžiais vadinami. Daiktavardžių skaičiai. Daikatavardžiu giminės. Daiktavardžių linksniai ir klausymai. Nelinksniuojamieji daiktavardžiai. Kai kurių linksnių galūnių rašyba. Kitų kalbos dalių daiktavardėjimas. (APIMTIS 4 PSL)
konspektas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 422, 24/04/2004, Mokamas
Dalyviai
Taisyklės. Veikiamieji. Neveikiamieji. Veikiamosios rūšies dalyvių daryba ir rašyba. Neveikiamosios rūšies dalyvių daryba ir rašyba. Įvardžiuotinių dalyvių daryba ir rašyba. Neveikiamosios rūšies dalyvių daryba ir rašyba. (APIMTIS 1 PSL)
konspektas, Lietuvių kalba, 1.00 (1), 703, 4/04/2004, Mokamas
Džordžas Baironas "Kainas", anotacija
Poetinę filosofinę dramą "Kainas" 1821 metais parašė garsiausias anglų romantikas Džordžas Noelis Gordonas Baironas. 1986 metais 133 puslapių knygą išleido leidykla "Šviesa". Iš anglų kalbos išvertė Agnė Iešmantaitė. Šios knygos tema maištas, nes kūrinys parašytas romantizmo laikotarpiu, kuriam būdinga pasipriešinimas prieš nusistovėjusią tvarką, nevaržomos laisvės idėjos, gamtos ir istorinės savasties kultas, tyrų jausmų ir taurių svajonių aukštinimas. Pagrindinė mintis – norint tapti laimingu, kartais tenka maištauti. Pagrindinis misterijos (taip savo kūrinį pavadinio autorius) veikėjas Kainas maištavo prieš savo tėvų tikėjimą, arba kitaip sakant, prieš Dievą, todėl vėliau buvo nubaustas. Poemoje pabrėžiamos įvairios idėjos......
1 psl.
kita, Lietuvių kalba, 10.00 (1), 84, 25/11/2008, Mokamas
Deivė Laima ir Deivė Giltinė
Deivė Laima – gimimo, mirties deivė. Tai viena seniausių lietuvių deivių, garbinti pradėta dar akmens amžiuje. Ji – pirmapradė ir viso, kas žemėje gyva, atsiradimo globėja. Žiloje senovėje buvo laikoma galingiausia ir vyriausia dangaus ir žemės deivė. Jos žinioje buvo ne tik vaisingumas, bet ir kosminiai reiškiniai : tamsa ir šviesa, Saulės ir Mėnulio užtemimai, kometų pasirodymas ir kt. (APIMTIS 1.5 PSL)
konspektas, Lietuvių kalba, 10.00 (1), 320, 30/09/2004, Mokamas
Didžiųjų raidžių rašyba
Jei įstaiga, įmonė ar organizacija turi simbolinį kabutėse rašomą vieno ar kelių žodžių pavadinimą, didžiąja raide rašomas tik šis pavadinimas ir prieš jį einantis tikrinis daiktavardis, jei toks yra.
2 psl.
lentelė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 423, 10/05/2004, Mokamas
Didžioji kuprelio meilė
Kuprelis - neeilinė asmenybė. Jo jautri siela sugeba pajusti menkiausią žolelės šnarėjimą, mažiausio paukštelio skundą? Ir štai šią trapią sielą paliečia meilė Gundei. Iš pradžių tai tik švelnus, vos pastebimas jausmų sąmyšis, keliantis malonų sutrikimą ir nerimą Kuprelio sąmonėje...(APIMTIS 2 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 6.85 (14), 2226, 24/04/2004, Nemokama
Dievas eilėraščiuose
Eilėraščiai "Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo teisės” ir "Visi tikėjimai - fantazijos žaislai” buvo parašyti karo metais, kada aplink chaosus, žmogaus gyvybė nieko nereiškė. Šiuos eilėraščius jungia bendra tema, nors man jie atrodo visiškai skirtingi. Abiejuose eilėraščiuose kalbama apie Dievą. Mačernis stengiasi išsakyti, kaip jis supranta Dievą. (APIMTIS 1 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 209, 4/04/2004, Mokamas
Dievų miškas
Mano nuomone, įdomiausia lietuvių rašytojo knyga – ‘Dievų miškas’ – garsiausias B. Sruogos romanas. Šiame romane rašytojas pasakoja baisumus, patirtus Štuthofo lageryje taip išsamiai, kad išsamiau ir būti negalėjo. 1943 m. kovo 16 d. 23 val. 30 min. pas vieną žymiausių to meto inteligentų, Balį Sruogą, atėjo du vokiečių gestapininkai ir jį išsivedė....... (APIMTIS 1PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 4.00 (7), 1731, 4/04/2004, Mokamas
Dievų miškas
Vieną dieną naršiau internete, savo mėgiamoje svetainėje Delfi. Ir pamačiau, jog vyksta filmų recenzijos konkursas. Todėl ir aš nusprendžiau išbandyti savo, kaip filmų kritiko, jėgas. Todėl noriu recenzuoti vieną garsiausių lietuviškų filmų A.puipos "Dievų mišką"Filmas, sukurtas remiantis Balio Sruogos romanu "Dievų miškas”, pasakoja apie žmogų, menininką, mąstytoją, kuriam buvo lemta likti nepalūžusiu dviejų totalitarinių – nacių ir sovietinio – režimų kaliniu.
1 psl.
Recenzija, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 9, 29/04/2009, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]